okno zamknie się za 5

Architektura sportu autorstwa PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne w Polsce

Architektura sportu autorstwa PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne w Polsce

Architektura sportu

Komu dedykowane są obiekty sportowe? Jak projektować infrastrukturę sportową? Jakie są najnowsze trendy architektury sportu? Obiekty sportowe czy wielofunkcyjne? Czy obiekty sportowe wpływają na podniesienie atrakcyjności miasta? Jak do miasta przyciągnąć turystów?

komu dedykowane są obiekty sportowe?

Dla nielicznych sport to ścieżka kariery zawodowej, zaciekła rywalizacja, zwycięstwa i porażki. Jednak większości z nas sport kojarzy się z wypoczynkiem czynnym, rekreacją, spotkaniami towarzyskimi, przygodą i rozrywką. Zawsze jednak sportowi towarzyszą emocje, które powinny zostać jakoś odzwierciedlone w architekturze z nim związanej. Podkreśleniu emocji już od antyku, poprzez barok, zawsze towarzyszyła gra światła i cienia. Dlatego dziś projektanci obiektów sportowych, dla lepszego wyeksponowania kształtu projektowanego założenia w krajobrazie miasta, często posługują się zróżnicowaną strukturą elewacji, spektakularnymi iluminacjami oraz ultranowoczesnymi efektami świetlnymi.

jak projektować infrastrukturę sportową?

Architektura obiektów sportowych, zarówno jeśli mówimy o projektach wielkoformatowych, jak i tych mniejszych, nie ma tak skomplikowanej historii, jak budownictwo mieszkaniowe czy sakralne. W Europie modernizm przechwycił większość rozwiązań architektonicznych bezpośrednio od antyku, a postmodernizm przyniósł asymetrię i formy organiczne. Od architektów, którzy wyspecjalizowali się w projektowaniu tego rodzaju założeń architektonicznych, wymagana jest szczególnie bogata wiedza w zakresie możliwości konstrukcyjnych materiałów budowlanych i ich różnorodności. Stadiony i hale sportowe, mogą być samodzielnymi budynkami lub być częścią większego założenia, muszą też spełniać wymagania funkcjonalne i estetyczne. Przystępując do projektowania takich dużych założeń, należy mieć na uwadze wielkie rzesze ludzi, przewijające się przez tego typu obiekty wielokrotnie i w jednym czasie. Aktywność fizyczna może być w sposób metaforyczny odzwierciedlona w formie bryły lub akcentów we wnętrzach. Ruch — główny składnik sportu można wyrazić wielorako, również poprzez podkreślenie formy koła, jak to zrobili architekci z biura SPACELAB, projektując wnętrze nowoczesnej siłowni w stylu industrialnym. Przeczytamy o tym w artykule WF Fitness.

obiekty sportowe czy wielofunkcyjne?

Te największe obiekty sportowe, jak na przykład stadiony, nie gromadzą jedynie sportowców i kibiców, często odbywają się tam także koncerty i wydarzenia muzyczne, czy też zgromadzenia o charakterze religijnym, dlatego tak ważne w procesie projektowania jest myślenie o ich akustyce. Obecnie, obiekty sportowe mają mieć charakter wielofunkcyjny np. Centrum GAME StreetMekka w Viborgu. Więcej na temat tego obiektu można znaleźć w artykule StreetMekka. Oprócz sportu i rekreacji — są to centra kultury i biznesu.

obiekty sportowe a atrakcyjność miasta

Wizerunek miasta jest kreowany nie tylko przez ułatwienie dostępu jego mieszkańcom i turystom do rozrywek intelektualnych, ale również do kultury fizycznej. Rewitalizacja miasta odbywa się często poprzez stworzenie nowych obiektów sportowych lub przekształcenie terenów niezagospodarowanych w miejsca przeznaczone dla sportu i rekreacji. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy dane miasto zostaje gospodarzem igrzysk olimpijskich lub innych wydarzeń sportowych. Ciekawie zaprojektowana infrastruktura sportowa, wykorzystująca nowoczesne technologie, może stanowić jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, stać się jego symbolem na długie lata.

PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne

PSBA to autorska pracownia architektoniczna założona w 2016 roku przez architekta Przemysława Sokołowskiego. Od 2018 współpracujemy ściśle z pracownią INOONI Jakub Zygmunt czego wynikiem są przede wszystkim liczne projekty konkursowe. Kooperacja obu pracowni pozwala nam na podejmowanie coraz większych wyzwań projektowych oraz poszerzenie zasięgu działania. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala nam na rzetelne podejście do każdego tematu, niezależnie od jego skali. Każda, nawet najdrobniejsza inwestycja wymaga indywidualnego podejścia do tematu, przeanalizowania warunków lokalizacyjnych, prawnych, kompozycyjnych, wymagań i możliwości inwestora. Na dobrą architekturę, a w konsekwencji zadowolenie klienta składa się szereg czynników, często kluczowych już na etapie zakupu działki i planowania przyszłej inwestycji. Ważne jest, aby współpraca z architektem zaczęła się możliwie jak najwcześniej.