Międzynarodowy

termin składania prac

17.01.2025

Konkurs „Projekt przedszkola”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs „Projekt przedszkola”.

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs „Projekt przedszkola”.

cel

Celem konkursu jest zaprojektowanie koncepcji najlepszego pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym obiektu przedszkola. 

Budynek powinien być podzielony na przestrzenie do nauki, zabawy i jedzenia. W projekcie należy uwzględnić też plac zabaw, pokoje administracji i opieki medycznej. Sale dla najmłodszych powinny różnić się od tych dla starszych dzieci, pomieszczenia powinny zachęcać dzieci do przebywania w nich i do kontaktu z rówieśnikami, być dla nich drugim domem. Lokalizacja projektu jest dowolna.

Ważną rolę w przestrzeni powinno odgrywać oddziaływanie światła — zarówno naturalnego, jak i sztucznego. W propozycji konkursowej należy uwzględnić rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX.

warunki

Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Zespoły mogą być interdyscyplinarne. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani być przedmiotem innego konkursu. 

nagrody

 • I Nagroda – 4 500 PLN
 • II Nagroda – 1 700 PLN
 • III Nagroda – 1 250 PLN
 • Trzy wyróżnienia w postaci dyplomów

kalendarium

 • składanie pytań przez uczestników – do 20 grudnia 2024 roku
 • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 31 grudnia 2024 roku
 • składanie prac – do 17 stycznia 2025 roku
 • obrady sądu konkursowego – do 7 lutego 2025 roku
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 10 lutego 2025 roku
 • rozstrzygnięcie konkursu – 13 marca 2025 roku

sąd konkursowy

 • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
 • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
 • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
 • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
 • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
 • przedstawiciel firmy KANLUX
 • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
 • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

warunki

https://lightfair.pl/konkurs/projekt-przedszkola/

regulamin

https://lightfair.pl/konkurs/projekt-przedszkola/

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE