okno zamknie się za 5

computer zapisz w ulubionych

Jan Gehl ponownie w Polsce!!!

23 października '14
Dane techniczne

21 października 2014 roku,
NCK Kraków, godz. 18.30


Zapraszamy na spotkanie z wybitnym duńskim architektem i urbanistą — profesorem Janem Gehlem, propagatorem koncepcji humanistycznego rozwoju miast i autorem projektów zmian w przestrzeni miejskiej m.in. Nowego Jorku i Moskwy. Spotkanie ma na celu promocję najnowszej książki „Miasta dla ludzi” połączone z wykładem w Nowohuckim Centrum Kultury, które bez wątpienia stanie się wielkim wydarzeniem, szczególnie ważnym w kontekście wielu problemów, jakie miasto ma do rozwiązania dla poprawy jego zdrowotności, środowiska, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza…

Spotkanie z Profesorem Gehlem to także okazja do do wymiany poglądów na temat poprawy jakości życia i jakości publicznych przestrzeni w wielu starych osiedlach mieszkaniowych i tzw. „nowej urbanizacji”, najczęściej spełniającej jedynie wymagania dewelopera, z jej negatywnymi skutkami społecznymi — rezultatem niskiej jakości estetycznej urbanistycznego i architektonicznego krajobrazu.

Spotkanie organizuje Wydawnictwo RAM — wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes” jak również wydawca polskojęzycznej wersji książki „Miasta dla ludzi” oraz Gmina Miejska Kraków.

 

LIST PRZEWODNI

 


HARMONOGRAM SPOTKANIA W NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY


18.00 - spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim

18.30 - wykład — spotkanie otwarte połączone z promocją polskojęzycznego wydania książki „Miasta dla ludzi”

19.30 - dyskusja z udziałem publiczności

 


kontakt z biurem organizatora

Marta Bąk
tel: 12 632-34-02
email:
m.bak@architekturaibiznes.com.pl
 

Głos został już oddany