shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

SARP Oddział Jelenia Góra

SARP Oddział Jelenia Góra

SARP Oddział Jelenia Góra

Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA

Poza statutowymi celami działalności jeleniogórski oddział SARP może się poszczycić aktywnością w zakresie promowania architektury terenów górskich. Należą do nich „Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA” — cykliczne imprezy, mające na celu promowanie współczesnej architektury powstającej w regionie dawnego województwa jeleniogórskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów, oraz w mediach publicznych. Spośród wielu nominowanych, oddanych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, który SARP honoruje nagrodą Mistera.

współpraca międzynarodowa

Ze względu na położenie regionu na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, oddział podejmuje próby nawiązywania współpracy z Kolegami zza pobliskich granic w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy o architekturze, która powstaje w regionie po to, żeby się wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie budować korzystny obraz regionu. W 2018 roku odbyła się XXIII edycja, jubileuszowa, bo z okazji 30‑lecia istnienia tego wydarzenia, zorganizowana we współpracy z czeskim partnerem — Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Owocna współpraca z tą instytucją odbyła się także podczas cyklu polsko‑czeskich warsztatów architektonicznych dla dzieci pn. „Mali Architekci”.

Karkonoski Salon Architektury KaSA

Z inicjatywy oddziału powstał również cykl spotkań architektonicznych — „Karkonoski Salon Architektury KaSA”. Celem spotkań jest pokazanie lokalnej społeczności nowoczesnych kierunków i stylów w budownictwie i kształtowaniu przestrzeni, na przykładzie dorobku najbardziej znanych polskich architektów jak: Robert Konieczny z KWK Promes, Zbigniew Maćków, APA Kuryłowicz & Associates czy JEMS Architekci.

wykłady i konkursy

Oddział SARP w Jeleniej Górze podejmuje także liczne próby inicjatyw mających na celu ożywianie oraz szkolenie lokalnych architektów zapraszając na dedykowane wykłady znanych producentów asortymentu wykorzystywanego w budownictwie czy znawców przepisów, aby referować bieżący stan prawny z zakresu wykorzystywanego w zawodzie architekta. Powszechnym jest także promowanie krajowych konkursów architektonicznych czy uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

nowy zarząd

Paweł Orłowski, prezes jeleniogórskiego oddziału SARP, wspólnie z zarządem zamierza kontynuować wszystkie powyższe tradycje. Nowy zarząd planuje także organizację konkursów, które w jeleniogórskim regionie są rzadkością, a także zamierza wspierać działania władz i organizacji pozarządowych regionu oraz pracować na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej.