Wrocław

termin składania prac

07.01.2022

Konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

organizator: ASP we Wrocławiu, SARP Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu we współpracy z SARP Wrocław ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji budynku wraz z jego zagospodarowaniem.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs ma charakter dwuetapowy, realizacyjny. Pierwszy etap konkursy obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Etap drugi, realizacyjny, obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego D1. Uwzględnia on ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach opracowań studialnych pierwszego etapu.

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 23.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 15.10.2021 r. do godz. 16:00
 • Poinformowanie o kwalifikacji do drugiego etapu: 05.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 07.01.2022 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł
 • II nagroda: 30 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł
 • dwa wyróżnienia: po 15 000 zł każde

sąd konkursowy

 • arch. Maciej Miłobędzki, sędzia konkursowy SARP Warszawa – przewodniczący
 • arch. Michał Goncerzewicz, sędzia konkursowy SARP Wrocław – sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • arch. Marcin Major, sędzia konkursowy SARP Wrocław
 • prof. Wojciech Pukocz, rektor ASP we Wrocławiu
 • arch. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław
 • inż. Wojciech Orzechowski, kanclerz ASP we Wrocławiu
 • arch. Daria Kieżun, ASP we Wrocławiu
 • arch. Stanisław Lose, ASP we Wrocławiu

*Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. Sylwia Sikora
*Funkcję sędziego rezerwowego pełni arch. Maciej Dębski, sędzia konkursowy SARP Wrocław

więcej informacji

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie współorganizatora konkursu, SARP Wrocław.

regulamin

https://www.dropbox.com/s/tgwlqggtajgl764/REGULAMIN%20KONKURSU%20SARP%20NR%201009_27072021.pdf?dl=0

Aluprof Future Builders — „Jak powinno wyglądać budownictwo przyszłości?” — rozmowy z architektami z całego świata
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta