Architektura muzeów i galerii autorstwa COUNTERSPACE w 2020 roku

Architektura muzeów i galerii autorstwa COUNTERSPACE w 2020 roku

VEKA dla Architektów

Architektura muzeów i galerii

muzea

Muzea w sensie instytucjonalnym to placówki kulturalne. W sensie architektonicznym — gmachy, w których gromadzone i prezentowane są obiekty o wartości artystycznej, naukowej lub historycznej. Poza funkcją ekspozycyjną spełniają też inne: na przykład edukacyjną czy badawczą. Jak przed laty skonstatował Hans Belting, historyk sztuki, współczesne muzea nie służą wystawianiu sztuki współczesnej, ale pokazywaniu świata przez pryzmat sztuki. Długo za najbardziej spektakularną realizację placówki wystawienniczej uchodziło postmodernistyczne Muzeum Guggenheima w Bilbao. Obecnie na świecie przybywa muzeów, a ich stylistyka jest zróżnicowana — często determinowana charakterem kolekcji, otoczeniem sąsiadujących budynków czy krajobrazem. Ta część portalu należy właśnie do nich. Muzeum Narodowe Kataru w Doha autorstwa Atelier Jeans Nouvel, muzeum w Tiencinie, zaprojektowane przez pracownię Bernard Tschumi Architects czy współczesna wariacja na temat groty w Lascaux, za którą stoi Snøhetta, to tylko niektóre z nich.

galerie

Galerie dzielą się na komercyjne i niekomercyjne. Te pierwsze stanowią przestrzeń należącą do rynku sztuki, a zatem ich główna funkcja sprowadza się do sprzedaży dzieł sztuki i antyków oraz rzemiosła artystycznego. Drugie z wymienionych służą podobnym celom co muzea. Niektóre są statyczne i niezmienne w czasie, inne — wzorem zwierząt zrzucających wylinkę — cyklicznie przybierają nową postać, jak corocznie projektowany przez kolejnych architektów Serpentine Pavilion w Londynie.

COUNTERSPACE

Counterspace to studio architektoniczne z Johannesburga, prowadzone przez kobiecy zespół Sumayyi Vally, Aminy Kaskar i Sarah de Villiers. Duża część ich pracy powstaje w wyniku badań i interdyscyplinarnych projektów artystycznych, podejmując głównie projekty architektoniczne, zaangażowanie społeczne, konceptualizację wystaw i instalacji oraz badania i projektowanie urbanistyczne. Ich praca jest pod wpływem idei na rzecz inkluzywności, inności i przyszłości; często współpracują z innymi dyscyplinami kreatywnymi w tworzeniu innowacyjnych podejść do interesujących wyzwań projektowych. Inspiracją dla ich pracy jest ich lokalizacja — Johannesburg — i dążą do rozwijania ekspresji projektowej szczególnie dla Johannesburga i kontynentu — poprzez badania miejskie, publikacje, instalacje i architekturę. Counterspace uczestniczyło w wielu projektach badawczych, graficznych i zanurzeniowych z udziałem interesariuszy na skalę krajową, lokalnych architektów i różnych uniwersytetów w RPA; oprócz różnych projektów z zakresu architektury kulturowej na obszarach wiejskich i zurbanizowanych RPA, a także w projektach międzynarodowych. Praktyka zajmuje przestrzeń przylegającą do praktyki akademickiej, z Sumayyą prowadzącą jednostkę 12 w Podyplomowej Szkole Architektury w Johannesburgu, założonej przez profesora Lesleya Lokko, Sarah prowadzącą obecnie jednostkę 18 w tej samej instytucji oraz Aminą prowadzącą pracownię Housing Ecologies na Uniwersytecie Witwatersrand w podyplomowej szkole architektury.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural