Poznań

termin składania prac

15.09.2021

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro 2020

organizator: Miasto Poznań, UWI Inwestycje S.A., SARP Oddział Poznań

Miasto Poznań ogłosiło kolejną edycję konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Przedmiotem konkursu są obiekty architektoniczne zbudowane w Poznaniu w 2020 roku. Laureata nagrody wybierze jury złożone m.in. z przedstawicieli władz miejskich oraz poznańskiego oddziału SARP.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego obiektu architektonicznego, który został zrealizowany w Poznaniu w 2020 roku. Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro przyznawana jest architektom – autorom zwycięskiego projektu.

Miasto Poznań organizuje konkurs we współpracy z UWI Inwestycje S.A. i SARP Oddział Poznań.

Nagroda przyznawana jest od 1999 roku autorowi lub zespołowi autorów za zrealizowany na terenie Poznania (w roku poprzedzającym przyznanie nagrody), projekt architektoniczny, uznany za najlepszy spośród zgłoszonych do konkursu. Wyjątkiem jest pierwsza nagroda, bowiem przyznana została w 1999 roku za projekt zrealizowany 9 lat wcześniej. W ubiegłym roku nagrodzono studio CDF Architekci za projekt kamienicy „Żelazko” przy ul. Ogrodowej 19.

warunki

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to m.in. domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania. Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2020 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać m.in. nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do Nagrody Quadro są przyjmowane na stronie internetowej: www.poznan.sarp.org.pl (zakładka „Konkursy” ). Propozycje można nadsyłać także pocztą elektroniczną na adres poznan@sarp.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich (Stary Rynek 56). Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 września. Przy załączanych zdjęciach należy podać ich autora.

Szczegółowe zasady zgłoszeń opisano w zamieszczonym poniżej regulaminie konkursu.  

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2021 r.

nagrody

Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej, jednak zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Prezydent Miasta Poznania lub Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – przewodniczący sądu
 • osoba wskazana przez SARP Oddział Poznań – sekretarz konkursu, sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • Zastępca Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialny za architekturę i urbanistykę
 • Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
 • Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania
 • przedstawiciel firmy UWI Inwestycje S.A.
 • trzech przedstawicieli desygnowanych przez SAPR Oddział Poznań (członkowie Kolegium Sędziów Konkursowych SARP)
 • jeden przedstawiciel desygnowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Architektów RP

Imiona i nazwiska sędziów zostaną podane do wiadomości publicznej przez organizatora w najbliższym czasie.

regulamin

https://drive.google.com/file/d/1Sht8jGPBjbtBDjN2ZPYqAX9IyN9pJ9vU/view?usp=sharing

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE