Ujście

termin składania prac

30.09.2024

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu

organizator: Gmina Ujście

Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem półwyspu.
 
Jego założeniem jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które nadadzą nowy kształt terenom objętym konkursem. Propozycje projektowe powinny uwzględniać w równym stopniu aspekty techniczne i budowlane, jak również zasady projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej), obsługi komunikacyjnej, a także walory estetyczne i kompozycyjne.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, koncepcyjnym, otwartym.

Zadaniem konkursowym jest propozycja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu. Realizacja koncepcji pozwolić ma na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce rekreacji i usług dla mieszkańców gminy i powiatu z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Szczegółowy zakres konkursu udostępniony zostanie zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Ujścia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

  • I Nagroda — 10 000 zł
  • II Nagroda — 6 000 zł 
  • III Nagroda — 3 000 zł

Nagrody podlegają opodatkowaniu.

kalendarium

  • Termin rejestracji uczestników konkursu: do 31 maja 2024 roku
  • Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu przez zarejestrowanych uczestników: do 10 lipca 2024 roku
  • Termin składania prac konkursowych: do 30 września 2024 roku, do godz. 15:00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024 roku

sąd konkursowy

W celu oceny prac konkursowych powołana zostanie sześcioosobowa Komisja Konkursowa.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

regulamin

https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE