Architektura sakralna autorstwa PORT w Polsce w 2019 roku

Architektura sakralna autorstwa PORT w Polsce w 2019 roku

VEKA dla Architektów

Architektura sakralna

Ten dział naszego portalu A&B poświęcony jest obdarzonym walorami artystycznymi współczesnym projektom architektonicznym o przeznaczeniu religijnym — kaplicom, kościołom i świątyniom oraz nekropoliom.

czym jest architektura sakralna

To kaplice, świątynie, nekropolie, mauzolea i kolumbaria, a także klasztory, seminaria duchowne i alumnaty. Nieraz do tej grupy zaliczane są również lapidaria. W zależności od szerokości geograficznej i odmiany kultu religijnego różnią się stylistycznie i estetycznie, jednak spełniają identyczne funkcje — służą praktykowaniu wiary w bóstwo lub bóstwa (poprzez modlitwę i adorację), kultywowaniu tradycji danego wyznania oraz pochówkowi i upamiętnianiu z szacunkiem i czcią zmarłych.

geneza architektury sakralnej

Architektura sakralna towarzyszy ludzkości niemalże od zarania dziejów. Gdy tylko zaczęły wykształcać się protoplastyczne formy organizacji społecznych, wraz z nimi narodziły się pierwsze obrzędy związane z wiarą w transcendencję i tym sposobem już społeczności plemienne praktykowały kulty religijne. Postępującej komplikacji rytuałów towarzyszyło rozbudowywanie warstwy materialnej wiary — stawiano ołtarze, totemy i posągi, kaplice i kościoły, a także wznoszono miejsca pochówku. Równolegle miał miejsce rozkwit sztuki sakralnej — rozwijało się wytwarzanie masek i rękodzieła o statusie dewocjonaliów, malarstwo wotywne, architektura sepulkralna, pisanie ikon.

architektura sakralna religii monoteistycznych

Przez stulecia, zwłaszcza na obszarze Europy, budownictwo sakralne — obok pałacowego i fortyfikacyjnego — stanowiło główne pole rozwoju architektury. Taki stan rzeczy wynikał z tego, że w przywołanym czasie dysponentami kapitału pozostawały arystokracja i kler, w związku z czym — jako warstwy uprzywilejowane — jedynie one mogły pozwolić sobie na zatrudnianie architektów i finansowanie budów monumentalnych obiektów. Jednakże z uwagi na poziom zaawansowania ówczesnej technologii często zdarzało się, że jeden projekt realizowano przez pokolenia. Z tego okresu pochodzą liczne kościoły, których fundatorami byli władcy.

architektura sakralna religii politeistycznych

Do tej kategorii zaliczają się, na przykład, dawne świątynie greckie, rzymskie i egipskie czy współczesne japońskie miejsca kultu shintō lub tamtejsze ogrody pamięci, czyli ekologiczne cmentarze.

motywy erotyczne w architekturze sakralnej

Nie tylko świątynia w Kadżuraho obfituje w motywy erotyczne, choć zwykle ona pierwsza przychodzi na myśl, gdy o nich mowa. Tymczasem detale z podtekstem seksualnym zdobią wiele średniowiecznych kościołów, najczęściej przyjmując postać frywolnych kroksztynów, kapiteli lub płaskorzeźb na belkach dachowych.

współczesna architektura sakralna

Współczesne świątynie coraz częściej unikają dosłowności i przyciągają oko ciekawą, aczkolwiek minimalistyczną bryłą. Na drugim biegunie plasują się obfitujące w folklor i wykończeniowy horror vacui obiekty mające na celu oswajanie śmierci komizmem: na przykład liczne kaplice Santa Muerte w Meksyku czy Wesoły Cmentarz z Sapanaty w Rumunii. Wśród nagrobków przodujących kunsztem i bogatą symboliką prym wiodą macewy.

PORT

PORT oznacza dla nas otwartość. Odwagę spoglądania daleko w nieznane. Oddychanie świeżym powietrzem. Miejsce, w które różne jednostki przybywają i odpływają. W porcie zawarte jest wiele znaczeń. Różnorodność i stabilizacja, technika i siła żywiołu, świeżość, zapach i smak oceanu… Współpraca i indywidualność. Wolność, radość, czasem tęsknota. Dodamy za Christianem Norbergiem-Schulzem – „Port jest zresztą jednym z najczęściej rozpoznawanych typów miejsca i w wielu językach tego słowa używa się jako synonimy bezpieczeństwa i przynależności. […] Dla ludzi dorastających w portach łódź staje się znaczącym środkiem komunikacji, dając im wielką wolność wyboru dróg”.

Projekty to czas naszego życia, dlatego podejmując się zlecenia, staramy się zrobić coś pięknego, ważnego, czy interesującego. Robimy rzeczy, w które wierzymy, które uważamy za dobre i z których możemy czerpać satysfakcję. Sięgamy do osiągnięć filozofii, inżynierii, techniki, socjologii, psychologii, biologii, ekonomii… Staramy się pracować interdyscyplinarne. Czasami kierujemy się intuicją, czasami poczuciem humoru. Staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań w dialogu z ludźmi oraz własnymi przekonaniami. Nie schlebiamy, jeśli sądzimy, że działanie jest fałszywe. Analizujemy problemy. Wierzymy, że są dobre rozwiązania. Kompleksowo obsługujemy inwestycję — od doradztwa, przez wszystkie etapy projektowania i nadzory autorskie.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural