shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

Imprezy A&B

Imprezy A&B

Imprezy A&B

Imprezy A&B to wydarzenia organizowane przez magazyn „Architektura i Biznes”. Należą do nich, między innymi, konkursy architektoniczne, wykłady dla studentów architektury, spotkania z architektami, Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych i debaty architektoniczne.

konkursy architektoniczne

Organizowane przez nas konkursy architektoniczne kierowane są głównie do studentów wydziałów architektury, architektów, projektantów i dizajnerów. Od wielu lat organizujemy konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego, którego celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań w polskiej architekturze. W naszej działalności staramy się także wykraczać poza konkursy projektowe i szukać interdyscyplinarnych spojrzeń na kwestie związane z architekturą. W 2019 roku ogłosiliśmy studencki konkurs na reportaż prasowy o architekturze, w którym zachęcamy do debaty o jakości przestrzeni publicznych.

warsztaty studenckie

We współpracy z Zakładem Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej oraz Zakładem Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego organizujemy także międzyuczelniane, interdyscyplinarne warsztaty urbanistyczne, podczas których, oprócz spotkań z ekspertami z zakresu planowania przestrzennego, architektami, urbanistami i urzędnikami miejskimi, studenci szukają rozwiązań przestrzennych, które pozwolą na ukształtowanie przyjaznego i funkcjonalnego środowiska miejskiego.

wykłady autorskie dla studentów

Aby przybliżyć studentom tajniki zawodu architekta cyklicznie organizujemy wykłady na wybranych polskich uczelniach. Na spotkania zapraszamy najlepszych, czynnych polskich architektów, których pytamy o polski rynek architektoniczny i praktyczne strony uprawiania zawodu. Gośćmi autorskich wykładów byli między innymi Robert KoniecznyJakub Szczęsny.

debaty o architekturze

Rozmowy o architekturze są doskonałą okazją do szerszego spojrzenia na problematyczne zagadnienia, omówienie zachodzących zjawisk i wspólne szukanie rozwiązań dla kwestii, z którymi zmagają się twórcy architektury. W 2019 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach zorganizowaliśmy wyjątkowe spotkanie ze śląskimi architektami poświęcone współczesnej architekturze Górnego Śląska. Podczas debaty, w której udział wzięli między innymi Robert Konieczny, Przemo Łukasik, Oskar Grąbczewski i Alicja Knast — dyrektorka Muzeum Śląskiego, zastanawialiśmy się nad zagadnieniami związanymi ze śląską szkołą architektury i nad tym, jak na Górnym Śląsku tradycja łączy się z nowoczesnością.

Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych

FOPA to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego „otwieramy” siedziby biur architektonicznych. Festiwal to okazja dla studentów i młodych architektów, aby w luźnej atmosferze obejrzeć od kuchni pracę doświadczonych architektów, porozmawiać z nimi, a także dopytać o warunki, jakie musi spełnić kandydat na pracownika.