Warszawa

termin składania prac

04.09.2024

„Przestrzeń wspólna jest wartością”

organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Uwaga absolwentki i absolwenci różnych kierunków! Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską, obronioną w latach 2023/2024 (od 1 maja 2023 do 4 września 2024). Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych.

cel

Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. placów, ulic, przestrzeni zielonych, rekreacyjnych, obiektów sportowych, projektów w skali urbanistycznej – np. plany urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz projekty budynków użyteczności publicznej – takich jak szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

sąd konkursowy

Jurorzy w kategorii projekt:

 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ (Dyrektor NIAiU)

 • arch. Magdalena Federowicz-Boule

 • dr arch. Jerzy Grochulski

Jurorzy w kategorii teoretycznej:

 • dr arch. Tomasz Sławiński

 • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)

 • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN)

kalendarium

 • termin nadsyłania pytań: 16 sierpnia 2024 r.
 • termin składania prac konkursowych: 4 września 2024 r, godzina 16.00
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 18 października 2024 r.

    więcej informacji

    Więcej informacji na stronie konkursu.

    Regulamin do pobrania tutaj.

    warunki

    https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2024/

    regulamin

    https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-2024-1-PDFost-word1-2022poprawiony-AP-kopia-1-ost-1-wersja-z-dnia-16-maja-2023-r.-poprawiona1-ost-23.05.2024-AP-kopia.pdf

    Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
    Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
    Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
    INSPIRACJE