Sztuki performatywne autorstwa Haworth Tompkins

Sztuki performatywne autorstwa Haworth Tompkins

VEKA dla Architektów

Sztuki performatywne

czym są sztuki performatywne?

Sztuki performatywne to kategoria działalności artystycznej obejmująca swoim zakresem wszelką aktywność artystyczną rozgrywającą się wyłącznie w obecności publiczności, a zatem wszystkie dynamiczne formy wyrazu artystycznego: taniec, teatr, muzykę, kino.

miejsca prezentacji sztuk performatywnych

Sztuki performatywne prezentowane są zarówno w przestrzeniach zabudowanych, jak i w plenerze. W pierwszym przypadku rozgrywają się na scenach zamkniętych (na przykład w gmachach teatrów bądź wnętrzach hal widowiskowo-koncertowych), w drugim — w amfiteatrach oraz na estradach, niezadaszonych podestach scenicznych i rampach. Wiele z tego rodzaju obiektów to wzorce godnych uwagi modernizacji i rewitalizacji, jak Bristol Old Vic w Wielkiej Brytanii — przebudowany teatr wiktoriański, wzbogacony o nowe foyer i studio. Inne bywają odzwierciedleniem dziejów teatru, gdyż ewolucja wyglądu gmachów teatralnych nierzadko była implikowana kolejnymi reformami teatralnymi, stanowiącymi ważne cezury i punkty zwrotne w historii tej sztuki. Za przykład posłużyć mogą inspiracje eksperymentalnym teatrem totalnym dostrzegalne w realizacjach Waltera Gropiusa.

Haworth Tompkins

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
FAKRO Innoview