shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

reklama

Konkurs PUM

computer zapisz w ulubionych

Konkurs PUM

22 maja '19

Zachęcamy do udziału w konkursie PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców. Konkurs skierowany jest do osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

[informacje od organizatorów]

Jeżeli:

 • badałeś wpływ konkretnych rozwiązań architektonicznych na sposób korzystania z przestrzeni lub budowania więzi sąsiedzkich,
 • analizowałaś modele finansowania mieszkalnictwa dostępnego w Polsce i za granicą,
 • zbadałeś zróżnicowanie społeczno-przestrzenne miasta,
 • pisałaś o gentryfikacji lub degradacji osiedli mieszkaniowych,
 • prześledziłeś historię mieszkalnictwa społecznego,
 • przewidziałaś kierunki rozwoju i innowacje na rynku mieszkaniowym,
 •  w inny sposób próbowałeś zmierzyć badawczo Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców...

podziel się wynikami swojej pracy, zgłaszając ją do konkursu na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny mieszkalnictwa, PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców!

PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy — suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Jako ważna składowa analizy chłonności terenu, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których można realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik definiuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Konkurs

Konkurs

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski. Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla? Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka? Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim — całych społeczności?

Zwracamy się z tymi pytaniami do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Konkurs

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie lub doktorskie z szeroko rozumianego zakresu mieszkalnictwa, cechujące się badawczym charakterem. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków: zarówno technicznych, humanistycznych, jak i artystycznych, m.in. socjologii, studiów miejskich, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii, kulturoznawstwa, filozofii, zarządzania itd.

Konkurs adresujemy do studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy obronili dyplom w okresie między
1.01.2017 r. a 7.08.2019 r.

21 maja 2019 r. — ogłoszenie konkursu
21 maja – 7 sierpnia br. — wnoszenie pytań
20 sierpnia br. — publikacja FAQ
9 października br. — termin zgłaszania prac
październik – listopad 2019 r. — obrady kapituły
do 30 listopada br. — ogłoszenie laureata

Skład Kapituły

Konkurs organizowany jest przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Kapituła składać będzie się z interdyscyplinarnego zespołu naukowczyń i naukowców zajmujących się architekturą, urbanistyką, socjologią, studiami miejskimi, ekonomią, antropologią kulturową itp.

W Skład Kapituły wejdą:

 • architekt Zbigniew Maćków
 • prof. Marek Bryx
 • dr Waldemar Siemiński
 • prezeska Fundacji Bęc Zmiana Bogna Świątkowska, dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
 • dr inż. arch. Agata Twardoch
 • doradczyni zarządu PFRN Joanna Erbel
 • prezes zarządu PFRN Mirosław Barszcz

Nagrody

Najlepsza praca otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie przeznaczona do publikacji, w pełni sfinansowanej przez Organizatora. Pula nagród wynosi 7000 PLN.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

 

Ilustracje dzięki uprzejmości organizatorów