Gliwice

termin składania prac

08.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Katowicki oddział SARP wraz z gliwickim oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłosiły konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Konkurs ma charakter realizacyjny i prowadzony jest w dwóch etapach.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie chętni składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie zakwalifikowani uczestnicy składają opracowania studialne. W drugim etapie autorzy pięciu najlepszych opracowań zapraszani są do składania projektów. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 14.06.2021 godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: 23.08.2021 godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 08.11.2021 godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: Do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I Nagroda: 50 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Fischer – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. IARP, SARP Katowice
 • dr inż. arch. Andrzej Duda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta.IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Joanna Małecka – Sędzia konkursowy. Zastępca Referenta. IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Sędzia konkursowy Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Billewicz – Sędzia konkursowy Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
 • mgr Zdzisław Tarasiewicz – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno –Technicznych
 • mgr inż. arch. Damian Kałdonek – Sędzia konkursowy specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

więcej informacji

Materiały do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Onkologia/01_Regulamin/210524/Regulamin_Konkursu.pdf

Tydzień z Archicad 25 w Multibim
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta