Biblioteki i mediateki autorstwa JEMS Architekci

Biblioteki i mediateki autorstwa JEMS Architekci

VEKA dla Architektów

Biblioteki i mediateki

Przeczytaj o projektach architektonicznych budowanych obecnie bibliotek i mediatek. Dowiedz się, jak nowoczesna architektura przyczynia się do realizacji celów edukacyjnych i kulturowych.

biblioteki

Biblioteki — w szczególności publiczne, w tym te niewielkie i osiedlowe — to jedne z najbardziej inkluzywnych przestrzeni w strukturze miasta. Z tego powodu pośród różnych instytucji kultury najszybciej reagują na nowe potrzeby społeczne, a przy tym spełniają też funkcję integracyjną wewnątrz społeczności lokalnych. Coraz częściej ewoluują w kierunku mediatek, włączając w swoje zbiory również audiobooki i multimedia, w tym dzieła zdigitalizowane i pomoce audiowizualne.

mediateki

Mediateki to biblioteki, które poza księgozbiorem i materiałami graficznymi oddają do dyspozycji swoim bywalcom także nośniki dźwięku i obrazu oraz różne formy obcowania interaktywnego ze zgromadzonymi zasobami. Ponadto są wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny, często także konsole do gier, a także organizują projekcje i warsztaty. Tym samym przełamują stereotyp biblioteki bezdźwiękowej, czyli takiej, w której obowiązuje bezwzględny nakaz zachowywania ciszy.

architektura współczesnych bibliotek i mediatek

Nowo powstające biblioteki i mediateki coraz śmielej zrywają z zachowawczością i tradycjonalizmem, nierzadko stanowiąc przykłady bardzo udanych rewitalizacji jak holenderska LocHal  albo belgijska Utopia.

JEMS Architekci

Pracownia JEMS Architekci została założona w 1988 roku, jednakże zespół architektoniczny będący zalążkiem biura działa nieprzerwanie od początku lat 80-tych. Rozpoczynając samodzielną praktykę w okresie transformacji ustrojowej JEMS włączył się w nurt odbudowy polskiej kultury architektonicznej. Obecnie trzon zespołu tworzy ośmiu wspólników i partnerów.

Partnerska współpraca realizowana w formule biura – warsztatu, przy współuczestnictwie całego zespołu JEMS, tworzy przestrzeń rozmów i poszukiwań, wymiany idei i poglądów. JEMS jest biurem otwartej dyskusji i debaty. To nasza wartość fundamentalna.

Rzeczywistość traktujemy zarówno jako materię tworzenia jak i ramy naszej działalności. Jej złożoność staramy się odczytywać przez filtr kultury, historii i tradycji, kontekstu miejsca. W wielowątkowości tego odczytu, a także w ograniczeniach i konfliktach jakie niesie ze sobą współczesność, poszukujemy źródeł inspiracji. Przemierzamy obszary, które często nie dają szans na sformułowanie szybkiej, jednoznacznej i syntetycznej odpowiedzi projektowej. Nie marzyliśmy nigdy o uniwersalnej metodzie – strategii. Odkrywane w wyniku studiów i obserwacji, obrazy, skojarzenia, odczucia, porządki i reguły odnajdujemy niejako „w drodze”, kierując się gromadzonymi przez lata doświadczeniami, intuicją. Na drodze tej pojawiają się zaskakujące, także nas samych, odkrycia. Nadają one sens naszym wysiłkom. W naszych pracach próbujemy odnaleźć to co jest dla poszczególnych tematów specyficzne. Zdefiniować temat, tak aby stał się kanwą poszukiwań architektonicznych. Architektura JEMS unika epatowania formą, szukamy tyleż istoty rzeczy, co samych rzeczy. Odwołujemy się do tego, co ponadhistoryczne: porządku, tektoniki, fascynacji naturalnymi możliwościami materiałów, światła, upływającego czasu, proporcji i reguł budowy formy. Najwięcej satysfakcji sprawiają nam projekty, które powstały jako spójne, całościowe wyobrażenia – zostały najpierw opowiedziane i przedyskutowane, opisane w kategorii sekwencji przestrzeni, struktur, poszukiwań unikalnej właściwej i przyjaznej dla odbiorcy atmosfery, stosowanych materiałów, faktur, świateł i nastrojów, a dopiero później narysowane i zbudowane.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural