Architektura uczelni autorstwa Kuryłowicz & Associates

Architektura uczelni autorstwa Kuryłowicz & Associates

VEKA dla Architektów

Architektura uczelni

Podczas studiów kampusy stają się drugim domem niemal każdego studenta. Aby stworzyć odpowiednie przestrzeni do nauki i zaspokoić potrzeby młodych ludzi, architekci w swoich projektach muszą łączyć funkcjonalność i innowacyjność.

edukacja i dizajn

Nowoczesne uczelnie swoim wyglądem przypominają często futurystyczne bryły czego przykładem może aula dydaktyczno-widowiskowa Uniwersytetu w Białymstoku autorstwa pracowni ARKON Jan Kabac i Meteor Architects. Architekci w swoich projektach coraz częściej stawiają na odważne, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Nowoczesne technologie i dizajnerskie wnętrza sprzyjają nie tylko edukacji, ale także wpływają na kształtowanie relacji między studentami. Budynki niekiedy wykorzystują dziedzictwo architektoniczne danego miasta jak w przypadku projektu Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aranżacja wnętrz jest szczególnie istotna na uczelniach artystycznych, które rozwijają i kształtują poczucie estetyki wśród swoich studentów. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu posiada między innymi studio realizacji telewizyjnych oraz studio fotograficzne.

nowoczesne domy studenckie

Nieodłącznym elementem infrastruktury uczelni są domy dla studentów, które w nowoczesnych projektach przypominają wygodne pokoje hotelowe. Na terenie domu studenckiego znajdują się zwykle wydzielone strefy do nauki i sprzyjające integracji przestrzenie przeznaczone na spędzanie wolnego czasu. Często w domach studenckich znajdują się inne udogodnienia, akademik w Rotterdamie pracowni Mecanoo posiada samoobsługową pralnię, parking na rowery, a w razie potrzeby studenci mogą skorzystać z pomocy konsjerża. Innowacyjne projekty idą o krok dalej, zapewniając studentom takie atrakcje jak ścianka wspinaczkowa czy pokój do jogi i medytacji. W przyszłości również Uniwersytet Warszawski dzięki współpracy z architektami z pracowni Projekt Praga będzie mógł pochwalić się nowym domem studenckim na Służewcu. Architektura zmienia się nieustannie, aby zaspokoić wszystkie potrzeby dynamicznie zmieniającego się świata. Inspiracją do tworzenia projektów dla architektów jest nieustannie ewoluujący tryb życia człowieka.

Kuryłowicz & Associates

Architektura jest dyscypliną angażującą wiedzę, wyobraźnię, fantazję, światopogląd ludzi, którzy ją tworzą.

Nie wszystkie powstające projekty mają szansę na realizację, nie wszystkie też z myślą o realizacji są tworzone; te jednak, które udaje się doprowadzić do pełnej materializacji, są też emanacją osobowości ludzi, którzy muszą umieć utrzymać i przeprowadzić przez rafy problemów, uzgodnień i nieprzewidzianych okoliczności najważniejsze cechy świadczące o istocie zaprojektowanego budynku i jego architektury.

Taki zespół ludzi nie powstaje od razu. W naszej pracowni został on zbudowany przez prof. Stefana Kuryłowicza (1949–2011) z udziałem prof. Ewy Kuryłowicz, aktywnie zajmujących się równolegle nauczaniem projektowania architektonicznego i samym projektowaniem oraz realizowaniem architektury. Zbudowany na przestrzeni przeszło 25. lat przez nauczycieli i ich studentów, a potem ich wspólnych kolegów z Warszawy, ale też czasem z innych miast i szkół. To uzasadnia charakterystyczny dla naszej działalności profil opierający się na badaniach i na podejściu analitycznym, na poszukiwaniu idei dla każdego z naszych projektów, rozwiązań pragmatycznych, ale i unikalnych.

Cały zespół Kuryłowicz & Associates łączy wspólne podejście do formułowania istoty każdego zagadnienia, rozwiązywania go jako wyzwania i szansy na odnalezienie prawdy o kolejnym kawałku przestrzeni, a następnie wyeksponowanie tych z cech owej prawdy, które pomogą żyć i życie zrozumieć, tu, ale nie tylko teraz, a z myślą też o przyszłości. Zawsze z założeniem o poprawie przestrzeni — na tyle, na ile władna jest architektura.

Mamy ogromny przywilej współpracy z Klientami, którzy doceniają tę właśnie siłę architektury i z nami jej poszukują. Tego rodzaju podejście pozwala wyeliminować podział architektury na komercyjną i społeczną, bogatą i ubogą. Jej wyraz nie musi zależeć od budżetu inwestora ani też od przeznaczenia budynku.

Uważamy, że kluczem w działaniu w przestrzeni jest odpowiedzialność. Na wielu różnych płaszczyznach: artystycznej, polegającej na interpretacji otoczenia, możliwości formy, jej wyrazu, który powinien być odpowiedni i unikalny; naukowej, polegającej na wieloaspektowym podejściu do zadania; inżynierskiej, polegającej na doborze specjalistów współpracujących w różnych branżach, twórczo wspierających myśl projektu; ekonomicznej polegającej na racjonalnym dysponowaniu powierzonym budżetem i terminowej, opartej na utrzymywaniu pracy w rytmie uzgodnionym z klientem. Uczestniczymy też aktywnie w procesie budowy, oferując swoje nadzory, kontrole i dodatkową wiedzę.

Architektura przez nas stworzona jest częścią pejzażu Polski po zmianach przełomu lat dziewięćdziesiątych. Naszą ambicją jest, by świadczyła ona o pozytywnych metamorfozach w naszej historii, o ludziach podejmujących ryzyko różnych trudnych działań, którym towarzyszymy naszą twórczością, o polskiej tożsamości i tradycji współczesnym językiem rozwiązań.

okno zamknie się za 5

Velux ArchiTips
Rewolucyjne i rewelacyjne sufity HeartFelt® Origami od Hunter Douglas Architectural