Oświęcim

termin składania prac

05.09.2023

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu

organizator: Miasto Oświęcim, SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Oświęcim

Realizacyjny, dwuetapowy konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4 w Oświęcimiu. Konkurs organizowało Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem SARP.

Miasto Oświęcim we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie przebudowy i rozbudowy hali lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Chemików 4. Obiekt powstał w latach 60. XX wieku — początkowo jako niezadaszone lodowisko, a w latach 70. po modernizacji i przebudowie zyskał żelbetowe trybuny dla około 5 tysięcy widzów i zadaszenie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie takiej koncepcji przebudowy i rozbudowy hali lodowej, która najlepiej zarówno pod względem funkcjonalno-użytkowym, kompozycyjnym, estetycznym, jak i społecznym — z uwzględnieniem kontekstu istniejącego obiektu i jego otoczenia — zrealizuje założone w konkursie wytyczne. Obiekt po przebudowie i rozbudowie ma dawać możliwość organizacji w nim innych wydarzeń niż tylko sportowe, na przykład wystaw, targów czy koncertów.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, dwuetapowym, realizacyjnym.
 
W I etapie zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu koncepcyjnego, w II etapie należy przygotować wielobranżowy projekt architektoniczny i zagospodarowania terenu.
 
Regulamin konkursu zakłada przebudowę i rozbudowę hali, z zakresu prac wyłączone są jednak istniejąca tafla lodowa i konstrukcja stalowa stanowiąca zadaszenie tafli i trybun. Złożenie funkcjonalno-przestrzenne zawierać powinno wszelkie niezbędne funkcje towarzyszące i współzależne, w szczególności zaplecze socjalno-techniczne i sportowe, administracyjne, gospodarcze, infrastruktury technicznej, zaplecze dla obsługi medialnej imprez i monitoringu, a także kasy biletowe, zaplecze strefy kibica, w tym strefy VIP oraz zaplecze komunikacyjne i parkingowe. Halę należy także wyposażyć w odpowiedni system multimedialny — nagłośnienie, oświetlenie oraz wykorzystanie dodatkowych iluminacji świetlnych, a także przewidywać możliwość ewentualnego ustawienia sceny.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto
 • dwa wyróżnienia — 10 000 zł butto każde

kalendarium

 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28 maja 2023 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 1 czerwca 2023r., do godz. 15.00
 • Termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 15 czerwca 2023 r.
 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących opracowań studialnych: 15 sierpnia 2023 r.
 • Termin składania opracowań studialnych etapu I: 5 września 2023 r., do godz. 15.00
 • Termin powiadomienia uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do etapu II konkursu: 26 września 2023 r.
 • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: 17 października 2023 r.
 • Termin składania prac konkursowych etapu II: 7 listopada 2023 r., do godz. 15.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 21 listopada 2023 r.

sąd konkursowy

 • Piotr Buśko – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice
 • Marek Pelc – sędzia referent, SARP Katowice
 • Marcin Brataniec – SARP Kraków
 • Jacek Czech – SARP Kraków
 • Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcim
 • Andrzej Bojarski – Wiceprezydent Miasta Oświęcim
 • Agata Gworek – Dyrektorka MOSiR w Oświęcimiu
 • Paweł Dworzak – Prezes Uczniowskiego Klubu Hokejowego
 • Adam Skrzypczyk – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
 • Henryk Piątek – sędzia rezerwowy, SARP Katowice
 • Łukasz Smolarczyk – sekretarz konkursu, SARP Katowice
 • Katarzyna Furgalińska – zastępczyni sekretarza konkursu, SARP Katowice

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/be608cdf-dc86-4125-85d5-0e8610e6dab0

regulamin

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs__1005.html

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE