I Nagroda — OVO Grąbczewscy Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum wiedzy Cognitarium” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie

I Nagroda

autorzy
OVO Grąbczewscy Architekci
zespół: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Natalia Hołoś, Anna Ławecka, Kinga Bugaj, Marta Kalisz, Agnieszka Stasiak, Alicja Kowalewska, Natalia Wojtaś, Olga Domalewska


opinia jury

Nagrodę przyznano za stworzenie czytelnej, klarownej i wyrazistej formuły obejmującej w możliwie najpełniejszy sposób problematykę zadania konkursowego. W jej ramach projekt łączy walory urbanistyczne, architektoniczne i symboliczne oferując funkcjonalną elastyczność i demonstrując oczekiwaną wielowątkowość rozwiązań w obrębie każdego z modułów tworzących strukturę budynku. Całość niesie ze sobą ładunek emocjonalny właściwy ikonicznej formie. Projekt stawia pytania nie zawsze udzielając na nie odpowiedzi; zmusza do ich poszukiwania i obiecuje rozwiązania. Nie jest to pusty, niezdefiniowany obszar poszukiwań - to świadomie przyjęta formuła zwrócenia się w stronę rzeczywistych problemów, a nie rozwiązań powstałych bez świadomości tych problemów. To podejście, po analizach dokonanych przez Sąd Konkursowy, zapowiada rozwiązania o wymaganej jakości, ale mieszczące się w nakreślonych i czytelnych ramach.

Głos został już oddany

okno zamknie się za 5

Be a Gamechanger With QuadCore® by Kingspan
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
Seria Austin – klamki do drzwi wewnątrzlokalowych
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
IC Project – narzędzie stworzone dla biura architektonicznego
TRENDY [2022] - Modna łazienka
TRENDY [2022] - Modna łazienka