Reda

termin składania prac

18.11.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie

organizator: Gmina Miasto Reda | inwestor: Gmina Miasto Reda

Ruszył jednoetapowy, realizacyjny konkurs na przebudowę Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najkorzystniejszej pod względami funkcjonalnym i przestrzennym koncepcji architektonicznej. Organizatorzy oczekują nowoczesnych, przyszłościowych, ale i realnych do realizacji rozwiązań, które uwzględniać będą atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Ważne jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która tę przestrzeń uatrakcyjni.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego, w którym prace składać mogą wszyscy zainteresowani uczestnicy.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.

Koncepcja powinna obejmować wspomniane tężnię i wodny plac zabaw, które razem stworzą atrakcyjny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy o walorach prozdrowotnych, zbiornik retencyjny, strefę relaksu, urządzoną zieleń, komunikację, zielono-błękitną infrastrukturę, małą architekturę i propozycję rewitalizacji istniejącego parku miejskiego obejmującą w szczególności widownię, dojazd do przystani kajakowej i strefę wokół placów zabaw.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi, o której mowa w pkt. 16 regulaminu
 • II Nagroda  20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto
 • Wyróżnienie – 2 000 zł brutto

kalendarium

 • składanie prac konkursowych: do 18 listopada 2022 r., do godz. 10:00

sąd konkursowy

 • Hanna Szcześniak – Przewodnicząca
 • Halina Grzeszczuk – Zastępczyni Przewodniczącej
 • Magdalena Bartczak – Sędzia Referent
 • Hanna Dziubek-Lechowska
 • Marek Kopicki
 • Mateusz Richert

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648963

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE