Ogólnopolski

termin składania prac

17.03.2024

11. edycja konkursu TEORIA fundacji im. Stefana Kuryłowicza z „Warsztatami pisania o architekturze”

organizator: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Ruszyła 11. edycja konkursu TEORIA Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Jej celem jest wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, szerokiej debaty o architekturze oraz jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczej roli architektury.
Ruszyła kolejna edycja programu Fundacji im. Stefana KuryłowiczaKonkurs TEORIA, którego celem jest wspieranie nowatorsko myślących młodych ludzi, proponujących odważną i odpowiedzialną społecznie architekturę.

cel

Celem Konkursu TEORIA jest — jak podkreślają organizatorzy — wspieranie rozwoju teoretycznych podstaw architektury, szerokiej debaty o architekturze oraz jej wpływie na kulturę i ład architektoniczno-urbanistyczny w przestrzeni publicznej oraz kulturotwórczej roli architektury.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wybranie najlepszego, wcześniej nie publikowanego, teoretycznego utworu słownego z dziedziny relacji architektury i kultury. Konkurs jest otwarty, międzynarodowy i trzyetapowy.
 
pierwszym etapie uczestnicy składają portfolio tekstowe (w tym także np. części tekstowe prac inżynierskich/magisterskich/doktorskich) i list motywacyjny. Spośród zgłoszeń jury wybierze dwunastu uczestników, którzy zostaną zaproszeni na dwudniowe „Warsztaty pisania o architekturze” w Kazimierzu Dolnym. Podczas warsztatów przygotują szkic lub kontekst tekstu dotyczącego wybranego zagadnienia w kontekście wybranego miasta. Fundacja zapewnia noclegi i wyżywienie dla uczestników warsztatów.
 
drugim etapie uczestnicy w dwuosobowych zespołach lub samodzielnie w ciągu dwóch miesięcy przygotują prace konkursowe. Spośród tych prac jury wybierze laureata, laureatkę lub laureatów.
 
W trzecim, ostatnim etapie, zwycięzcy, zwycięzca lub zwyciężczyni przez kolejne dwa miesiące dopracuje tekst, który następnie zostanie opublikowany w językach polskim i angielskim.
Szczegółowe wytyczne dostępne są w regulaminie konkursu.

jury

 • Ewa P. Porębska – przewodnicząca jury,
 • Agnieszka Jacobson-Cielecka,
 • Grzegorz Piątek,
 • Bogna Świątkowska,
 • Marta A. Urbańska,
 • Piotr Sarzyński,

prowadzący warsztaty

 • Ewa P. Porębska (mentorka),
 • Grzegorz Piątek (tutor),
 • Łukasz Stępnik (tutor),
 • Ewa Kuryłowicz (wsparcie merytoryczne).

kalendarium

 • zadawanie pytań do 10 marca 2024 roku
 • nadsyłanie portfolio i listów motywacyjnych  do 17 marca 2024 roku
 • ocena portfolio i listów motywacyjnych 18–28 marca 2024 roku
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji do I etapu Konkursu (warsztatów) 29 marca 2024 roku
 • warsztaty w Kazimierzu Dolnym 13–14 kwietnia 2024 roku
 • nadsyłanie tekstów autorskich do oceny konkursowej II etap do 17 czerwca 2024 roku
 • ogłoszenie laureatów i wyróżnionych – III etap — do 8 lipca 2024 roku
 • wydanie publikacji  do 15 października 2024 roku

nagroda

Nagroda główna to wydanie książki i nagroda pieniężna w wysokości 3,5 tys. zł. Łączna wartość nagrody to ponad 30 tys. zł.

więcej informacji

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://fundacja-sk.pl/teoria-opis/

regulamin

https://fundacja-sk.pl/konkurs-teoria/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE