shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

SARP Oddział Katowice

SARP Oddział Katowice

SARP Oddział Katowice

Jak zapewnia Mikołaj Machulik, prezes katowickiego oddziału SARP, program działalności stowarzyszenia skupia się wokół edukacji, promocji i integracji. Lokalny oddział SARP prowadzi cykle spotkań, warsztatów oraz wykładów. Między innymi cykl „Mistrzowie Architektury” dedykowany młodzieży, studentom i architektom, a także cykle „Archidzieci” i „Dzieci w Kubaturze” skierowane do najmłodszych. Katowicki oddział stowarzyszenia, wspólnie ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP, organizuje również szkolenia zawodowe dla architektów.

Lokalny oddział SARP zajmuje się organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych, co roku przyznaje także nagrody w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Ślaskiego. W katowickim oddziale organizowane są również wystawy pokonkursowe i przeglądowe oraz cykliczne spotkania „Majówka Architektów” i „Archiziemniak”.