Baku

termin składania prac

01.09.2021

Baku International Architecture Award 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu, Związek Architektów Azerbejdżanu i Międzynarodowy Związek Architektów (UIA)

Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

cel

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie nowych projektów architektonicznych. Kandydaci powinni zaprojektować oryginalne budynki, poszukiwać ciekawych kompozycji i rozwiązań przestrzennych, a także wdrażać nowatorskie i różnorodne rozwiązania.

warunki

W konkursie mogą brać udział architekci posiadający dyplom architekta uprawniający do prowadzenia działalności architektonicznej w kraju ich zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt w każdej kategorii. Udział jest bezpłatny.

Materiały, które uczestnik musi dostarczyć organizatorowi:

 • wypełniony formularz rejestracyjny
 • informacje o autorze/autorach
 • projekty i materiały graficzne o wymiarach 80×100 cm (projekt może zawierać maks. 2 plansze)
 • opis projektu o objętości maks. 2 strony A4 w języku angielskim, rosyjskim lub azerbejdżańskim
 • oświadczenie o możliwości udziału w konkursie.

  Wszyskie materiały należy wysłać na adres uaa@uaa.az.

kalendarium

 • Zgłaszanie pytań: 01.08.2021 r.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.09.2021 r.
 • Głosowanie sądu konkursowego: 28-30.09.2021 r.
 • Ogłoszenie konkursu: 04.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 4 000 azn (ok. 9 000 zł)
 • II Nagroda: 2 500 azn (ok. 5 600 zł)
 • III Nagroda: 1 000 azn (ok. 2 300 zł)

sąd konkursowy

 • Esa Mohamed (Malezja) — przewodnicząca jury
 • In-Souk Cho (przedstawiciel UIA, Korea)
 • Victor Leonel (prezes Africa Union of Architects, Angola)
 • Joseph Kwan (członek UIA Architecture for All Work, Hongkong)
 • Elbay Gasim-Zada (przewodniczący Związku Architektów Azerbejdżan)

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.
Pytania należy kierować na adres uaa@uaa.az.

Velux ArchiTips
AEC DESIGN