Ogólnopolskie

termin składania prac

30.07.2023

Green Cities Europe Award

organizator: Green Cities Europe, Związek Szkółkarzy Polskich | inwestor: Unia Europejska

Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Ruszyła kolejna edycja konkursu Green Cities Europe Award. To już trzecia edycja, której celem jest promowanie zieleni w przestrzeni miejskiej. Kampania promocyjna finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Cel

Celem konkursu jest promowanie zielonych rozwiązań w Unii Europejskiej, a także wymiana doświadczeń i inspiracji pomiędzy krajami biorącymi udział w programie Green Cities Europe. Każda realizacja zgłoszona do projektu powinna zachęcać do tworzenia nowych miejskich terenów zieleni, a ważnym kryterium jest ukazanie roli, jaką pełni błękitno-zielona infrastruktura nie tylko dla środowiska, klimatu ale również dla rozwoju gospodarczego miast.

Warunki

Każdy kraj zrzeszony w kampanii zgłasza jeden projekt wyłoniony ze wszystkich zgłoszonych krajowych aplikacji. Realizacje konkursowe mogą być różne — nasadzenia wokół szkół, zieleń przy osiedlach, biurach czy centrach miast, zrewitalizowane tereny poprzemysłowe czy zmodernizowane parki.

Jury będzie oceniało realizacje przez pryzmat następujących kryteriów:

  • Zieleń (Do tego kryterium stosuje się podwójną wagę) — Zieleń będzie oceniana pod kątem właściwego asortymentu dla tego zastosowania. Pod uwagę brane są jakość i różnorodność. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższej oceny.
  • Projekt całościowy (krajobraz i opcjonalnie budynki towarzyszące) — Najważniejszym punktem oceny jest integralny projekt, w którym elementy w projekcie pasują do siebie i w którym projekt łączy się z otoczeniem. Unikalność projektu jest dodatkowym atutem.
  • Wkład w dobre samopoczucie użytkowników — W zależności od rodzaju projektu, goście, pacjenci, studenci, mieszkańcy lub pracownicy korzystają z wartości dodanej, takiej jak dobre samopoczucie, produktywność ans spójność społeczna. Wielkość oczekiwanego efektu i wielkość grupy beneficjentów decyduje o ocenie.
  • Wpływ na klimat — Do wyceny oszacowano wpływ projektu na następujące komponenty: Zbieranie i odprowadzanie wód opadowych oraz regulacja temperatury.
  • Wpływ na środowisko — Stosowanie materiałów jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko podczas produkcji oraz pod kątem cyrkularności. Jeśli projekt ma logiczny wpływ na postrzeganie uciążliwości hałasu oraz na wychwytywanie CO2, NOx i cząstek stałych, może to być brane pod uwagę.
  • Wpływ na czynniki ekonomiczne — Oszacowanie relacji pomiędzy inwestycją (budowa i utrzymanie) a przychodami. Może to obejmować oszacowanie wpływu na wartość nieruchomości w okolicy i pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę (dla sklepów, restauracji itp....).
  • Wykorzystane materiały konstrukcyjne — Oceniony zostanie właściwy wybór produktu do tego zastosowania. Pod uwagę brana jest jakość. Specjalne i unikalne zastosowania mogą przyczynić się do wyższego uznania.
  • Innowacyjność i odtwarzalność — Doceniana jest innowacyjność. Możliwa powtarzalność całego projektu, lub jego części, poprawia ocenę.

 

Projekty mogą zgłosić inwestorzy danego projektu. Realizację można zgłaszać do 30 lipca 2023 roku do godziny 23:59. Organizatorem od strony Polski jest Związek Szkółkarzy Polskich. Przyznanie nagrody odbędzie się w listopadzie br. w Brukseli.

Projekty można zgłaszać do joanna.filipczak@zszp.pl lub agnieszka.witych@zszp.pl

 

 

warunki

https://award.thegreencities.eu

regulamin

https://award.thegreencities.eu

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE