Katowice

termin składania prac

31.05.2021

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej 100-lecia Towarzystwa Urbanistów Polskich

organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich

Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie identyfikacji wizualnej 100-lecia Towarzystwa Urbanistów Polskich. Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską i jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, a w szczególności do studentów uczelni kształcących w kierunku projektowania, wzornictwa i grafiki.

cel

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem przyjętych wymogów identyfikacji wizualnej, która zostanie wykorzystana jako symbol Jubileuszu TUP umieszczany m.in. w materiałach promocyjnych i informacyjnych wydarzenia.

warunki

Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską i jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, a w szczególności do studentów uczelni kształcących w kierunku projektowania, wzornictwa i grafiki. Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub w zespołach. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.05.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.06.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 1 000 zl

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak – Wiceprezes TUP, PŁb
 • Sekretarz: dr Paulina Sikorska – przedstawiciel Zarządu Głównego TUP
 • Członek Komisji: dr inż. arch. Tomasz Majda – Prezes TUP, PW
 • Członek Komisji: prof. Tadeusz Markowski – przedstawiciel Rady TUP, UŁ
 • Członek Komisji: arch. Janusz Korzeń – przedstawiciel Rady TUP
 • Członek Komisji: dr hab. Maciej Nowak – przedstawiciel KPZK PAN, ZUT
 • Członek Komisji: prof. Janusz Górski – ASP w Gdańsku
 • Członek Komisji: Filip Tofil – członek zarządu STGU

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.tup.org.pl/download/konkursy/2021_Logo100lecia/REGULAMIN_LOGOTYP.pdf

Velux ArchiTips
ALUPROF