Budowa w ramach rewitalizacji autorstwa BXBstudio Bogusław Barnaś w 2018 roku

Budowa w ramach rewitalizacji autorstwa BXBstudio Bogusław Barnaś w 2018 roku

VEKA dla Architektów

Budowa w ramach rewitalizacji

Tchnięcie w budynek nowego życia to dość osobliwe wyzwanie. Na drodze stoi szereg ograniczeń. Kontekst miejsca i historii może jednak posłużyć za ciekawą wytyczną projektową, którą warto twórczo wykorzystać i z problematycznej kwestii stworzyć wartość dodaną wizji. W efekcie ma szanse powstać miejsce jedyne w swoim rodzaju.

nowe życie budynków

Czasami zdarza się, że projekt powstaje w miejscu już istniejącego budynku. Architekt staje wtedy przed trudnym zadaniem wartościowania różnych elementów. Określenie priorytetów i tego, co jest ważne dla inwestora, co dobre dla projektu i jego funkcjonalności, a co wypływa z zastanego kontekstu, trzeba określić na długo przed etapem budowy. Wyburzenie istniejącej tkanki i budowa od zera jest jednym z rozwiązań. Jednak po wstępnej analizie sytuacji, decyzja o nawiązaniu do tego, co zastane, może okazać się tą najbardziej pożądaną.

lokalność i ponadczasowość

Chcąc nawiązać do historii miejsca i podkreślić aspekt lokalny realizacji, częstym zabiegiem stosowanym przez projektantów jest odzyskiwanie materiałów i ich wykorzystanie w nowo stawianych budynkach. Stanowią one w końcu niepowtarzalną szansę podtrzymania wartości historycznej miejsca. Starzenie się materiałów ukazuje upływający czas. Użycie ich ponownie w nowo projektowanych budynkach jest nie tylko ekonomiczne czy ekologiczne, ale i nadaje architekturze ponadczasowy wymiar.

tradycyjne gospodarstwo zaprojektowane na nowo

Twórcze nawiązanie do historycznej tkanki zaprezentowało studio BXB Bogusław Barnaś, w projekcie Polska Zagroda. Architekci stanęli przed wyzwaniem przeprojektowania dawnego gospodarstwa wiejskiego, tak by odpowiadało ono potrzebom nowoczesnej rodziny. W zgodzie ze swoją filozofią projektową czerpania z tradycji studio podjęło próbę pogodzenia dwóch światów. W miejscu pięciu istniejących budynków gospodarczych zaproponowano pięć nowoczesnych, minimalistycznych brył nawiązujących do kształtu stodoły. Nowo powstały obiekt zachowujący charakter i skalę budynków gospodarczych, to wyjątkowa forma — most, łączący nowoczesną rezydencję z duchem i historią miejsca.

BXBstudio Bogusław Barnaś

Interdyscyplinarna pracownia projektowa BXBstudio założona w grudniu 2009 roku podejmuje twórcze wyzwania z zakresu urbanistyki, architektury, sztuki, designu, grafiki oraz publicystyki. W swojej działalności projektowej czerpie inspirację z rodzimych tradycji m.in. stylu zakopiańskiego, drewnianej architektury sakralnej — kościółków zrębowych, odwołuje się do bogatej polskiej kultury, przetwarzając historyczne motywy w nowoczesny współczesny design.

BXBstudio kładzie szczególny nacisk na relacje człowieka z naturą, co w sposób szczególny przekłada się na charakter kreowanej przestrzeni — form, wnętrz, budynków i układów urbanistycznych. Wierzymy, że zrównoważony rozwój zmieni świat na lepszy, piękniejszy, zdrowszy i doprowadzi ludzkość do nowych nieodkrytych jeszcze obszarów. Projektowanie zrównoważonych energetycznie domów jednorodzinnych, stanowi znaczący zakres działalności BXBstudio.

BXBstudio łączy wiedzę, matematyczną precyzję, zaawansowaną technologię w dziedzinie projektowania, znajomość przepisów i procesów administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, z drugiej strony oferuje nieograniczoną wyobraźnię, myśl twórczą, entuzjazm, optymizm i umiejętność kreowania dobrej przestrzeni.

Poprzez kreatywność i ciągły rozwój jesteśmy otwarci na najnowsze światowe trendy. Poszukujemy mądrych i twórczych rozwiązań, dążąc do perfekcji niezależnie od skali zadania, biorąc pełną odpowiedzialność za aspekt ekonomiczny, estetyczny oraz społeczny naszych przedsięwzięć, działając zawsze dla dobra naszych klientów.

Celem BXBstudio jest ciągłe poszukiwanie piękna w otaczającej przestrzeni, równocześnie kreowanie piękna. Wierzymy, że otwartość na szeroki zakres działalności twórczej niezawężonej do banału kreowania powtarzalnych wzorców, pozwala nam w pełni rozwijać się i generować najlepsze rozwiązania, które z powodzeniem urzeczywistniamy przy wsparciu zaufanych specjalistów różnych dziedzin.

Bogusław Barnaś, założyciel pracowni BXBstudio, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Polsce, Anglii oraz Szkocji. Pracował w biurach o międzynarodowej reputacji takich jak Foster and Partners, Make Architects oraz Ingarden & Ewý Architekci. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Fachhochschule Muenster w Niemczech. Prowadzi również działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural