shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)

to organizacja zrzeszająca architektów w całym kraju. Historia jej działalności sięga 1877 roku — inicjatywy budowniczych i inżynierów z Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, a później, w 1899 roku, aktywności architektów w warszawskim Towarzystwie Popierania Handlu i Przemysłu. Kontynuacją tych działań była utworzona w 1908 roku Delegacja Architektów Polskich, której głównym zadaniem było reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach — tworzenie wspólnych ekspozycji architektonicznych, organizacja konkursów, wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec ochrony wykonywania zawodu architekta, zgłaszanie postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego oraz opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych.

W 1919 roku warszawskie Koło Architektów zorganizowało I Powszechny Zjazd Architektów, a w 1926 powstało Stowarzyszenie Architektów Polskich — SAP. Na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów (Delegacja Architektów Polskich), a w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich — ZSAP. W 1934 roku Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej — SARP, które połączyło istniejące organizacje zrzeszające architektów. Nazwę zmieniono w 1952 roku na Stowarzyszenie Architektów Polskich, ale zachowano skrót SARP.