Międzynarodowy

termin składania prac

10.03.2023

Konkurs studencki Urban Design Award 2022/2023

organizator: Politechnika Czeska w Pradze

Trwa międzynarodowy konkurs studencki na prace semestralne i licencjackie z zakresu urbanistyki, organizowany przez Politechnikę Czeską w Pradze. Na zgłoszenia macie czas do 10 marca br.

cel

Celem konkursu Urban Design Award 2022/2023 jest umożliwienie wzajemnego porównania wyników pracy uczelnianych pracowni projektowych i studentów w kontekście międzynarodowym.

warunki

Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Czeską w Pradze. Konkurs kierowany jest do studentów i studentek uczelni V4 w roku akademickim 2022/2023.

Nagroda Urban Design Award jest corocznie ogłaszana przez FA CTU w Pradze wraz z głównym partnerem Stowarzyszenia Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Republiki Czeskiej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci i studentki studiów stacjonarnych uczelni współorganizujących z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W konkursie mogą być zgłaszane projekty semestralne lub licencjackie, które są podpisane jako projekty urbanistyczne wykonane w roku akademickim 2022/2023. (Do konkursu nie są przyjmowane projekty magisterskie). Prace mogą reprezentować jeden lub dwa semestry roku akademickiego.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autoryzowane przez wykładowcę / opiekuna pracowni jako projekt urbanistyczny lub projekt zagospodarowania przestrzennego.

Organizatorzy proszą o przygotowanie portfolio w PDF (przygotowane do druku w formacie A3, maksymalnie 15 stron) oraz kilku zdjęć. W zgłoszeniu powinien znaleźć się rysunek główny ze schematem projektu oraz dokumentacja przestrzenna (perspektywy, aksonometrie).

Prace mogą być opracowane w języku ojczystym, adnotacja powinna być w języku angielskim.

kalendarium

  • termin składania prac: do 10 marca 2023 roku,
  • wyniki: czerwiec 2023 roku.

nagrody

W konkursie przewidziano nagrody finansowe:

  • I Nagroda — 630 EUR,
  • II Nagroda — 350 EUR,
  • III Nagroda — 240 EUR,
  • Wyróżnienia — 350 EUR łącznie

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopismach branżowych. Zostanie sporządzony roczny raport prezentujący osiągnięcia i wystawy we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie oraz w miejscach partnerskich.

Prace będą oceniane pod względem kreatywności i metodologicznego podejścia do rozwiązywania aktualnych wyzwań miejskich, jakości koncepcji w szerszym kontekście miejskim, projektu urbanistycznego i jakości architektonicznej, efektywność i możliwości zrealizowania projektu.

jury

Propozycje konkursowe ocenia międzynarodowe jury złożone głównie z architektów i urbanistów (minimum pięć osób) pracujących poza środowiskiem akademickim. Prace konkursowe konfrontowane są więc z praktyką z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Partnerami konkursu są krajowe stowarzyszenia urbanistów (AUUP ČR, MUT, TUP, ZUUPS).

więcej informacji

Dodatkowe informacje dostępne są stronie FB Urban Design Award.

Tutaj znajdziecie formularz zgłoszeniowy.

warunki

http://formular.fa.cvut.cz/award

regulamin

http://formular.fa.cvut.cz/files/Student_competition_Regulations_2019.pdf

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE