Wrocław

termin składania prac

08.04.2021

Konkurs architektoniczny na Inżynierski Dyplom Roku 2019 i 2020

organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Wrocław

SARP Wrocław we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza do udziału w podwójnym konkursie architektonicznym na Inżynierski Dyplom Roku 2019 i 2020. Nagroda przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe absolwentom. Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie, które można opracować kompleksowo i samodzielnie.

cel

Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Wrocław przyznawana jest za najlepsze prace dyplomowe absolwentom, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera architekta na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (w tej edycji Konkurs obejmuje wyjątkowo dwa poprzedzające lata obron: 2019 i 2020).

warunki

O Nagrodę mogą ubiegać się prace dyplomowe stopnia inżynierskiego zgłaszane przez promotorów lub studentów WA PWr. Tematem zgłoszonej pracy powinno być zadanie, które można opracować kompleksowo i samodzielnie. Zgłaszanie prac wykonanych przez zespół autorski dyplomantów dopuszcza się jedynie w przypadkach wyjątkowych, podyktowanych bardzo dużym zakresem opracowania pracy, niemożliwym do zrealizowania przez jedną osobę.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 08.03.2021 r.
 • Termin składania prac: 08.04.2021 r.
 • Obrady sądu konkursowego: 9-23.04.2021 r.
 • Ogłoszenie nominacji do prezentacji: 23.04.2021 r.


Termin i forma publicznych prezentacji prac nominowanych przez Komisję Kwalifikacyjną zostaną podane w terminie późniejszym.

nagrody

Spośród prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu sąd konkursowy nominuje najwyżej 9 prac, które zostaną zaproszone do udziału w publicznych prezentacjach autorskich. Ponadto, wszystkie prace dyplomowe uczestniczące w konkursie otrzymują Dyplomy Nominacji Nagrody SARP O/Wrocław Inżynierski Dyplom Roku.

sąd konkursowy

 • Agnieszka Chrzanowska - KSK SARP O/Wrocław
 • Roman Czajka - prodziekan ds. kształcenia WA PWr
 • Michał Duda - wiceprezes SARP O/Wrocław, przewodniczący Komisji
 • Daria Kieżun - prezes SARP O/Wrocław, KSK SARP O/Wrocław
 • Anna Kościuk - przewodnicząca DSOIA RP
 • Marta Mnich - KSK SARP O/Wrocław
 • Kuba Woźniczka - KSK SARP O/Wrocław

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu i materiały do pobrania dla uczestników dostępne na stronie organizatora.

regulamin

http://www.wroclaw.sarp.org.pl/files/604628c0293ef_REGULAMIN%20DYPLOM%20INZYNIERSKI%20ROKU%2019-20_02.03.21.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE