Ogólnopolski

termin składania prac

03.10.2022

II edycja konkursu „Dom z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwa kolejna odsłona konkursu „Dom z klimatem”. W tej edycji Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z SARP oddział Warszawa nagrodzą najlepsze obiekty, które zostały zrealizowane na terenie Polski w sposób odpowiedzialny klimatycznie.

cel

Głównym celem konkursu jest docenienie starań projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski, którzy szerzą ideę zrównoważonego rozwoju i projektowania odpowiedzialnego klimatycznie. Organizatorzy konkursu: Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaSARP Oddział Warszawa chcą także przyczynić się do popularyzacji stosowania drewna w konstrukcjach budynków oraz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat budownictwa przyjaznego klimatowi.

„Dom z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” dotyczy budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych lub użyteczności publicznej,
które powstały w sposób odpowiedzialny klimatycznie i zostały zrealizowane w Polsce i oddane do użytku w latach 2020-2022.

warunki

Konkurs skierowany jest do architektów, inwestorów i wykonawców. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zrealizowanych inwestycji (tj. inwestycji oddanych do użytkowania), które zostały zaprojektowane i wzniesione w sposób odpowiedzialny klimatycznie, w trosce o przyszłość kraju i jego zasoby, a także całą planetę. Nagroda bądź Nagrody Specjalne zostaną przyznane inwestycji lub inwestycjom wykonanym w konstrukcji drewnianej.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

 • kategoria IBudynek mieszkalny jednorodzinny, w ramach której realizacje mogą zgłaszać architekci i wykonawcy,
 • kategoria IIBudynek wielorodzinny/osiedle domów jednorodzinnych (osiedle domów jednorodzinnych lub budynek/budynki wielorodzinne definiowane jako zespół, gdzie znajdują się ponad cztery mieszkania). Realizacje mogą zgłaszać architekci i wykonawcy,
 • kategoria IIIBudynek/zespół budynków użyteczności publicznej, w ramach której realizacje mogą zgłaszać architekci, inwestorzy i wykonawcy.

Ocena wniosków konkursowych przebiega w dwóch etapach: oceny formalnej i oceny merytorycznej. 

Ocena merytoryczna realizacji jest dokonywana przez jury na postawie następujących kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • trafność rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną,
 • zapewnienie efektywności energetycznej,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii, eliminacja źródeł nieodnawialnych,
 • rozwiązania pozwalające utrzymać w budynku komfortowy mikroklimat przez cały rok,
 • niski ślad węglowy zaproponowanych materiałów (zastosowanie materiałów naturalnych i odnawialnych),
 • zastosowanie technologii i materiałów ponownie użytych („reuse”, „recykling”),
 • zmniejszenie ilości odpadów w całym cyklu życia budynku,
 • zastosowane rozwiązania w kontekście mitygacji zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków środowiska naszego życia, w tym m.in. kwestie związane z uzyskaniem jak największej powierzchni biologicznie czynnej, ochroną bioróżnorodności i gromadzeniem deszczówki
  (retencją wody),
 • w przypadku Nagrody Specjalnej dla budynku wykonanego w technologii drewnianej — zasadność wykorzystania drewna.

Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

kalendarium

 • przesyłanie zgłoszeń: do 3 października 2022 roku, na adres konkurs@domzklimatem.gov.pl,
 • ogłoszenie wyników: data zostanie wkrótce podana na stronie organizatora.

nagrody

  Nagrody w trzech kategoriach oraz Nagroda Specjalna to: statuetka, dyplom, publikacja informacji o nagrodzonej albo wyróżnionej inwestycji na stronie internetowej organizatorów oraz symboliczne nagrody rzeczowe.

  W każdej z kategorii jury konkursu przyzna dowolną liczbę nagród oraz wyróżnienie, może też nie przyznać żadnej nagrody.
  Dodatkowo Jury Konkursu może przyznać dowolną liczbę Nagród Specjalnych dla inwestycji wykonanych w konstrukcji drewnianej.

  jury konkursu

  W skład jury konkursu wchodzą:

  • Magdalena Pios – przewodnicząca, SARP oddział Warszawa,
  • dr Jerzy Kwiatkowski – Narodowa Agencja Poszanowania Energii,
  • Tomasz Perkowski – Unihouse SA,
  • Iwona Staruchowicz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
  • Paula Wasiak – sekretarka konkursu.

  więcej informacji

  Więcej szczegółów, regulamin, materiały do pobrania i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://domzklimatem.gov.pl/konkurs-na-najlepszy-zrealizowany-projekt-budynku-ekologicznego#konkurs-na-najlepszy-zrealizowany-projekt-budynku-ekologicznego

  regulamin

  https://domzklimatem.gov.pl/files/Konkurs%20dla%20champion%C3%B3w_2022%20r./Regulamin%20konkursu%20Dom%20z%20klimatem.pdf

  Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
  Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
  Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
  CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
  INSPIRACJE