Competition for architectural and urban planning concept for the buildings of the former KWK Wieczorek mine in Katowice

results of the competition

February 2022

organizer

City of Katowice

location

Katowice

description

14 lutego 2022 roku zaprezentowano wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek. Nowa funkcja ma mieć charakter GamingowoTechnologiczny. Organizatorem konkursu było miasto Katowice.

Konkurs zakładał stworzenie HUB–u Gamingowo–Technologicznego mieszczącego się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. W ramach kompleksu miała się znaleźć laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, sale konferencyjne, przestrzeń coworkingowa i powierzchnia biurowa pod wynajem.

W konkursie na opracowanie koncepcji w wyznaczonym terminie złożono pięć prac konkursowych, które zostały ocenione zgodnie z regulaminem konkursu. Dwie prace nie spełniały warunków i nie zostały dopuszczone do oceny. Prace, przez cały czas trwania oceny przez sąd konkursowy pozostawały dla niego anonimowe, jednak ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu konkursu.

Oceny dokonał sąd konkursowy w składzie:

  • Stanisław Podkański – architekt miejski, przewodniczący komisji,
  • Piotr Fischer – architekt, członek SARP,
  • Andrzej Grzybowski – architekt, członek SARP,
  • Michał Jędrzejek – architekt, członek SARP,
  • Aleksandra Tomkiewicz – architektka, członek SARP,
  • Bolesław Błachuta – architekt, członek SARP,
  • Małgorzata Domagalska – architektka, członek SARP.

Decyzją jury przyznano trzy nagrody główne.

I nagrodę otrzymała pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.

II nagrodę otrzymała pracownia WXCA.

III nagrodę otrzymała pracownia Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe

The vote has already been cast

Interior trends 2023
Interior trends 2023
PZU Park
PZU Park
INSPIRATIONS
Ascale sinters - the ideal solution for countertops, furniture and cladding
Versati heat pumps by GREE - efficient and economical home heating or cooling
Green roofs by ZIDA