międzynarodowy

termin składania prac

31.01.2023

Konkurs „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ruszyła nowa edycja konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Tym razem wyzwaniem jest zaprojektowanie mobilnego domu na kołach. Uczestnicy muszą pamiętać o analizie światła i jego wpływie na projekt.

cel

Celem konkursu „MOVABLE HOUSE – Dom Współczesnego Nomada” jest zainspirowanie do potraktowania światła jako ważnego elementu kształtowania przestrzeni architektonicznej oraz zainteresowanie technologią LED i jej możliwościami w zakresie tworzenia opraw i systemów oświetleniowych.

Przedmiotem pracy konkursowej jest mobilny dom na kołach. Jak czytamy w regulaminie konkursu — może to być adaptacja istniejącego pojazdu na jeżdżący dom albo zbudowanie go od podstaw z wykorzystaniem oferowanych przez firmy motoryzacyjne podwozi do zabudowy. Musi to być jednak indywidualna przestrzeń mieszkalna gotowa do zamieszkania od zaraz.

Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych (tzn. określonych rodzajów podwozi) oraz spełniających parametry techniczne i przepisy o wyposażeniu pojazdów.

Istotną rolę w projektowanym MOVABLE HOUSE ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i sztucznego na charakter i przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną domu na kołach, na wytworzenie w nim określonego stylu.

warunki

Konkurs jest otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy. Organizatorem jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, a współorganizatorzy to: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy, Architekci Agencja SOMA. Patronat nad konkursem objęła Architektura & Biznes.

Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą one uczestniczyć indywidualnie lub w zespołach. Zespoły mogą być interdyscyplinarne.

Projektowane rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne „MOVABLE HOUSE — dom współczesnego Nomada” może znajdować się w dowolnym miejscu geograficznym, w dowolnym klimacie i kulturze. Niezbędne jest określenie stron świata, jeżeli odgrywa to istotną rolę w projekcie.

Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych, kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę funkcję oświetlenia w projektowanym rozwiązaniu oraz, jeżeli ma to znaczenie, w jego bezpośrednim otoczeniu. Należy pamiętać również o bezpieczeństwie użytkowania związanym z rozsyłem strumienia świetlnego, jak również bezpieczeństwem wynikającym z podłączenia do zasilania elektrycznego.

Projekt wymaga:

 • ogólnego wyjaśnienia zasady budowy konstrukcji, rozplanowania pomieszczeń i zabudowy wewnętrznej, rozprowadzenia instalacji wewnętrznych, określenia użytych materiałów,
 • objaśnienia zastosowanego oświetlenia do oświetlenia wnętrza i, o ile to wynika z konstrukcji, w jego bezpośrednim otoczeniu, sposobu jego użytkowania oraz zasilania w energię elektryczną,
 • przy projektowaniu należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych.

nagrody

Nadesłane prace będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem konkursu, atrakcyjności i nowatorstwa proponowanych rozwiązań, walorów architektonicznych, designerskich oraz wizualnych, czytelności idei.

Sąd konkursowy przyzna następujące nagrody pracom wybranym spośród prac zakwalifikowanych do grupy finałowej:

 • I Nagroda – 1000 EURO,
 • II Nagroda – 400 EURO,
 • III Nagroda – 300 EURO,
 • trzy wyróżnienia – dyplomy.

Firma KANLUX może ufundować nagrody rzeczowe nagrodzonym laureatom. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu, w trakcie 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego. W czasie trwania Targów będzie miała miejsce wystawa prac konkursowych.

kalendarium

 • składanie pytań przez uczestników – do 23 grudnia 2022 roku,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 23 grudnia 2022 roku,
 • składanie prac – do 31 stycznia 2023 roku,
 • obrady sądu konkursowego – 13 do 28 lutego 2023 roku,
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 1 marca 2023 roku,
 • rozstrzygnięcie konkursu – 16 marca 2023 roku.

sąd konkursowy

Wyboru prac dokonuje sąd konkursowy w składzie:

 • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie,
 • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci,
 • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt.
 • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego,
 • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie,
 • przedstawiciel firmy KANLUX,
 • Katarzyna Kędziorczyk, Klaudia Rduch, Nicole Kossowska – laureatki I Nagrody poprzedniej edycji konkursu,
 • Elżbieta Dajer – sekretarka konkursu, Agencja SOMA.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://lightfair.pl/konkurs-architektoniczny/

regulamin

https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2022/05/movable_house_regulamin.pdf

Obiekt roku 2022 w systemach ALUPROF
Płyty elewacyjne [pictura] z włóknocementu - EQUITONE
BRUK-BET – Ekologiczne nawierzchnie brukowe
TRENDY [2022] - Podłogi, posadzki, wycieraczki systemowe, tarasy – trendy 2022