Warszawa

termin składania prac

27.08.2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer w Warszawie

organizator: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wawer | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w dzielnicy Wawer. Budynek ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ograniczony.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Zespół zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla najmłodszych dzieci oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Ma uzupełniać ofertę środowiskowo-społeczną w dzielnicy.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy i ograniczony. Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a następnie organizator dopuszcza do udziału wybranych uczestników.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków wraz z otoczeniem, które będą pełnić różne funkcje:

 • żłobek dla 150 dzieci
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów
 • ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami i autyzmem
 • zieleń rekreacyjna, parkowa i leśna
 • zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi

Prace zostaną ocenione pod kątem następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań – pierwszorzędne
 • zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego – drugorzędne
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań – trzeciorzędne

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział: 27.08.2021 r. do godz. 16:00
 • Termin składania prac konkursowych: nie krótszy niż sześć tygodni od przekazania uczestnikom zaproszenia
 • Ogłoszenie wyników: termin zostanie wskazany przez organizatora

nagrody

 • I nagroda: 35 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł
 • wyróżnienia: wartość puli – 5 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Mateusz Świętorzecki, SARP – przewodniczący sądu
 • arch. Piotr Żabicki, SARP – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • arch. Aneta Wardzińska-Siczek, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • arch. Tomasz Pniewski, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer
 • Teresa Zduńczyk, dzielnica Wawer
 • Wojciech Godlewski, radny dzielnicy Wawer
 • Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
 • Joanna Dolińska-Dobek, dyrektor CAM Nowolipie
 • Aneta Bernacka, Zespół Żłobków
 • Zbigniew Drzewiecki, dyrektor TPD Helenów
 • arch. Przemysław Kokot
 • arch. Iwona Borkowska, SARP, asystent sędziego referenta (bez prawa głosu)

więcej informacji

Materiały konkursowe, w tym regulamin i wniosek o udział, dostępne są na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE