Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Międzynarodowy

termin składania prac

11.12.2024

Międzynarodowy Konkurs „Peja Culture Pavilon”

organizator: Collective Action for Culture , kosowskie MInisterstwo Kultury, urząd miasta Peć

Centrum miasta Peć w Kosowie to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, które od dawna stanowi punkt spotkań społeczności i interakcji społecznych. Bogate w elementy kulturowe i rekreacyjne, to centralne miejsce, pierwotnie zaprojektowane do wypoczynku i relaksu, jest integralną częścią miejskiego krajobrazu. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech jest starożytne źródło wody z XV wieku, które pozostaje pod ochroną Ministerstwa Kultury Kosowa. Mimo swojego historycznego i kulturowego znaczenia, miejsce to przez lata było zaniedbywane, popadając w ruinę. Konkurs Peja Culture Pavilion ma na celu rewitalizację tego obszaru, przekształcając go w tętniące życiem miejsce publiczne.

Centrum miasta Peć w Kosowie to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, które od dawna stanowi punkt spotkań społeczności i interakcji społecznych. Bogate w elementy kulturowe i rekreacyjne miejsce, pierwotnie zaprojektowane do wypoczynku i relaksu jest integralną częścią miejskiego krajobrazu. Jedną z najbardziej charakterystycznych jego cech jest fontanna z XV wieku. Mimo swojego historycznego i kulturowego znaczenia, miasto to przez lata było zaniedbywane, popadając w ruinę. Konkurs Peja Culture Pavilion ma za zadanie rewitalizację tego obszaru, przekształcając go w tętniące życiem miejsce publiczne.

cel

Celem konkursu Peja Culture Pavilion jest ożywienie historycznego centrum miasta poprzez zaprojektowanie elastycznego, wielofunkcyjnego pawilonu oraz angażującej przestrzeni zewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej fontanny. Pawilon ma służyć jako centrum kultury, zapewniające wielofunkcyjną przestrzeń dla wydarzeń artystycznych i aktywności społecznych. Ponadto przestrzeń zewnętrzna powinna stać się tętniącym życiem miejscem publicznym, sprzyjającym interakcjom społecznym i zaangażowaniu kulturowemu.

warunki

W konkursie mogą wziąć udział architekci, projektanci i studenci z całego świata. Propozycje powinny łączyć nowoczesną architekturę z ochroną historyczną, wykorzystywać materiały przyjazne dla środowiska oraz podkreślać znaczenie historycznego źródła wody. Zwycięski projekt zostanie zakwalifikowany do możliwej realizacji. Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia.

nagrody

 • I Nagroda – 5 000 €
 • II Nagroda – 2 500 €
 • III Nagroda – 1 000 €
 • Sześć honorowych wyróżnień

kalendarium

 • wczesna rejestracja – 25 czerwca – 30 lipca 2024 roku
 • rejestracja zaawansowana – 31 lipca – 23 października 2024 roku
 • ostateczna rejestracja – 24 października – 11 grudnia 2024 roku
 • ostateczny termin rejestracji – 11 grudnia 2024 roku
 • termin składania prac – 28 stycznia 2025 roku (do godz. 23:59 czasu londyńskiego)
 • ogłoszenie zwycięzców – 11 marca 2025 roku

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://architecturecompetitions.com/pejapavilion/

  regulamin

  https://architecturecompetitions.com/pejapavilion/

  Wrocław

  termin składania prac

  22.07.2024

  Konkurs na klucz wizualny dla nowej siedziby BWA Wrocław

  organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

  Trwa organizowany przez BWA Wrocław konkurs na przygotowanie klucza wizualnego dla nowej siedziby, która powstaje w postindustrialnej przestrzeni przy ulicy Kolejowej 63. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być wizualna opowieść bazująca na merytorycznym kontekście programu instytucji i historii budynku, źródło inspiracji dla architektów wnętrz i artystów, którzy na jej podstawie zaprojektują wnętrza i otoczenie budynku nowej siedziby galerii.

  Trwa organizowany przez BWA Wrocław konkurs na przygotowanie klucza wizualnego dla nowej siedziby, która powstaje w postindustrialnej przestrzeni przy ulicy Kolejowej 63. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być wizualna opowieść bazująca na merytorycznym kontekście programu instytucji i historii budynku, źródło inspiracji dla architektów wnętrz i artystów, którzy na jej podstawie zaprojektują wnętrza i otoczenie budynku nowej siedziby galerii.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie autora, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu key visual, czyli wytycznych wizualnych dla wnętrz nowej siedziby BWA Wrocław, która powstaje przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu, w dawnej hali montażowej autobusów. Wytyczne te powinny uwzględniać propozycje rozwiązań i elementów architektury wnętrz (takich jak przewodnie kolory wnętrz, oświetlenie, stosowane materiały, elementy dekoracyjne).
   
  Organizatorzy podkreślają, że w konkursowych propozycjach mile widziane będą nawiązania do dawnego projektu architektonicznego lub do zachowanych zabytkowych elementów, a nowa siedziba BWA Wrocław powinna mieć cechy otwartego, artystycznego wnętrza, pozwalającego na unikalne doświadczanie nie tylko programu artystycznego, ale również samej przestrzeni, która umożliwiać będzie odpoczynek i regenerację.

  warunki

  Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs skierowany jest do architektów, architektów wnętrz, pracowni architektonicznych, osób lub grup osób zajmujących się tworzeniem koncepcji architektonicznych wnętrz, a także grafików, projektantów i studiów graficznych.
  W I etapie konkursu uczestnik zgłasza swoje dotychczasowe portfolio. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze od 4 do 5 uczestników, którzy w następnym etapie po konsultacjach z przedstawicielami BWA przygotują projekt key visual dla nowej siedziby BWA.

  nagrody

  Autorzy pięciu wybranych przez komisję konkursową portfolio otrzymają honorarium w wysokości 4 500 PLN każdy.

  • I Nagroda – 35 000 PLN brutto; za dalszą pracę nad projektem autorowi/autorom zostanie wypłacone honorarium, ustalone podczas negocjacji z organizatorem. Wysokość honorarium zależeć będzie od zakresu prac, liczby osób zaangażowanych w projekt i czasu niezbędnego na realizację projektu.

  kalendarium

  • termin nadsyłania portfolio – 22 lipca 2024 roku
  • wyłonienie od 4 do 5 portfolio – do 23 lipca 2024 roku
  • składanie prac – do 17 stycznia 2025 roku
  • przedstawienie projektów key visual przez osoby wyłonione na podstawie
   portfolio – do 1 września 2024 roku
  • ogłoszenie wyników konkursu – 9 września 2024 roku

  sąd konkursowy

  W skład komisji konkursowej wejdą: przedstawiciele BWA Wrocław, przedstawiciel środowiska artystycznego we Wrocławiu i zaproszony zewnętrzny ekspert.

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://bwa.wroc.pl/konkurs-na-klucz-wizualny-dla-nowej-siedziby-bwa-wroclaw/

  regulamin

  https://bwa.wroc.pl/wp-content/uploads/2024/07/Regulamin-Konkursu-na-Klucz-Wizualny-BWA.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  17.01.2025

  Konkurs „Oprawa oświetleniowa do szynoprzewodu”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy — „Oprawa oświetleniowa do szynoprzewodu”.

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs projektowy — „Oprawa oświetleniowa do szynoprzewodu”.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie oprawy oświetleniowej do szynoprzewodu trójobwodowego 230VAC. Szynoprzewody to elementy techniczne towarzyszące oświetleniu, które umożliwiają dynamiczne zmiany: można zmieniać położenie oprawy, a także dodawać lub odejmować źródła światła w zależności od potrzeb i sytuacji.
   
  Sąd konkursowy oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu. Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z rozsyłem strumienia świetlnego i zasilania elektrycznego. Projekt wymaga ogólnego wyjaśnienia zasady budowy oraz działania.

  warunki

  Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem, a także wszelkimi dziedzinami sztuki. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
   
  Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu oprawy do szynoprzewodu (rodzina szyn TEAR z oferty firmy KANLUX). Należy skupić się na samym projekcie oprawy do zasilania wykorzystując istniejący adapter typu TEAR (w przypadku zasilania sieciowego 230VAC) lub ogólnodostępne zasilacze stałoprądowe wbudowane w adapter do szyn (in-track driver do opraw zintegrowanych LED).
   
  Oprawa może mieć wymienne lub niewymienne źródło światła. Może to dekoracyjna lub przeznaczona do celów specjalistycznych. W konkursowej propozycji należy uwzględnić typ pomieszczenia i określić funkcję oświetlenia, a następnie zaprojektować oprawę pasującą formalnie i użytkowo do wybranej sytuacji przestrzennej i funkcjonalnej.
   
  Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o budowie i designie opraw oświetleniowych oraz możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w różnego rodzaju wnętrzach. 
   
  Bardzo istotnym aspektem projektu jest rzeczywista możliwość jego wykonania, aby dawał on możliwość wyprodukowania serii prototypowej. Materiałem preferowanym jest blacha.

  nagrody

  • I Nagroda – 3 500 PLN
  • II Nagroda – 1 750 PLN
  • III Nagroda – 1 000 PLN
  • Trzy wyróżnienia – dyplomy

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 20 grudnia 2024 roku
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 31 grudnia 2024 roku
  • składanie prac – do 17 stycznia 2025 roku
  • obrady sądu konkursowego – do 7 lutego 2025 roku
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 10 lutego 2025 roku
  • rozstrzygnięcie konkursu – 13 marca 2025 roku

  sąd konkursowy

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
  • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
  • przedstawiciel firmy KANLUX
  • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
  • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-szynoprzewodu/

  regulamin

  https://lightfair.pl/konkurs/oprawa-oswietleniowa-do-szynoprzewodu/

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  17.01.2025

  Konkurs „Projekt przedszkola”

  organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i OVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs „Projekt przedszkola”.

  Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z pracowniami Goczołowie Architekci Studio AutorskieOVO Grąbczewscy Architekci oraz agencją SOMA, organizatorem Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie, ogłosił konkurs „Projekt przedszkola”.

  cel

  Celem konkursu jest zaprojektowanie koncepcji najlepszego pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym obiektu przedszkola. 

  Budynek powinien być podzielony na przestrzenie do nauki, zabawy i jedzenia. W projekcie należy uwzględnić też plac zabaw, pokoje administracji i opieki medycznej. Sale dla najmłodszych powinny różnić się od tych dla starszych dzieci, pomieszczenia powinny zachęcać dzieci do przebywania w nich i do kontaktu z rówieśnikami, być dla nich drugim domem. Lokalizacja projektu jest dowolna.

  Ważną rolę w przestrzeni powinno odgrywać oddziaływanie światła — zarówno naturalnego, jak i sztucznego. W propozycji konkursowej należy uwzględnić rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX.

  warunki

  Konkurs jest konkursem otwartym, międzynarodowymjednoetapowym. Skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie można wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Zespoły mogą być interdyscyplinarne. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani być przedmiotem innego konkursu. 

  nagrody

  • I Nagroda – 4 500 PLN
  • II Nagroda – 1 700 PLN
  • III Nagroda – 1 250 PLN
  • Trzy wyróżnienia w postaci dyplomów

  kalendarium

  • składanie pytań przez uczestników – do 20 grudnia 2024 roku
  • udzielanie odpowiedzi na pytania – do 31 grudnia 2024 roku
  • składanie prac – do 17 stycznia 2025 roku
  • obrady sądu konkursowego – do 7 lutego 2025 roku
  • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału – 10 lutego 2025 roku
  • rozstrzygnięcie konkursu – 13 marca 2025 roku

  sąd konkursowy

  • Beata Goczoł – architektka, Goczołowie Architekci Studio Autorskie
  • Oskar Grąbczewski – architekt, OVO Grąbczewscy Architekci
  • Maciej Jurkowski-Lukas – artysta, designer, architekt
  • Marek Orłowski – Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
  • prof. Michał Stefanowski – Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzronictwa ASP w Warszawie
  • prof. Wojciech Wybieralski – emerytowany prac. Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie
  • przedstawiciel firmy KANLUX
  • laureat/laureaci I Nagrody poprzedniej edycji konkursu
  • Elżbieta Dajer – sekretarza konkursu, Agencja SOMA

  więcej informacji

  Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

  warunki

  https://lightfair.pl/konkurs/projekt-przedszkola/

  regulamin

  https://lightfair.pl/konkurs/projekt-przedszkola/

  Wielkopolska

  termin składania prac

  02.09.2024

  NAWW

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

  Ruszyła piąta edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego (NAWW). Po raz kolejny jury wybierze najlepsze dzieła architektoniczne z tego regionu! Nagroda przyznawana jest pod Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

  Ruszyła piąta edycja Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego (NAWW). Po raz kolejny jury wybierze najlepsze dzieła architektoniczne z tego regionu! Nagroda przyznawana jest pod Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

  cel

   
  Celem corocznej nagrody jest promocja Wielkopolski jako regionu dbającego o jakość środowiska zbudowanego, przestrzeni publicznej i architektury oraz, jak podkreślają organizatorzy — Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP — kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury i rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.

  warunki

  Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy. Spośród zgłoszonych realizacji kapituła konkursu nominować będzie wybrane dzieła do etapu II.

  Dzieło architektoniczne do mogą zgłosić poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie konkursu osoby fizyczne i prawne: mieszkańcy, wszystkie instytucje działające na terenie Województwa, autorzy obiektów, inwestorzy, wykonawcy, organy administracyjne, samorządy, stowarzyszenia twórcze, itp. Zgłoszenie i udział w konkursie jest bezpłatne.

  Do konkursu zgłaszać można dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w siedmiu kategoriach:
   
  • Budynek użyteczności publicznej
  • Budynek mieszkalny wielorodzinny
  • Dom jednorodzinny
  • Wnętrze
  • Przestrzeń wspólna
  • Młody Twórca — wyróżniająca architektów i architektki przed 35. rokiem życia, zamieszkałych i pracujących na terenie województwa
  • Dzieło eksportowe — dla realizacji stworzonej przez wielkopolskich projektantów poza regionem
  Spośród laureatów pięciu pierwszych kategorii jury wyłoni także zwycięzcę nagrody głównej — Grand Prix NAWW.
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

  kalendarium

  Termin przesyłania zgłoszeń: do 2 września 2024 roku.

  jury konkursu

  • Dariusz Herman – przewodniczący jury, SARP Koszalin
  • Wojciech Mazan – architekt
  • Ewa Porębska – SARP Warszawa
  • Kinga Grzybowska – SARP Poznań
  • Aida Januszkiewicz-Piotrowska – przedstawicielka Wojewody Wielkopolskiego, członkini WOIA RP
  • Jowita Maćkowiak – przedstawicielka Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  • Piotr Kluj – wiceprzewodniczący Rady WOIA RP
  • Mariusz Jakubczyk – członek Rady Wielkopolskiej OIA RP

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://naww.pl/

  regulamin

  https://naww.pl/wp-content/uploads/2024/06/NAWW_regulamin-2024.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  30.09.2024

  Konkurs FUTURE PK – Green Eco Friendly Campus

  organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

  Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłosiła konkurs FUTURE PK – Green Eco Friendly Campus na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu Kampusu Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24. Jest on odpowiedzią na oczekiwania społeczności akademickiej PK dotyczące kształtowania przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, harmonijnie łączącej funkcje z odniesieniem do historii miejsca.

  Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłosiła konkurs FUTURE PK – Green Eco Friendly Campus na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu Kampusu Politechniki Krakowskiej w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24. Jest on odpowiedzią na oczekiwania społeczności akademickiej PK dotyczące kształtowania przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, harmonijnie łączącej funkcje z odniesieniem do historii miejsca.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaproponowanie atrakcyjnej przestrzeni dla społeczności akademickiej na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie:
  • uzyskanie najlepszego rozwiązania dla koncepcji zagospodarowania terenu służącego społeczności akademickiej, kreującego przestrzeń przyjazną studentom;
  • stworzenie przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych z zachowaniem istniejących drzew;
  • promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych, pogłębianie wiedzy na temat historii miejsca kampusu przy ulicy Warszawskiej 24;
  • tworzenie otoczenia sprzyjającego aktywności społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej;
  • zaproponowanie rozwiązań będących narzędziami mitygacji do zmian klimatu;
  • pozyskanie i świadome wykorzystanie wody opadowej i innych możliwości zaaranżowania terenu wspierających bioróżnorodność;
  • reorganizacja miejsc parkingowych z zachowaniem obecnej ilości miejsc parkingowych;
  • rozwiązanie parkingów rowerowych;
  • proponowane rozwiązania mogą przewidywać realizację etapową;
  • koncepcje generatorów aktywności studentów w postaci konstrukcji mobilnych umożliwiających wielofunkcyjne zastosowanie;
  • koncepcje na zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego na Wydziale Inżynierii Chemicznej.

  warunki

  Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym.

  Konkurs skierowany jest do studentów i studentek Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej z możliwością udziału w zespołach studentów i studentek z kierunków architektury i innych kierunków branżowych oraz absolwentów kierunku Architektura Krajobrazu, broniących prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Krakowskiej. Ustala się maksymalną ilość członków w zespole do 4 osób. Każdy z uczestników jako osoba indywidualna lub członek zespołu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

  Prace konkursowe powinny odpowiadać na oczekiwania grup docelowych potencjalnych użytkowników, oferować twórcze i zrównoważone ekologicznie rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni wokół budynków uniwersyteckich.

  Organizator spodziewa się współczesnych rozwiązań w zakresie małej architektury, projektu zieleni i kształtowania układu funkcjonalno- przestrzennego najwyższej jakości, z zachowaniem zastanej ilości miejsc parkingowych o dowolnym ich ukształtowaniu.

  Zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem powinno mieć charakter oryginalny, zawierać elementy promujące uczelnie, działalność innowacyjną i rozwiązania proekologiczne. W propozycjach projektu zieleni należy uwzględnić wykorzystanie istniejących drzew i krzewów. Zaprojektowane obiekty, elementy infrastruktury oraz mała architektura powinny uwzględniać technologie proekologiczne, a także minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

  Jako dominującą funkcję terenu przyjmuje się funkcję wypoczynkową. Przodować ma rola zieleni, uzupełniające ją elementy małej architektury sprzyjać mają tworzeniu więzi i relacji społeczności akademickiej.

  Więcej informacji w regulaminie konkursu

  nagrody

  • I Nagroda — 5 000 zł brutto
  • II Nagroda — 3 000 zł brutto
  • III Nagroda — 2 000 zł brutto

  kalendarium

  • Termin składania pytań do regulaminu: do 31 maja 2024 roku, do godz. 15:00
  • Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu: do 10 czerwca 2024 roku 
  • Termin składania prac konkursowych: 30 września 2024 roku, do godz. 14:00
  • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 14 października 2024 roku

  sąd konkursowy

  Organizator powołuje jury konkursowe, w skład którego będzie wchodzić:

  • sześciu przedstawicieli Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • jeden przedstawiciel Władz Rektorskich PK
  • jeden przedstawiciel Pionu Kanclerza PK
  • Sędzia Referent konkursu
  • Sekretarz konkursu

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  http://architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/313

  regulamin

  https://drive.google.com/file/d/1339BEASBkmHr7RCp0yDjydsjI7PCeAbu/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR02PBzP1zRtmkejxUt9dK946mTPXZbGL4-W4IjdmrKC5KkrEkECdX3deyQ_aem_KbQ-ca9s0qMpkzvFr2GOsQ

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  19.07.2024

  Konkurs Dworzec Roku 2024

  organizator: Fundacja ProKolej

  Trwa 7. edycja konkursu na najlepszy dworzec w Polsce! Jego celem jest promocja dobrych standardów obsługi pasażerów i infrastruktury dworcowej.

  cel

  Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyróżnienie najlepszych dworców kolejowych w Polsce. Służy on nie tylko promowaniu nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej, ale i promocji transportu kolejowego oraz zbieraniu i propagowaniu dobrych praktyk w obsłudze podróżnych.

  warunki

  W konkursie udział mogą wziąć zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Zgłaszać można obiekty czynne i służące obsłudze regularnego ruchu pasażerskiego. Zgłoszenia i oceny dworców mogą uwzględniać otoczenie w postaci infrastruktury kolejowej służącej obsłudze podróżnych (dojścia, przejścia podziemne i nadziemne, perony, systemy informacji pasażerskiej) i powiązanie obiektu z otoczeniem (przystanki, parkingi, elementy małej architektury). Z konkursu wyłączone są obiekty, które w ciągu ostatnich pięciu lat zdobyły Nagrodę Główną lub Nagrodę Publiczności.

  Udział w konkursie jest bezpłatny.

  przebieg konkursu

  Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator wyłoni przynajmniej dwadzieścia obiektów, które poddane zostaną ocenie i audytowi. Jak podkreślają organizatorzy, ustalając listę audytowanych dworców, pierwszeństwo będą miały obiekty, które nie brały udziału w poprzednich edycjach konkursu, a następnie te, które były audytowane dotychczas tylko jeden raz.
   
  Po zakończeniu audytów i oceny wyłonionych zostanie od pięciu do dziesięciu obiektów nominowanych do tytułu „Dworzec Roku 2024”. Obiekty te zostaną ocenione przez jury oraz wezmą udział w internetowym głosowaniu na Nagrodę Publiczności.

  kalendarium

  • uruchomienie etapu zbierania propozycji konkursowych: czerwiec 2024 roku,
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 19 lipca 2024 roku,
  • zamknięcie I etapu (wyłonienie obiektów do przeprowadzenia audytu): sierpień 2024 roku,
  • zamknięcie II etapu, wybór finalistów: wrzesień 2024 roku,
  • obrady jury i głosowanie internautów: październik 2024 roku,
  • uroczysta gala, ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2024 roku.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

  warunki

  https://dworzec-roku.pl/

  regulamin

  https://dworzec-roku.pl/regulamin/

  Ogólnopolski

  termin składania prac

  31.10.2024

  Konkurs Wnętrze Roku SAW

  organizator: Stowarzyszenie Architektów Wnętrz

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych.

  Wnętrze Roku SAW to organizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz konkurs, którego celem jest promowanie funkcjonalnych i pięknych wnętrz, oryginalnego wzornictwa i dobrych praktyk zawodowych.

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych zrealizowanych projektów wnętrz w okresie 2022–2024, w dwóch kategoriach: wnętrze prywatne, wnętrze publiczne, oraz przyznanie wyróżnienia specjalnego za odpowiedzialne projektowanie (za projekt w szczególnym stopniu realizujący założenia idei Nowego Europejskiego Bauhausu).

  warunki

  Udział w konkursie mogą wziąć architekci, architekci wnętrz lub projektanci, którzy profesjonalnie wykonują ten zawód oraz mają kierunkowe wykształcenie wyższe w tym zakresie.
   
  Realizacje zgłaszać można indywidualnie lub w zespołach, w każdej kategorii konkursowej zgłosić można nie więcej niż trzy prace.
   
  Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
  I etap: od 12 czerwca do 31 października 2024 roku (okres elektronicznego zgłaszania projektów);
  II etap: od 1 do 30 listopada 2024 roku (wytypowanie laureatów I etapu poprzez obrady jury).
   
  Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie internetowej konkursu i w regulaminie.

  nagrody

  W I etapie konkursu przewiduje się wyłonienie 10 laureatów w każdej z kategorii.

  W finale konkursu przewiduje się nagrody pieniężne i niepieniężne o łącznej wartości 100 tysięcy zł:

  • I Nagroda w kategoriach wnętrze prywatne i wnętrze publiczne — 20 tys. zł oraz promocja
   projektu w mediach ogólnopolskich o wartości 10 tys. zł;
  • II Nagroda w kategoriach wnętrze prywatne i wnętrze publiczne — 10 tys. zł oraz promocja projektu w mediach ogólnopolskich o wartości 5 tys. zł;
  • III Nagroda w kategoriach wnętrze prywatne i wnętrze publiczne — promocja projektu w mediach ogólnopolskich o wartości 5 tys. zł;
  • Wyróżnienie dotyczące odpowiedzialnego projektowania — 5 tys. zł oraz voucher o wartości 5 tys. zł na zakupy produktów marki ELECTROLUX z linii studyjnej.

  kalendarium

  • Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 października 2024 roku
  • Obrady jury i wytypowanie laureatów I etapu: 1–30 listopada 2024 roku
  • Informacja laureatów I etapu o przejściu do II etapu: do 14 grudnia 2024 roku
  • Termin zgłaszania prac do II etapu: do 14 lutego 2025 roku
  • Ogłoszenie wyników: kwiecień 2025 roku

  jury konkursu

  • Agnieszka Stefańska — przewodnicząca jury, architektka wnętrz
  • Aleksander Jankowski — architekt wnętrz
  • Grzegorz Goworek — architekt wnętrz
  • Zofia Wyganowska — architektka wnętrz
  • Przemek Olczyk — architekt
  • prof. Barbara Kowalewska — Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
  • Magdalena Bodis — kolekcjonerka sztuki, członkini zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Malwina Konopacka — projektantka i ilustratorka
  • Jacek Poremba — fotograf
  • Tomasz Górnicki — rzeźbiarz

  więcej informacji

  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

  warunki

  https://saw.org.pl/konkurs/

  regulamin

  https://saw.org.pl/wp-content/uploads/2024/06/1.-SAW_Regulamin_Konkurs_Wnetrze_Roku_2024-_1.3_FINAL.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  30.09.2024

  Konkurs Living Places

  organizator: Kontakt Simon | inwestor: Kontakt Simon

  Uwaga architektki i architekci projektantki i projektanci wnętrz oraz studentki i studenci architektury! Firma Simon ogłasza konkurs Living Places. Poszukują projektów, które łączą estetykę z funkcjonalnością, zrównoważony rozwój z technologiczną innowacyjnością oraz komfort z inteligentnymi rozwiązaniami!

  cel

  Celem konkursu jest odkrycie i promocja innowacyjnych projektów architektonicznych, które kształtują przyszłość przestrzeni życiowych i użytkowych. Nagroda architektoniczna Simon Living Places powstała z inicjatywy firmy Simon, którą wspiera Fundacja im. Miesa van der Rohe. Została utworzona w 2016 roku dla uczczenia stulecia istnienia firmy Simon i przyznawana jest co dwa lata.

  warunki

  Konkurs Living Places ma na celu zachęcenie architektów, projektantów wnętrz oraz studentów architektury do tworzenia nowatorskich i zrównoważonych projektów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Organizatorzy poszukują projektów, które łączą estetykę z funkcjonalnością, zrównoważony rozwój z technologiczną innowacyjnością oraz komfort z inteligentnymi rozwiązaniami. 

  Do konkursu zgłaszać można realizacje w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i przestrzeń osobista.

  Obiekty lub przestrzenie architektoniczne może zgłaszać każdy. Zgłaszane mogą być wszystkie projekty znajdujące się w Europie, Meksyku lub Brazylii, które zostały ukończone w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku.

  sąd konkursowy

  • Andres Jaque — przewodniczący
  • Amanda Sans Pantling
  • Verena von Beckerath
  • Gabriela de Matos
  • Salvi Plaja

  nagrody

  Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro. Zarówno zwycięzcy, jak i finaliści, otrzymają trofeum zaprojektowane przez Andreu Carullę.

  kalendarium

  • termin nominacji: 16 września 2024 roku
  • termin nadsyłania pytań: 30 września 2024 roku
  • ogłoszenie finalistów: 25 listopada 2024 roku
  • ogłoszenie zwycięzców: 15 grudnia 2024 roku
  • gala finałowa i wręczenie nagród: 12 lutego 2025 roku w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie.

     więcej informacji

     Więcej informacji na stronie konkursu.

     Regulamin do pobrania tutaj.

     warunki

     https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Living-Places.html

     regulamin

     https://app.box.com/s/v47fy9kkkqgrd1pbo0ay5hngic2wk2eq

     Zielona Góra

     termin składania prac

     06.11.2024

     Konkurs na projekt Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

     organizator: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, SARP Oddział Zielona Góra | inwestor: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

     Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

     Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji budynków Lubuskiego Uniwersyteckiego Centru Onkologii (LUCO) w Szpitalu Uniwersyteckim wraz z doposażeniem Zakładu Patomorfologii i Zakładu Radioterapii oraz zagospodarowaniem terenu.

     cel

     Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji szpitalnych budynków.

     warunki

     Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

     Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna nowego obiektu Centrum Onkologii (LUCO) z nadziemnym łącznikiem integrującym go funkcjonalnie z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym w budynku C1 (rozbudowa CBO) i zagospodarowaniem terenu. Skomunikowanie obiektów (nowe sale mają być strukturalną częścią dotychczasowego CBO) ułatwić ma zarządzanie personelem, dystrybucję operacji i wpłynąć na wzrost efektywności leczenia. Rozważane jest również połączenie budynku LUCO z sąsiadującym budynkiem Polikliniki.

     Planowana inwestycja położona jest w części północno-wschodniej terenu szpitala. Na terenie istnieją parterowe budynki przeznaczone do rozbiórki.

     Zakres obejmuje również zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla wymienionych Oddziałów, Pracowni lub Zakładu Medycyny Nuklearnej, Zakładów Radioterapii i Patomorfologii, znajdujących się w innych obiektach Szpitala, ale funkcjonalnie związanych z tworzonym Centrum Onkologii.

     W projekcie należy uwzględnić trwającą przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu szpitala, realizowaną w ramach programu Polski Ład.

     Głównymi założeniami są: dostosowanie zadania do budżetu; zastosowanie technologii budowlanych uwzględniających dwuletni termin realizacji inwestycji oraz ograniczona wielkość zaplecza budowy; ograniczenie hałasu i innych uciążliwości budowy; zastosowanie technologii wykorzystujących gospodarkę w obiegu zamkniętym (zasada 3R: reduce, reuse, recycle); optymalizacja własności energetycznych budynku, dążących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu; możliwość etapowania realizacji inwestycji w zakresie wykonywania robót budowlanych.

     Więcej informacji w regulaminie konkursu

     nagrody

     • I Nagroda — 120 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji
     • II Nagroda — 80 000 zł brutto
     • III Nagroda — 60 000 zł brutto
     • Trzy wyróżnienia — 30 000 zł brutto każde

     kalendarium

     • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 czerwca 2024 roku
     • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lipca 2024 roku 
     • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 2 sierpnia 2024 roku
     • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących w szczególności przygotowania i składania prac konkursowych: do 16 sierpnia 2024 roku
     • Termin składania prac konkursowych: do 6 listopada 2024 roku, do godz. 15:00
     • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 listopada 2024 roku

     sąd konkursowy

     • Mariusz Ścisło — przewodniczący sądu konkursowego, SARP Oddział Warszawa
     • Leon Szapowałow — sędzia referent, SARP Oddział Zielona Góra
     • Krzysztof Gorgoń — ekspert w dziedzinie obiektów służby zdrowia, SARP Oddział Katowice
     • Wiesława Klim — SARP Oddział Zielona Góra
     • Paweł Kochański — SARP Oddział Zielona Góra
     • dr Marek Działoszyński — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
     • Emil Korczak — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
     • dr Paweł Urbański — członek sądu konkursowego ze strony zamawiającego
     • Halina Łowejko — sekretarza konkursu, SARP Oddział Zielona Góra

     więcej informacji

     Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

     warunki

     https://zielonagora.sarp.org.pl/konkurs-luco-zielonagora/

     regulamin

     https://zielonagora.sarp.org.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-konkursu-LUCO-Zielona-Gora.pdf

     Ogólnopolski

     termin składania prac

     22.07.2024

     Laur Dostępności 2024

     organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

     Wystartowała 2. edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu Laur Dostępności na najlepszą modernizację likwidującą bariery architektoniczne.

     Wystartowała 2. edycja organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu Laur Dostępności.

     cel

     Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, promowanie dobrych praktyk ukierunkowanych na likwidację barier architektonicznych oraz wyróżnienie najlepszych rozwiązań w zakresie dostosowywania budynków do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z małymi dziećmi lub osób starszych. 

     warunki

     Konkurs skierowany jest do instytucji publicznych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i Towarzystw Budownictwa Społecznego, które zrealizowały inwestycje likwidujące bariery architektoniczne i skorzystały ze wsparcia Funduszu Dostępności będącego elementem rządowego programu Dostępność Plus.

     Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia konkursowego, na który składają się: formularz konkursowy, dokumentacja obiektu w formie zdjęcia, rysunku, nagrania wideo obiektu budowlanego i kopia (w postaci elektronicznej) podpisanej zgody właściciela lub zarządcy zgłaszanego obiektu budowlanego lub przestrzeni na udział w konkursie.

     Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

     • obiekt mieszkalny — za zaadaptowany obiekt o funkcji mieszkalnej lub zamieszkania zbiorowego, który w największym stopniu spełnia wymagania dostępności, lub w którym zostały zrealizowane ciekawe i nowatorskie rozwiązania w zakresie dostępności;
     • obiekt użyteczności publicznej i usług lokalnych — za zaadaptowany obiekt o funkcji usługowej lub inny obiekt użyteczności publicznej, który po przeprowadzonych zmianach wyróżnia się jakością dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych i rodzin z dziećmi.
      
     Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

     kalendarium

     • Termin przesyłania zgłoszeń: 22 lipca 2024 roku, do godz. 23:59
     • Ogłoszenie wyników: 16 listopada 2024 roku

     nagrody

     Nagrodami w konkursie są tabliczka okolicznościowa i nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł przyznawana w każdej z kategorii na dalszą poprawę dostępności, uatrakcyjnienie obiektu i jego otoczenia lub inne działania sprzyjające integracji mieszkańców.

     więcej informacji

     Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

     warunki

     https://laurdostepnosci.integracja.org/

     regulamin

     https://laurdostepnosci.integracja.org/regulamin

     Warszawa

     termin składania prac

     04.09.2024

     „Przestrzeń wspólna jest wartością”

     organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

     Uwaga absolwentki i absolwenci różnych kierunków! Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską, obronioną w latach 2023/2024 (od 1 maja 2023 do 4 września 2024). Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów i studentek do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych.

     cel

     Celem konkursu jest promocja najlepszych dyplomów oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych i publicznych, czy obiektów użyteczności publicznej w swoich pracach magisterskich.

     Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

     W kategorii projektowej oceniane są prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. placów, ulic, przestrzeni zielonych, rekreacyjnych, obiektów sportowych, projektów w skali urbanistycznej – np. plany urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz projekty budynków użyteczności publicznej – takich jak szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

     W kategorii teoretycznej ocenione zostaną prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu historii sztuki, historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, socjologii, antropologii, filozofii, ekonomii, kulturoznawstwa, ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska, prawa, zarządzania oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.

     sąd konkursowy

     Jurorzy w kategorii projekt:

     • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ (Dyrektor NIAiU)

     • arch. Magdalena Federowicz-Boule

     • dr arch. Jerzy Grochulski

     Jurorzy w kategorii teoretycznej:

     • dr arch. Tomasz Sławiński

     • mgr Tomasz Fudala (kurator MSN)

     • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. (IS PAN)

     kalendarium

     • termin nadsyłania pytań: 16 sierpnia 2024 r.
     • termin składania prac konkursowych: 4 września 2024 r, godzina 16.00
     • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 18 października 2024 r.

        więcej informacji

        Więcej informacji na stronie konkursu.

        Regulamin do pobrania tutaj.

        warunki

        https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda-niaiu-2024/

        regulamin

        https://niaiu.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-2024-1-PDFost-word1-2022poprawiony-AP-kopia-1-ost-1-wersja-z-dnia-16-maja-2023-r.-poprawiona1-ost-23.05.2024-AP-kopia.pdf

        Warszawa

        termin składania prac

        28.06.2024

        „Zieleń i forma”

        organizator: Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o.

        Uwaga studentki i studenci kierunków artystycznych z Warszawy! Spółka Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. organizuje konkurs na projekt formy przestrzennej (rzeźby funkcjonalnej)! Macie okazję stworzyć pracę, która zostanie umiejscowiona w przestrzeni publicznej na planowanym placu miejskim przy ul. Łopianowej / ul. Morelowej w Dzielnicy Białołęka!

        cel

        Spółka Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. zaprasza wszystkie studentki i studentów kierunków artystycznych uczelni wyższych w Warszawie do zgłaszania swoich projektów formy przestrzennej (rzeźby funkcjonalnej). Najlepsza praca zostanie umiejscowiona w przestrzeni publicznej na planowanym placu miejskim u zbiegu ulic Łopianowej i Morelowej w Dzielnicy Białołęka.

        zadanie konkursowe

        Zadaniem uczestników i uczestniczek jest wykonanie projektu formy przestrzennej, nawiązującej do koncepcji projektowanego placu miejskiego usytuowanego w Warszawie przy ul. Łopianowej i ul. Morelowej i odnoszącej się do hasła przewodniego „Zieleń i forma”. Projekt placu miejskiego charakteryzuje różnorodna zieleń i jest bogaty w drewniane elementy wpasowujące się w tożsamość okolicy.

        Projekt może być wykonany samodzielnie albo w zespole składającym się maksymalnie z dwóch osób. Autor, autorka lub autorzy zwycięskiej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 12 tys. złotych

        kalendarium

        • termin ogłoszenia konkursu: 29 kwietnia 2024 r.
        • termin składania prac konkursowych: 28 czerwca 2024 r.
        • obrady komisji konkursowej: 1 lipca – 30 sierpnia 2024 r.
        • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 30 sierpnia 2024 r.

           więcej informacji

           Więcej informacji na stronie konkursu.

           Regulamin do pobrania tutaj.

           Karta zgłoszenia do pobrania tutaj

           warunki

           https://www.bi-polska.pl/poznaj-nas/aktualnosci/konkurs-zielen-i-forma

           regulamin

           https://www.bi-polska.pl/storage/app/uploads/public/663/0c3/3fa/6630c33faecb5986270370.pdf

           Warszawa

           termin składania prac

           15.07.2024

           Konkurs na autorską koncepcję wystawy lub instalacji do prezentacji w Polskim Pawilonie podczas London Design Biennale

           organizator: Instytut Adama Mickiewicza

           Uwaga! Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”).

           cel

           Instytut Adama Mickiewicza ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy/instalacji do realizacji w Pawilonie Polskim podczas London Design Biennale 2025. Projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2025 – „Surface Reflections” („Odbicia powierzchniowe”), który stanowi próbę zbadania, w jaki sposób nasze myślenie kształtują zarówno przeżycia wewnętrzne, jak i bodźce ze świata zewnętrznego.

           warunki

           Projekt kuratorski powinien zawierać: 

           • koncepcję wystawy/instalacji (do 2 700 znaków ze spacjami w języku polskim i jej tłumaczeniem na język angielski), 
           • pełny scenariusz wystawy/instalacji (w języku polskim i jego tłumaczeniem na język angielski) wraz z wizualizacją lub szkicem, 
           • szacunkowy kosztorys produkcji wystawy/instalacji z wyłączeniem kosztów wymienionych  
            w Załączniku nr 1 do Regulaminu w pozycji Wytyczne Ekonomiczne. 

           Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba, musi posiadać: 

           • dobrą znajomość zagadnień współczesnego projektowania, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu, 
           • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw/instalacji z obszaru projektowania, architektury, mody, nowych mediów lub sztuk wizualnych (minimum dwie wystawy zagraniczne), 
           • dobrą znajomość polskiego projektowania, 
           • dobrą znajomość języka angielskiego. 

           Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie/złożenie projektu do dnia 15 lipca 2024 roku do godz.  16:00 w siedzibie Instytutu Adama Mickiewicza – ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) w następujący sposób:  

           1. Strona tytułowa danej Pracy Konkursowej winna określać tytuł Pracy. Pracę Konkursową należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty; koperta, jak również Praca Konkursowa nie może być opatrzona nazwą  i adresem Uczestnika Konkursu, bądź oznaczona w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu; Koperta winna zostać oznaczona w następujący sposób:  

           „Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

           Praca Konkursowa na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

           Nie otwierać przed 15 lipca 2024 r., przed godz. 16:00”. 

           1. W osobnej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia koperty (tj. włożoną do wnętrza koperty zawierającej Pracę Konkursową) należy złożyć wniosek  
            o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniem, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Koperta nie może być opatrywana nazwą i adresem Uczestnika Konkursu, bądź opisana w jakikolwiek inny sposób umożliwiający identyfikację Uczestnika Konkursu, a zawierać winna tylko następującą informację: 

           „Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa 

           Konkurs na opracowanie kuratorskiego projektu wystawy/instalacji do realizacji podczas London Design Biennale 2025. 

           WNIOSEK UCZESTNIKA KONKURSU 

           Nie otwierać przed rozstrzygnięciem Konkursu”. 

           dodatkowe informacje

           Organizatorzy zapraszają na spotkanie konsultacyjne online z jednym z kuratorów zwycięskiej wystawy na London Design Biennale 2023 – Michałem Sikorskim – we wtorek, 11 czerwca o godz. 16:30.

           Informacji na temat konkursu udzielane są mailowo pod adresem: konkursldb@iam.pl.  Więcej informacji, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie konkursu.

           warunki

           https://iam.pl/pl/konkursldb25

           regulamin

           https://iam.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_-_london_design_biennale_2025.pdf

           Lublin

           termin składania prac

           16.08.2024

           NOWE TYTONIE

           organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i Lubelskie Zakłady Tytoniowe

           Uwaga studentki i studenci! Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają was do zgłaszania swoich pomysłów rewitalizacji dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. Macie szansę opracować swoją wizję dla zadanej przestrzeni!

           cel

           Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lubelskie Zakłady Tytoniowe zapraszają wszystkie studentki i studentów Uczelni Wyższych, kształcących się na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna do zgłaszania swoich projektów do konkursu NOWE TYTONIE na rewitalizację dawnych Zakładów Tytoniowych w Lublinie. 

           kalendarium

           • termin ogłoszenia konkursu: 6 maja 2024 r.
           • oprowadzanie po terenie LZT i sesja Q&A: 29 maja 2024 r. od godziny 11:00 (zwiedzanie terenu LZT nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie)
           • termin zadawania pytań: do 15 czerwca 2024 r.
           • termin składania prac konkursowych: 16 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00
           • obrady komisji konkursowej 22-23 sierpnia 2024 r.
           • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 26 sierpnia 2024 r.
           • wystawa pokonkursowa: 30 sierpnia 2024 r. na terenie LZT

            więcej informacji

            Więcej informacji na stronie konkursu.

            Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

            warunki

            https://wbia.pollub.pl/studenci/konkursy-dla-studentow/konkurs-nowe-tytonie

            regulamin

            https://wbia.pollub.pl/fcp/qPREgARcJNScXKxEMUA9DBXljWXdFEjNQZ18Qc20bNF86fWRfMR0fQWpmExhaRFBcEmgqMQU5XBA1QVFZGnNtATNGM31kRiMWCjw5IEFOWl5HAFEGaTw/_users/code_eLR0gEgwaPiUjBBcEHkADGTst/zalaczniki/regulamin_

            Gdańsk

            termin składania prac

            13.09.2024

            Studialny konkurs na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku

            organizator: Gmina Miasta Gdańsk

            Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Celem konkursu jest uzyskanie wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

            Gmina Miasta Gdańska ogłosiła dwuetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania Centrum Południe w Gdańsku. Konkurs objęty jest rekomendacją Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz patronatem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

            cel

            Celem studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego jest uzyskanie — w drodze wyboru spośród prac konkursowych — wysokiej jakości koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację centrum dzielnicy Południe w Gdańsku, która stanowić będzie podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu, a w dalszej perspektywie realizacji centrum.

            Obszar opracowania sąsiaduje:
            • od zachodu z osiedlem mieszkaniowym, na które składają się liczne zespoły mieszkaniowe wielorodzinne (Lawendowe Wzgórze, Stacja Nowy Gdańsk, Osiedle Jabłoniowa) oraz zbiornik retencyjny Jabłoniowa,
            • na południu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6, niezagospodarowanym, gminnym terenem inwestycyjnym i planowanym Parkiem Południowym,
            • na wschód z powstającym osiedlem TBS przy ul. Piotrkowskiej,
            • na północy z niezagospodarowanym terenem zieleni rekreacyjnej wzdłuż Cegielnianej Strugi, wielorodzinnym zespołem mieszkaniowym Nowa Jabłoniowa oraz z terenem przyszłej zajezdni autobusowo-tramwajowej przy ul. Warszawskiej.

            warunki

            Konkurs jest ograniczonym, dwuetapowym, studialnym.

            Uczestnikiem Konkursu może być: osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; zarówno krajowa, jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadania siedziby poza terytorium RP).

            Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Południe, przy opracowaniu której należy kierować się m.in. następującymi wytycznymi:

            -  wypracowanie propozycji programowo-przestrzennej nowego centrum o randze dzielnicowej — nowego „serca dzielnicy”, uwzględniającej założenia dotyczące kształtowania miasta zwartego, potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej i mogącego stanowić atrakcyjną propozycję w sytuacji zachodzących zmian w odniesieniu do modelu handlu, pracy i korzystania z usług,

            - zaprezentowanie kompleksowo zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej obszaru, ze wskazaniem wysokości i formy zabudowy oraz ew. dominant i akcentów krajobrazowych,

            - wytworzenie powiązań przestrzennych, funkcjonalnych, krajobrazowych i przyrodniczych projektowanego centrum z zespołem Parku Południowego,

            - wypracowanie założeń dotyczących kształtowania układu transportowego obszaru, w tym uwzględniających obecność pętli tramwajowo-autobusowej oraz komunikację pieszą i rowerową, a także optymalne wykorzystanie przestrzeni nad pętlą,

            - zaproponowanie rozwiązań o charakterze proekologicznym — w tym związanych z wprowadzeniem tzw. małej retencji oraz innych elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury.

            Więcej informacji w regulaminie konkursu.

            nagrody

            • I Nagroda — 60 000 zł brutto
            • II Nagroda — 30 000 zł brutto
            • III Nagroda — 20 000 zł brutto
            • Dwa wyróżnienia — po 15 000 zł brutto

            kalendarium

            • Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 24 maja 2024 roku, do godz. 15:00
            • Wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 9 września 2024 roku
            • Termin składania opracowań studialnych: do 13 września 2024 roku, do godz. 15:00
            • Kwalifikacja do II etapu konkursu: do 23 września 2024 roku
            • Termin składania prac konkursowych: do 8 listopada 2024, do godz. 15:00
            • Ogłoszenie wyników konkursu: 15 listopada 2024

            sąd konkursowy

            • prof. Ewa Kuryłowicz — przewodnicząca sądu konkursowego
            • Paweł Wład. Kowalski — sędzia referent
            • Natalia Balcerzak
            • Edyta Damszel-Turek
            • Jacek Droszcz
            • Ryszard Gruda
            • prof. Sławomir Gzell
            • Krzysztof Linke
            • prof. Piotr Lorens
            • dr Joanna Rayss
            • Barbara Tusk

            Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie konkursu.

            warunki

            https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97d24ebf-016d-11ef-885b-8267c0608453

            regulamin

            https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/Konkurs,a,827

            Warszawa

            termin składania prac

            21.05.2024

            Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

            organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wesoła

            Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

            Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej placówki wsparcia dziennego wraz z pracownią Fab-Lab przy ulicy Akacjowej w dzielnicy Wesoła.

            cel

            Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie koncepcji architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, wizualnym i ekonomicznym przy zachowaniu jak największej ilości drzew.

            warunki

            Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym, ograniczonym.

            Przedmiotem konkursu jest projekt placówki wsparcia dziennego dla dzieci głównie w wieku 6-16 lat, która oferować będzie nie tylko opiekę, ale i działania wychowawcze, wyżywienie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego oraz zajęcia terapeutyczne; Fab-Labu mieszczącego pracownię stolarską i artystyczną oraz koncepcji zagospodarowania terenu.

             

            Więcej informacji w regulaminie konkursu

            nagrody

            • I Nagroda — 25 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
            • II Nagroda — 20 000 zł brutto
            • III Nagroda — 15 000 zł brutto

            kalendarium

            • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 21 maja 2024 roku, do godz. 10:00
            • Termin składania prac konkursowych: nie mniej niż 8 tygodni od dnia zaproszenia uczestników konkursu do składania prac konkursowych

            sąd konkursowy

            • Wiesław Paulski — przewodniczący sądu konkursowego
            • Grzegorz Ciosek — sędzia referent
            • Katarzyna Herman — Główna Specjalistka w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
            • Tomasz Pniewski — Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
            • Jarosław Adamczuk — Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
            • Marcin Rybak — Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia
            • Anna Dąbrowska — Naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wesoła
            • Piotr Zieliński — Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych w Dzielnicy Wesoła
            • Beata Stachelek — Główna Specjalistka w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Wesoła

            więcej informacji

            Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

            warunki

            https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

            regulamin

            https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/128755/details

            Ujście

            termin składania prac

            30.09.2024

            Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu

            organizator: Gmina Ujście

            Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

            Gmina Ujście ogłosiła koncepcyjny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie półwyspu między rzekami Gwda i Noteć w Ujściu.

            cel

            Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest zaprezentowanie różnych możliwości zagospodarowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem półwyspu.
             
            Jego założeniem jest poszukiwanie najlepszych oraz najciekawszych propozycji rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych, które nadadzą nowy kształt terenom objętym konkursem. Propozycje projektowe powinny uwzględniać w równym stopniu aspekty techniczne i budowlane, jak również zasady projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej), obsługi komunikacyjnej, a także walory estetyczne i kompozycyjne.

            warunki

            Konkurs jest konkursem jednoetapowym, koncepcyjnym, otwartym.

            Zadaniem konkursowym jest propozycja urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji terenu półwyspu pomiędzy rzekami Gwda i Noteć w Ujściu. Realizacja koncepcji pozwolić ma na wykorzystanie w przyszłości terenów objętych opracowaniem konkursowym jako miejsce rekreacji i usług dla mieszkańców gminy i powiatu z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

            Szczegółowy zakres konkursu udostępniony zostanie zarejestrowanym uczestnikom konkursu. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Ujścia.

            Więcej informacji w regulaminie konkursu

            nagrody

            • I Nagroda — 10 000 zł
            • II Nagroda — 6 000 zł 
            • III Nagroda — 3 000 zł

            Nagrody podlegają opodatkowaniu.

            kalendarium

            • Termin rejestracji uczestników konkursu: do 31 maja 2024 roku
            • Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu przez zarejestrowanych uczestników: do 10 lipca 2024 roku
            • Termin składania prac konkursowych: do 30 września 2024 roku, do godz. 15:00
            • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 15 października 2024 roku

            sąd konkursowy

            W celu oceny prac konkursowych powołana zostanie sześcioosobowa Komisja Konkursowa.

            więcej informacji

            Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

            warunki

            https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

            regulamin

            https://ujscie.pl/aktualnosci/konkurs-urbanistyczno-architektoniczny-jednoetapowy-koncepcyjny-otwarty-na-zagospodarowanie-polwyspu-pomiedzy-rzekami-gwda-i-notec-w-ujsciu.html

            Kraków

            termin składania prac

            19.08.2024

            Konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej

            organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, SARP Oddział Kraków

            Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki i SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK — budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

            Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki SARP Oddział Kraków ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, który powstanie na terenie kampusu uczelni przy al. Jana Pawła II 37 na krakowskich Czyżynach.

            cel

            Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

            warunki

            Konkurs jest konkursem dwuetapowym, realizacyjnym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

            Obiekt powstać ma na terenie istniejącego kampusu Politechniki Krakowskiej. Planowane jest etapowanie inwestycji — w I etapie powstać ma część dydaktyczna, administracyjna, pomieszczenia pracy kameralnej i pomieszczenia socjalne. W II etapie realizowana ma być część zawierająca specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze.

            W bezpośrednim otoczeniu budynku należy zlokalizować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, zadaszone fotowoltaiką miejsca postojowe dla 30 samochodów oraz miejsca na rowery/hulajnogi, a także stację ładowania aut elektrycznych.

            Budynek powinien być optymalny pod względem ekonomicznym i ekologicznym, zgodny ze współcześnie rozumianymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

            Więcej informacji w regulaminie konkursu

            nagrody

            • I Nagroda — 65 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
            • II Nagroda — 30 000 zł brutto
            • III Nagroda — 20 000 zł brutto
            • Nagrody dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do etapu II i złożą w nim kompletną pracę konkursową — 25 000 zł brutto

            kalendarium

            • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: 23 kwietnia 2024 roku
            • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 12:00
            • Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w I etapie konkursu: 8 maja 2024 roku
            • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych: 24 maja 2024 roku
            • Termin składania opracowań studialnych w I etapie: 14 czerwca 2024 roku, do godz. 12:00
            • Rozstrzygnięcie I etapu i zaproszenie do składania prac w II etapie konkursu: 3 lipca 2024 roku
            • Termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych: 19 lipca 2024 roku
            • Termin składania prac konkursowych w II etapie: 19 sierpnia 2024 roku, do godz. 15:00
            • Rozstrzygnięcie konkursu: 6 września 2024 roku

            sąd konkursowy

            • prof. Ewa Kuryłowicz — Przewodnicząca Sądu Konkursowego, SARP Oddział Warszawa
            • Marcin Pawłowski — referent, SARP Oddział Kraków
            • Marcin Sadowski — SARP Oddział Warszawa
            • dr Piotr Lewicki — SARP Oddział Kraków
            • prof. Tomasz Kapecki — Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
            • prof. Magdalena Kozień-Woźniak — Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
            • prof. Paweł Pławiak — Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
            • Tomasz Malec — Pełnomocnik ds. promocji Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
            • Wojciech Duliński — asystent sędziego referenta, SARP Oddział Kraków
            • Marek Kaszyński — sekretarz organizacyjny, SARP Oddział Kraków
            • Maria Gratkowska-Kot — sekretarza pomocnicza, SARP Oddział Kraków

            więcej informacji

            Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

            warunki

            http://www.sarp.krakow.pl/2024/04/10/nowa-siedziba-wydzialu-informatyki-i-telekomunikacji-politechniki-krakowskiej-im-tadeusza-kosciuszki-konkurs-sarp-nr-1056/

            regulamin

            http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/PKI_Regulamin_konkursu.pdf

            Wrocław

            termin składania prac

            15.10.2024

            Konkurs na koncepcje rozbudowy i przebudowy III LO we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża Odry

            organizator: Gmina Wrocław

            Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

            Zarząd Inwestycji Miejskich Gminy Wrocław ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej 5 we Wrocławiu oraz zagospodarowaniem nabrzeża Odry na wysokości terenu szkolnego.

            cel

            Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji rozbudowy i przebudowy LO nr III z zagospodarowaniem działki szkolnej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz, spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu. W projekcie
            konkursowym należy uwzględnić również propozycję zagospodarowania nabrzeża Odry na odcinku przylegającym do działki szkolnej, w tym również możliwość realizacji w przyszłości kładki nad rzeką Odrą.

            warunki

            Konkurs jest konkursem jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

            Na terenie objętym konkursem znajduje się istniejący budynek III LO połączony z blokiem sportowym, trzy boiska sportowe, zieleń i pawilon mieszczący magazyn kajaków. Konkursowa propozycja powinna obejmować rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego w miejscu budynków bloku sportowego, łącznika oraz przyległego zewnętrznego małego boiska, które zostaną przeznaczone do rozbiórki (z parkingiem podziemnym na minimum 11 miejsc parkingowych); przebudowę pomieszczeń w budynku głównym; zagospodarowanie terenu szkolnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i częścią sportową; zagospodarowanie nabrzeża Odry na długości działek szkolnych.

             
            Więcej informacji w regulaminie konkursu

            nagrody

            • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia temu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń sądu konkursowego
            • II Nagroda — 30 000 zł brutto
            • III Nagroda — 20 000 zł brutto

            kalendarium

            • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 maja 2024 roku, godz. 15:30

            • Termin składania prac konkursowych: do 15 października 2024 roku, godz. 15:30

            • Rozstrzygnięcie konkursu: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac

            sąd konkursowy

            • Tadeusz Sawa-Borysławski — przewodniczący sądu konkursowego
            • Elżbieta Urbanek
            • Jarosław Delewski
            • Iwona Kuczewska
            • Piotr Surmiak

            więcej informacji

            Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

            warunki

            https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

            regulamin

            https://zim-wroc.logintrade.net/zapytania_email,160103,34d2777e78ccf007523e2dd1fcea6b2d.html

            Kraków

            termin składania prac

            30.10.2024

            XIV edycja Stypendium Twórczego SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego

            organizator: SARP Oddział Kraków

            Uwaga krakowskie studentki i studenci Wydziałów Architektury! Ruszyła kolejna, już XIV edycja prestiżowego konkursu o Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego. Termin składania wniosków upływa 30 października 2024 roku.

            cel

            Stypendium Twórcze SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentkom i studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie III rok studiów, uzyskali stopień inżynierski oraz rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

            Stypendium przyznawane jest w formie nagrody promującej młode talenty. Stypendium przeznacza się na umożliwienie doskonalenia umiejętności i zdolności twórczych, a także na podjęcie dodatkowej edukacji.

            warunki

            Konkurs o przyznanie stypendium skierowany jest do studentów i studentek Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i rozpoczynają studia magisterskie (studia II stopnia).

            Ubiegający się o stypendium powinni złożyć:

            • wniosek o przyznanie stypendium,
            • poświadczenie odpowiedniej jednostki administracyjnej Wydziału Architektury o wpisie na II stopień studiów,
            • portfolio w formacie A3 w układzie poziomym, liczące maksymalnie 30 stron,
            • płytę CD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną portfolio.

            Jury stypendium, spośród zgłoszonych wniosków wybierze 6 nominacji, z których wyłoni laureata oraz wyróżnienia.

            Stypendium danej osobie może być przyznane jeden raz. Każdorazowy stypendysta zobowiązany jest do złożenia do SARP Oddział Kraków (w terminie jednego miesiąca od zakończenia otrzymywania stypendium) sprawozdania merytorycznego z dokonań twórczych za okres korzystania ze stypendium.

            kalendarium

            • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 30 października 2024 roku do godz. 14.00
            • wyniki: informacja o dacie rozstrzygnięcia zostanie podana na stronie stypendium.

            nagrody

            Stypendium, w wysokości 8100 zł brutto (900,00 zł miesięcznie brutto) przyznane będzie na okres dwóch kolejnych semestrów, począwszy od października 2024 roku do czerwca 2025 roku i wypłacane przez SARP Oddział Kraków.

            Oprócz stypendium organizatorzy przewidzieli wyróżnienia oraz nagrodę niespodziankę.

            jury stypendium

            W skład jury stypendium będą wchodzić:

            • przedstawiciel rodziny profesora Bohdana Lisowskiego,
            • przedstawiciel katedry uczelni, w której pracował profesor,
            • przedstawiciel SARP Oddział Kraków,
            • przedstawiciel laureatów stypendium z poprzednich edycji, który uzyskał tytuł magisterski,
            • przedstawiciele strategicznych darczyńców.

            Pełna lista nazwisk zostanie ogłoszona na stronie konkursu.

            więcej informacji

            Więcej szczegółów, regulamin i wniosek dostępne są na stronie stypendium.

            warunki

            http://stypendium.sarp.krakow.pl/

            regulamin

            http://stypendium.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/Regulamin-Stypendium-BL-edycja-14.-2024.pdf

            Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

            W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

            Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

            Publikacja konkursów jest bezpłatna.

            Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
            Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
            Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
            AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
            INSPIRACJE