Zielona Góra

termin składania prac

06.11.2024

Konkurs na projekt Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

organizator: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii (LUCO) w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji szpitalnych budynków.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna nowego obiektu Centrum Onkologii (LUCO) z nadziemnym łącznikiem integrującym go funkcjonalnie z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym w budynku C1 (rozbudowa CBO) i zagospodarowaniem terenu. Skomunikowanie obiektów (nowe sale mają być strukturalną częścią dotychczasowego CBO) ułatwić ma zarządzanie personelem, dystrybucję operacji i wpłynąć na wzrost efektywności leczenia. Rozważane jest również połączenie budynku LUCO z sąsiadującym budynkiem Polikliniki.

Planowana inwestycja położona jest w części północno-wschodniej terenu szpitala. Na terenie istnieją parterowe budynki przeznaczone do rozbiórki.

Zakres obejmuje również zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla wymienionych Oddziałów, Pracowni lub Zakładu Medycyny Nuklearnej, Zakładów Radioterapii i Patomorfologii, znajdujących się w innych obiektach Szpitala, ale funkcjonalnie związanych z tworzonym Centrum Onkologii.

W projekcie należy uwzględnić trwającą przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu szpitala, realizowaną w ramach programu Polski Ład.

Głównymi założeniami są: dostosowanie zadania do budżetu; zastosowanie technologii budowlanych uwzględniających dwuletni termin realizacji inwestycji oraz ograniczona wielkość zaplecza budowy; ograniczenie hałasu i innych uciążliwości budowy; zastosowanie technologii wykorzystujących gospodarkę w obiegu zamkniętym (zasada 3R: reduce, reuse, recycle); optymalizacja własności energetycznych budynku, dążących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu; możliwość etapowania realizacji inwestycji w zakresie wykonywania robót budowlanych.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 120 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
 • II Nagroda — 80 000 zł brutto
 • III Nagroda — 60 000 zł brutto
 • Trzy wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 czerwca 2024 roku
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lipca 2024 roku 
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 2 sierpnia 2024 roku
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 16 sierpnia 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 6 listopada 2024 roku, do godz. 15:00
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 listopada 2024 roku

sąd konkursowy

 • Mariusz Ścisło — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa
 • Leon Szapowałow — sędzia referent, SARP Oddział Zielona Góra
 • Krzysztof Gorgoń — ekspert w dziedzinie obiektów służby zdrowia, SARP Oddział Katowice
 • Wiesława Klim — SARP Oddział Zielona Góra
 • Paweł Kochański — SARP Oddział Zielona Góra
 • dr Marek Działoszyński — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • Emil Korczak — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • dr Paweł Urbański — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
 • Halina Łowejko — sekretarza konkursu, SARP Oddział Zielona Góra

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-luco-zielonagora/

regulamin

https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-konkursu-LUCO-Zielona-Gora.pdf

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE