okno zamknie się za 5

Centra handlowe autorstwa WIZJA

Centra handlowe autorstwa WIZJA

Centra handlowe

projektowanie centrów handlowych

Projektowanie centrów handlowych kieruje się jasno sprecyzowanymi regułami, ale nie musi wcale oznaczać monotonii. Ta część portalu prezentuje przegląd realizacji z całego świata, którym udało się uniknąć sztampy.

pierwsze centra handlowe

Zanim globalizacja przyczyniła się do tego, że na masową skalę zaczęto budować przestronne galerie handlowe, zakupy robiono w domach towarowych. Z czasem jednak rozbudowano ich funkcje i nabywanie dóbr poszerzono o inne formy konsumpcji, na przykład tę w sensie ścisłym, kulinarną — za pośrednictwem udostępnienia przestrzeni lokalom gastronomicznym. Dodatkowo zaczęto też odwiedzającym je osobom umożliwiać uczestnictwo w kulturze i rozrywce — dzięki lokowaniu w nich kinowych multipleksów, kręgielń, salonów gier (na przykład klubów bilardowych), a nieraz nawet bibliotek.

reguły projektowania centrów handlowych

Schemat budowy każdego centrum handlowego jest zbliżony. Zazwyczaj są to wyposażone w parkingi budynki wielokondygnacyjne (minimum dwupiętrowe), w których poszczególne butiki rozlokowane są wzdłuż alejek i pasaży imitujących ulice handlowe w centrach miast, natomiast miejsca o pozostałym przeznaczeniu usytuowane są w wydzielonych food courts i strefach rozrywki.

WIZJA

Wizja” Sp. z o.o. Biuro architektoniczne zostało założone przez Stanisława Deńko oraz amerykańskiego architekta Glenna Lewisa w 1993 roku. Stanisław Deńko wrócił wtedy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, dokąd został zaproszony przez prof. Billa Rudda, dziekana College of Architecture na University of Tennessee w Knoxville, by prowadzić tam zajęcia z projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Po trzech latach praktyki dydaktycznej powrócił do kraju, by w nowych warunkach ustrojowych, a więc z nowymi perspektywami dla uprawiania zawodu założyć biuro architektoniczne.

Jak sugeruje słowo „Wizja” w nazwie pracowni, jej działalność opiera się na głęboko przemyślanym, „wizjonerskim” stosunku do kształtowania przestrzeni rozumianej jako kontinuum: od skali najmniejszych wnętrz i obiektów, poprzez bardziej znaczące budowle, skończywszy na skali miasta i jego formy w wymiarze urbanistycznym i planistycznym.

Fundament pracowni stanowi przede wszystkim doświadczenie jej lidera, który jednak zawsze pozostawia młodszym współpracownikom dużą swobodę w tworzeniu wizji i rozwijaniu ich w procesie projektowania. Ostateczne decyzje podejmowane są wspólnie, aż do etapu realizacji poszczególnych dzieł.