Wyszukiwana fraza musi zawierać minimum 4 znaki

Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Białystok

termin składania prac

22.10.2021

„Drewno w Architekturze”. Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłosił kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe. Przedmiotem konkursu są dyplomowe projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Nagrody przyznawane są zarówno autorom prac, jak i promotorom.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych kierunku architektura, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Prestiż konkursu mają budować jurorzy – wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów – kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród.

warunki

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 01-22.10.2021 r.
 • Termin obrad jury: 05.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 25.11.2021 r.

nagrody

Nagrody dla autorów projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł
 • II Nagroda: 6 000 zł
 • III Nagroda: 4 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł

Nagrody dla promotorów prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł
 • II Nagroda: 2 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł

sąd konkursowy

Przewodniczący: Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

Komisarz Konkursu:

dr inż. arch. Adam Jakimowicz

Sekretarze Konkursu:

dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
dr inż. arch. Aleksander Owerczuk

Ponadto, w skład jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep S.A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Patronem medialnym konkursu jest m.in. Architektura&Biznes.

regulamin

http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

Warszawa

termin składania prac

20.09.2021

Konkurs na koncepcję plastyczno-architektoniczną ekranów akustycznych

organizator: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły konkurs na koncepcję architektoniczną montowanych wzdłuż linii kolejowych ekranów akustycznych. Organizatorowi zależy na znalezieniu takich rozwiązań, które będą łatwo mogły zostać zaadaptowane do różnych wymagań krajobrazowych i technicznych.

zadanie konkursowe

Ekrany akustyczne są najczęściej stosowanym rozwiązaniem, które ma pomóc ze zbyt wysokim natężeniem hałasu emitowanym przez przejeżdżające pociągi. Pomimo swojej skuteczności, często budzą skrajnie negatywne reakcje osób zaangażowanych w walkę o ład przestrzenny i krajobraz. Wielokrotnie bowiem zdarzało się, że kilkumetrowe, pstrokate mury były bezrefleksyjnie montowane w cennym przyrodniczo czy historycznie kontekście. Wpływ na walory krajobrazowe otoczenia, ale też niechęć mieszkańców do budowania barier i izolacji przestrzennej sprawiła, że PLK postanowiło poszukać nowych rozwiązań.

Ogłoszony właśnie konkurs ma dać odpowiedź na pytanie jak powinny wyglądać ekrany akustyczne przy liniach kolejowych. Wyzwaniem projektantów będzie połączenie skutecznej redukcji hałasu z ograniczeniem ingerencji wizualnej i przestrzennej w otaczającą zabudowę i krajobraz.

Odpowiedź na te pytania wymaga nie tylko przestrzegania wyznaczonych norm i obowiązujących przepisów prawa, ale też kreatywnych założeń. Dlatego też niezbędna jest dobra koncepcja plastyczno-architektoniczna pozwalająca na realizację estetycznych ekranów, które w odpowiedni sposób będą uzupełniać otaczający krajobraz.

konkurs kierowany jest do:

 • osób i/lub pracowni posiadających doświadczenie w zakresie projektowym i wykonawczym środków ochrony akustycznej, architektury krajobrazu, urbanistyki, budownictwa,
 • studentów kierunków studiów wyższych w zakresie budownictwa, architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa, urbanistyki, ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pakietu pomysłów na realizację ekranów akustycznych. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość zastosowania różnej kolorystyki i materiałów z zachowaniem podstawowych założeń projektowych i parametrów ekranów, pozwalających na dostosowanie ich wyglądu do otoczenia, w którym muszą zostać zrealizowane.

Główne kryteria oceny prac konkursowych będą obejmowały funkcjonalność rozwiązań przy zachowaniu obowiązujących norm akustycznych, łatwość adaptacji formy i kolorystyki do warunków lokalnych.

kalendarium konkursu

 • Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 20 września 2021 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników Konkursu: 10 grudnia 2021

nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 10 000 zł
 • III nagroda: 7 500 zł
 • Dwa wyróżnienia: 5 000zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Konkurs_ekrany_akustyczne/Konkurs_PLK_regulamin_WCAG_.PDF

Wrocław

termin składania prac

25.06.2021

Piękny Wrocław

organizator: Prezydent Wrocławia, Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Prezydent Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia zapraszają do udziału w 31. edycji konkursu „Piękny Wrocław”, w którym wyłonione zostaną najlepsze realizacje architektoniczne 2020 roku. Konkurs ma na celu promocję architektury Wrocławia i uhonorowanie wartościowej pracy twórczej.

cel

Celem konkursu jest promowanie architektury Wrocławia i uhonorowanie szczególnie wartościowych dokonań twórczych. Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych obiektów spośród tych, których budowa zakończyła się w okresie poprzedzającym kolejną edycję konkursu oraz w miesiącu styczniu roku, w którym odbywa się konkurs. W imieniu organizatora konkurs przeprowadza Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

warunki

Głównym kryterium oceny prac zgłaszanych do konkursu są walory architektoniczne, przestrzenne, a także funkcjonalno-użytkowe.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • budynek lub obiekt użyteczności publicznej
 • budynek mieszkalny, wielorodzinny
 • budynek mieszkalny, jednorodzinny
 • budynek produkcyjny,przemysłowy
 • obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna

Ponadto, zostanie przyznana nagroda specjalna dla modernizacji obiektu historycznego. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: 25.06.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: jesień 2021

nagrody

 • Nagrody i wyróżnienia w każdej z ww. kategorii w postaci dyplomów i statuetek
 • Grand Prix

sąd konkursowy

 • Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW - przewodniczący
 • 1 członek Kapituły rekomendowany przez Prezydenta Wrocławia
 • 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia
 • 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich i Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/101423

Oświęcim

termin składania prac

19.07.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy pn. „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej.”

organizator: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej dla nowej wystawy „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja zajmie dwa piętra historycznego bloku 15 w byłym obozie Auschwitz I. Konkurs ma charakter realizacyjny.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszej (pod względem artystycznym, plastycznym, merytorycznym oraz architektoniczno-budowlanym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym) koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy pn. „Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej.” znajdującej się w bloku A-15 na terenie muzeum.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy. Uczestnikiem konkursu może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zarówno krajowa jak i zagraniczna). Podmioty te mogą brać udział w konkursie samodzielnie lub zespołowo.

Prace konkursowe powinny uwzgledniać opracowane przez organizatora wytyczne merytoryczne i być zgodne z treścią i wymową merytoryczną scenariusza wystawy.

Koncepcja konkursowa powinna przedstawiać:

 • rozwiązania projektowe w zakresie architektury wnętrz i ukształtowania warstwy plastycznej wystawy oraz innych przestrzeni znią związanych, opracowane w oparciu o różnorodne środki przekazu i techniki stosowane wnowoczesnym muzealnictwie
 • rozwiązania projektowe w zakresie architektoniczno-budowlanym uwzględniające wytyczne konserwatorskie, umożliwiające realizację wystawy w bloku.

Ze względu na wyjątkowy charakter i wartość historyczną Miejsca Pamięci Auschwitz, Pomnika Męczeństwa – Pomnika Zagłady prace konkursowe powinny być podporządkowane zabytkowemu charakterowi obiektów i wykonane z poszanowaniem substancji zabytkowej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 17.07.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat kolejnych etapów konkursu u organizatora.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

Sąd konkursowy przewiduje również możliwość przyznania wyróźnień honorowych.

sąd konkursowy

 • Przewodniczący Sądu Konkursowego: prof. Rafał Ziembiński – architekt wnętrz
 • Sędzia referent: Robert Płaczek – kierownik projektu Nowej Wystawy Polskiej, Państwo-we Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B)
  Członekowie:
 • dr Piotr Lewicki – architekt
 • Andrzej Kacorzyk – zastępca dyrektora
 • Jolanta Banaś-Maciaszczyk – Konserwacja, PMA-B
 • Danuta Majewska-Motyl – Konserwacja, PMA-B
 • dr Piotr Setkiewicz – Centrum Badań, PMA-B
 • Magdalena Drzyżdżyk – Inwestycje PMA-B
 • Aleksandra Skarbińska – architekt, PMA-B
 • Bartosz Bartyzel – Biuro Prasowe
 • Tomasz Michaldo – Metodyka Oprowadzania, PMA-B
 • Zuzanna Janusik – Wystawiennictwo, PMA-B
 • Katarzyna Półtorak – architekt, PMA-B
 • Sekretarz konkursu, bez prawa głosu: Beata Juszczyk

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania znajdują się na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://bip.malopolska.pl/api/files/2655133

Gliwice

termin składania prac

30.06.2021

PLGBC Green Building Awards 2021

organizator: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu PLGBC Green Building Awards 2021. Konkurs ma na celu wyróżnienie działań i projektów w obszarze zrównoważonego budownictwa w Polsce i na świecie, jak również propagowanie tej idei. Projekty zostaną ocenione w 10 kategoriach.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski. Nie obowiązują opłaty rejestracyjne.

Jury oceni zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Uczestnikami konkursu mogą być:

 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem
 • firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę)
 • firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku
 • firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku lub produktu w poniższych kategoriach:

 1. Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany
 2. Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)
 3. Najlepszy projekt ekologiczny (profesjonalny i studencki)
 4. Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 5. Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 6. Najlepsza ekologiczna modernizacja
 7. Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego
 8. Najlepsze zrównoważone wnętrze
 9. Zrównoważony produkt/usługa roku
 10. Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Dopuszcza się nadesłanie przez jednego uczestnika kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2021 r.

Więcej informacji na temat kolejnych etapów konkursu u organizatora.

nagrody

W każdej kategorii przewidziano przyznanie jednej nagrody głównej oraz jednego wyróżnienia. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom, z kolei wyróżnieni tylko dyplom. Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Specjalnej dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia.

jury

 • Ewelina Jaskulska, Artectonica
 • Anna Baczkowska, Knauf Ceiling Solutions
 • dr hab. inż. arch. Anna Bać, Politechnika Wrocławska
 • Justyna Biernacka, #Architekcidlaklimatu, Materiality
 • Alicja Leszczyńska, Assa Abloy
 • Jerzy Wójcik, JW + A

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://awards2021.plgbc.org.pl/regulamin/

Mysłowice

termin składania prac

05.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Mysłowice

Miasto Mysłowice ogłosiło konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic. Projekt ma przyciągać mieszkańców oraz przyjezdnych do centrum miasta. Konkurs przeprowadzi katowicki oddział SARP.

cel

Konkurs ma na celu:

 • uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i architektonicznym koncepcji dla fragmentu centrum miasta będącego przedmiotem realizacji polityki przestrzennej miasta na przestrzeni 20-30 lat
 • uzyskanie najlepszego projektu Masterplanu terenu na północ od ul. Kaczej określającego możliwości i zasady inwestycyjne dla tego obszaru będące podstawą do realizacji szczegółowej wielobranżowej koncepcji przestrzennej
 • zagospodarowania północnej pierzei rynku w miejscu obecnej konstrukcji w ujęciu tymczasowym-realizacyjnym oraz perspektywicznym docelowym-koncepcyjnym.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i dwuetapowy. W pierwszym etapie zainteresowani konkursem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. W drugim etapie następuje składanie opracowań studialnych przez zakwalifikowanych uczestników. Autorzy najlepszych opracowań studialnych zostaną zaproszeni do składania prac.

Organizator oczekuje, że uczestnicy zaproponują rozwiązania kompleksowe, pobudzające mieszkańców, sprowadzające ich do centrum nie tylko jako czasowych użytkowników. W kamienicach będących w posiadaniu bądź dyspozycji MZGK przewiduje się głównie funkcje mieszkalnezusługami w parterach. Rozwiązania przyjęte w konkursie winny stać sięmagnesem przyciągającym do centrum, gdzie mieszkanie będzie atrakcyjne i przyjazne.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie i wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 17.06.2021 r. godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: do ośmiu tygodni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: do sześciu tygodni od ogłoszenia listy autorów najlepszych opracowań studialnych do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14 dni od terminu składania prac konkursowych

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: po 10 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Jacek Krych, architekt IARP, architekt krajobrazu (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, architekt IARP (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Marek Szeniawski, architekt krajobrazu (SARP)
 • mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, architekt IARP, urbanista (SARP)
 • mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, architekt IARP, urbanista (SARP, TUP)
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, architekt IARP, (SARP) – Sędzia Referent
 • mgr Łukasz Konarzewski-Śląski – Wojewódzki Konserwator Zabytków (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, architekt IARP, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • mgr Marta Jabłczyńska, Sekretarz Miasta Mysłowice
 • mgr Małgorzata Książek-Grelewicz, Dyrektor MZGK Mysłowice
 • mgr inż.arch. Judyta Rduch, architekt IARP, Z-ca Dyrektora MZGK Mysłowice (z ramienia Zamawiającego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2022_Centrum%20Myslowice/Regulamin%20Konkursu.pdf

Gliwice

termin składania prac

08.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Katowicki oddział SARP wraz z gliwickim oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłosiły konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Konkurs ma charakter realizacyjny i prowadzony jest w dwóch etapach.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie chętni składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie zakwalifikowani uczestnicy składają opracowania studialne. W drugim etapie autorzy pięciu najlepszych opracowań zapraszani są do składania projektów. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 14.06.2021 godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: 23.08.2021 godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 08.11.2021 godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: Do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I Nagroda: 50 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Fischer – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. IARP, SARP Katowice
 • dr inż. arch. Andrzej Duda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta.IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Joanna Małecka – Sędzia konkursowy. Zastępca Referenta. IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Sędzia konkursowy Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Billewicz – Sędzia konkursowy Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
 • mgr Zdzisław Tarasiewicz – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno –Technicznych
 • mgr inż. arch. Damian Kałdonek – Sędzia konkursowy specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

więcej informacji

Materiały do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Onkologia/01_Regulamin/210524/Regulamin_Konkursu.pdf

Rzeszów

termin składania prac

27.08.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie. Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu, jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepszą koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej.

warunki

Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy i otwarty. Uczestnikami mogą być:

1) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi warunki określone w punkcie 1

3) zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa w punkcie 1.

Autor w pracy konkursowej powinien uwzględnić następujące elementy:

1) przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu,
a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,

2) dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi

3) elementy infrastruktury wypoczynkowej:
- ścieżki rowerowe,
- aleje spacerowe,
- place zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,
- elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,
- toalety oraz kawiarnię terenową,

4) nowe nasadzenia

5) zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów - na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park, w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – przestrzeni kwadratowej. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 25.06.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 27.08.2021 r. godz. 15:30
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 10.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 30 000 zł
 • II Nagroda: 16 000 zł
 • III Nagroda: 8 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ZZM/konkurs/Regulamin%20konkursu.pdf

Kołobrzeg

termin składania prac

28.08.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłosiła konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych w Uzdrowisku Kołobrzeg. Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla przedsięwzięcia: projekt pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. Oczekuje się, że projekt będzie wyróżniał sie pod kątem walorów architektonicznych i funkcjonalno-przestrzennych.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i przebiaga jednoetapowo. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie pierwszorzędnie składają wnioski o udział w konkursie, a następnie zakwalifikowani zapraszani są do składania prac konkursowych.

Projekty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • jakość, czytelność i walory estetyczne rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, przez co należy rozumieć przede wszystkim skalę, proporcje planowanej zabudowy, jej stosowność w odniesieniu do otoczenia oraz zgodność z charakterem funkcji, które ona mieści
 • integralność kompozycji całości
 • nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich
 • zgodność z programem inwestorskim
 • zgodność z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgodność ze Strategią promocji Miasta Kołobrzeg
 • jakość rozwiązań funkcjonalnych
 • walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań
 • elastyczność - możliwość adaptacji do zmiennych potrzeb
 • łączny szacunkowy koszt budowy

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10.06.2021 r., godz. 15:30
 • Termin składania prac konkursowych: 28.08.2021 r., 15:30
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 16.09.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

jury

 • mgr inż. arch. Marta Sękulska-Wrońska, sędzia przewodniczący, przedstawiciel SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Marek Perepeczo, sędzia referent, przedstawiciel SARP Koszalin
  Sędziowie:
 • mgr Cezary Kalinowski, przedstawiciel organizatora, przedstawiciel społeczny
 • mgr Ewa Pełechata, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Bartosz Warzecha, przedstawiciel SARP Koszalin
  Zastępcy Sędziów
 • mgr Ilona Grędas-Wójtowicz, przedstawiciel organizatora
 • mgr inż. arch. Wojciech Subalski, przedstawiciel SARP Koszalin
 • mgr inż. arch. kraj. Izabela Szymańska, sekretarz

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs.kolobrzeg.eu/pliki/regulamin.pdf

Warszawa

termin składania prac

11.10.2021

„Projekt Łazienki 2021” . 23. edycja konkursu KOŁO

organizator: Geberit

Ruszyła 23. edycja konkursu KOŁO pn. „Projekt Łazienki 2021”. W tym roku zadanie polega na opracowaniu projektu toalety publicznej, która znajdzie się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konkurs skierowany jest do architektów oraz studentów architektury.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu toalety publicznej wraz z pomieszczeniem gospodarczym, która znajdzie się w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, konkretnie w rejonie Polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej. Konkurs ma również zwrócić uwagę na deficyt toalet publicznych w Polsce oraz na często pozostawiające wiele do życzenia warunki panujące w ogólnodostępnych ubikacjach. 

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce, w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej czy na Ukrainie lub Białorusi, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej.

Budynek toalety musi być łatwy w utrzymaniu czystości i eksploatacji. Zaproponowane materiały zewnętrzne i wewnętrzne (wykończeniowe) oraz konstrukcja powinny uwzględniać całoroczną eksploatację obiektu w długim okresie. Ponadto, projekt powinien uwzględniać produkty firmy KOŁO i Geberit. Dodatkową zaletą będzie wykorzystanie w projekcie źródeł energii odnawialnej (jak np.pompy ciepła, systemów fotowoltaicznych PV, magazynów energiioraz innych rozwiązań OZE z wyłączeniem turbin wiatrowych), w celu maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz zmniejszenia zanieczyszczeń.

Projekt powinien uwzględniać następujące pomieszczenia:

1) toaleta dla kobiet (min. 3 miski WC, 2umywalki)
2) toaleta dla mężczyzn (min. 2 miski WC, 2 pisuary, 2 umywalki)
3) toaleta dla osób z niepełnosprawnością (1 miska WC, 1 umywalka) z funkcją rodzinną (przewijaki dla niemowląt)
4) pomieszczenie techniczno-magazynowe (sprzęt porządkowy, urządzenia techniczne do obsługi budynku)
5) pomieszczenie gospodarcze z oknemna potrzeby pracowników TPN
6) pomieszczenie stacji trafo

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektów znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 11.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 11.2021 r.

nagrody

Pula nagród wynosi 50 000 zł. Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix
 • Nagrody specjalne
 • Wyróżnienia
 • Debiut Roku

jury

 • prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz - Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa
 • Robert Konieczny - KWK Promes
 • Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.
 • Aleksandra Kozłowska - KWK Promes Laureatka konkursu Koło
 • Magdalena Federowicz-Boule - Tremend
 • dr hab. prof. ASP Jan Sikora - Sikora Wnętrza
 • Przemo Łukasik - medousagroup
 • Filip Zięba - Zastępca dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Ewa Holek-Krzysztof - Tatrzański Park Narodowy
 • Jan Karpiel-Bułecka Senior - architekt, muzyk
 • Marcin Rząsa - Rzeźbiarz, aranżer i kurator wystaw, przewodnik tatrzański
 • Agnieszka Gregorczyk - przedstawicielka Gminy Kościelisko

więcej informacji

Szczegołówe informacje na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurskolo.pl/public/wp-content/uploads/2021/05/Regulamin-Konkursu-Projekt-Lazienki-2021.pdf?1621851583

Nowe Delhi

termin składania prac

31.07.2021

Global Architecture Design Awards 2021

organizator: RTF Awards

Organizacja Rethinking The Future zaprasza architektów i projektantów designu z całego świata do udziału w konkursie Global Architecture&Design Awards 2021. Przedmiotem konkursu są innowacyjne projekty, które wyznaczają nowe trendy w światowej architekturze i designie. Konkurs ma charakter honorowy.

cel

Celem konkursu jest promocja ciekawych, innowacyjnych i inspirujących projektów z dziedzin architektury designu twórców z całego świata.

warunki

By wziąć udział w konkursie należy zgłosić w terminie określonym przez organizatora konkursu projekt. Prace będą oceniane w ponad 60 kategoriach. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne na stronie organizatora. Obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 350 $.

kalendarium

Rejestracja: do 15.07.2021 r.
Składanie prac: 31.07.2021 r.

nagrody

Konkurs ma charakter honorowy, nie przewidziano nagród pieniężnych.

jury

Pełen skład jury znajduje się na stronie organizatora konkursu.

Środa Śląska

termin składania prac

31.08.2021

„Miasto z klimatem”. Konkurs na projekt drewnianego osiedla w Środzie Śląskiej

organizator: Polskie Domy Drewniane SA

Polskie Domy Drewniane S.A. pod patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska zapraszają pracownie architektoniczne z całej Polski do konkursu „Miasto z klimatem”. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu proekologicznej koncepcji drewnianego osiedla mieszkaniowego „Miasteczko Winna Góra” w Środzie Śląskiej.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji archiektoniczno-urbanistycznej modelowej tkanki miejskiej w postaci osiedla mieszkaniowego (systemowej zabudowy wielorodzinnej) wraz z infrastrukturą techniczną i społeczną w Środzie Śląskiej. Głównym budulcem zabudowy mieszkaniowej ma być drewno.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wizją urbanistyczną osiedla zaprezentowaną w formie graficznej w postaci szkicu odręcznego lub wstępnej wizualizacji komputerowej. Po wstępnej ocenie jury pięć najlepszych propozycji zostanie dopuszczonych do drugiego etapu. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden projekt. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 09.06.2021 r. do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie I etapu: 23.06.2021 r.
 • Termin składania prac w II etapie: 31.08.2021 do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 15.09.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 50 000 zł
 • II nagroda: 30 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.pddsa.com.pl/content/download/326/file/REGULAMIN%20KONKURSU%20Z%20ZA%C5%81%C4%84CZNIKAMI%201-19.zip

Tychy

termin składania prac

21.06.2021

Konkurs na projekt graficzny muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

organizator: Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy oraz Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają do udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu graficznego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach im. Rafała Pomorskiego. Autor najlepszego projektu zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 5 000 złotych.

cel

Celem konkursu jest promowanie aspektów muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego, rewitalizacja walorów estetycznych miasta oraz integracja społeczności lokalnej.

warunki

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dzieła w postaci opracowania projektu graficznego muralu na ścianie budynku SP nr 22 im. R. Pomorskiego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach. Organizator nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Mile widziane jest, aby w projekcie znalazło się odniesienie do patrona szkoły - Rafała Pomorskiego i jego twórczości artystycznej lub historii Miasta, a przede wszystkim, aby tematyka była spójna z otoczeniem w jakim powstanie dzieło. Ponadto, tematyka muralu i przedstawione na nim treści powinny być odpowiednie dla osób niepełnoletnich. Technika wykonania muralu jest dowolna. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą wziąć w nim udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 21.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 09.07.2021 r.

nagrody

Nagroda główna: 5 000 zł

jury

Anna Syska – historyczka i popularyzatorka architektury, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach, przewodnicząca jury
Michał Kubieniec – kulturoznawca, kurator Street Art Festiwal w Katowicach w latach 2011-2016
dr Patryk Oczko – historyk sztuki, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach
Magdalena Łuka – magister sztuki, naczelnik Wydziału Promocji iKomunikacji Społecznej
Aldona Iwaniuk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego

regulamin

file:///C:/Users/User/Downloads/REGULAMIN%20KONKURSU%20.pdf

Olsztyn

termin składania prac

20.06.2021

„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

organizator: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”, którego ideą jest wyróżnienie oryginalnych przedmiotów kojarzących się z Warmią i Mazurami i stanowiących atrakcyjną pamiątkę z regionu.

cel

Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

warunki

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Technika wykonania prac jest dowolna, może to być m.in. rzeźba, płaskorzeźba, grafika, wyrób plecionkarski, kowalstwo artystyczne czy wytwory rękodzieła artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch etapach. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz wytyczne dot. prac w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 20.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 27.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 4 500 zł
 • II Nagroda: 2 500 zł
 • III Nagroda: 1 500 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Turystyki/1ro%C5%BCne_dokumenty/pamiatka_regionu2021/regulamin_konkursu_Pamiatka_regionu_Warmii_i_Mazur_2021.docx

Manila

termin składania prac

05.10.2021

Turf. Student Housing Design Challenge

organizator: UNI

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu „Turf. Student Housing Design Challenge”. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie budynku mieszkalnego dla studentów. Projekt ma być jednocześnie ekonomiczny i przytulny. Konkurs ma charakter koncepcyjny. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji budynku mieszkalnego dla studentów, jak również promowanie nowatorskich projektów architektonicznych.

warunki

Organizatorzy zakładają, że projekt ma spełniać warunki budynku ekonomicznego, a jednocześnie sprawiać wrażenie urokliwego dla jego mieszkańców. Apartamenty studenckie powinny być zaprojektowane w sposób modułowy, by promować równość wśród studentek i studentów. Przestrzeń ma być wygodna i bezpieczna. Projekt powinien również uwzględniać możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. W konkursie można brać udział indywidualnie lub zespołowo. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne na stronie konkursu

kalendarium

 • Zakończenie I etapu rejestracji: 07.06.2021 r.
 • Zakończenie II etapu rejestracji: 04.10.2021 r.
 • Przesyłanie prac: 05.10.2021 r.
 • Opublikowanie listy finalistów: 20.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02.12.2021 r.

nagrody

Pula nagród wynosi 24 000 $. O wysokości przyznanych nagród decyduje jury.

jury

Organizator opublikuje skład jury.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

warunki

https://uni.xyz/competitions/turf/info/rules

Otwock

termin składania prac

01.10.2021

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku

organizator: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, SARP Warszawa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP wraz z warszawskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. Konkurs ma charakter dwuetapowy i realizacyjny. Suma nagród pieniężnych wynosi 144 tys. zł.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs ma charakter dwuetapowy realizacyjny. Osoby oraz zespoły chcące wziąć w nim udział w pierwszym etapie składają wnioski o dopuszczenie do udziału. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

I ETAP

 • Ogłoszenie konkursu: 10.05.2021 r.
 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 01.06.2021 r. (do godz. 12:00)
 • Poinformowanie o decyzji dopuszczenia do udziału: do 17.06.2021 r.
 • Składanie opracowań studialnych: 19.07.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników kwalifikacji do II etapu: do 03.08.2021 r.

II ETAP

 • Składanie prac konkursowych: 01.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 60 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 20 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 12 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: arch. Maciej Mąka – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Sędzia referent: arch. Paweł Czaplicki – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • Asystent Sędziego referenta: arch. Maciej Lewandowski -Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

  Sędziowie:
 • arch. Michał Grzymała-Kazłowski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski
 • dr hab. inż. Sławomir Chaberek – Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Waldemar Cacko – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownikiem Działu Techniki Medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP
 • mgr inż. Jacek Jarosz – Sędzia ze strony Organizatora, Kierownik Działu Technicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni arch. kraj. Rafał Mroczkowski – Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-szpital-otwock.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

Polska

termin składania prac

30.10.2021

Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. H. Skibiniewskiej (AiB)

organizator: Wydawnictwo AiB

Wydawnictwo AiB wraz z redakcją magazynu i portalu Architektura&Biznes zaprasza studentów architektury do udziału w konkursie „Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. Haliny Skibiniewskiej”. Zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji domu jedno lub wielorodzinnego zgodnie z ideą zrównoważonego projektowania.

cel

Celem konkursu jest promocja zdrowej, zrównoważonej architektury mieszkaniowej, przyjaznej użytkownikom i środowisku, jak również wyłonienie najlepszego projektu domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Projektu przyjaznego użytkownikom, przemyślanego funkcjonalnie, stworzonego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Współgrającego z naturą, cyklem dobowym słońca — a tym samym, zapewniającego odpowiednie, naturalne oświetlenie przestrzeni. Tak rozplanowanego, aby zniwelować straty energetyczne oraz ułatwić przewietrzanie pomieszczeń. Projektu zawierającego mądre, ekologiczne rozwiązania. Patronką konkursu jest Halina Skibiniewska, wybitna architektka, urbanistka, profesora i wykładowczyni Politechniki Warszawskiej znana była głównie z tego, że w szczególności bliskie było jej mieszkalnictwo.

warunki

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci architektury i uczelni kierunkowych projektowych z Polski i zagranicy. Uczestnik konkursu musi posiadać nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej pracy. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 11.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 4 000 zł + roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes
 • I nagroda w kategorii dom jednorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • I nagroda w kategorii dom wielorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • Nagroda publiczności: zostanie wyłoniona w głosowaniu internetowym na portalu A&B

jury

 • Magdalena Górska — architektka, założycielka pracowni eKodama
 • Bartosz Haduch — architekt, założyciel grupy projektowej NArchitekTURA
 • Kacper Kępiński — kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, Redaktor A&B
 • Małgorzata Kuciewicz — architektka, założycielka grupy CENTRALA
 • Małgorzata Tomczak — redaktorka naczelna Architektura&Biznes. Krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu
 • Ola Kloc — sekretarz redakcji, redaktorka portalu i działu Wydarzenia w magazynie A&B.
 • Dobrawa Bies — sekretarz konkursu, redaktorka portalu A&B.

regulamin

https://www.architekturaibiznes.pl/articlefile/7736/135246

Waszyngton

termin składania prac

02.01.2022

WWF Observation Cabins

organizator: Young Architects Competitions, WFF

Young Architects Competitions wspólnie i WWF zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym WWF Observation Cabins. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie nowych punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających. Nagroda główna w konkursie wynosi 8 000 euro.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających, jak również promowanie idei architektury „oswojonej z naturą”. Jednym z jej założeń jest pozytywny wpływ projektantów na środowisko naturalne.

warunki

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Wysokość zależna od terminu rejestracji. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne na stronie organizatora.

kalendarium

 • Rejestracja: do 01.01.2022 r.
 • Składanie prac: do 02.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 01.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 8 000 euro
II Nagroda: 4 000 euro
III Nagroda: 2 000 euro
Dwa wyróżnienia pieniężne: 500 euro
10 wyróżnień honorowych

Ponadto, prace wszystkich lauretów zostaną opublikowane w magazynach architektonicznych oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

sąd konkursowy

 • Mariana de Delás
 • Raulino Silva (RAULINO SILVA ARQUITECTO)
 • Simon Frommenwiler (HHF ARCHITECTS)
 • Nicola Scaranaro (FOSTER + PARTNERS)
 • Giulio Rigoni (BJARKE INGELS GROUP)
 • Marco Cattaneo (NATIONAL GEOGRAPHIC)
 • Fulco Pratesi (WWF ITALIA)
 • Gilda Ruberti (REGION TUSCANY)
 • Renato Grimaldi (ITALIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT)
 • Carlo Alessandro Puri Negri (BLUE SGR)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora

warunki

https://static.youngarchitectscompetitions.com/public/download_attachment/4f8_WOC_Rules_eng_ita_fr_es_pt_ru_zh.zip

Xiong'an New Area

termin składania prac

30.06.2021

Goldreed Industrial Design Award - GIDA 2021

organizator: Goldreed Industrial Design Award Organizing Committee

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu Goldreed Industrial Design Award 2021, w którym oceniane są nowatorskie i kreatywne projekty w ośmiu kategoriach. Konkurs dedykowany jest projektantom, architektom, studentom kierunków artystycznych, uczelniom wyższym oraz innym instytucjom.

cel

Goldreed Industrial Design Award to nagroda przyznawana w dziedzinie designu i wzornictwa. Sponsoruje ją Xiongan Future Industrial Design Institute. Głównym celem konkursu jest promowanie nowej koncepcji życia, której ważnym elementem jest rozwój przemysłowy, jak również symbioza między człowiekiem, naturą a miastem.

warunki

Konkurs dedykowany jest projektantom, architektom, studentom kierunków artystycznych, uczelniom wyższym oraz innym instytucjom.

Projekty można zgłaszać w ośmiu kategoriach:

 • środki transportu
 • sprzęt produkcyjny
 • przetwarzanie informacji
 • życie w domu
 • sport i opieka zdrowotna
 • obiekty użyteczności publicznej
 • kultura i działania kreatywne
 • komunikacja

Mogą być to produkty już dostępne na rynku, jak również niezrealizowane jeszcze projekty. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Nie obowiązują opłaty rejestracyjne.

kalendarium

 • Wysyłanie zgłoszeń: 30.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 1 000 000 RMB
 • Pięć nagród w wysokości: 500 000 RMB
 • Dwie nagrody w wysokości: 150 000 RMB
 • 35 nagród w wysokości: 20 000 RMB

Laureaci otrzymają także certyfikat i trofeum GIDA. Ich prace zostaną zaprezentowane na wystawie konkursowej.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

Baku

termin składania prac

31.07.2021

Reviving Silk Route. A Cultural Center for all

organizator: Switch Competition

Switch Competition zaprasza studentów architektury oraz młodych architektów do udziału w konkursie Reviving Silk Route. A Cultural Center for all. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu centrum kulturalnego, otwartego dla wszystkich, w Baku. Projekt ma nawiązywać do korzeni i tradycji tego miejsca. Główna nagroda wynosi 1 200 euro. Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy.

cel

Konkurs na celu wyłonić najlepszy projekt architektoniczny centrum kulturalnego w Baku - jednego z głównych punktów na Jedwabnym Szlaku. Koncepcja powinna nawiązywać do tradycji tego miejsca. Zadaniem konkursu jest również wspieranie młodych architektów i promowanie innowacyjnych rozwiązań architektonicznych.

warunki

Centrum kulturalne, które jest przedmiotem konkursu, powinno być otwarte na wszystkich i silnie nawiązywać do tradycji miasta Baku. Centrum ma być przestrzenią edukacji, wymiany wartości i wzorców kulturowych, jak również miejscem spotkania.

W konkursie można brać indywidualnie lub zespołowo (maks. trzy osoby w zespole). Konkurs ma charakater otwarty. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegóły na stronie organizatora.

kalendarium

 • I etap rejestracji: 01.05-30.06.2021 r.
 • II etap rejestracji: 01-30.07.2021 r.
 • Składanie projektów: 31.07.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 25-28.08.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 1 200 euro
 • II Nagroda: 800 euro
 • III Nagroda: 500 euro
 • 10 wyróżnień honorowych

sąd konkursowy

Organizator poinformuje o składzie jury.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://switchcompetition.com/current-competition/

Izabelin

termin składania prac

31.08.2021

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

organizator: Gmina Izabelin, SARP Warszawa

Gmina Izabelin i Oddział Warszawski SARP ogłosiły konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej. Główna nagroda w konkursie wynosi 30 000 zł.

cel

Gmina Izabelin przystąpiła do zorganizowania konkursu architektonicznego w celu uporządkowania i estetyzacji przestrzeni znajdujących się w centralnej części Izabelina jako przykład prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Obecnie tereny te stanowią obszar zagospodarowany i funkcjonujący, aczkolwiek wymagający rewitalizacji i dostosowania do obecnych trendów i standardów rozwiązań proekologicznych i wspierających bioróżnorodność bazującą na rodzimych gatunkach. Oczekuje się zaproponowania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju zarówno w stosunku do przestrzeni otwartych jak i budynków będących w zakresie opracowania konkursowego.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, jednoetapowy. Osoby i zespoły zainteresowanie uczestnictwem składają w pierwszym etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a następnie prace. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. projektów w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: do 24.05.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin poinformowania o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 11.06.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 31.08.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 17.09.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 30 000 zł
 • II Nagroda: 20 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł
 • Dwa wyróżnienia: po 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodnicząca: prof. Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Sędzia referent: arch. Gaweł Tyrała, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
 • Asystent sędziego referenta: arch. Michał Pawlak, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa
  Pozostali członkowie:
 • Dorota Zmarzlak, Wójt Gminy Izabelin
 • arch. Krzysztof Stańczyk, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin
 • arch. Dominika Glonek, Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania Gminy Izabelin
 • arch. krajobrazu Joanna Skotnicka-Pergał, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski Sędzia Konkursowy OWSARP

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://konkurs-izabelin.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

Czechy

termin składania prac

14.07.2021

Inspireli Awards

organizator: Inspireli Awards

Ogłoszono kolejną edycję międzynarodowego konkursu dla studentów architektury Inspireli Awards, który organizowany jest w Czechach. Jego celem jest wspieranie młodych architektów w rozwoju zawodowym. Prace konkursowe ocenia jury, w którym zasiadają członkowie z ponad stu krajów.

cel

Inspireli Awards to jeden z największych międzynarodowych konkursów dla studentów architektury. Jego celem jest poszukiwanie i promocja nowatorskich projektów w dziedzinie architektury, wnętrz i urbanistyki, które odnoszą się do problemów współczesnego świata, a także wspieranie młodych twórców w zawodowym rozwoju.

warunki

W konkursie mogą brać udział jednostki, jak i zespoły studentów architektury z całego świata. Uczestnicy mogą zgłaszać prace w trzech kategoriach:

 • architektura
 • wnętrza
 • urbanistyka

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac na stronie konkursu.

kalendarium

 • Termin wysyłania zgłoszeń: 14.07.2021 r.
 • Ogłoszenie listy finalistów: 31.07.2021 r.
 • Obrady jury: do 15.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 10.2021 r. 

nagrody

Informacje o nagrodach.

sąd konkursowy

W jury zasiada 548 sędziów ze 101 krajów. Pełna lista dostępna na stronie konkursu.

Łomża

termin składania prac

24.06.2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży

organizator: PWSIiP w Łomży, SARP Białystok | inwestor: PWSIiP w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz SARP Białystok zapraszają do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży. Termin składania prac upływa 24 czerwca.

cel

Konkurs został zorganizowany w celu uzyskania najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych, koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy i adaptacji budynków Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – w celu ich funkcjonalnego połączenia – wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy i realizacyjny. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć prace organizatorowi zgodnie z warunkami określonymi w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 27.04.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: 24.06.2021 r. do godz. 18:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu: do 30.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02.07.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 15 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • III Nagroda: 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Przewodniczący: Janusz Grycel, SARP Białystok
 • Sędzia Referent i Zastępca Przewodniczącego: Waldemar Jasiewicz, SARP Białystok

  Sędziowie:
 • Piotr Trojniel, SARP Białystok
 • Tomasz Walczuk, Architekt Miejski, Urząd Miejski w Łomży
 • Sylwia Chojnowska, PWSIiP w Łomży
 • Edward Bochenko, PWSIiP w Łomży

więcej informacji

Więcej informacji na stronie organizatora.

regulamin

http://sarp-bialystok.org/konkurs-pwsip/pliki/regulamin.pdf

Montreuil

termin składania prac

17.09.2021

Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie

organizator: Europan Europe

Trwa nabór prac do międzynarodowego konkursu „Europan 16 - Living Cities Matebolic Vitalitie”, który ma na celu poszukiwanie i promocję nowatorskich projektów rozwoju europejskich miast. Konkurs ma charakter otwarty.

cel

Konkurs ma na celu poszukiwanie i promocję innowacyjnych rozwiązań rozwoju miast w Europie, które będą uwzględniać ich współczesne problemy.

warunki

W konkursie mogą brać udział zespoły architektów, w których składzie jest co najmniej jeden dyplomowany architekt uprawniony do pracy z dużą liczbą profesjonalistów z tej samej lub pokrewnych dziedzin. W zespołach mogą być również studenci. Wiek członków zespołu nie może przekraczać 40. roku życia w dniu upływu terminu składania projektów. Organizator zaleca tworzenie składów multidyscyplinarnych. Projekty powinny być przygotowane w języku angielskim lub dwujęzycznie. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac znajdują się na stronie głównej organizatora.

kalendarium

 • Termin składania prac: 17.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 12 000 euro
 • Nagrody Runners Up: po 6 000 euro

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie głównej organizatora.

warunki

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-16/rules/

Warszawa

termin składania prac

10.09.2021

Dobry Wzór 2021

organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza do udziału w kolejnej edycji najstarszego konkursu wzornictwa w Polsce „Dobry Wzór”. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty lub usługi charakteryzujące się wysoką jakością wzornictwa. Nagrodą jest tytuł „Dobry Wzór 2021” przyznawany w każdej kategorii konkursowej.

cel

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług ogólnodostępnych, przeznaczonych dla polskiego konsumenta/ użytkownika, charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa, oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów. Konkurs realizuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego w ramach działalności Centrum Badawczo – Rozwojowego, poprzez głęboką analizę rozwoju rynku projektowego oraz innowacyjności produktów.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby (prawne, fizyczne oraz inne, którym odrębne przepisy przyznają zdolność do posiadania i wykonywania praw stosownie do prawa macierzystego tej osoby) posiadające majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych produktów i usług, oraz podmioty, które będąc twórcami zgłaszanych produktów i usług uzyskają zgodę na zgłoszenie przez podmiot posiadający na dzień zgłoszenia majątkowe prawa autorskie tychże produktów i usług. Do konkursu mogą być zgłaszane produkty i usługi, które są /były dostępne na polskim rynku w okresie pomiędzy 1.01.2018 r. a 10.09.2021 r.

Produkty i usługi można zgłaszać do jednej z poniższych kategorii:

 • Dom (podkategorie:
  Meble, Łazienka, Kuchnia i Jadalnia, Ogród/Sport/ Hobby/ Zwierzęta, Tekstylia/ Dekoracje, Oświetlenie, RTV/ AGD)
 • Usługi:
 • Grafika Użytkowa / Komunikacja
 • Opakowania
 • Nowe technologie
 • Przestrzeń Publiczna
 • Transport
 • Web Design
 • Praca / Biuro
 • Dzieci
 • Debiut (Zniżka dla młodych marek poniżej roku)
 • Rzemiosło
 • Szczęśliwa trzynastka

Przewidziana jest również ocena prac w dwóch meta kategoriach, których zwycięzcy wybierani będą ze wszystkich zgłoszeń:

 • Innowacja Roku
 • Zielony Wzór

Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Wczesne zgłoszenia: 30.04.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 350 zł)
 • Nabór regularny: 01.05-31.07.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 500 zł)
 • Ostatnia szansa: 01.08-10.09.2021 r. do godz. 24:00 (opłata: 750 zł)
 • Ogłoszenie listy finalistów: 15.09.2021 r.
 • Termin dostarczenia materiałów do druku: 15.09.2021 r.
 • Termin dostarczenia eksponatów na wystawę: 01.-10.10.2021 r.
 • Gala rozdania nagród: 05.11.2021 r.
 • Zakończenie wystawy: 05.12.2021 r.

nagrody

Nagrodą główną jest tytuł Dobry Wzór 2021 – przyznawany w każdej kategorii konkursowej – produktom oraz usługom, które spełniają kryteria wysokich standardów wzorniczych. W konkursie przyznane zostaną również nagrody specjalne, przyznane przez patronów i partnerów konkursu.

jury

 • Agnieszka Wasilewska
 • Cezariusz Lesisz
 • Kinga Dobrowolska-Baczkun
 • Michał Piernikowski
 • Joanna Jo Jurga
 • Ewa Janczukowicz-Cichosz
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
 • Wronika Rochacka Gagliardi
 • Anna Grużewska
 • Małgorzata Szczepańska
 • Wojciech Trzczcionka
 • Bartosz Mucha
 • Piotr Walasek
 • Justyna Łotowska
 • Magda Skibka
 • Czesława Freijch

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

https://dobrywzor.com.pl/regulamin-konkursu/

Międzynarodowy

termin składania prac

22.06.2021

The White Lands

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie „The White Lands”. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie koncepcji zakwaterowanie pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, którzy co roku odwiedzają Mekkę. Konkurs ma charakter koncepcyjny.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji zakwaterowania pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, a także promocja nowatorskich rozwiązań architektonicznych.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu modułowej koncepcji zakwaterowania pielgrzymów hadżdż w mieście Mina, którzy będą tam przebywać przez 6 dni. W projekcie należy uwzględnić m.in. tamtejsze warunki klimatyczne. Konkurs ma charakater koncepcyjny i prowadzony jest w języku angielskim. Zgłoszenia można nadsyłać indywidualnie lub zespołowo. Szczegóły na stronie organizatora.

kalendarium

 • Termin składania prac: 22.06.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.07.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 5 000 $
 • Trzy nagrody Runner Up: 2 400 $
 • Siedem wyróżnień honorowych: 900 $
 • Trzy nagrody publiczności: 500 $

sąd konkursowy

 • Walaiporn NAKAPAN
 • Ibrahim Joharji

warunki

https://uni.xyz/competitions/the-white-lands/info/rules

Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs posiada patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

cel

Celem głównym konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

warunki

Udział w Konkursie może wziąć każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego (Uczestnik Konkursu), znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się po dniu 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 15.05 - 31.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30.11.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 15 000 zł
 • II Nagroda: 12 000 zł
 • III Nagroda: 10 000 zł
 • Ewentualne wyróżnienia: 5 000 zł

sąd konkursowy

Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1623/1/1/regulamin_renowacja_roku_zabytkow_mazowsza.docx

Paryż

termin składania prac

15.09.2021

Międzynarodowy Konkurs Fundacji Jacquesa Rougerie'a

organizator: Institut de France, Fundacja Jacquesa Rougerie'a

Institut de France i Fundacja Jacquesa Rougerie'a zapraszają do udziału w 11. edycji Międzynarodowego Konkursu Fundacji Jacquesa Rougerie'a, którego celem jest promowanie nowatorskich projektów architektonicznych uwzględniających problemy i potrzeby współczesnego świata.

cel

Celem XI edycji konkursu Fundacji Jacquesa Rougerie'a jest promowanie nowatorskich, odważnych i przełomowych projektów, które poruszają problemy i potrzeby współczesnego świata, m.in. katastrofy klimatycznej.

warunki

Konkurs jest bezpłatny i otwarty dla studentów i profesjonalistów z całego świata. Prace konkursowe zostaną ocenione w trzech kategoriach:

 • Architektura i innowacje dla morza
 • Architektura i innowacje dot. problemu podnoszenia się poziomu morza
 • Architektura i innowacje dla kosmosu

kalendarium

 • Termin składania prac: 15.09.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 01.12.2021 r.

nagrody

Wysokość nagrody głównej w każdej kategorii konkursowej oraz Grand Prix 5 000 zł.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Jacquesa Rougerie'a.

regulamin

https://images.adsttc.com/submissions/opportunities/pdf_file/5608/2021_ARCHITECTURE_COMPETITION_RULES_FONDATION_JR.pdf?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

Katowice

termin składania prac

30.06.2021

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021

organizator: Zarząd Województwa Śląskiego, SARP Katowice, TUP Śląsk

Zarząd Województwa Śląskiego, SARP Katowice i TUP Śląsk zapraszają do udziału w 22. edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”. Zgłaszać można realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

cel

Konkurs dresowany jest do gmin i powiatów prowadzących określoną politykę przestrzenną, a także do projektantów i inwestorów uczestniczących w tym procesie. Jego celem jest promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysokiej jakości przestrzeń publiczną, wzmacniających odporność na zmiany klimatu i poprawiających jakość życia mieszkańców regionu. Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickim oddziałem SARP i śląskim oddziałem TUP. Odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

warunki

Do konkursu można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, których zakończenie lub użytkowanie, zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku. Realizacje zgłaszane do konkursu mogą stanowić samodzielny etap większego przedsięwzięcia pod warunkiem, że ich zakończenie lub użytkowanie zostało potwierdzone właściwą decyzją administracyjną ostateczną w dniu 31 grudnia 2020 roku.

kalendarium

Termin składania prac: 30.06.2021 r.
Ocena prac: 01.08 - 10.09.2021 r.
Plebiscyt publiczności: 01-31.08.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 09/10.2021 r.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są inwestorom, jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są nagrodzone/wyróżnione inwestycje oraz projektantom nagrodzonych/wyróżnionych realizacji. Liczbę nagród i wyróżnień ustala jury w zależności od liczby i poziomu zgłoszonych realizacji. Łączna pula nagród finansowych wynosi 60 000 zł.

sąd konkursowy

Przewodniczący Jury – Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Członkowie Jury – Członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://npp.slaskie.pl/download/content/8191

Polska

termin składania prac

31.12.2021

BRUK-BET City Design

organizator: Bruk-Bet

Firma Bruk-Bet zaprasza architektów i projektantów do udziału w pierwszej edycji konkursu Bruk-Bet City Design. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych projektów aranżacji krajobrazu i zagospodarowania przestrzeni publicznej, w których zostały zastosowane produkty Bruk-Bet sp. z o.o.z serii Prestige i Top Prestige z udziałem ponad 60% wszystkich materiałów nawierzchniowych w projekcie, jak również promowanie innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu nowoczesnych miast.

warunki

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej (place, skwery, parki, nawierzchnie przed budynkami użyteczności publicznej itp.) z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige. W Konkursie mogą brać udział projekty opracowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021, które wykonane zostały w ramach zamówienia inwestorskiego z zamiarem realizacji w latach 2021-2023.

Jury oceni prace według następujących kryteriów:

 • innowacyjność i pomysłowość projektu
 • atrakcyjność prezentacji produktów BRUK-BET sp. z o.o.
 • sposób łączenia wzorów, kolorów, produktów z różnych linii a także innych materiałów wykorzystywanych do aranżacji przestrzeni
 • uwzględnienie relacji z otoczeniem

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 15.02.2022 r.

nagrody

 • I Nagroda: 25 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • III Nagroda: 5 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.bruk-bet.pl/konkurscitydesign/regulamin_brukbet_city_design.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Microhome 2021

organizator: Bee Breeders

Bee Breeders zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu Microhome, w którym uczestnicy zaproponują projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizatorzy zachęcają do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid) oraz promowanie projektów wykorzystujących nowoczesne technologie i wprowadzających innowacyjne rozwiązania.

warunki

Uczestnicy zgłaszają do konkursu projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizator nie określił konkretnego miejsca, w którym mogłyby stanąc mikro-domy, dlatego uczestnicy mogą zaprojektować je dla dowolnej przestrzeni. Jedynym wymogiem technicznym jest to, aby całkowita powierzchnia użytkowa konstrukcji nie przekraczała 25 mkw. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich i prowadzony jest w języku angielskim. Można wziąć w nim udział indywidualnie lub zespołowo (maks. cztery osoby). Obowiązują opłaty rejestracyjne ze zniżką dla studentów. Szczegółowe warunki udziału na stronie konkursu.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 02.11.2021 r.
 • Składanie prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 3 000 $
II Nagroda: 1 500 $
III Nagroda: 500 $
BB Student Award: 500 $
BB Green Award: 500 $
Sześć honorowych wyróżnień

sąd konkursowy

 • Patrik Schumacher - Zaha Hadid Architects, UK
 • Anne Cecilie Haug - Oslo office of Snøhetta, Norway
 • Carlo Ratti - MIT Senseable City Lab and founded CRA-Carlo Ratti Associati, USA
 • Jemuel Joseph - Cover Technologies, USA
 • Brian Gaudio - Module Housing, USA
 • Francesca Perani - Francesca Perani Enterprise, Italy
 • Sheri Koones - media, USA

więcej informacji

Szczegóły na stronie konkursu.

Lagos

termin składania prac

09.08.2021

Monte d'Oiro Wine Hotel

organizator: Monte d'Oiro, BeeBreeders

Winnica Monte d'Oiro w Portugalii wraz z platformą BeeBreeders ogłosiły międzynarodowy konkurs pt. "Hotel Monte d'Oiro". Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji rozbudowy kompleksu winnic Quinta do Monte d'Oiro, w tym opracowaniu projektu hotelu, który mógłby pomieścić gości odwiedzających słynną winnicę.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu rozbudowy kompleksu winnic Quinta do Monte d'Oiro, w tym projektu Monte d’Oiro Wine Hotel. Konkurs Monte d’Oiro Wine Hotel jest drugim z serii konkursów architektonicznych, które odbywają się w Portugalii z inicjatywy winnicy Monte d'Oiro i organizacji BeeBreeders.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji rozbudowy kompleksu Quinta do Monte d'Oiro, w tym opracowaniu projektu hotelu, który mógłby pomieścić gości odwiedzających słynną winnicę. Nowy hotel powinien w pełni wykorzystywać piękne widoki i krajobraz, a także zawierać szereg udogodnień, które zagwarantują gościom niezapomniany pobyt.

Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy indywidualnie lub zespołowo (maks. cztery osoby). Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia. Szczegóły udziału dostępne na stronie konkursu.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 15.07.2021 r.
 • Składanie prac: 09.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.10.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 euro
 • II Nagroda: 2 000 euro
 • III Nagroda: 1 000 euro
 • Nagroda specjalna: 1 000 euro
 • BB Student Award: 500 euro
 • BB Green Award: 500 euro
 • Sześć honorowych wyróżnień

sąd konkursowy

 • Tiago Krusse - Design Magazine, Portugal
 • Lera Samovich - Fala Atelier, Portugal
 • Wayne Turett - Founder and Principal of The Turett Collaborative, USA
 • Kenrick Wong - Orient Occident Atelier, Cambodia
 • Magic Kwan - Orient Occident Atelier, Cambodia
 • Sean Shen - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China
 • Yu-Ying Tsai - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China
 • Xuanru Chen - Shanghai-based ZJJZ Atelier, China

więcej informacji

Szczegóły na stronie konkursu.

Fairbanks

termin składania prac

03.08.2021

Green Retreat

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w konkursie Green Retreat, w którym zadaniem uczestników jest zaprojektowanie koncepcji 30 domków wypoczynkowych niepodłączonych do sieci energetycznej zgodnie z ideą net-zero. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że nie jest realizacyjny. Prowadzony jest w języku angielskim.

cel

Celem konkursu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak design może pomóc nam zbliżyć się do zerowego bilansu energetycznego? Ponadto, organizatorzy chcą promować projekty wykorzystujące nowoczesne technologie i proponujące innowacyjne rozwiązania.

warunki

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji 30 domków wypoczynkowych, które nie są podłączone do sieci energetycznej, zgodnie z ideą net-zero. Projekt domku powinien uwzględniać przestrzeń mieszkalną wraz z sypialnią połączoną z łazienką, aneksem kuchennym oraz patio. Uczestnicy mogą dowolnie rozszerzyć zakres budynku zgodnie z własnymi pomysłami. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że nie jest realizacyjny. Uczestnicy mogą brać w nim udział indywidualnie lub zespołowo. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 02.08.2021 r.
 • Składanie prac: 03.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 6 000 $
 • 6 pozostałych nagród: 1 400 $
 • 12 wyróżnień: 600 $
 • 4 nagrody publiczności: 600 $

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/308/Download/team212021-03-08T15-13-000000.pdf

Dublin

termin składania prac

26.07.2021

#DUBLINCALL

organizator: Ireland Cultural Cente

Irlandzkie Centrum Kultury zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt Centrum Kultury w Dublinie. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy, niezależnie od wieku, indywidualnie lub zespołowo. Prowadzony jest w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Centrum Kultury w Dublinie, który będzie uwzględniał charakter i historię miasta.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każdy, niezależnie od wieku, indywidualnie lub zespołowo. Każdy uczestnik/zespół może przesłać tylko jeden projekt. Prowadzony jest w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne uzależnione od terminu zgłoszenia. Szczegółowe wytyczne dot. projektów dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 26.07.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 01.09.2021 r.

nagrody

Główna nagroda: 500 euro

sąd konkursowy

 • 3NDY STUDIO
 • ASSONOMETRIA
 • BIANCHIVENETOARCHITETTI
 • CLAB ARCHITETTURA
 • INOUT ARCHITETTURA
 • KM429 ARCHITETTURA
 • LAPRIMASTANZA
 • MORANA RAO ARCHITETTURA
 • OPPS ARCHITETTURA
 • PARDINI HALL ARCHITECUTURE
 • RICCARDO RENZI ARCHITETTO

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://startfortalents.files.wordpress.com/2021/04/dublincall-eng-2.pdf

Rosja

termin składania prac

17.08.2021

Visionary Competition

organizator: UNI

Organizacja UNI ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt szkoły dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Konkurs ma charakter koncepcyjny, tzn. że nie jest realizacyjny i prowadzony jest w języku angielskim. Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo przez studentów, jak również zawodowych architektów. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu szkoły dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz promowanie nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań tego rodzaju przestrzeni.

warunki

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, obowiązują opłaty rejestracyjne. Prace konkursowe mogą być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo przez studentów, jak również zawodowych architektów. Szczegółowe wytyczne dot. prac w linku poniżej (warunki).

kalendarium

 • Termin rejestracji: 17.04.2021 r.
 • Termin składania prac: 17.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 14.10.2021 r.

nagrody

 • Główna nagroda: 6 000 $
 • 6 pozostałych nagród: 1 400 $
 • 12 wyróżnień: 600 $
 • 4 nagrody publiczności: 600 $

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

warunki

https://uni.xyz/competitions/visionary/info/rules

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/318/Download/team212021-03-18T12-07-000000.pdf

Polska

termin składania prac

30.09.2021

Fasada Roku 2021

organizator: BAUMIT

Ruszył nabór zgłoszeń do 15. edycji konkursu Fasada Roku na najlepszą elewację w Polsce. Organizatorem konkursu jest spółka BAUMIT. W rywalizacji mogą brać udział budynki niezamieszkałe, domy jedno- i wielorodzinne, jak również obiekty, które zostały poddane renowacji. Powalczą one w pięciu kategoriach. Honorowy patronat nad konkursem objęły: SARP, IARP oraz FTA.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie i docenienie najciekawszych realizacji budowlanych, na elewacji których zastosowano kompletną technologię Baumit: system ociepleń, system tynkowy z wykończeniem lub program produktów renowacyjnych z wykończeniem. Honorowy patronat nad konkursem objęły: SARP, IARP oraz FTA.

warunki

W konkursie mogą brać udział realizacje budowlane, które zostały zakończone w terminie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r. i których inwestorzy wyrazili zgodę na publikowanie w mediach publicznych materiałów przesłanych do konkursu związanych ze zgłoszona budowlą. Aby móc zgłosić daną realizację budowlaną, elewacja budynku musi być w pełni ukończona – łącznie z elementami wykończenia, tj. barierki/balustrady, tarasy, strefa cokołowa, zabudowane – wystające kable/druty z elewacji itp. Wszystkie ściany/fasady zgłaszanego obiektu muszą być wykonane w kompletnej technologii Baumit. Budynek może być zgłoszony tylko w jednej edycji konkursu. Więcej szczegółowych informacji w załączonym regulaminie.

Elewacje będą oceniane w pięciu kategoriach:

 • budynek jednorodzinny nowy
 • budynek wielorodzinny nowy
 • budynek po termomodernizacji
 • budynek niemieszkalny nowy
 • budynek zabytkowy po renowacji

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2021 r.
 • Głosowanie internautów: 01.05 – 31.10.2021 r.
 • Obrady jury: nie później niż do 31.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: nie później niż 28.02.2022 r.

nagrody

W każdej z pięciu kategorii zostanie przyznana główna nagroda w wysokości 10 000 zł.

sąd konkursowy

• Katarzyna Baranowska
• Józef Białasik
• Daniel Bielski
• Piotr Buśko
• Jan Chwedczuk
• Jacek Czyżewicz
• Marcin Dziewoński
• Edward Hadt
• Jacek Kościuk
• Wojciech Krawczuk
• Anna Okołowska
• Andrzej Poniewierka
• Wojciech Targowski
• Hubert Wąsek

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://baumit.pl/fasadaroku/fasadaroku-regulamin-2021

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Legendary Bird Home 2021

organizator: Birdly

Start-up Birdly zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Legendary Bird Home 2021, którego celem jest wspieranie aktywizmu ekologicznego na całym świecie poprzez zbieranie środków na budowę budek dla ptaków. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oryginalnych, ale jednocześnie funkcjonalnych projektów domków dla ptaków.

cel

Celem konkursu Legendary Bird Home 2021 jest zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysu środowiska naturalnego, a także wspieranie aktywizmu ekologicznego poprzez promocję rozwiązania, jakim są budki dla ptaków oraz zbieranie środków na ich budowę.

warunki

W konkursie mogą brać udział osoby z całego świata: indywidualnie lub w maks. 4-osobowych zespołach. Nie ma obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych. Projekt powinien zawierać szczegółowe informacje na temat metody budowy budek dla ptaków i potrzebnych materiałów. Zaleca się wykorzystanie prostych, powszechnie dostępnych narzędzi do wykonania budek. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Ich wysokość uzależniona jest od terminu rejestracji.

kalendarium

 • I etap rejestracji: do 11.05.2021 r.
 • II etap rejestracji: 12.05 – 07.09.2021 r.
 • III etap rejestracji: 08.09 – 02.11.2021 r.
 • Termin składania prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 3 000 €
 • II Nagroda: 1 500 €
 • III Nagroda: 500 €

sąd konkursowy

 • Marco Barba
 • Douglas Barnhard
 • Mark Gabbertas
 • James Krueger
 • Heike Schlauch
 • Jolanta Uczarczyk
 • Farid Esmaeil
 • Ahmed Al-Ali
 • Chad Wright

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Paryż

termin składania prac

03.08.2021

Artistory

organizator: UNI

Organizacja UNI zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Artistory. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów. Forma projektu jest dowolna. W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Pula nagród wynosi 25 000 $.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu przestrzeni coworkingowej dla artystów i osób związanych ze sztuką, która będzie miejscem inspirującym, pełniącym rolę klubu artystycznego. Konkurs ma również na celu promocję oryginalnych i nowatorskich projektów.

warunki

Forma projektu jest dowolna, może być to nowoczesna, minimalistyczna, funkcjonalna przestrzeń, albo przytulna, akademicka pracownia. Prace powinny uwzględniać następujące wymagania:

 • forma budynku powinna czerpać inspirację ze sztuki / form artystycznych / artystów
 • wystrój przestrzeni powinien sprzyjać pracy artystycznej
 • przestrzeń powinna spełniać warunki do pracy różnej liczby osób

W konkursie mogą brać udział studenci, jak i zawodowi projektanci indywidualnie i w zespołach. Maks. liczba osób w zespole: cztery. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin rejestracji kandydatów: 2.04.2021 r.
 • Termin składania prac: 3.08.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 30.08.2021 r.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Podziału dokona sąd konkursowy.

sąd konkursowy

 • Nathalie Eldan - architektka, Altelier NEA, Francja
 • Yann Follain - współzałożyciel firmy WY-TO, Singapur

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://competitions-uni.s3.amazonaws.com/0/305/Download/team212021-03-02T16-10-000000.pdf

Polska

termin składania prac

20.06.2021

Pure Design Contest by Wooden Story

organizator: Wooden Story

Manufaktura Wooden Story zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu dla projektantów Pure Design Contest. Tematem konkursu jest „Miejsce dziecka w przestrzeni publicznej - integracyjne stolik i krzesło do nauki i zabawy”. Zwycięski projekt będzie głównym elementem przestrzeni Wooden Story na międzynarodowych targach designu Maison&Objet Paris w sezonie 2021/2022. Laureaci otrzymają również nagrodę pieniężną.

cel

Ideą konkursu Pure Design Contest jest stworzenie utalentowanym ludziom szansy na zaistnienie w świecie designu. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy zajmują się projektowaniem: studentów, absolwentów uczelni artystycznych, zawodowych projektantów, jak również amatorów. Ważne, aby projekty były wykonane w zgodzie z misją i filozofią firmy Wooden Story. Tematem pierwszej edycji jest „Miejsce dziecka w przestrzeni publicznej”. Konkurs będzie przebiegał w kilku etapach.

warunki

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowania integracyjnych mebli dla dzieci: stolika i krzesła, które mogłyby stanąć w miejscach publicznych, gdzie mogą przebywać dzieci. Projekty mebli powinny być odpowiednie dla dziecka w wieku od 3 do 8 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi, ruchowymi lub obiema. Projekt powinien odzwierciedlać pomysł na miejsce bezpieczne i wygodne, przyjazną przestrzeń dla dziecka, a także zapewnić najmłodszym możliwość przyjemnego spędzenia czasu. Wytyczne dot. projektu na oficjalnej stronie konkursu

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2021 r.
 • Ogłoszenie 50 uczestników zakwalifikowanych do kolejnego etapu: 28.06.2021 r.
 • Termin składania modeli projektowych: 25.07.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.08.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 10 000 zł i zaproszenie na targi Maison & Objet w Paryżu
 • II Nagroda: 6 000 zł i prezentacja nagrodzonego projektu podczas targów Formex w Sztokholmie
 • III Nagroda: 4 000 zł i prezentacja nagrodzonego projektu podczas targów CIFF w Kopenhadze

sąd konkursowy

 • Magdalena Grabowska-Wacławek (Bovska/Grabovska) - ilustratorka, projektantka, wokalistka
 • Paweł Mikosz - wykładcowca akademicki, właściciel i projektant w DOBRE Studio Projektowe
 • Michał Piernikowski - dyrektor Łódź Design Festival
 • Bartosz Mucha - projektant, artysta, wykładowca, twórca POOREX design studio
 • Christian Watson - projektant, grafik, założyciel studio 1924.us
 • Luca Fois - dyrektor Międzynarodowego Master in Design for Kids & Toys na Politechnice w Mediolanie

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://puredesigncontest.pl/wp-content/uploads/2021/03/WS_regulamin_konkursu_PDC.pdf

Sędziszów Małopolski

termin składania prac

30.06.2021

Konkurs na opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim

organizator: Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu koncepcji i urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów zielonych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim. Podstawowym założeniem programowo-ideowym koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem jest propozycja udostępnienia „przestrzeni czasu wolnego”.

cel

Głównym celem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim na działkach o nr ew. 1063, 1065. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny, nierealizacyjny.

Podstawowym założeniem programowo-ideowym koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem jest propozycja udostępnienia „przestrzeni czasu wolnego”. Preferuje się przedstawienie form rekreacji i zagospodarowania terenu – odpowiadające wzmocnieniu przyrodniczych i krajobrazowych walorów obszaru oraz tworzące atrakcyjny teren spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt koncepcyjny powinien umożliwiać opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji w podziale na etapy.

warunki

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie projektu wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). Projekty wraz z formularzem zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski z dopiskiem: Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim.

Szczegółowe wytyczne dot. prac projektowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.06.2021 r. do godz. 15:30

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany do informacji przez organizatora.

  nagrody

  • I Nagroda: 10 000 zł

   Sąd konkursowy może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień:

  • I Wyróżnienie: 2 000 zł
  • II Wyróżnienie: 1 500 zł

  sąd konkursowy

  • Przewodniczący: Bogusław Kmieć - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
  • Zastępca Przewodniczącego: Piotr Kapusta - Zastępca Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego

  Członkowie:

  • Nikoletta Opiela - Przewodnicząca Osiedla Wolica Ługowa
  • Marek Pająk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
  • Andrzej Siwiec – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji
  • Alicja Zawisza – Kierownik Referatu Urbanistyki i Gospodarki Gruntami
  • Anna Olech – Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
  • Piotr Drozd – Kierownik Referatu Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych
  • Paweł Wojton – Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

  regulamin

  https://sedziszow-mlp.pl/download/2021/2._regulamin_konkursu_wraz_z_zalacznikami-sig.pdf

  Amsterdam

  termin składania prac

  08.08.2021

  Timberate Competitions - międzynarodowy konkurs architektoniczny

  organizator: UNI

  Organizacja UNI zaprasza architektów i studentów architektury do udziału w międzynarodowym konkursie Timberate Competitions. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu budynku mieszkalnego z drewna zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma charakter koncepcyjny, co oznacza, że zgłoszone projekty nie zostaną zrealizowane. Prowadzony jest w języku angielskim.

  cel

  Celem konkursu jest propagowanie projektowania budynków z drewna jednocześnie uwzględniając problemy i potrzeby środowiska naturalnego oraz wyłonienie najlepszego projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego z drewna.

  warunki

  Zadanie konkursowe polega na opracowaniu innowacyjnego, miejskiego budynku mieszkalnego z drewna zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju. Projekt powinien być opracowany zgodnie z zasadami projektowania parametrycznego i wykorzystywać prefabrykowane systemy drewniane, które umożliwią tworzenie modułowych konstrukcji i ich rozbudowę w pionie i poziomie. Sąd konkursowy oceni prace według następujących kryteriów:

  • prezentacja projektu
  • koncepcja/innowacyjność projektu
  • wkomponowanie projektu w otaczającą przestrzeń miejską
  • rozwiązania zastosowane w projekcie

  Konkurs skierowany jest zarówno do studentów architektury, jak i architektów. Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są na stronie organizatora konkursu.

  kalendarium

  • Zakończenie rejestracji uczestników: 03.04.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 08.08.2021 r.
  • Obrady sądu konkursowego: 24.08 - 17.09.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

  nagrody

  Pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Wysokość każdej z nagród uzależniona jest od liczby zgłoszeń.

  sąd konkursowy

  Nazwiska członków sądu konkursowego będą opublikowane na stronie organizatora.

  warunki

  https://uni.xyz/competitions/timberate/info/rules

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  30.06.2021

  15-MINUTE CITY Urban Design Competition 2021

  organizator: The Charette

  Organizacja The Charette zaprasza architektów i studentów architektury do udziału w międzynarodowym konkursie 15-minute city Urban Design Competition. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przemyślanego projektu miasta, w którym mieszkaniec załatwi najważniejsze sprawy tylko w 15 minut pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. Prace konkursowe można przesyłać do końca czerwca.

  cel

  15-minute city Urban Design Competition to międzynarodowy konkurs, którego celem jest promowanie projektów miast, w których mieszkaniec może załatwić najważniejsze sprawy zaledwie w 15 minut (pieszo, rowerem lub komunikacją miejską). Prace zgłaszane do konkursu powinny być starannie sporządzonym planem udoskonalającym organizację miasta w kontekście codziennego życia mieszkańców. Zgłaszane koncepcje powinny uwzględniać takie aspekty, jak odpowiednie rozmieszczenie instytucji publicznych, które mieszkańcy miast najczęściej odwiedzają, m.in.: szkołę, przychodnię, szpital, bibliotekę, urząd miejski czy sprawną organizację komunikacji miejskiej.

  warunki

  W konkursie mogą brać udział zarówno studenci architektury, jak i doświadczeni architekci. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac dostępne na stronie organizatora konkursu.

  kalendarium

  • Zakończenie rejestracji uczestników: 31.05.2021 r.
  • Termin składania prac: 30.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 31.07.2021 r.

  nagrody

  Organizator przewiduje wręczenie 3 nagród głównych w formie niestandardowych trofeów, 10 wyróżnień oraz 30 certyfikatów.

  sąd konkursowy

  • Przewodniczący - Jeff Speck (Speck&Associates)
  • Sędzia - Lynne M. Dearborn (Association of Collegiate Schools of Architecture)

  Nazwiska reszty sędziów zostaną opublikowane na stronie organizatora.

  Złotoryja

  termin składania prac

  30.06.2021

  Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi

  organizator: Gmina Miejska Złotoryja

  Burmistrz Gminy Miejskiej Złotoryja zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu pl. Władysława Reymonta w Złotoryi. Celem konkursu jest wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania części terenów publicznych pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym, w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym miasta.

  cel

  Celem konkursu jest wypracowanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania części terenów publicznych pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym, w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym miasta.

  Zagospodarowanie terenu ma pozwolić na maksymalne wykorzystanie obszaru, jako wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej o wysokich standardach estetycznych. Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania części terenu pl. Władysława Reymonta. Konkurs ma charakater otwarty, jednoetapowy i studialny.

  warunki

  Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania, ukształtowania i rozplanowania nawierzchni (ciągów pieszych, miejsc wypoczynku, spotkań i spacerów, zieleni, elementów małej architektury placu w tym elementów identyfikacji z historyczną tożsamością miasta).

  Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, a w szczególności:

  • studenci uczelni wyższych o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna
  • osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki

  Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

  kalendarium

  • Składanie prac konkursowych: 30.06.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 16.07.2021 r.

  nagrody

  • I Nagroda: 3 000 zł netto
  • II Nagroda: 2 000 zł netto
  • III Nagroda: 1 000 zł netto

  sąd konkursowy

  W skład sądu konkursowego wejdzie: przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotoryi, architekt, urbanista, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Złotoryja. Przewodniczącego sądu konkursowego wybierze komisja spośród swojego składu. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany składu sądu konkursowego. Sekretarzem konkursu jest Dorota Michalska.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na oficjalnej stronie organizatora.

  regulamin

  https://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pliki/pobierz/3._regulamin_konkursu_na_opracowanie_koncepcji.docx

  Warszawa

  termin składania prac

  31.08.2021

  Dyplom Roku SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2021

  organizator: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich

  Stowarzyszenie Architektów Polskich zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym o doroczną Nagrodę im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2021. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta. Konkurs realizowany jest w trzech etapach.

  cel

  Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku przyznawana jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, za najlepszy projekt dyplomowy absolwentowi, który uzyskał w danym roku na wyższej uczelni w Polsce tytuł magistra inżyniera architekta.

  warunki

  Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe, magisterskie, wykonane na uczelni w ramach kształcenia skutkującego nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta, w roku akademickim poprzedzającym rok przeprowadzenia Konkursu, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Dyplomowej danego Wydziału Architektury. Szczegółowe wytyczne dot. udziału w konkursie i prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

  kalendarium

  • Termin składania prac: 31.08.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 08.10.2021 r.

  nagrody

  Sąd Konkursowy ustala w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP wysokość kwot przeznaczonych na nagrody i ewentualne wyróżnienia, w ramach przeznaczonych na ten cel funduszy budżetowych.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

  regulamin

  http://www.sarp.org.pl/pliki/2993_60184a3677c5d-regulamin_dyplom_roku.pdf

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  31.07.2021

  World Design Awards 2021 - międzynarodowy konkurs designu

  organizator: The Architecture Community

  The Architecture Community zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie World Design Awards 2021. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród architektonicznych na świecie mająca na celu wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania. W konkursie mogą brać udział projektanci z całego świata. Konkurencja ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano nagród pieniężnych.

  cel

  Celem konkursu World Design Awards 2021 jest wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów, które wdrażają nowoczesne rozwiązania i na nowo definiują pojęcie designu. Dotyczy to zarówno wykorzystania nowoczesnych technologii, programów, jak i nowego rozumienia estetyki.

  warunki

  W konkursie mogą wziąć udział projektanci z całego świata. Sędziowie ocenią prace w kategoriach: Commercial, Cultural, Sports & Recreation, Residential, Office Building, Institutional Building, Residential Interior, Public Building Interior, Commercial Interior, Corporate Interior, Households, Lifestyle & Accessories, Interior Design Elements, Housing, Hospitality, Mixed-Use, Pop-Ups & temporary, Landscape Design, Transportation, Urban Design i innych. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

  kalendarium

  • Termin rejestracji udziału w konkursie: 01.07.2021 r.
  • Termin składania prac: 31.07.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 30.09.2021 r.

  nagrody

  Konkurs ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano w nim nagród pieniężnych.

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

  Międzynarodowy

  termin składania prac

  10.11.2021

  Architect of The Year Awards 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

  organizator: The Architecture Community

  The Architecture Community zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym Architect of The Year Awards 2021. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury, której celem jest wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów. Dwa główne panele konkursu to: design i architektura. W konkursie mogą brać udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata.

  cel

  Architect of the Year Awards to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie architektury. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie wybitnych, nowatorskich projektów, które na nowo definiują architekturę poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze technologii, materiałów, programów czy estetyki. Architect of the Year Awards to również forum, na którym badane są relacje między architekturą a przyrodą, architekturą a jej twórcami oraz miastem.

  warunki

  W konkursie mogą wziąć udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu sędziowie ocenią prace w dwóch głównych panelach: design i architektura i w kilkunastu kategoriach. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

  kalendarium

  • Termin rejestracji udziału w konkursie: 31.10.2021 r.
  • Termin składania prac: 10.11.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

  nagrody

  Konkurs ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano w nim nagród pieniężnych.

  sąd konkursowy

  • Ivan Bernal, Director Campus: Kent
  • Rubén Alcolea, Visiting Professor, Cornell University
  • Archt. Dr. Narein Perera, Chartered Architect by profession

  więcej informacji

  Szczegłowe informacje dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

  Lublin

  termin składania prac

  30.08.2021

  Konkurs na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

  organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

  Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zaprasza do udziału w otwartym, jednoetapowym, studialnym konkursie na koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W konkursie mogą brać udział zarówno studenci kierunków architektonicznych, jak i doświadczeni już architekci.

  cel

  Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny obejmować powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

  • przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku
  • przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku
  • rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej
  • modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

  warunki

  Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

  Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

  kalendarium

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.03.2021 r. do godz. 15:00
  • Termin składania prac konkursowych: 30.08.2021 r. do godz. 15:00
  • Ogłoszenie wyników: do 20.09.2021 r.

  nagrody

  • I Nagroda: 8 000 zł brutto
  • II Nagroda: 4 000 zł brutto
  • III Nagroda: 3 000 zł brutto do podziału między kolejne nagrody i wyróżnienia

  sąd konkursowy

  • Przewodniczący sądu konkursowego: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, KAiU, Polskiej Akademii Nauk
  • Sędzia referent: dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL, WBiA

   Sędziowie:
  • mgr inż. arch. Katarzyna Genca, absolwentka WBiA
  • mgr inż.. arch. Piotr Kendzierawski, absolwent WBiA
  • dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. PL, prodziekan ds. stud.kier. Architektura WBiA
  • prof. dr hab. inż. Bogusław Piotr Szmygin, dziekan WBiA

  • Sekretarzsądu konkursowego: mgr inż. arch. Michał Dmitruk

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dla uczestników dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu

  regulamin

  http://wbia.pollub.pl/files/1/content/files/3678_Regulamin,konkursu.pdf

  Kraków

  termin składania prac

  01.09.2021

  Konkurs Architektury Ceglanej

  organizator: Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Stowarzyszenie Architektów Polskich

  Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zaprasza do udziału w Konkursie Architektury Ceglanej. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów architektury. Obejmuje dwie kategorie konkursowe pierwsza z nich obejmuje zaprojektowanie domu jednorodzinnego, druga domu przyszłości. Do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne i staż w renomowanej pracowni architektonicznej.

  cel

  Celem Konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych, w zakresie projektowania architektonicznego z wykorzystaniem wyrobów klinkierowych na elewacji budynków.

  warunki

  Organizatorzy oczekują od uczestników propozycji optymalnych rozwiązań na dowolnych przykładach do wyboru, w ramach dwóch kategorii konkursowych:

  • Kategoria I: Dom jednorodzinny
  • Kategoria II: Budownictwo przyszłości

  Uczestnicy mogą złożyć pracę w jednej lub obu kategoriach. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu autorskiej pracy architektonicznej w dowolnej formie rysunku. Szczegółowe wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

  kalendarium

  • Termin składania prac: 01.09.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 08.10.2021 r.

  nagrody

  W obu kategoriach zostaną przyznane następujące nagrody:

  • I Nagroda: 5 000 zł oraz dwumiesięczny płatny staż dla jednej osoby w renomowanym biurze projektowym
  • II Nagroda: 5 000 zł
  • III Nagroda: 3 000 zł
  • Wyróżnienie specjalne

  sąd konkursowy

  • Dorota Szlachcic
  • Bohdan Lisowski
  • Tomasz Konior
  • Grzegorz Stiasny
  • Marek Furmańczy

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

  regulamin

  https://konkursarchitekturyceglanej.pl/media/kac-regulamin.pdf

  Białystok

  termin składania prac

  21.10.2021

  Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe "Drewno w Architekturze"

  organizator: Politechnika Białostocka, Unibep S.A. Danwood S.A.

  Politechnika Białostocka wraz z firmami Unibep S.A. i Danwood S.A. zapraszają do udziału w konkursie najlepsze magisterskie prace dyplomowe "Drewno w Architekturze". Nagrody i wyróżnienia w tym konkursie są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  cel

  Nagrody i wyróżnienia w konkursie "Drewno w Architekturze" są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Architektura w uczelni działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwem Unibep SA oraz przedsiębiorstwem Danwood SA. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych producentów budynków mieszkalnych z drewna w Europie.

  warunki

  Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2019 i 2020, 2021. Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań. Uczestnikiem konkursu zostanie osoba będąca autorem pracy, która nadeśle ją w określonym regulaminem terminie bez braków formalnych.

  Szczegółowe wymagania dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

  kalendarium

  • Termin nadsyłania prac: 01.10 - 22.10.2021 r.
  • Obrady sądu konkursowego: 05.11.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 25.11.2021 r.

  nagrody

  Nagrody dla autorów prac:

  • I Nagroda: 8 000 zł
  • II Nagroda: 6 000 zł
  • III Nagroda: 4 000 zł
  • Dwa wyróżnienia: po 2 000 zł

  Nagrody dla promotorów:

  • I Nagroda: 2 000 zł
  • II Nagroda: 2 000 zł
  • III Nagroda: 2 000 zł
  • Dwa wyróżnienia: po 1 000 zł

  sąd konkursowy

  • dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB – Dziekan Wydziału Architektury PB – Przewodniczący
  • dr inż. arch. Adam Jakimowicz - Komisarz Konkursu
  • dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz – Sekretarz Konkursu
  • dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski – Sekretarz Konkursu
  • dr inż. arch. Aleksander Owerczuk – Sekretarz Konkursu

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje dostępne na oficjalnej stronie konkursu.

  regulamin

  http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

  Baku

  termin składania prac

  01.09.2021

  Baku International Architecture Award 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

  organizator: Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu, Związek Architektów Azerbejdżanu i Międzynarodowy Związek Architektów (UIA)

  Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

  Ministerstwo Kultury Republiki Azerbejdżanu i Związek Architektów Azerbejdżanu przy wsparciu Międzynarodowego Związku Architektów (UIA) ogłosiły piątą edycję międzynarodowego konkursu architektonicznego pn. Baku International Architecture Award 2021. Konkurs ma na celu rozpowszechnienie nowych pomysłów i różnorodnych rozwiązań w projektowaniu architektury i urbanistyki.

  cel

  Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie nowych projektów architektonicznych. Kandydaci powinni zaprojektować oryginalne budynki, poszukiwać ciekawych kompozycji i rozwiązań przestrzennych, a także wdrażać nowatorskie i różnorodne rozwiązania.

  warunki

  W konkursie mogą brać udział architekci posiadający dyplom architekta uprawniający do prowadzenia działalności architektonicznej w kraju ich zamieszkania. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt w każdej kategorii. Udział jest bezpłatny.

  Materiały, które uczestnik musi dostarczyć organizatorowi:

  • wypełniony formularz rejestracyjny
  • informacje o autorze/autorach
  • projekty i materiały graficzne o wymiarach 80×100 cm (projekt może zawierać maks. 2 plansze)
  • opis projektu o objętości maks. 2 strony A4 w języku angielskim, rosyjskim lub azerbejdżańskim
  • oświadczenie o możliwości udziału w konkursie.

   Wszyskie materiały należy wysłać na adres uaa@uaa.az.

  kalendarium

  • Zgłaszanie pytań: 01.08.2021 r.
  • Termin przyjmowania zgłoszeń: 01.09.2021 r.
  • Głosowanie sądu konkursowego: 28-30.09.2021 r.
  • Ogłoszenie konkursu: 04.10.2021 r.

  nagrody

  • I Nagroda: 4 000 azn (ok. 9 000 zł)
  • II Nagroda: 2 500 azn (ok. 5 600 zł)
  • III Nagroda: 1 000 azn (ok. 2 300 zł)

  sąd konkursowy

  • Esa Mohamed (Malezja) — przewodnicząca jury
  • In-Souk Cho (przedstawiciel UIA, Korea)
  • Victor Leonel (prezes Africa Union of Architects, Angola)
  • Joseph Kwan (członek UIA Architecture for All Work, Hongkong)
  • Elbay Gasim-Zada (przewodniczący Związku Architektów Azerbejdżan)

  więcej informacji

  Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.
  Pytania należy kierować na adres uaa@uaa.az.

  Marrakesz

  termin składania prac

  27.07.2021

  The Oasis Cultural Center - międzynarodowy konkurs na koncepcję Centrum Kultury w Marrakeszu

  organizator: Centrum Kultury w Marrakeszu

  Ogłoszono międzynarodowy konkurs pn. The Oasis Cultural Center, którego przedmiotem jest opracowanie projektu centrum kulturalnego działającego na terenie Marrakeszu. Projekt powinien brać pod uwagę lokalne warunki, a także kwestie tamtejszej kultury i tradycji. Centrum powinno spełniać funkcje wystawienniczo-kulturalne i być przykładem zielonego miasta realizowanego zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju.

  Ogłoszono międzynarodowy konkurs pn. The Oasis Cultural Center, którego przedmiotem jest opracowanie projektu centrum kulturalnego działającego na terenie Marrakeszu. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. 

  cel

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Centrum Kulturalnego w Marrakeszu, który spełni wymagania konkursowe. Projekt powinien brać pod uwagę lokalne warunki, a także kwestie tamtejszej kultury i tradycji. Centrum powinno spełniać funkcje wystawienniczo-kulturalne i być przykładem zielonego miasta realizowanego zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju.

  warunki

  Warunki udziału w konkursie zostały szczegółowo opisane na oficjalnej stronie konkursu.

  kalendarium

  • Termin rejestracji: do 26 lipca 2021 r.
  • Termin składania prac: do 27 lipca 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

  nagrody

  Maksymalna pula nagród w konkursie wynosi 24 000 $. Podziału dokona sąd konkursowy po ocenie prac.

  sąd konkursowy

  • Mohamed Bennani (Mohamed Bennani Architects, Maroko) - Przewodniczący
  • Ignacio Peydro (DOSIS, Hiszpania) - Sędzia
  • Isabel Collado (DOSIS, Hiszpania) - Sędzia
  • Tarik Oualalou (OUALALOU+CHOI, Francja) - Sędzia
  • Meritxell Inaraja (Meritxell Inaraja ARQUITECTA SLP, Hiszpania) - Sędzia

  więcej informacji

  Więcej szczegółowych informacji na oficjalnej stronie konkursu.

  Toruń

  termin składania prac

  16.08.2021

  Międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu

  organizator: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

  28 lutego Instytucja Kultury Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021–2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce.

  Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021–2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji projektu sięga 600 mln złotych, z czego 400 mln ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.

  cel konkursu

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej siedziby ECFC w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i autentyczna bywa sztuka filmowa.

  wymagania dotyczące projektu konkursowego

  Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki, gdzie w kanonicznych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych obiektu festiwalowego ucieka się przed sztampą i rozwiązaniami wtórnymi. Powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe:

  1. Centrum festiwalowe — reprezentacyjna sala główna z widownią, foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych, recepcje, kasy i inne.
  2. Market — przestrzeń wystawowo-targowa związana z produktami i technologiami kinowymi.
  3. Dom kina: Muzeum / Galeria sztuki — sale ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej (także designowi).
  4. Dom kina: Sale kinowe — 3 sale projekcyjne o różnej wielkości.
  5. Centrum edukacji — przestrzeń dedykowana edukacji filmowej, szkoleniom, warsztatom, prezentacjom sztuk, technik i technologii filmowej.
  6. Studio — przestrzeń produkcji filmowej (hala zdjęciowa, garderoby, postprodukcja - montażownie, itp.).
  7. Garaż podziemny na poziomie -1 oraz opcjonalny realizacyjnie na poziomie -2 jako element studialny opracowania.
  8. Reprezentacyjny, obszerny plac przed Budynkiem ECFC.

  Ponadto, organizatorzy konkursu oczekują, że zaprojektowane budynki będą przyjazne dla środowiska, zapewnią wysoki komfort użytkowania i warunki zdrowotne oraz osiągną wysoką efektywność energetyczną.

  kalendarium

  • Termin ogłoszenia konkursu: 28.02.2021 r.
  • Termin składania pytań w kwestii składania opracowań studialnych: 10.05.2021 r.
  • Termin składania opracowań studialnych: 07.06.2021 r. do godz. 15:00
  • Termin ogłoszenia wyników I etapu: 21.06.2021 r.
  • Termin składania pytań w kwestii prac konkursowych: 12.07.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 16.08.2021 r. do godz. 15:00
  • Ogłoszenie wyników: 31.08.2021 r.

  platforma komunikacyjno-rejestracyjna dla uczestników

  http://konkurs.ecfcamerimage.pl/platforma-komunikacji-elektronicznej,25,pl.html

  nagrody

  • I Nagroda — 1 500 000,00 zł brutto (Dodatkowo: nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów)
  • II Nagroda — 300 000,00 zł brutto
  • III Nagroda — 200 000,00 zł brutto,
  • Dwa wyróżnienia — po 100 000,00 zł brutto każde

  sąd konkursowy

  • dr hab. arch. Bolesław Stelmach — Przewodniczący Sądu konkursowego
  • arch. Piotr Sobociński — sędzia referent
  • arch. Magdalena Federowicz-Boule — sędzia konkursowy
  • arch. Anna Stasiak — sędzia konkursowy
  • Zbigniew Fiderewicz — Sędzia konkursowy
  • arch. Jerzy Grochulski — sędzia konkursowy
  • arch. Piotr Hofman — sędzia konkursowy
  • arch. Piotr Lewicki — sędzia konkursowy
  • Michał Prewysz-Kwinto — sędzia konkursowy
  • Marek Smoczyk — sędzia konkursowy
  • arch. Piotr Walkowiak — sędzia konkursowy
  • Adam Zdunek — sędzia konkursowy
  • Marek Żydowicz — sędzia konkursowy

  więcej informacji

  Szczegóły dostępne na oficjalnej stronie organizatora: wersja po polsku | english version

  regulamin

  http://konkurs.ecfcamerimage.pl/regulamin,26,pl.html

  Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

  W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

  Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

  Publikacja konkursów jest bezpłatna.

  okno zamknie się za 5

  Velux ArchiTips
  FAKRO Innoview