Mieszkaniowa architektura alternatywna autorstwa YONO architecture w Polsce

Mieszkaniowa architektura alternatywna autorstwa YONO architecture w Polsce

VEKA dla Architektów

Mieszkaniowa architektura alternatywna

Nietypowa architektura mieszkaniowa to wyjątkowe projekty, niemieszczące się w ramach standardowych podziałów. Czy jest to miejska farma, czy klasztor, mieszkaniowa architektura alternatywna to śmiałe wizje i założenia, które wymykają się normatywnym kategoriom. Pełne różnorodności i nieszablonowych rozwiązań sposoby zamieszkiwania.

niekonwencjonalne domy łączące z naturą

Projektanci postrzegający budynki jako elementy większego ekosystemu, używają do ich budowy naturalnych materiałów, tak konstrukcyjnych, jak i wykończeniowych. Jednym z nietypowych, ekologicznych materiałów elewacyjnych w budownictwie jest korek. Jego innowacyjne zastosowanie w Domu z korka, architekci argumentują wytrzymałością, ekologią i lekkością surowca. Materiał ten jest produktem ubocznym powstającym w czasie fabrykacji korka do butelek — odpady w formie granulatu tworzą trwały i odporny materiał, o wysokiej izolacyjności cieplnej. Oprócz oczywistych połączeń architektury i natury, w formie użytych materiałów, można szukać także tych mniej jednoznacznych — jak zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego miast. Farma miejska Farmhouse pracowni Precht próbuje przywrócić utraconą z pola widzenia, produkcję żywności do miast, a konkretnie budynków mieszkalnych. Budownictwo i rolnictwo to najbardziej zanieczyszczające środowisko gałęzie przemysłu. Dlaczego ich nie połączyć, minimalizując ich negatywne oddziaływanie?

projektowanie wspólnoty

Projektując obiekty zbiorowego zamieszkania, ważne są przemyślane rozwiązanie kwestii integracji mieszkańców. Nietypową odpowiedź znalazła grupa bezdomnych z Jaworzna, która zainspirowana twórczością Hundertwassera, planuje stworzyć dla siebie miejsce, które mogłaby nazywać domem. Poprzez zaangażowanie przyszłych użytkowników w proces budowy i fakt, że każdy element elewacji przechodzi najpierw przez ich ręce, tworzy się niesamowita więź z miejscem już od samego etapu budowy. Inny pomysł to próba odnalezienia kameralnej skali i domowej atmosfery w obiekcie przeznaczonym dla grupy 360 studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu. Akademik, zaplanowany na planie krzyża, wtapia się w zieleń działki, tworząc w swoim centrum, miejsce spotkań dla studentów, a między skrzydłami kameralne dziedzińce służące rekreacji.

YONO architecture

YONO architecture jest autorską pracownią projektową, na której czele stoi Sebastian Marach. Pracownia specjalizuje się w architekturze oraz architekturze wnętrz. Projekty YONO architecture charakteryzują funkcjonalność rozwiązań, czystość formy i prostota uzyskiwana dzięki zestawieniu najwyższej jakości materiałów z dopracowanymi detalami.
Pracownia YONO architecture wykonuje zarówno projekty budowlanowykonawcze, jak i świadczy usługi obsługi formalnoprawnej projektów i inwestycji. Współpracę rozpoczyna analiza nieruchomości, otoczenia, istniejących mediów, zlecenie pomiarów geodezyjnych oraz rozpoznanie warunków gruntowych. Następnie projektanci wspólnie z klientem formułują program funkcjonalny i estetykę obiektu, aby w oparciu o dokonane analizy przygotować projekt koncepcyjny złożony z rzutów, przekrojów, prezentacji bryły 3D oraz wizualizacji. W dalszej kolejności opracowywany jest projekt budowlanowykonawczy. Proces kończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu, a następnie rozpoczęciem robót budowlanych.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural