Rzeszów

termin składania prac

14.07.2023

Przestrzeń wspólna w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall

organizator: Develop Investment, Politechnika Rzeszowska

Ruszył konkurs architektoniczny dla studentów i studentek Politechniki Rzeszowskiej na projekt przestrzeni wspólnej w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. Konkurs ten swoim patronatem objął rzeszowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie najlepszych prac koncepcyjnych dla wyznaczonej przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnej wykorzystywanej wspólnie przez klientów Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall. Nagrodzone prace będą materiałem pomocniczym dla dalszych rozważań projektowych.

warunki

Zadaniem konkursowym, przed którym stanąć mogą wyłącznie studenci i studentki Politechniki Rzeszowskiej, jest zaprojektowanie aranżacji dla jednej z wyznaczonych przestrzeni wspólnych znajdujących się wewnątrz Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie.
 
Projektowane przestrzenie wewnątrz obiektu autorstwa zespołu z pracowni Studio Archi 5 powinny być charakterystyczne i wyjątkowe, stanowić eleganckie tło dla witryn sklepowych, a także atrakcyjny plan dla materiałów publikowanych w mediach społecznościowych. Konkursowe propozycje winny uwzględniać elementy wyposażenia umożliwiające klientom wspólne spędzanie czasu i wspierające ich aktywność społeczno-towarzyską, a także być możliwe do wdrożenia.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów oraz internetowego głosowania publiczności:
 • etap 1 — w którym Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje zgłoszenia i wybiera osiem najlepszych prac, które przejdą do 2. etapu,
 • etap 2 — w którym Sąd Konkursowy wybiera laureatów.
Do konkursu zgłaszać można prace projektowe przygotowywane:
 • w ramach kursu projektowego kierunku Architektura Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej odbywającego się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23,
 • w ramach działalności kół naukowych kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • we współpracy z pracownikiem kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • poza kursem projektowym Politechniki Rzeszowskiej i bez opieki nauczyciela akademickiego.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

W konkursie przewidziano dwie nagrody — jedną z nich przyzna Sąd Konkursowy, a drugą publiczność podczas internetowego głosowania na Facebooku na profilu Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall. Łączna pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych.

kalendarium

 • Możliwość zadawania pytań: 26.04-15.05.2023 r.
 • Składanie prac konkursowych: 14.07.2023 r.
 • Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej: 17.07.2023 r.
 • Posiedzenie Sądu Konkursowego: 18.09.2023 r.
 • Wystawa konkursowa: 1.09-16.10.2023 r.
 • Posiedzenie Komisji Skrutacyjnej: 20.10.2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.10.2023 r.

jury

Sąd Konkursowy tworzyć będą:
 • minimum dwóch pracowników kierunku Architektura WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej,
 • minimum jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich,
 • minimum dwóch przedstawicieli Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall.
Zespół oceniający prace konkursowe powoła przedstawicielka Politechniki Rzeszowskiej — dr Joanna Dudek.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/konkurs-na-zaprojektowanie-przestrzeni-wspolnej-centrum-kulturalno-handlowego-millenium-hall-2387.html

regulamin

https://w.prz.edu.pl/fcp/NGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDC0RDWGFBWxslAxt1FSVcViU/1/code_2Dl0bLCRJPU17VRAtRhNd/2023/euroavia/konkurs_studencki_millenium_hall_prz.pdf

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE