Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

termin składania prac

07.11.2021

Konkurs ART in Architecture Festival 2021

organizator: Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych

Odbywający się już po raz trzeci festiwal Art in Architecture promuje najlepsze projekty wnętrz i przestrzeni publicznych, których integralną częścią są dzieła sztuki. Celem odbywającego się w ramach festiwalu konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach.

cel

Odbywający się już po raz trzeci festiwal Art in Architecture ma na celu zachęcenie inwestorów, architektów i projektantów wnętrz do współpracy z artystami. Inicjatywa promuje najlepsze projekty wnętrz i przestrzeni publicznych, których integralną częścią są dzieła sztuki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach.

warunki

Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Do udziału można zgłaszać projekty w czterech kategoriach: mieszkanie/dom, przestrzeń publiczna, biuro i hotel. Prace mogą zgłaszać zarówno architekci, architekci wnętrz, jak i inwestorzy.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

termin wysłania formularza zgłoszeniowego — 7.11.2021 r. do godziny 24:00 (decyduje data dostarczenia)
ogłoszenie wyników konkursu — do 17.11.2021 r.

nagrody

Laureaci konkursu otrzymają Złotego Leonarda – statuetkę z wizerunkiem Leonarda da Vinci.

jury

Józef Chwedorowicz
Witold Dudek
Aleksander Jankowski
Piotr Kroenke
Joanna Kulczyńska
Katarzyna Kuo Stolarska
Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska
Przemo Łukasik
Aleksander Roszkowski
Oskar Zięta

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://artinarchitecturefestival.com/#about

regulamin

https://artinarchitecturefestival.com/regulamin/

Łódź

termin składania prac

29.10.2021

Konkurs na Dyplom Inżynierski Roku

organizator: SARP Oddział Łódź, Koło Naukowe Studentów Architektury IX Piętro

Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich organizują konkurs, w którym nagrodzony będzie najlepszy dyplom inżynierski obroniony w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Główną nagrodą jest płatny, trzymiesięczny staż projektowy w firmie EKSA.

postanowienia konkursu

Nagrodę „NAJLEPSZY DYPLOM INŻYNIERSKI ROKU” przyznają wspólnie Koło Naukowe Studentów Architektury „IX Piętro” oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Nagroda ta przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy inżynierski absolwentce lub absolwentowi kierunków architektura i architektura wnętrz Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w ciągu dwóch ostatnich lat kalendarzowych.

warunki

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie komisja wybiera spośród nadesłanych prac te, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. W 2. etapie Sąd Konkursowy wyłoni laureatkę lub laureata konkursu. Jak czytamy w regulaminie, głównym kryterium oceny zgłaszanych prac dyplomowych będą wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia. Pod uwagę brane będą także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań, a także rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

możliwość zadawania pytań związanych z konkursem — do 18.10.2021 r.
publiczne ogłoszenie odpowiedzi na zadane pytania — do 22.10.2021 r.
termin składania prac konkursowych — do 29.10.2021 r. do godziny 23:59
publiczne ogłoszenie wyników konkursu i wystawa pokonkursowa — przełom listopada i grudnia 2021 r.

nagrody

I Nagrodą w konkursie jest płatny, trzymiesięczny staż w firmie EKSA.

sąd konkursowy

prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich — przewodniczący
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ
arch. Grzegorz Stiasny,
arch. Andrzej Owczarek,
arch. Artur Królewicz – Sekretarz Konkursu
arch. Wojciech Pardała – Sędzia Referent

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://lodz.sarp.org.pl/PL/konkursy/141/Zapraszamy_do_udzialu_w_Konkursie_na_najlepszy_DYPLOM_INZYNIERSKI_ROKU.html

regulamin

https://drive.google.com/file/d/1iibicvEbjIoIFnXmKeRTnS0X-d49g5Gd/view?%20usp=sharing

termin składania prac

28.02.2022

„Dyplom z Archicadem 2021”. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane z pomocą programu Archicad

organizator: WSC Witold Szymanik i S-ka

Trwa piąta edycja konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

cel

Trwa nowa, już piąta edycja konkursuDyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektów wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatycznych oraz technologii cyfrowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

warunki

Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów (absolwentów) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Praca dyplomowa, zgłoszona na konkurs musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 01 stycznia 2021 a 28 lutego 2022 roku. Do udziału w konkursie mogą zostać dopuszczone również prace dyplomowe rozpoczęte w 2022 roku, a obronione w roku 2022 przed upływem terminu nadsyłania prac na konkurs.

Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, na przykład do opracowania graficznego projektu, zaprojektowania detali, przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów. Praca dyplomowa może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej edycji konkursu.

Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • walory architektoniczne i urbanistyczne pracy dyplomowej,
 • sposób zastosowania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT,
 • kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programu Archicad,
 • wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 28 lutego 2022 r.
 • Posiedzenie jury konkursowego: maj 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca 2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych i rzeczowych.

W kategorii prace magisterskie zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad,
 • II nagroda w wysokości 4 000 zł oraz komercyjne licencje programów Archicad STAR(T) Edition i Artlantis,
 • III nagroda w wysokości 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu Archicad STAR(T) Edition.

W kategorii prace inżynierskie (licencjackie) zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 2 000 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w dowolnej formie.

sąd konkursowy

Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokona powołane przez organizatora jury konkursowe w składzie:

 • Robert Konieczny – Przewodniczący jury, KWK Promes,
 • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa,
 • Szymon Wojciechowski – APA Wojciechowski,
 • Witold Szymanik – WSC,
 • Iwona Szymanik – WSC,
 • Piotr Buśko – Profil,
 • Wojciech Gwizdak – 2G Studio,
 • Rafał Ślęk – sekretarz organizacyjny, WSC.

więcej informacji

We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, Rafałem Ślękiem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 lub za pomocą e-maila dza2021@wsc.pl
Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://wsc.pl/wp-content/uploads/2021/10/regulamin-dza-24-08-2021.pdf

Augustów

termin składania prac

01.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu

organizator: Gmina Miasto Augustów

Gmina Miasto Augustów organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kładki pieszo-rowerowej i wieży widokowej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko. Proponowane rozwiązanie ma nie tylko odpowiadać potrzebom zagospodarowania terenu nad augustowskim jeziorem, ale także stać się ciekawą atrakcją turystyczną.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania — koncepcji architektonicznej kładki pieszo‑rowerowej w Augustowie, zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko, oraz systemu ciągów komunikacyjnych, w tym także pieszo‑rowerowego łączącego projektowaną kładkę z plażą Bielnik oraz ulicą Nad Nettą, a także wieży widokowej z tężnią i parkiem ekologicznym. Zgłaszaną na konkurs propozycję powinny wyróżniać walory przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalno‑użytkowe przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, jak czytamy w regulaminie, wybrana zostanie najlepsza praca odpowiadająca potrzebom zagospodarowania terenu jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a także uwzględni wymóg, aby przedstawione rozwiązanie było ciekawą atrakcją turystyczną.

warunki

Konkurs architektoniczno‑urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo‑rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu jest konkursem jednoetapowym. Wybrana koncepcja, po uwzględnieniu pokonkursowych zaleceń Sądu Konkursowego, będzie stanowiła podstawę do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej obiektu i innych opracowań planistycznych według potrzeb Zamawiającego.
 
Proponowana kładka powinna między innymi umożliwiać przejście lub przejazd rowerem i uwzględniać trybuny z widokiem na jezioro. Z kolei wieża widokowa (o maksymalnej wysokości 50 metrów) na całej wysokości powinna mieć miejsca siedzące, z których podziwiać będzie można okolicę we wszystkich kierunkach oraz być wyposażona w windę. Wewnątrz wieży należy uwzględnić także tężnię lub inhalatorium.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: do 01.02.2022 r. do godziny 15:00

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto

sąd konkursowy

arch. Wojciech Rafałko — przewodniczący
Magdalena Sokołowska — zastępca przewodniczącego
arch. Paweł Kotwica
arch. Magdalena Kotwica
arch. Cezary Gierszewski
Tomasz Dobkowski
Emilia Wierzbicka
sekretarz konkursu (bez prawa głosu):
Bartosz Cichy
Olga Krause — zastępcą sekretarza

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej-nad-rzeka-netta-wraz-z-wieza-widokowa-i-zagospoda

regulamin

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej-nad-rzeka-netta-wraz-z-wieza-widokowa-i-zagospoda

Poznań

termin składania prac

08.02.2022

Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań organizuje dwuetapowy, rekomendowany przez SARP konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ulicy F. Roosevelta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce).

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, dwuetapowy konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs ma rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich, o numerze SARP 015/R/2021.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych terenach w ścisłym centrum miasta. Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia wynikające ze zlokalizowanych na polach inwestycyjnych obiektów infrastruktury technicznej zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać rentowność nowych inwestycji.

  

film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs koncepcyjny, urbanistyczny-architektoniczno adresowany jest do architektów i urbanistów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy składają opracowanie studialne przedstawiające ich autorski pomysł. Do drugiego etapu Sąd Konkursowy wybiera do sześciu uczestników, których zadaniem będzie przygotowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Uczestnicy drugiego etapu, którzy złożą pracę konkursową, w sposób zgodny z wymogami regulaminu, mają zagwarantowane wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich w wysokości 10 tys. zł brutto. Najlepsze prace zostaną ponadto nagrodzone. O ilości nagród i wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi lub wyróżnionymi ma być:

 • opracowaniem, które będzie można wykorzystać m.in. na potrzeby tworzenia oferty inwestycyjnej i operatów szacunkowych,
 • punktem wyjścia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. F. Roosevelta, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania,
 • materiałem pomocniczym dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów przy ul. F. Roosevelta, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków o udział w konkursie: 28.10.2021 r.
 • Ogłoszenie zakwalifikowania do pierwszego etapu: 02.11.2021 r.
 • Spotkanie online z organizatorami, zadawanie pytań: 04.11.2021 r. godz. 12.00
 • Ostateczny termin składania opracowania studialnego: 25.11.2021 r.
 • Ogłoszenie uczestników drugiego etapu konkursu: 6.12.2021 r.
 • Ostateczny termin zadawania pytań do regulaminu: 13.01.2022 r.
 • Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytania: 20.01.2022 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 02.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 18.02.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 60 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 30.000 zł
 • II nagroda w wysokości 20.000 zł
 • III nagroda w wysokości 10.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

 • Zbigniew Maćków – przewodniczący sądu konkursowego, architekt,
 • Piotr Sobczak – zastępca przewodniczącego, Architekt Miasta,
 • Krzysztof Frąckowiak – sędzia referent, Wielkopolska Izba Architektów,
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Joanna Kapturczak – SARP o. Poznań,
 • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,
 • Michał Kondella – Rada Osiedla Stare Miasto,
 • Filip Schmidt – Rada Osiedla Jeżyce,
 • Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Sekretarzem Organizacyjnym sądu konkursowego jest Katarzyna Andrzejewska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu sądu konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/pHtCae4RZZie8K7

Kraków

termin składania prac

26.11.2021

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow w Krakowie

organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach — nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

cel

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu. Celem konkursu jest wybranie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji ekspozycji.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej. Wybrana propozycja, częściowo lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w muzeum. Choć obie odsłony wystawy stałej prezentowane będą w dwóch budynkach, jak podkreślają organizatorzy, powinny pozostawać z sobą w relacji wizualnej, ale i dawać zwiedzającym wyraźne odczucie, że są to dwa wzajemnie się uzupełniające, choć różniące się między sobą sposoby opowiadania o historii KL Plaszow.
 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej: do 21.10.2021 r.
 • Wizja lokalna: 25.10.2021 r.
 • Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: do 1.11.2021 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: do 4.11.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: do 26.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 10.12.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł
 • II Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 13 000 zł
 • III Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 7 000 zł
 • wyróżnienie – nagroda rzeczowa w postaci dyplomu

komisja konkursowa

 • prof. Roma Sendyka – Przewodnicząca Komisji
 • Monika Bednarek
 • Anna Duńczyk-Szulc
 • dr Edyta Gawron
 • Alicja Knast
 • prof. Barbara Kowalewska
 • Jacek Salwiński
 • Marta Śmietana
 • Marek Świca
 • prof. Rafał Ziembiński
 • Kamil Karski – Sekretarz Komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

http://www.plaszow.org/2021/10/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

regulamin

http://www.plaszow.org/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-Konkursu-1.pdf

Poznań

termin składania prac

08.02.2022

Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Ruszył ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących zabudowane tereny położone przy ul. F. Roosvelta w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania.

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, jednoetapowy studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. Pośrednim celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i urbanistów.

 

 
film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs adresowany jest do studentów i studentek kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Projektowane rozwiązanie powinno uwzględniać uwarunkowania konserwatorskie, jak i lokalizacyjne oraz sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie: 02.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 08.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: luty/marzec 2022

nagrody

Organizator na nagrody i wyróżnienia przewiduje pulę pieniężną w łącznej wysokości 20 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 7.000 zł
 • II nagroda w wysokości 4.000 zł
 • III nagroda w wysokości 3.000 zł
 • trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

 • Piotr Sobczak — przewodniczący sądu konkursowego Architekt Miasta Poznania,
 • Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
 • Przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich,
 • Przedstawiciel Miejskie Pracowni Urbanistycznej,
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,
 • Przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
 • Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej,
 • Przedstawiciel Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Sekretarzem Organizacyjnym Sądu konkursowego jest Katarzyna Budzińska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Sądu Konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe. Skład imienny sądu konkursowego zostanie niebawem ogłoszony.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/m22WcFRR6E9CYA9

Warszawa

termin składania prac

31.10.2021

XXV edycja konkursu „Polski cement w architekturze”

organizator: SARP | inwestor: Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu zapraszają do udziału w XXV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze. To konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Konkurs ma na celu pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. {more)

cel

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

warunki

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu. W przypadku XXV edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed
końcem 2020.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego
 • obiektów budownictwa przemysłowego
 • obiektów inżynierskich

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 • oddziały SARP
 • oddziały PZITB
 • pracownie, biura projektów
 • inwestorów
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.

Więcej szczegółów w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.10.2021 r. do godz. 15.00
 • Ogłoszenie wyników: 10.12.2021 r.

nagrody

Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł.

I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

sąd konkursowy

 • Przewodniczący sądu – arch. Bohdan (Biś) Lisowski
 • Przedstawiciel Rady Prezesów SARP – arch. Jakub Krzysztofik
 • Laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” – arch. Seweryn Nogalski
 • architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołany przez ZG SARP – arch. Jolanta Przygońska
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu – Zbigniew Pilch
 • Sekretarz organizacyjny konkursu – arch. kraj. Marek Szeniawski

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

regulamin

http://www.sarp.org.pl/pliki/3083_61529d1b35b7b-2021_regulamin_konkusu_polski_cement_edycja_xxv.pdf

Legionowo

termin składania prac

21.01.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

organizator: Powiat Legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs rekomendowany jest przez SARP.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku nr 1 jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie regulaminu: do 22.10.2021 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.10.2021 r. (do godz. 11.00)
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału: 09.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 21.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 11.02.2022 r.


nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Ewa Zaremba-Kasprowicz, przewodnicząca sądu konkursowego
 • arch. Jakub Wacławek – sędzia referent
 • arch. Andrzej Kalinowski – sędzia konkursowy
 • Grzegorz Kubalski - sędzia konkursowy
 • Paweł Trawkowski – sędzia konkursowyPaweł Zając – sędzia konkursowy
 • Ewa Listkowska – sędzia konkursowy
 • Łukasz Kucharzewski – sędzia konkursowy

Funkcję sekretarza konkursu pełni: Katarzyna Łysek (nie jest członkiem sądu konkursowego) 

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://platformazakupowa.pl/file/get_new/ba11a7ec3e3e00ab8aa4b0fdbbc4e03e.pdf

Wołomin

termin składania prac

03.12.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Placu 3 Maja w Wołominie

organizator: Gmina Wołomin

Burmistrz Wołomina zaprasza architektów i architektów krajobrazu do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny. Jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Warszawa.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania placu 3 Maja w Wołominie.

warunki

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie przez uczestników konkursu, zgodnie z warunkami regulaminu, opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie wraz z jego otoczeniem (przyległe ulice), jako twórczej pracy projektowej. Zaleca się aby koncepcja odpowiadała wytycznym (zawartym w załączniku nr 6) oraz uwzględniała informacje będące wynikiem konsultacji społecznych (załącznik nr 5).

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej – plansze w formacie 100x70 cm w ilości maksymalnie 4 sztuki (dopuszcza się mniejszą liczbę plansz o ile zostaną zawarte na nich treści wymienione w regulaminie);
 • części opisowej – maksymalnie 5 formatek A4 tekstu oraz pomniejszone do formatu A3
  plansze części graficzne;
 • nośnik elektroniczny zawierający wersję elektroniczną pracy konkursowej (część
  graficzna i część opisowa).

Szczegółowe wytyczne dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Nadsyłanie pytań/udzielanie odpowiedzi: do 18.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 03.12.2021 r. (do godz. 14.00)
 • Ocena prac konkursowych: 16.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 17.12.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 30 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Łukasz Marek, Zastępca Burmistrza Wołomina
 • Marek Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Jacek Mościcki, Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji
 • Katarzyna Wójcik, Naczelnik Wydziału Urbanistyki
 • Jolanta Leszko, Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki
 • Joanna Żero, Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji
 • Piotr Witek, Miejski Ogrodnik, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Członkowie rady nie będą mogli brać udziału w głosowaniu, natomiast będą uczestniczyć w obradach sądu konkursowego.

Sekretarze konkursu:

Karolina Mosur, sekretarz organizacyjny konkursu,
Jarosław Strejczek, zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://wolomin.org/wp-content/uploads/2021/10/regulamin_konkurs-pl.-3-maja.pdf

Warszawa

termin składania prac

31.01.2022

GROHE. Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia.

organizator: Grohe Polska

Firma GROHE ogłosiła konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” skierowany do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów kierunków projektowych. Przedmiotem konkursu jest projekt łazienki: domowej, publicznej i/lub łazienki przyszłości. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, najbardziej pomysłowego projektu w każdej z kategorii konkursowych.

warunki

Konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” kierowany jest do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów, a także osób spoza branży zajmujących się projektowaniem.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty - jeden w każdej z trzech kategorii:

 • łazienka domowa
 • łazienka publiczna
 • łazienka przyszłości

Projekty konkursowe powinny wykorzystywać produkty marki GROHE z asortymentu „Armatura”. Poza złożeniem projektu uczestnicy powinni przedstawić swoją koncepcję w formie filmu, prezentacji lub tekstu. Szczegółowe warunki udziału znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.01.2022 r.

nagrody

kategoria łazienka domowa

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka publiczna

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka przyszłości

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

Przewidziano również przyznanie nagrody publiczności w postaci wyjazdu na targi Salone del Mobile. Milano 2022. Głosowanie publiczności przewidziane jest na luty 2022 rok.

jury

 • Dagmara Jakubczak - trendwatcherka i doradca ws. designu oraz i jego kolekcjonowania
 • Marta Czerkies - projektantka i kreatorka wnętrz, założycielka firmy Marta Czerkies Home Designer
 • Urszula Michalak - stylistka wnętrz, pomysłodawczyni i ogranizator Meetblogin, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich
 • Szymon Brodziak - mistrz fotografii czarno-białej. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie World’s Top 10 Black&White Photographers 2019 by One Eyeland
 • Cezary Kowalczyk - absolwent Warszawskiej SGGW, zarządza projektami I sprzedażą do inwestycji jako Project Sales Director w GROHE Polska

więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu.

regulamin

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/pl_PL/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r/original/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r.pdf?_ga=2.103813376.1450602740.1627291409-128405465.162729

Klembów

termin składania prac

22.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku nowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu

organizator: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego budynku biblioteki. Projekty można składać do 22 października br.

cel


26 sierpnia br. Rada Gminy Klembów podjęła uchwałę o przekazaniu nieruchomości gruntowej o nr. ew. 617/6 położonej w miejscowości Klembów w województwie mazowieckim na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, z przeznaczeniem na budowę nowej biblioteki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji budowy nowej gminnej biblioteki publicznej w Klembowie wraz z zagospodarowaniem terenu, która pozwoli wykreować współczesną i atrakcyjną przestrzeń publiczną, chętnie wykorzystywaną przez lokalną społeczność.

warunki

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego, urbanistyczno-architektonicznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden projekt.

Teren — Błonia Klembowskie, na którym planowana jest budowa nowej gminnej biblioteki publicznej, ze względu na bliskość lokalizacji Urzędu Gminy, Kościoła p.w. św. Klemensa Papieża i Męczennika, wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, oraz Gminnego Ośrodka Kultury powinien łączyć funkcje reprezentacyjne oraz funkcje społeczno-kulturalne.

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie propozycji architektoniczno-budowlanej budynku nowej gminnej biblioteki publicznej oraz przedstawienie propozycji zagospodarowania terenu wokół projektowanego budynku, w tym układu komunikacyjnego, miejsc parkingowych, oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni, miejsca na organizację imprez plenerowych.

Koncepcja powinna uwzględniać standardy uniwersalnego projektowania i ukazywać optymalne rozwiązania programowo-przestrzenne, których spełnienie zapewni uzyskanie placówki o cechach biblioteki nowoczesnej, atrakcyjnej, otwartej, wygodnej i wielofunkcyjnej, o maksymalnym komforcie wnętrz i minimalnych kosztach eksploatacji. W projektowanym obiekcie należy przewidzieć rozwiązania ekologiczne z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, dążąc do wysokiej energooszczędności budynku.

Warunkiem koniecznym dla projektowanego budynku nowej gminnej biblioteki publicznej jest spełnienie standardów obowiązkowych i preferowanych dla projektów w ramach założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, dot. m.in. standardów formalno-prawnych i technicznych, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z dziećmi, zaprojektowania pomieszczenia do aktywnej pracy z seniorami, pracowni/czytelni komputerowej, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, energooszczędności.

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie możliwym do pobrania na stronie biblioteki.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 27.09.2021 r.
 • Termin zadawania pytań dotyczących konkursu: 08.10.2021 r.
 • Termin udzielania odpowiedzi: do 14.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 22.10.2021 r. do godz. 16.00
 • Ogłoszenie wyników: do 30 dni od zakończenia naboru prac konkursowych

nagrody

Główna nagroda w konkursie wynosi 5000 zł. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozdziału puli przeznaczonej na konkurs i nieprzyznanie I miejsca, a jedynie wyróżnienia, może także ufundować dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Komisja Konkursowa, której skład zostanie niebawem ogłoszony.


Nowa biblioteka — jeśli dojdzie do jej realizacji — powstanie na Błoniach Klembowskich, u zbiegu ulic Kwiatowej i Gen. Fr. Żymirskiego. O środki na budowę obiektu Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie będzie wnioskować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://biblioteka.klembow.pl/aktualnosc-1385-konkurs_na_opracowanie_koncepcji.html

termin składania prac

25.11.2021

Konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”

organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa, SARP Oddział Białystok

Narodowy Instytut Dziedzictwa i białostocki oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt domu jednorodzinnego, który wpisze się w wiejski krajobraz kulturowy Podlasia. Projekty składać można do 25 listopada br.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w jego regulaminie, jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego na terenie Podlasia. Sąd konkursowy podczas oceny prac zwracać będzie także uwagę na troskę w proponowanych koncepcjach o osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej, środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie energią wpisujące się w filozofię nowego zielonego ładu.

warunki

Ogólnopolski, otwarty konkurs skierowany jest do architektów i studentów architektury. Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego, projektu gotowego, który przeznaczony będzie dla wielokrotnego wykorzystania, a przy tym wpisywać się będzie w tradycyjny, wiejski krajobraz Podlasia.
 
Pytania należy składać wyłącznie pisemnie na adres poczty elektronicznej e-mail: konkurs-twojdom-podlaskie@sarp-bialystok.org. W temacie należy wpisać „Konkurs TWÓJ DOM — dialog z tradycją — pytania”
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania pytań dotyczących regulaminu: 05.10.2021 r.
Termin składania prac konkursowych: 25.11.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 10.12.2021 r.

nagrody

Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:
I nagroda – 25 000 zł brutto
II nagroda – 20 000 zł brutto
III nagroda – 15 000 zł brutto
 
Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:
I nagroda – 6 000 zł brutto
II nagroda – 3 000 zł brutto
III nagroda – 1 000 zł brutto
 
Nagrodzone i wyróżnione projekty przeznaczone będą do sprzedaży i ukażą się w pokonkursowych publikacji i wystawie.

sąd konkursowy

arch. Maciej Miłobędzki, SARP, MPOIA RP – przewodniczący
Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Artur Gaweł, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Iwona Górska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
arch. Joanna Porębska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
arch. Janusz Grycel, SARP Białystok, POIA RP – sędzia referent
arch. Agnieszka Guziejko, SARP Białystok – sędzia referent
arch. Mirosław Siemionow, SARP Białystok, POIA – sędzia referent
arch. Piotr Trojniel, SARP Białystok – sędzia referent
arch. Marek Trybur, SARP Białystok – zastępca sędziego
sekretarz konkursu:
arch. Marta Baum, SARP Białystok, POIA RP
arch. Paweł Łuksza, SARP Białystok – zastępcą sekretarza organizacyjnego konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4600

regulamin

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/2021/Konkurs%20Tw%C3%B3j%20dom%20dialog%20z%20tradycj%C4%85_regulamin_woj.%20podlaskie.pdf

Ustka

termin składania prac

23.11.2021

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce

organizator: Gmina Miasto Ustka, SARP Oddział Słupsk | inwestor: Gmina Miasto Ustka

Wystartował jednoetapowy, ideowy konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce. Organizatorzy poszukują atrakcyjnych rozwiązań dla zagospodarowania terenów przyległych do plaży i stworzenia nowoczesnej formy architektonicznej, która stanie się wizytówką miasta uzdrowiskowego i zarazem turystycznego.

cel

Celem konkursu studialnego jest konfrontacja pomysłów i uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnoprzestrzennym koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej zagospodarowania przyległych do plaży terenów Promenady Nadmorskiej w Ustce, obszaru kluczowego dla miejscowości turystycznej. Objęty konkursem teren to obszar o powierzchni około 5,7 ha, zlokalizowany we wschodniej części Ustki, przy ujściu do morza rzeki Słupi stanowiącym port Ustka; granice terenu obejmują wschodni pas promenady, obejmujący przestrzeń publiczną w obszarze: od zachodu latarnia morska, do wschodu początek parku uzdrowiskowego tj. skwer z tzw. ławeczką
Ireny Kwiatkowskiej.

warunki

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Promenady Nadmorskiej” w Ustce jest konkursem ideowym, studialnym i prowadzony jest w procedurze konkursu nieograniczonego jednoetapowego.

Proponowana idea stanowić ma „kręgosłup” kompozycyjny, który skupi okoliczne elementy promenadę, molo, park i zespół usługowy. „Planuje się stworzenie miejsca funkcjonalnego, wzbogacającego przestrzeń miastauzdrowiska, spełniającego najnowsze standardy oraz założenia zrównoważonej architektury. Idee i inspiracje w powstałych projektach, stanowić będą podstawy to tworzenia prawa miejscowego oraz innych zadań projektoworealizacyjnych podejmowanych przez Miasto Ustka” czytamy w regulaminie.

Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe, a jednocześnie możliwe do wykonania. Konkurs wynika z potrzeby przestrzennego uporządkowania terenu objętego konkursem, wzmocnienia jego atrakcyjności inwestycyjnej i programowej, oraz stworzenia nowego elementu. Zamawiający, jak czytamy w regulaminie, oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom i turystom układu urbanistycznego i detalu urbanistycznoarchitektonicznego, a także nowoczesnej formy architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem miasta uzdrowiskowego i turystycznego zarazem, ale jednocześnie funkcjonalnych i energooszczędnych budynków, o niskich kosztach eksploatacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu: 08.10.2021 r.
Termin składania prac konkursowych: 23.11.2021 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

I nagroda: 25 000 zł brutto
II nagroda: 15 000 zł brutto
III nagroda: 10 000 zł brutto

sąd konkursowy

arch. Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław – przewodniczący
arch. Andrzej Poźniak, SARP Oddział Słupsk – sędzia referent
pozostali sędziowie:
dr inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, Zastępca Burmistrza Ustki
arch. Marek Perepeczo, SARP Oddział Koszalin
arch. Witold Sikorski, Architekt Miejski Ustki
arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz, przedstawicielka UM Piła
arch. Mirosław Zwolski, SARP Oddział Słupsk
arch. Maciej Araszkiewicz, SARP Oddział Słupsk – zastępca sędziego
Krzysztof Stodoła, przedstawiciel UM Ustka – zastępca sędziego
sekretarz konkursu:
arch. Agata Ogór

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/promenada/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/promenada/regulamin/

Rovaniemi

termin składania prac

03.11.2021

Konkurs architektoniczny Ruukki „The Unbelievable Challenge 2021” na projekt muzeum śniegu w Rovaniemi

organizator: Ruukki Construction

Wystartował konkurs „The Unbelievable Challenge 2021” dla studentów i młodych architektów na projekt muzeum śniegu w Rovaniemi, Finlandii. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na postępujące zamiany klimatyczne.

cel

Święty Mikołaj z Rovaniemi zaprasza studentówmłodych architektów do zaprojektowania muzeum śniegu. Ta znana na całym świecie postać martwi się zmianami klimatycznymi i znikającą pokrywą śnieżną, i chce zwrócić na to uwagę innych. Konkurs „The Unbelievable Challenge 2021” organizowany jest przez firmę Ruukki Construction i otwarty dla obywateli wszystkich krajów Schengen.

„Podczas gdy Święty Mikołaj wnosi pewną magię do konkursu, my chcemy przypomnieć wszystkim o czymś ważnym — co dzieje się z naszym klimatem. Jednocześnie przedstawiamy nowe, świeże pomysły na zastosowanie produktów stalowych w zrównoważonym budownictwie. Konkurs ma również na celu wsparcie młodych architektów w rozwoju ich kariery oraz wprowadzenie do branży, w której zagraniczne staże, tworzenie i prezentowanie nowych koncepcji oraz konkursy będą zasadniczą częścią ich codzienności” — mówi Tiina Tukia, dyrektor marketingu i komunikacji w Ruukki, Building Envelopes.

partnerzy

Partnerami Ruukki Construction w konkursie The Unbelievable Challenge 2021 są miasto Rovaniemi oraz pracownie architektoniczneWXCA z Polski i Snøhetta z Norwegii. Zarówno Ruukki, jak i partnerzy konkursu kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju i chcą podkreślić jego znaczenie w związku z konkursem poprzez swoje produkty, działania i wybory.

„Zrównoważone projektowanie z duchem czasu, z szacunkiem dla środowiska, z troską o wspólną przyszłość na ziemi, traktujemy priorytetowo. Z wielką radością przyjmiemy na staż w WXCA zwycięzcę konkursu, który podchodzi podobnie do projektowania i przekona wymagającego Świętego Mikołaja, że zaproponowane rozwiązania pozwolą ochronić to, co dla niego jest cenne” — mówi Marta Sękulska-Wrońska z WXCA.

warunki

Przedmiotem konkursu jest projekt muzeum śniegu w Rovaniemi. Najlepszy pomysł powinien wykorzystywać zrównoważone, przyjazne dla środowiska produkty stalowe Ruukki, które znakomicie komponują się z otoczeniem. Obiekt powinien być zainspirowany i pasować do surowych warunków północy Finlandii.

Propozycja powinna uwzględniać nowoczesne usługi i udogodnienia dla wszystkich odbiorców — budynek powinien być innowacyjny i zachęcać do odwiedzin zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych gości. Projektowane ekspozycje w muzeum mają pełnić funkcję katalizatora dla zrozumienia wyzwań środowiskowych i klimatycznych, z którymi mierzymy się już dzisiaj. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy wprowadzą nowe spojrzenie na sposób, w jaki myślimy o zrównoważonym budownictwie i projektowaniu architektonicznym.

Ważną rolę w ocenie prac i wyborze zwycięzcy odgrywać będzie również możliwość recyklingu i ponownego użycia produktów, a także inspirująca i spójna prezentacja koncepcji przed jury.

Szczegółowy opis warunków zawarty jest w regulaminie możliwym do pobrania na stronie konkursu.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.09.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 03.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.12.2021 r.

nagrody

Główną nagrodą w konkursie jest półroczny staż w pracowni WXCA w Warszawie oraz nagroda pieniężna w wysokości 1 000 EUR.

sąd konkursowy

 • Eli Synnevåg — Snöhetta
 • Marta Sękulska-Wrońska — WXCA
 • Alexandru Oprita — architekt i zwycięzca konkursu w 2014 roku
 • Sipi Hintsanen — przedstawiciel miasta Rovaniemi
 • Janis Zaharans — Ruukki
 • Święty Mikołaj

Konkurs na projekt muzeum śniegu stanowi trzecią edycję konkursu organizowanego przez firmę Ruukki dla młodych architektów. W poprzednich latach wpłynęło ponad 300 zgłoszeń z koncepcjami projektowymi.

Dodatkowych informacji udziela Tiina Tukia z Ruukki Construction, tiina.tukia@ruukki.com, tel. +358 50 314 34170

warunki

https://www.ruukki.com/serving-architects-and-structural-designers/the-unbelievable-challenge

Polska

termin składania prac

25.10.2021

Konkurs realizacyjny na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m²

organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wystartował rządowy, dwuetapowy konkurs na projekt domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m² w ramach programu Polski Ład. Udziału w konkursie nie rekomenduje Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej.

cel

„Celem konkursu jest wyłonienie projektów o wysokich walorach architektoniczno‑funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych, które następnie będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Dzięki konkursowi szansę na powszechne zaistnienie zyskają najlepsze, dostępne i uniwersalne rozwiązania architektoniczne. W dłuższej perspektywie wyłonione projekty mają szansę podnieść jakość estetyczną polskiego krajobrazu, zwiększyć harmonię i ład przestrzeni z zabudową indywidualną” — piszą organizatorzy konkursu.

warunki

Konkurs jest dwuetapowy, realizacyjny. I etap obejmuje zakres studialny, którego celem jest wyłonienie 100 najlepszych projektów, etap II zaś przygotowanie prac konkursowych, spośród których Sąd Konkursowy wyłoni 50 najlepszych propozycji.
 
Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², opracowany na minimalnej, typowej działce budowlanej. Wolno stojący, maksymalnie dwukondygnacyjny dom ma być przeznaczony dla czteroosobowej rodziny. Jak czytamy w regulaminie, w projekcie należy uwzględnić istotne elementy zagospodarowania przykładowej działki, w tym miejsca parkingowe dla dwóch samochodów osobowych.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29.09.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych (etap I): 25.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych (etap II): 08.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 05.01.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje przyznanie 100 nagród pieniężnych w wysokości 5 000 zł brutto każda (dla prac wyłonionych w I etapie; łączna pula nagród wynosi 500 000 zł brutto), 6 nagród rzeczowych w formie wyróżnień (dyplom) i 50 nagród (dla prac wyłonionych w II etapie) w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

sąd konkursowy

 • dr inż. arch. Adam Baryłka — przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Wiss — sędzia referent

pozostali sędziowie:
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz
 • mgr Tomasz Saciłowski

sędziowie rezerwowi:
 • dr inż. Radosław Sekunda
 • mgr inż. arch. Adam Popielewski
 • mgr inż. Wiesław Leszek Baranowicz

sekretarze konkursu:
 • Anna Sztylko
 • Adrianna Sulej

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

ostrzeżenie Krajowej Rady Izby Architektów RP

Udziału w konkursie nie rekomenduje Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej, podtrzymując swoje negatywne stanowisko wobec dystrybucji przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² oraz sprzeciwiając się idei typizacji w projektowaniu budynków, która nie spełnia rzeczywistych potrzeb obywateli.
 
„Projekt typowy może nie tylko nie zapewnić potrzeb indywidualnych, ale przede wszystkim nie spełnić wymagań ładu przestrzennego, który jest dobrem społecznym, a nie indywidualnym. Nadto, dystrybucja przez państwo nieodpłatnych projektów budowlanych domów jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m², pogłębi kryzys na rynku projektowym, doprowadzając do marginalizacji zawodu architekta jako partnera inwestora w procesie inwestycyjnym, a w konsekwencji do degradacji ładu przestrzennego” — czytamy w oświadczeniu Izby Architektów RP.
 
Jak podkreśla IARP, konkurs wpisuje się w proponowaną w ustawie idee przeniesienia odpowiedzialności za prawidłowy proces budowlany na samych obywateli. Wyłączenie z procesu budowlanego osób z uprawnieniami i przenoszenie pełnej odpowiedzialności na inwestorów jest zdaniem Izby niedopuszczalne.
 
„Samorząd zawodowy architektów podkreśla, że rolą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu inwestycyjnego, począwszy od prawidłowego zaprojektowania obiektu, aż po pełnienie nadzoru nad jego realizacją zarówno pod kątem zgodności z projektem, jak i przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Udział w tym procesie projektantów, jak i kierowników budów jest gwarantem bezpieczeństwa użytkowników, ładu przestrzennego, a w konsekwencji praw inwestorów oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich” — podkreśla Krajowa Rada IARP.
Dostrzegając w konkursie zagrożenie dla całego środowiska i licząc na solidarność architektów, Izba Architektów RP nie rekomenduje udziału w konkursie w żadnej formie.

warunki

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/konkurs-architektoniczny

regulamin

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/zamowienia/regulamin_konkursu_0.pdf?681

Piła

termin składania prac

24.01.2022

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

organizator: Gmina Piła

Ruszył rekomendowany przez SARP jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju.

cel

Celem konkursu ideowego jest uzyskanie spójnej, atrakcyjnej przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie propozycji przekształcenia obszaru obejmującego tereny powojskowe (poligon) o powierzchni około 54 ha, położone na wschód od centrum Piły, przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Bydgoszczy (wcześniej obszar ten nazywano Bydgoskim Przedmieściem w Pile). Przedstawiona koncepcja, jak czytamy w regulaminie, powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe i jednocześnie realne do wykonania. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla, wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju. Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom układu urbanistycznego i nowoczesnej formy architektonicznej, która będzie miała szansę stać się wizytówką i symbolem miasta. Budynki powinny przy tym być funkcjonalne i energooszczędne o niskich kosztach eksploatacji.

warunki

Jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno‑architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile pomóc ma w sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Zakres konkursowego opracowania powinien obejmować co najmniej:
 • koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno‑przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi wraz z pokazaniem rozwiązań detalu architektonicznego;
 • koncepcję architektoniczną nowej zabudowy uwzględniającą przedstawienie formy oraz sposobu kształtowania zabudowy;
 • hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno‑użytkowego osiedla z uwzględnieniem wyposażenia terenu w infrastrukturę społeczną i usługową;
 • standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego osiedla;
 • standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego oraz przestrzeni publicznej, w tym placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych itp.;
 • uzbrojenie terenu osiedla wyznaczające schemat przebiegu powiązań sieci inżynierii miejskiej, a także idee rozwiązań nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych uwzględniających w szczególności wykorzystanie wody deszczowej i szarej, pomp ciepła, armatury wodorowej;
 • szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 08.10.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin składania prac konkursowych: 24.01.2022 r. do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy: 10.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.02.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 100 000 zł brutto
 • II nagroda: 60 000 zł brutto
 • III nagroda: 40 000 zł brutto
 • wyróżnienia: 20 000 zł brutto (łącznie)

sąd konkursowy

 • arch. Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław – przewodniczący
 • arch. Marek Perepeczo, SARP Oddział Koszalin – sędzia referent
pozostali sędziowie:
 • Beata Dudzińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Piły
 • arch. Henryk Gawroński, SARP Oddział Poznań
 • arch. Romuald Hausmann, SARP Oddział Poznań
 • arch. Marcin Kościuch, SARP Oddział Poznań
 • arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Lech Wojtasik, SARP Oddział Poznań
 • arch. Iwona Wojtecka, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Piotr Kostka, SARP Oddział Poznań – zastępca sędziego
 • arch. Beata Tubicz, przedstawicielka UM Piła – zastępczyni sędziego
sekretarz konkursu:
 • arch. Beata Leciejewska, UM Piła

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/regulamin/

Rzeszów

termin składania prac

19.11.2021

Konkurs na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

organizator: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, SARP Oddział Rzeszów | inwestor: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Ruszył dwuetapowy, realizacyjny konkurs na koncepcję nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem wskazanego terenu.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym — przewidziano nagrodę pieniężną oraz zaproszenie autora (uczestnika) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego, w pierwszym etapie konkursu zainteresowani udziałem składają wnioski o dopuszczenie, na podstawie których uczestnicy spełniający warunki udziału w konkursie zostaną zaproszeni do składania opracowań studialnych. Na podstawie ich oceny Sąd Konkursowy zaprosi pięciu uczestników do drugiego etapu konkursu i składania prac konkursowych.
 
Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego kompleksu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Inwestycja ta pozwoli rozszerzyć zakres działalności szpitala. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego obejmującej w szczególności obiekt. Szacowana powierzchnia użytkowa planowanego budynku głównego wynosi około 18 000-20 000 m² (z wyłączeniem powierzchni garaży podziemnych, nadziemnych wielopoziomowych). Budynek powinna charakteryzować energooszczędna technologia, pełna cyfryzacja, dostępność i powiązanie z istniejącymi budynkami szpitala.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 23.09.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania opracowań studialnych etapu I: 19.11.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania prac konkursowych etapu II: 25.01.2022 r. do godz. 12:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy: 07.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 09.02.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 60 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie pracy konkursowej
 • II nagroda: 40 000 zł brutto
 • III nagroda: 30 000 zł brutto
 • Dwa wyróżnienia: 12 000 zł brutto każde
 

sąd konkursowy

 • arch. Krzysztof Leśnodorski, SARP Oddział Kraków – przewodniczący
 • arch. Robert Szular, SARP Oddział Rzeszów – sędzia referent
pozostali sędziowie:
 • arch. Michał Grzymała Kazłowski, SARP Oddział Warszawa
 • arch. Wojciech Fałat, SARP Oddział Rzeszów
 • Barbara Rogowska, dyrektorka szpitala, przedstawicielka inwestora
 • Piotr Skworzec, przedstawiciel inwestora
 • Lesław Majkut, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
sekretarz konkursu:
 • arch. Marek Chrobak, SARP Oddział Rzeszów
 

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://www.dropbox.com/sh/dujwfqv0myp0aw4/AAA2ZFUBrvt_mjhGykp8Yb3ua?dl=0&preview=REGULAMIN_KONKURSU_PCZD_Rzesz%C3%B3w.pdf

Lizbona

termin składania prac

22.10.2021

World Architecture Festival 2021

organizator: Lumion

Ruszył międzynarodowy konkurs World Architecture Festival 2021 na wizualizację wideo, który sponsoruje firma Lumion. Wydarzenie, jakim jest World Architecture Festival ma promować inspirującą architekturę i pokazywać jej walory.

cel

„Dzięki corocznie przyznawanej nagrodzie pragniemy zbliżyć do siebie świat architektury i wizualizacji. Wizualizacje stały się niezbędnym elementem w zestawie narzędzi architekta pozwalając przekształcić pomysły projektowe w inspirujące i zapadające w pamięć doznania. Dostępne i łatwiejsze w obsłudze, z mnóstwem narzędzi i materiałów, programy do wizualizacji ułatwiają proces tworzenia pięknych, profesjonalnych wizualizacji architektonicznych. Dzięki wprowadzeniu wizualizacji do procesu projektowania architekci mogą odkrywać unikalny potencjał projektu, z łatwością przekazywać atmosferę czasu i miejsca, a także opowiadać bardziej wciągającą i emocjonującą historię o roli projektu w realnym świecie. Wizualizacja otwiera nowe możliwości, dając każdemu architektowi szansę na wyrażenie swojej autorskiej wizji” – czytamy w informacji organizatora. Konkurs, jak i festiwal, mają na celu promocję inspirującej architektury i pokazanie jej walorów.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

 • długość filmu wideo nie może przekroczyć 3 minut
 • renderowane filmy muszą przedstawiać przyszły projekt lub niedawno ukończony budynek
 • projekty muszą być renderowane bezpośrednio w biurze architektonicznym lub być wynikiem współpracy między wizualizatorem a biurem architektonicznym
 • zgłaszać można wyłącznie filmy, bez obrazów
 • animacje architektoniczne mogą być renderowane w dowolnie wybranym programie do wizualizacji

Nagroda za wizualizację w 2021 roku będzie przyznana po ocenieniu nadesłanych prac na żywo przez 3-4 sędziów, którzy zwrócą uwagę na:

 • Estetykę. Sędziowie poszukają wysokiego stopnia atrakcyjności i piękna. Wideo musi wyglądać "dobrze", powinno mieć styl.
 • Emocje. Filmik musi sprawić, że widzowie "poczują" coś związanego z projektem. Może to być radość, ekscytacja, nostalgia, lub jakakolwiek inna emocja.
 • Technikę. Jak wyglądają kolory? Czy w filmie występują niepożądane obiekty? Czy ruch kamery jest naturalny?
  Porównywalność. Projekt w filmie musi odzwierciedlać oryginalny projekt z wysokim poziomem wierności. Sędziowie będą porównywać projekt z jego odwzorowaniem w filmie.

kalendarium

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.10.2021 r.
 • Termin ogłoszenia wyników: 03.12.2021 r.

nagrody

Nagrodą „Wizualizacja 2021” zostanie wyróżniona najlepsza w swojej klasie wizualizacja architektoniczna.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się wszyscy (również ci, którzy znaleźli się już na krótkiej liście głównych nagród WAF), a każdy z finalistów zostanie poproszony o wykupienie pełnego pakietu delegata na WAF, aby móc zaprezentować się na festiwalu w grudniu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie konkursu.

Kraków

termin składania prac

17.11.2021

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, SARP Oddział Kraków | inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosił ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz Plant przy ul. Retoryka.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla koncepcji przebudowy Placu Juliusza Kossaka w Krakowie, a w zakresie studialnym również przebudowy terenów wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny. Plac Kossaka ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną jako wnętrze
urbanistyczne posiadające wgląd w najbardziej reprezentatywne osie i panoramy widokowe Krakowa w tym na Wawel, Bulwary Wiślane i ul. Retoryka, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Kossakówka – czyli domu rodzinnego rodziny Kossaków.

Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami.

W projekcie należy uchwycić genius loci przestrzeni objętych konkursem, zalecane jest nawiązanie do ich historii, w tym do faktu, że 100 lat temu w miejscu ul. Retoryka płynęła rzeka Rudawa. Istotne jest przestrzenne i funkcjonalne powiązanie wszystkich trzech miejsc objętych konkursem tj. Placu Juliusza Kossaka, terenu wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka oraz podkreślenie relacji pomiędzy ww. przestrzeniami a Bulwarami Wiślanymi i Starym Miastem.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania pytań dot. regulaminu: 03.09.2021 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 15.09.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin składania prac konkursowych: 17.11.2021 r. do godz. 14:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Marcin Brataniec, SARP Oddział Kraków – przewodniczący
 • arch. Katarzyna Kozień-Kornecka, SARP Oddział Kraków – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • arch. Dorota Rudawa, SARP Oddział Warszawa
 • arch. Witold Zieliński, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Łukasz Pawlik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Tomasz Daros, Przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto
 • Maria Anna Potocka, Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • arch. Mikołaj Kornecki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • arch. Barbara Kaźmirowicz, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  zastępcy sędziów:
 • arch. Paweł Wieczorek, SARP Oddział Kraków
 • Katarzyna Rajss-Kałużna, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • arch. Marek Bystroń, SARP Oddział Kraków – asystent sędziego referenta
  Sekretariat konkursu:
 • arch. Benita Strzałka, SARP Oddział Kraków – sekretarz organizacyjny
 • arch. Maria Gratkowska, SARP Oddział Kraków – sekretarz pomocniczy

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/PJK_Regulamin_Konkursu.pdf

Warszawa

termin składania prac

15.11.2021

„Kuchnia z wyspą – zaprojektuj kuchnię marzeń z Technistone”

organizator: Technistone Polska

Marka Technistone, producent konglomeratu kwarcowego, ogłosiła pierwszy konkurs skierowany do architektów i projektantów wnętrz. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu kuchni z wyspą, w której swoje miejsce znajdzie konglomerat kwarcowy od Technistone.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów kuchni z wyspą, w której swoje miejsce znajdzie konglomerat kwarcowy od Technistone.

warunki

Konkurs skierowany jest do architektów i projektantów wnętrz, którzy na co dzień podążają za nowinkami oraz chętnie wykorzystują pojawiające się narzędzia. Aby wziąć udział w konkursie należy zaprojektować kuchnię z wyspą kuchenną, w której swoje miejsce znajdzie konglomerat kwarcowy od Technistone. Uczestnicy konkursu mogą zastosować pojedyncze tekstury lub połączyć dowolną liczbę wzorów. Wśród nadesłanych wizualizacji, jury będzie poszukiwać najbardziej kreatywnych i zgodnych z tematyką konkursu prac.

kalendarium

 • Termin nadsyłania prac: 15.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 3 000 zł
 • II nagroda: 2 000 zł
 • III nagroda: 1 000 zł

sąd konkursowy

 • Krzysztof Piotrowski, dyrektor Technistone Polska – przewodniczący
 • Karolina Zagrodzka, prowadząca studio projektowania wnętrz HOUSE LOVES
 • Krzysztof Miruć, główny projektant pracowni L"AB architekci

więcej informacji

Więcej szczegółów u organizatora konkursu.

Gdynia

termin składania prac

15.11.2021

Konkurs studialno-ideowy na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni

organizator: Prezydent Gdyni

Prezydent Gdyni ogłosił konkurs na opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni. Chodzi o Skwer Kościuszki, Aleję Jana Pawła II oraz Molo Południowe. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, nieograniczony terytorialnie, studialno-ideowy.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość. Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni.

Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie przez autora pracy uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.

Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni: Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego. Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego Konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Więcej szczegółów na temat warunków udziału i wytycznych dot. prac konkursowych w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania pytań: 05.10.2021 r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 15.11.2021 r. do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników, dyskusja pokonkursowa, gala konkursowa: 10.12.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 50 000 zł
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł
 • trzy wyróżnienia: po 5 000 zł

sąd konkursowy

 • Ewa Kuryłowicz, profesor tytularny w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gen. proj. i wiceprezes pracowni Kuryłowicz & Associates, teoretyk i praktyk architektury - przewodnicząca sądu 

pozostali sędziowie:

 • Izabela Burda, adiunkt w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Ambasador Arturbain.fr
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
 • Filip Springer, reporter i fotograf, autor książek poświęconych przestrzeni i architekturze
 • Renata Stelmach, Architekt Miejski, Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Urzędzie Miasta Gdyni
 • Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Paulina Szewczyk, Z-ca dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/module/Files/controller/Default/action/downloadFile/hash/a32b4774383a40671d88090033d236b8

Warszawa

termin składania prac

12.11.2021

Konkurs architektoniczny na Środowiskowy Dom Samopomocy na Żoliborzu w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do 27 sierpnia do godz. 12.00 można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Izabelli na Żoliborzu. Wyłoniona firma będzie miała za zadanie opracować wielobranżową dokumentację inwestycji oraz pełnić nadzór autorski w trakcie procesu jej realizacji.

cel

Planowana inwestycja obejmuje budowę Środowiskowego Domu Samopomocy, placówki dziennego wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz mieszkań chronionych (treningowych) funkcjonujących przy ŚDS. Nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczony ma być dla 30 osób z chorobami psychicznymi oraz kolejnych 30 z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi. Zaprojektowane mają być również dwa mieszkania chronione. Budynek nowego Środowiskowego Domu Samopomocy ma posiadać maksymalnie 4 kondygnacje, w tym 3 nadziemne oraz 1 podziemną. Na otaczającym terenie przewidziane jest wybudowanie placu rekreacyjnego, rehabilitacyjnego, placu zabaw, miejsc postojowych oraz małej architektury. Zagospodarowane zostaną także tereny zielone, w tym przewidziane są ogródki warzywne. Budynek i ogród oraz wjazdy do budynku muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, jak i dla osób z innymi chorobami, w tym również ruchowymi oraz zapewnić łatwą dostępność poziomą i pionową.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, w którym składanie prac konkursowych nie jest poprzedzone obowiązkiem złożenia opracowań studialnych przez Uczestników konkursu. Konkurs jest realizacyjny tzn. w którym nagrodą jest zaproszenie autora lub autorów wybranej (najlepszej) pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • Funkcjonalność rozwiązań zaproponowanej koncepcji architektonicznej, z uwzględnieniem dostosowania do użytkowania przyszłych obiektów przez osoby o szczególnych potrzebach, z wykorzystaniem załączonego do Opisu Przedmiotu Konkursu i Opisu Przedmiotu Zamówienia wzorcowego opisu dostępności oraz załączonych do Regulaminu przykładów tzw. dobrych praktyk - waga kryterium 40% to jest 40 pkt.
 • Atrakcyjność i estetyka architektoniczna, i urbanistyczna obiektu wraz z zaproponowanym zagospodarowania jego otoczenia - waga kryterium 25% to jest 25 pkt
 • Uwarunkowania finansowe realizacji - waga kryterium 20% to jest 20 pkt.
 • Zastosowanie technologii energooszczędnych i proekologicznych - waga kryterium 15% to jest 15 pkt.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział: 27.08.2021 r. do godz. 12:00
 • Termin składania prac konkursowych: 12.11.2021 r. do godz. 12:00
 • Ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Dorota Bagińska – SARP, Przewodnicząca Sądu konkursowego
 • Wojciech Wagner - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego
 • arch. Andrzej Jurkiewicz – SARP, Sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • arch. Piotr Czarnecki – SARP
 • Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
 • Alicja Tyc-Żardecka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz,
 • Donata Rapacka - Radna Dzielnicy Żoliborz,
 • Monika Kurowska - Radna Dzielnicy Żoliborz.
  Obowiązki Sekretarza Sądu konkursowego będzie wykonywała (bez prawa głosu):
 • Justyna Błaszkiewicz - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz,
 • Elżbieta Jakubowska - Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz - w okresie nieobecności p. Justyny Błaszkiewicz.

więcej informacji

Materiały konkursowe, w tym regulamin i wniosek o udział, dostępne są na stronie Miasta Stołecznego Warszawy.

Kosów Lacki

termin składania prac

15.11.2021

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944)

organizator: Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), Stowarzyszenia Architektów Polskich

Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Konkurs ma charakter ograniczony, realizacyjny i jednoetapowy.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania „Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego” na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu jednoetapowego, realizacyjnego i ograniczonego. Architekci i pracownie zainteresowane udziałem powinni złożyć wnioski o udział w projekcie drogą elektroniczną. Następnie organizator zaprasza wybranych uczestników do składania prac konkursowych. Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 07.09.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 17.09.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 15.11.2021 do godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników: 29.11.2021 r.
 • Wystawa pokonkursowa: 30.11 – 13.12.2021 r.
 • Dyskusja pokonkursowa: 17.12.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, SARP Warszawa – przewodniczący
 • arch. Mariusz Błażewicz, SARP Częstochowa – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • Tomasz Rosłonek, zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego
 • dr Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski,
 • Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
 • Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego
 • Paweł Sawicki, członek Zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”
 • arch. Henryk Kosieradzki, SARP Warszawa
 • arch. Piotr Walkowiak, SARP Warszawa
  sędziowie zapasowi:
 • ks. dr Robert Mirończuk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach
 • arch. Anna Kulińska, SARP Olsztyn

Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. krajobrazu Marek Szeniawski, SARP Warszawa.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://1010.konkurs.sarp.pl/pliki/regulamin.pdf

Strzelce Opolskie

termin składania prac

25.10.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny

organizator: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, SARP Opole | inwestor: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny. Konkurs ma charakter ograniczony, jednoetapowy i realizacyjny.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budynku Centrum Edukacji i Wsparcia Dziecka oraz Rodziny w Strzelcach Opolskich wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs ma charakter ograniczony, jednoetapowy i realizacyjny.

Placówka ma być miejscem lokalizacji szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki oraz poradni psychologiczno–pedagogicznej. W placówce ma się kształcić docelowo 100 uczniów. Poradnia powinna być dostępna zarówno od strony szkoły jak i funkcjonować odrębnie. Najważniejszym założeniem, które należy przyjąć przy tworzeniu koncepcji jest stworzenie budynku całkowicie pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego i funkcjonalnego dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności (często w bardzo głębokim stopniu).

Szczegółowe warunki udziału oraz wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału: 30.08.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: 25.10.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 08.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 30 000 zł
 • II nagroda: 20 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł
 • Wyróżnienia: o łącznej puli 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Zbigniew Maćków, SARP Wrocław – przewodniczący sądu
 • arch. Józef Franczok, SARP Opole – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • Ewelina Jelito, Sekretarz Powiatu Strzeleckiego
 • Ewa Pinkawa, Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki Powiatu Strzeleckiego
 • arch. Andrzej Nowak, SARP Opole
 • Waldemar Adamski, sekretarz

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.platformazakupowa.pl/file/get_new/fffc1bbe5210f2cd49cd013121d51820.pdf

Piekary Śląskie

termin składania prac

19.11.2021

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na wykonanie koncepcji kompleksu sportowego z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich

organizator: Prezydent Miasta Piekary Śląskie | inwestor: Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję kompleksu z zagospodarowaniem terenu w Piekarach Śląskich. Konkurs ma charakter ograniczony, dwuetapowy i realizacyjny. Przygotowuje go i przeprowadza pracownia A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla planowanej inwestycji, składającej się z trzech oddzielnych etapów i obejmującej obiekty sportowe w Piekarach Śląskich. Lokalizacja przedsięwzięcia to obszar dawnej kopalni Szarlej, położony na północ od ul. Solidarności.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny, ograniczony, dwuetapowy. Potencjalni uczestnicy składają wnioski o udział w konkursie, a następnie organizator zaprasza do składania opracowań studialnych. W dalszej kolejności organizator wybiera autorów najlepszych opracowań i zaprasza do składania prac konkursowych. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału i wytyczne dot. prac dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 25.08.2021 godz. 11:30
 • Termin przekazania uczestnikom zaproszenia do składania opracowań studialnych: 01.09.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 01.10.2021 r. godz. 14:00
 • Termin poinformowania o wynikach oceny opracowań studialnych: 08.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 19.11.2021 r. godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników: 26.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 35 000 zł
 • II nagroda: 25 000 zł
 • III nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Paweł Majkusiak – przewodniczący sądu
 • arch. Mariusz Szczuraszek – zastępca przewodniczącego sądu
 • arch. Maksym Potapow – sędzia referent
  pozostali sędziowie:
 • Joanna Bańkowska, Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
 • arch. Oskar Grąbczewski
 • Wojciech Krawczyk, WOPR
 • Łukasz Marcinkowski, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • Anna Piotrkowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów
 • Marta Krzyżanowska, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • Adam Maruszczyk, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 • Zygmunt Myrcik, Urząd Miasta Piekary Śląskie
 • arch. Katarzyna Rokicka-Müller
 • arch. Robert Skitek
 • Katarzyna Szczygłowska, Przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, MOPR, Piekary Śląskie
 • Łukasz Tomczyk, dyrektor MOSiR Piekary Śląskie
 • Tomasz Wesołowski, Rada Miasta Piekary Śląskie
 • Barbara Tusk – sekretarz konkursu (bez prawa głosu)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

https://102b40e0-3d49-434f-87c6-1aedffa34323.filesusr.com/ugd/e8ac5f_41a4d73815ce43cb81d085fcfe857c2d.pdf

Warszawa

termin składania prac

22.12.2021

„Lampa w geometrycznej odsłonie”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego ogłosił konkurs „Lampa w geometrycznej odsłonie” na projekt oprawy oświetleniowej w geometrycznej formie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do studentów architektury, akademii sztuk pięknych, młodych architektów, magistrów sztuki i projektantów wnętrz oraz pracowni architektonicznych i projektowych. Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu systemu oświetleniowego w geometrycznej formie.

Współorganizatorami konkursu są: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA i organizator Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy i jednoetapowy. Skierowany jest przede wszystkim do studentów architektury, akademii sztuk pięknych, młodych architektów, magistrów sztuki i projektantów wnętrz oraz pracowni architektonicznych i projektowych.

Przedmiotem pracy konkursowej jest zaprojektowanie urządzenia oświetleniowego w geometrycznej formie. Może to być cały system oświetleniowy, jak również jedna oprawa oświetleniowa o nowatorskiej funkcji i geometrycznej formie.

Projektujący powinien wziąć pod uwagę nie tylko efekt wizualny, wrażeniowy oraz funkcję oświetleniową, ale również bezpieczeństwo użytkowania związane z możliwością bezpośredniego dotyku. Jako źródło światła należy zastosować źródła LED oraz przewidzieć sposób ich zasilania.

Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia powierzchni, przestrzeni oraz przedmiotów w architekturze, architekturze wnętrz i wzornictwie (designie).

Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań projektowych opraw oświetleniowych lub całych systemów oświetleniowych, które staną się dopełnieniem architektury wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu.

Szczegółowe wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • składanie pytań do konkursu: 30.11.2021 r.
 • udzielenie odpowiedzi na pytania: 10.12.2021 r.
 • składanie prac konkursowych: 22.12.2021 r.
 • obrady sądu konkursowego: 27.12.2021 – 10.01.2021 .r
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału: 10.01.2022 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 27.01.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 2 500 zł + zaprezentowanie modelu lub wykonanego prototypu na 29-tych Międzynarodowych Targach Sprzętu
 • II nagroda: 1 500 zł + zaprezentowanie modelu lub wykonanego prototypu na 29-tych Międzynarodowych Targach Sprzętu
  Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie podczas ogłoszenia wyników konkursu w dniu 27.01.2022 roku
 • III nagroda: 1 000 zł + zaprezentowanie modelu lub wykonanego prototypu na 29-tych Międzynarodowych Targach Sprzętu
  Oświetleniowego ŚWIATŁO w Warszawie podczas ogłoszenia wyników konkursu w dniu 27.01.2022 roku
 • trzy wyróżnienia: nagrody pieniężne w wysokości 500 zł

sąd konkursowy

• arch. Beata Goczoł - Goczołowie Architekci Studio Autorskie
• arch. Oskar Grąbczewski - OVO Grąbczewscy Architekci
Marek Orłowski - Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
• art. plastyk Sonia Szlencka-Stecura - Stoostudio Sonia Szlencka-Stecura
• prof. Wojciech Wybieralski – Wydział Wzornictwa ASP Warszawa przedstawiciel firmy KANLUX

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

regulamin

https://lightfair.pl/wp-content/uploads/2021/07/lampa_w_geometrycznej_odslonie_regulamin.pdf

Warszawa

termin składania prac

22.12.2021

„LOFT – wczoraj i dziś”

organizator: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego ogłosił konkurs „LOFT – wczoraj i dziś” na niekonwencjonalny projekt loftu o dowolnej formule i funkcji. Może to być adaptacja starego, istniejącego obiektu w charakterze loftu albo projekt nowego obiektu lub wnętrza o charakterze loftowym. Konkurs otwarty, międzynarodowy, jednoetapowy.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów loftów o dowolnej formule i funkcji, zaprojektowanych z wykorzystaniem oświetlenia firmy KANLUX.

Współorganizatorami konkursu są: Goczołowie Architekci Studio Autorskie, OVO Grąbczewscy Architekci, Agencja SOMA i organizator Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

warunki

Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty i jednoetapowy. Mogą w nim uczestniczyć osoby fizyczne indywidualnie lub zespoły.

Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu niekonwencjonalnego projektu loftu o dowolnej formule i funkcji. Może to być adaptacja starego, istniejącego obiektu w charakterze loftu albo projekt nowego obiektu lub wnętrza o charakterze loftowym.

Jury oczekuje niekonwencjonalnych rozwiązań loftów zarówno w starych strukturach istniejących obiektów, jak i w nowych obiektach loftowych.

Istotną rolę w projekcie ma odgrywać również analiza oddziaływania światła zarówno naturalnego, jak i naturalnego i sztucznego na charakter i przestrzeń loftu, na wytworzenie w nim stylu lub klimatu loftowego.

Projekt może mieć czysto teoretyczny charakter. Istotne jest przedstawienie toku myślenia i powodów kolejnych kreatywnych decyzji projektowych, jak również zaprezentowanie detalu.

Przy projektowaniu i kreowaniu obiektu lub wnętrza należy zastosować rozwiązania oświetleniowe firmy KANLUX, czyli oprawę lub oprawy oświetleniowe o odpowiednich parametrach świetlnych i walorach dekoracyjnych. Typ lub typy zastosowanych opraw jest dowolny z założeniem, że będą tworzyły jedną, spójną całość z elementami architektoniczno – przestrzennymi loftu. Muszą one także spełniać wymogi, jakie stawia przednimi funkcja, do której zostały zastosowane.

Szczegółowe wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w regulaminie konkursu.

kalendarium

 • składanie pytań do konkursu: 30.11.2021 r.
 • udzielenie odpowiedzi: 10.12.2021 r.
 • składanie prac: 22.12.2021 r.
 • obrady sądu konkursowego: 27.12.2021 – 10.01.2022 r.
 • ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału: 10.01.2022 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 27.01.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 1 000 $
 • II nagroda: 500 $
 • III nagroda: 500 $
 • trzy wyróżnienia: dyplomy

sąd konkursowy

 • arch. Beata Goczoł - Goczołowie Architekci Studio Autorskie
 • arch. Oskar Grąbczewski - OVO Grąbczewscy Architekci
 • Marek Orłowski - Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • art. plastyk Sonia Szlencka-Stecura - Stoostudio Sonia Szlencka-Stecura
 • prof. Wojciech Wybieralski – Wydział Wzornictwa ASP Warszawa przedstawiciel firmy KANLUX
 • Elżbieta Dajer - Agencja SOMA - sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie konkursu.

 

regulamin

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu loftu z zaproponowaniem funkcjonalnych rozwiązań aranżacyjnych o innowacyjnym charakterze, z uwzględnieniem aktualnych trendów i w zgodzie z zasadami sztuki architektonicznej. Istotną rolę w projekcie ma odgr

Wrocław

termin składania prac

07.01.2022

Konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

organizator: ASP we Wrocławiu, SARP Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu we współpracy z SARP Wrocław ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji budynku wraz z jego zagospodarowaniem.

cel

Konkurs ma na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wrocławiu. Konkurs ma charakter dwuetapowy, realizacyjny. Pierwszy etap konkursy obejmuje zakres studialny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencjału możliwej do zrealizowania w przyszłości zabudowy. Etap drugi, realizacyjny, obejmuje koncepcję budynku dydaktyczno-administracyjnego D1. Uwzględnia on ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach opracowań studialnych pierwszego etapu.

Szczegółowe warunki udziału i wytyczne dot. projektów dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 23.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 15.10.2021 r. do godz. 16:00
 • Poinformowanie o kwalifikacji do drugiego etapu: 05.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 07.01.2022 r. do godz. 16:00
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 40 000 zł
 • II nagroda: 30 000 zł
 • III nagroda: 20 000 zł
 • dwa wyróżnienia: po 15 000 zł każde

sąd konkursowy

 • arch. Maciej Miłobędzki, sędzia konkursowy SARP Warszawa – przewodniczący
 • arch. Michał Goncerzewicz, sędzia konkursowy SARP Wrocław – sędzia referent
  pozostali członkowie:
 • arch. Marcin Major, sędzia konkursowy SARP Wrocław
 • prof. Wojciech Pukocz, rektor ASP we Wrocławiu
 • arch. Piotr Fokczyński, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocław
 • inż. Wojciech Orzechowski, kanclerz ASP we Wrocławiu
 • arch. Daria Kieżun, ASP we Wrocławiu
 • arch. Stanisław Lose, ASP we Wrocławiu

*Funkcję sekretarza konkursu pełni arch. Sylwia Sikora
*Funkcję sędziego rezerwowego pełni arch. Maciej Dębski, sędzia konkursowy SARP Wrocław

więcej informacji

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie współorganizatora konkursu, SARP Wrocław.

regulamin

https://www.dropbox.com/s/tgwlqggtajgl764/REGULAMIN%20KONKURSU%20SARP%20NR%201009_27072021.pdf?dl=0

Poznań

termin składania prac

31.10.2021

0,6 do kwadratu

organizator: FORBO FLOORING B.V.

Firma Forbo Flooring B.V., producent wykładzin i okładzin meblowych, ogłosiła konkurs „0,6 do kwadratu” skierowany do architektów, projektantów, designerów oraz studentów architektury i ASP w Polsce. Zadaniem uczestników jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic z materiału Bulletin Board.

cel

Celem konkursu jest stworzenie ciekawych i kreatywnych tablic Bulletin Board, dzięki którym uczestnik najlepiej przedstawi siebie, np. swój charakter, zainteresowania, pracę, pasje, styl, cele i marzenia.

warunki

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu tablicy kreatywnej z materiału o nazwie Bulletin Board, który jest lepszym jakościowo odpowiednikiem korka.

Materiał Bulletin Board jest wytwarzany z naturalnych i odnawialnych surowców. Połączenie żywicy, drobno mielonego korka i utlenionego oleju lnianego sprawia, że jest sprężysty i elastyczny, a także znacznie trwalszy niż korek. Jego zaletą jest także fakt, że się nie kruszy. W tablicę wykonaną Bulletin Board można wbijać pinezki na całą głębokość, produkt ma bardzo mały efekt pamięci. Ponadto, tablica Bulletin Board jest higieniczna, nie przyciąga kurzu, ma właściwości bakteriostatyczne, co jest szczególnie istotne w miejscach takich jak placówki edukacyjne czy medyczne.

Zadaniem uczestników jest wyrażenie siebie na tablicy - swoich zainteresowań, pasji, pracy, stylu czy marzeń. W tym celu można użyć rozmaitych środków: zdjęć, próbek materiałów, ważnych przedmiotów, pamiątek, symboli, tego nad czym pracujemy – im bardziej kreatywnie, tym lepiej. Tablice wysyłane są do uczestników przez organizatora.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać trzy zdjęcia pracy konkursowej na adres: konkurs@forbo.com. Spośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze realizacje, które otrzymają nagrody Forbo. Szczegółowe wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin nadsyłania prac: 31.10.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 5 000 zł

jury

• prof. Jan Sikora, architekt, wykładowca, właściciel pracowni Sikora Wnętrza – przewodniczący
Kamil Białas, redaktor naczelny magazynu whiteMAD i portalu whitemad.pl
Magdalena Federowicz-Boule, prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend
Agnieszka Gruszczyńska-Hyc, redaktor naczelna magazynów M jak Mieszkanie, Dobre Wnętrze oraz serwisu Urządzamy.pl
• dr Szymon Hanczar, architekt, projektant i wykładowca, właściciel Hanczar Studio
Katarzyna Księżopolska, redaktor naczelna portalu MAGAZIF.com
• arch. wnętrz Joanna Kulczyńska z pracowni Kulczyński Architekt
• fotografka Jola Skóra, członkini JAM KOLEKTYW
• arch. wnętrz, stylistka i fotografka Anna Olga Chmielewska, członkini JAM KOLEKTYW
• arch. Jacek Tryc, właściciel pracowni Jacek Tryc – Wnętrza.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1177393/Regulamin%20konkursu%200,6%20do%20kwadratu.pdf

Sosnowiec

termin składania prac

09.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Katowicki oddział SARP ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej, który wpisany jest do rejestru zabytków. Konkurs ma charakter ograniczony, dwuetapowy.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji założenia przestrzennego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną pod względem funkcjonalno-przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym. Projekt powinien uwzględniać kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.

Teatr Zagłębia zlokalizowany jest przy ul. Teatralnej 4 w Sosnowcu, mieści się w zespole kubatur. Obiekty o wartości historycznej wpisane są do rejestru zabytków.

Szczegółowe cele projektu:

 • stworzenie unikatowej, charakterystycznej i rozpoznawalnej bryły, która stanie się desygnatem miasta Sosnowiec
 • powstanie inspirującej przestrzeni do spotkań dla mieszkańców miasta i regionu; szukanie rozwiązań, które sprawią, że teatr będzie bardziej dostępny i stanie się atrakcyjną alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu
 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury zabytkowego budynku teatru, nadanie mu istotnej roli w nowopowstającym kompleksie
 • wykreowanie miejsca, które w perspektywie będzie dawało możliwość twórczego poszukiwania nowych rozwiązań inscenizacyjnych, poszerzenie możliwości repertuarowych i programowych teatru
 • stworzenie warunków do nowoczesnej edukacji teatralnej
 • zbudowanie siedziby, która wpisując się w nurt zielonego budownictwa będzie wspierać proekologiczne działania teatru
 • stworzenie przyjaznego miejsca pracy, wpływającego na poprawę efektywności komunikacji między pracownikami
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania teatru

warunki

Konkurs ma charakter ograniczony i dwuetapowy. Organizator informuje, że osoby zainteresowane udziałem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie, w pierwszym etapie konkursu, organizator dopuszcza do udziału i zaprasza do składania opracowań studialnych. W drugim etapie autorzy najlepszych opracowań studialnych składają prace konkursowe. Szczegółowe warunki udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału: 20.07.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do pierwszego etapu: ok. 10.08.2021 r.
 • Termin składania opracowań studialnych: 21.09.2021 (do godz. 15:00)
 • Wyniki kwalifikacji do drugiego etapu: do 05.10.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 09.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do dn. 23.11.2021 r.

nagrody

 • I nagroda: 25 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: każde o wartości 10 000 zł

sąd konkursowy

 • prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski (IARP, SARP) - przewodniczący sądu konkursowego
 • mgr inż. arch. Jeremiasz Świerzawski (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • mgr inż. arch. Jakub Owczarek (Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Sosnowcu)
 • mgr Ewa Janczur (Naczelnik Wydziału Inwestycji UM w Sosnowcu)reż. Jacek Jabrzyk (Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych Teatru Zagłębia)
 • reż. Justyna Łagowska (Przewodnicząca Rady Programowej Teatru Zagłębia)
 • mgr Michał Zastrzeżyński (Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca)
 • mgr Łukasz Konarzewski (Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 • mgr inż. arch. Danuta Fredowicz (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marek Skwara (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Rafał Paszenda (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Marcin Pawłowski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Wojciech Podleski (IARP, SARP)
 • mgr inż. arch. Jerzy Gurawski (IARP, SARP)

Sekreterze konkursu:

 • mgr inż. arch. Maciej Grychowski (IARP, SARP) – sekretarz organizacyjny
 • mgr inż. Ewa Klimonda – zastępca sekretarza organizacyjnego

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Teatr%20Zaglebia/Regulamin%20konkursu%20TZ.pdf

Kraków

termin składania prac

16.01.2022

„Light up! With AQForm”

organizator: AQForm

Firma AQForm zaprasza profesjonalistów w dziedzinie architektury wnętrz, jak i studentów, do udziału w konkursie „Light up! With AQForm”. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów wnętrz prywatnych i komercyjnych, w których wykorzystano oświetlenie AQForm. Konkurs ma charakter otwarty. Pula nagród wynosi 60 000 zł.

„Światło oswaja przestrzeń, pobudza do działania, inspiruje. Odpowiednio dobrane, owocuje doznaniami. Pozwala odkryć walory estetyczne wnętrza, skrupulatnie dopracowane detale designerskich mebli czy precyzyjnie dobrane kolory na ścianach. Światło budzi emocje, tworząc zarazem tożsamość aranżacji. Tak istotna rola światła była inspiracją do stworzenia konkursu „Light up! With AQForm”, który dzięki swej formie oraz wielu ciekawym kategoriom, pozwoli porównać współczesną funkcję światła z koncepcją oświetlenia przyszłości” – czytamy w informacji organizatora.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie:

•wśród profesjonalistów: najlepszych projektów, w których oświetlenie odgrywa istotną rolę, zarówno wśród zgłoszeń koncepcyjnych, jak i zgłoszeń projektów już zrealizowanych

•wśród studentów: najbardziej kreatywnej koncepcji oświetlenia przyszłości

warunki

Przedmiotem konkursu są:

 • koncepcyjne lub zrealizowane (po 01.01.2018 r.) projekty wnętrz prywatnych i komercyjnych, które zostały oświetlone oprawami AQForm
 • koncepcje oświetlenia w roku 2050 r. Prace konkursowe powinny zostać przedstawione w formie zdjęć lub wizualizacji.

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach:

 • 1.0 – Light up the space!

  Kategoria przeznaczona dla praktykujących architektów i projektantów, a dotycząca zrealizowanych projektów w Polsce lub zagranicą po 01.01.2018. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie zdjęć zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni z oświetleniem AQForm. Ta kategoria ma swoje dwie podkategorie:
  1.1 – Light up the space: private (zgłoszenia przestrzeni prywatnych, tj. mieszkania, domy, apartamenty itp.)
  1.2 – Light up the space: public (zgłoszenia przestrzeni publicznych, tj. HoReCa, przestrzenie użyteczności publicznej itp.)

 • 2.0 – Light up creativity!

  Kategoria przeznaczona dla praktykujących architektów i projektantów, a dotycząca projektów koncepcyjnych. Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie wizualizacji zaprojektowanej przestrzeni z oświetleniem AQForm. Kategoria składa się z dwóch podkategorii:
  2.1 – Light up creativity: private (zgłoszenia przestrzeni prywatnych, tj. mieszkania, domy, apartamenty itp.)
  2.2 – Light up creativity: public (zgłoszenia przestrzeni publicznych, tj. HoReCa, przestrzenie użyteczności publicznej itp.)

 • 3.0 – Light up the future!

  Kategoria dla studentów kierunków artystycznych lub innych związanych z projektowaniem. Przedmiotem tej kategorii jest przedstawienie koncepcji światła na rok 2050. Zgłoszenie konkursowe powinno być twórczą i interpretacją możliwych kierunków rozwoju oświetlenia w przyszłości. Jak zmienią się wnętrza, w których żyjemy i jaką rolę będzie w nich pełnić oświetlenie? Jak w przyszłości światło wpłynie na naszą przestrzeń życiową? Jakie zmiany zajdą w podejściu do projektowania? Celem tej kategorii jest zastanowienie się nad kierunkiem rozwoju roli oświetlenia we wnętrzach przyszłości.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujące w Polsce. W konkursie mogą brać także udział zespoły projektowe, składające się z osób spełniających ww. warunki. Z udziału wyłączeni są z kolei pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele organizatora oraz osoby zaangażowane w organizację konkursu, a także osoby najbliższe w stosunku do tych osób.

Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

kalendarium

 • Termin zadawania pytań do konkursu: 16.12.2021 r.
 • Termin składania prac: 16.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 02/03.2022 r.

nagrody

1.0 – Light up the space!

 • 1.1 – Light up the space: privat
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe
 • 1.2 - Light up the space: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe

2.0 - Light up creativity

 • 2.1 - Light up creativity: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe
 • 2.2 - Light up creativity: public
  I nagroda: 3 500 zł
  II nagroda: 2 500 zł
  III nagroda: 1 500 zł
  Wyróżnienia: nagrody rzeczowe

3.0 – Light up the future

 • I nagroda: 1 500 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • II nagroda: 1 000 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • III nagroda: 500 zł, warsztat Light Magic dla 4 osób, zestaw upominkowy przygotowany we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

jury

 • Przewodnicząca: Barbara Olesiak-Kasparek, Marketing Manager AQForm
  Pozostali członkowie:
 • dr Emilia Cieśla, Kierowniczka Katedry Architektury Wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
 • prof. Krzysztof Ingarden, architekt, Dziekan na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Kamil Białas, Redaktor naczelny magazynu whiteMAD i serwisu whitemad.pl
 • Bohdan (Biś) Lisowski, architekt, Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
 • Piotr Jasiołek, Key Account Manager Export AQForm

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

regulamin

https://light-up.aqform.com/wp-content/uploads/2021/06/Light-up-with-AQForm-regulamin-2.pdf

Białystok

termin składania prac

22.10.2021

„Drewno w Architekturze”. Ogólnopolski konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe

organizator: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Unibep, Danwood

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłosił kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze” na najlepsze magisterskie prace dyplomowe. Przedmiotem konkursu są dyplomowe projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Nagrody przyznawane są zarówno autorom prac, jak i promotorom.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych magisterskich prac dyplomowych kierunku architektura, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Prestiż konkursu mają budować jurorzy – wybitni twórcy i naukowcy, a także autorzy projektów – kreatywni młodzi architekci zafascynowani walorami drewna.

„Drewno jest materiałem naturalnym. Związanym z architekturą wernakularną i tradycyjnymi metodami wznoszenia budynków. Jest też tworzywem umożliwiającym projektowanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, wyrafinowanych elementów i detali, niepowtarzalnych powierzchni. To olbrzymi i ciągle nie do końca wykorzystany potencjał strukturalny, plastyczny i fakturalny” – czytamy w informacji organizatora.

Konkurs organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami Unibep i Danwood, które są fundatorami nagród.

warunki

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 01-22.10.2021 r.
 • Termin obrad jury: 05.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 25.11.2021 r.

nagrody

Nagrody dla autorów projektów:

 • I Nagroda: 8 000 zł
 • II Nagroda: 6 000 zł
 • III Nagroda: 4 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 2 000 zł

Nagrody dla promotorów prac:

 • I Nagroda: 2 000 zł
 • II Nagroda: 2 000 zł
 • III Nagroda: 2 000 zł
 • Dwa równorzędne wyróżnienia: po 1 000 zł

sąd konkursowy

Przewodniczący: Dziekan Wydziału Architektury PB, dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

Komisarz Konkursu:

dr inż. arch. Adam Jakimowicz

Sekretarze Konkursu:

dr inż. arch. Katarzyna Asanowicz
dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski
dr inż. arch. Aleksander Owerczuk

Ponadto, w skład jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep S.A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB spośród wybitnych architektów i nauczycieli akademickich.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Patronem medialnym konkursu jest m.in. Architektura&Biznes.

regulamin

http://drewnowarchitekturze.pl/index.php/regulamin/

Mysłowice

termin składania prac

05.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Miasto Mysłowice

Miasto Mysłowice ogłosiło konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic. Projekt ma przyciągać mieszkańców oraz przyjezdnych do centrum miasta. Konkurs przeprowadzi katowicki oddział SARP.

cel

Konkurs ma na celu:

 • uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalno-użytkowym i architektonicznym koncepcji dla fragmentu centrum miasta będącego przedmiotem realizacji polityki przestrzennej miasta na przestrzeni 20-30 lat
 • uzyskanie najlepszego projektu Masterplanu terenu na północ od ul. Kaczej określającego możliwości i zasady inwestycyjne dla tego obszaru będące podstawą do realizacji szczegółowej wielobranżowej koncepcji przestrzennej
 • zagospodarowania północnej pierzei rynku w miejscu obecnej konstrukcji w ujęciu tymczasowym-realizacyjnym oraz perspektywicznym docelowym-koncepcyjnym.

warunki

Konkurs ma charakter realizacyjny i dwuetapowy. W pierwszym etapie zainteresowani konkursem składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. W drugim etapie następuje składanie opracowań studialnych przez zakwalifikowanych uczestników. Autorzy najlepszych opracowań studialnych zostaną zaproszeni do składania prac.

Organizator oczekuje, że uczestnicy zaproponują rozwiązania kompleksowe, pobudzające mieszkańców, sprowadzające ich do centrum nie tylko jako czasowych użytkowników. W kamienicach będących w posiadaniu bądź dyspozycji MZGK przewiduje się głównie funkcje mieszkalnezusługami w parterach. Rozwiązania przyjęte w konkursie winny stać sięmagnesem przyciągającym do centrum, gdzie mieszkanie będzie atrakcyjne i przyjazne.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie i wytyczne dot. prac znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 17.06.2021 r. godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: do ośmiu tygodni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników do godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: do sześciu tygodni od ogłoszenia listy autorów najlepszych opracowań studialnych do godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14 dni od terminu składania prac konkursowych

nagrody

 • I Nagroda: 20 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • Trzy wyróżnienia: po 10 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Jacek Krych, architekt IARP, architekt krajobrazu (SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, architekt IARP (SARP) – Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
 • mgr inż. arch. Marek Szeniawski, architekt krajobrazu (SARP)
 • mgr inż. arch. Ewa Szymańska-Sułkowska, architekt IARP, urbanista (SARP)
 • mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, architekt IARP, urbanista (SARP, TUP)
 • dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, architekt IARP, (SARP) – Sędzia Referent
 • mgr Łukasz Konarzewski-Śląski – Wojewódzki Konserwator Zabytków (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, architekt IARP, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, Profesor Politechniki Krakowskiej (z ramienia Zamawiającego)
 • mgr Marta Jabłczyńska, Sekretarz Miasta Mysłowice
 • mgr Małgorzata Książek-Grelewicz, Dyrektor MZGK Mysłowice
 • mgr inż.arch. Judyta Rduch, architekt IARP, Z-ca Dyrektora MZGK Mysłowice (z ramienia Zamawiającego)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2022_Centrum%20Myslowice/Regulamin%20Konkursu.pdf

Gliwice

termin składania prac

08.11.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

organizator: SARP Oddział Katowice | inwestor: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Katowicki oddział SARP wraz z gliwickim oddziałem Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłosiły konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Konkurs ma charakter realizacyjny i prowadzony jest w dwóch etapach.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji dla inwestycji „Budowa nowego Budynku Klinicznego wraz z blokiem operacyjnym celem uzupełnienia kompleksowości realizowanych świadczeń onkologicznych Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

warunki

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie chętni składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Następnie zakwalifikowani uczestnicy składają opracowania studialne. W drugim etapie autorzy pięciu najlepszych opracowań zapraszani są do składania projektów. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 14.06.2021 godz. 15:00
 • Termin składania opracowań studialnych: 23.08.2021 godz. 15:00
 • Termin składania prac konkursowych: 08.11.2021 godz. 15:00
 • Ogłoszenie wyników: Do 21 dni od terminu składania prac

nagrody

 • I Nagroda: 50 000 zł
 • II Nagroda: 40 000 zł
 • III Nagroda: 15 000 zł

sąd konkursowy

 • mgr inż. arch. Piotr Fischer – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Referent. IARP, SARP Katowice
 • dr inż. arch. Andrzej Duda – Zastępca Przew. Sądu konkursowego. Zastępca Referenta.IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Sędzia konkursowy IARP, SARP Warszawa
 • mgr inż. arch. Joanna Małecka – Sędzia konkursowy. Zastępca Referenta. IARP, SARP Katowice
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – Sędzia konkursowy Dyrektor Oddziału NIO-PIB w Gliwicach
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek – Billewicz – Sędzia konkursowy Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki
 • mgr Zdzisław Tarasiewicz – Sędzia konkursowy, Zastępca Dyrektora Oddziału NIO-PIB w Gliwicach ds. Administracyjno –Technicznych
 • mgr inż. arch. Damian Kałdonek – Sędzia konkursowy specjalista ds. projektów inwestycyjnych Oddziału NIO-PIB w Gliwicach

więcej informacji

Materiały do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

regulamin

http://sarp.katowice.pl/uploads/file/2021_Onkologia/01_Regulamin/210524/Regulamin_Konkursu.pdf

Polska

termin składania prac

30.10.2021

Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. H. Skibiniewskiej (AiB)

organizator: Wydawnictwo AiB

Wydawnictwo AiB wraz z redakcją magazynu i portalu Architektura&Biznes zaprasza studentów architektury do udziału w konkursie „Zdrowy Dom. Konkurs studencki im. Haliny Skibiniewskiej”. Zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji domu jedno lub wielorodzinnego zgodnie z ideą zrównoważonego projektowania.

cel

Celem konkursu jest promocja zdrowej, zrównoważonej architektury mieszkaniowej, przyjaznej użytkownikom i środowisku, jak również wyłonienie najlepszego projektu domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego. Projektu przyjaznego użytkownikom, przemyślanego funkcjonalnie, stworzonego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Współgrającego z naturą, cyklem dobowym słońca — a tym samym, zapewniającego odpowiednie, naturalne oświetlenie przestrzeni. Tak rozplanowanego, aby zniwelować straty energetyczne oraz ułatwić przewietrzanie pomieszczeń. Projektu zawierającego mądre, ekologiczne rozwiązania. Patronką konkursu jest Halina Skibiniewska, wybitna architektka, urbanistka, profesora i wykładowczyni Politechniki Warszawskiej znana była głównie z tego, że w szczególności bliskie było jej mieszkalnictwo.

warunki

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci architektury i uczelni kierunkowych projektowych z Polski i zagranicy. Uczestnik konkursu musi posiadać nieograniczone prawa autorskie do zgłaszanej pracy. Szczegółowe warunki uczestnictwa i wytyczne dot. prac konkursowych znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 30.10.2021 r. (do godz. 15:00)
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 11.2021 r.

nagrody

 • Nagroda główna: 4 000 zł + roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes
 • I nagroda w kategorii dom jednorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • I nagroda w kategorii dom wielorodzinny: roczna prenumerata miesięcznika Architektura&Biznes oraz dyplom
 • Nagroda publiczności: zostanie wyłoniona w głosowaniu internetowym na portalu A&B

jury

 • Magdalena Górska — architektka, założycielka pracowni eKodama
 • Bartosz Haduch — architekt, założyciel grupy projektowej NArchitekTURA
 • Kacper Kępiński — kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, Redaktor A&B
 • Małgorzata Kuciewicz — architektka, założycielka grupy CENTRALA
 • Małgorzata Tomczak — redaktorka naczelna Architektura&Biznes. Krytyczka i badaczka przestrzeni miejskich, architektury, sztuki i designu
 • Ola Kloc — sekretarz redakcji, redaktorka portalu i działu Wydarzenia w magazynie A&B.
 • Dobrawa Bies — sekretarz konkursu, redaktorka portalu A&B.

regulamin

https://www.architekturaibiznes.pl/articlefile/7736/135246

Waszyngton

termin składania prac

02.01.2022

WWF Observation Cabins

organizator: Young Architects Competitions, WFF

Young Architects Competitions wspólnie i WWF zapraszają do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym WWF Observation Cabins. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie nowych punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających. Nagroda główna w konkursie wynosi 8 000 euro.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektonicznej punktów obserwacyjnych oraz centrum dla zwiedzających, jak również promowanie idei architektury „oswojonej z naturą”. Jednym z jej założeń jest pozytywny wpływ projektantów na środowisko naturalne.

warunki

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Wysokość zależna od terminu rejestracji. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne na stronie organizatora.

kalendarium

 • Rejestracja: do 01.01.2022 r.
 • Składanie prac: do 02.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 01.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 8 000 euro
II Nagroda: 4 000 euro
III Nagroda: 2 000 euro
Dwa wyróżnienia pieniężne: 500 euro
10 wyróżnień honorowych

Ponadto, prace wszystkich lauretów zostaną opublikowane w magazynach architektonicznych oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

sąd konkursowy

 • Mariana de Delás
 • Raulino Silva (RAULINO SILVA ARQUITECTO)
 • Simon Frommenwiler (HHF ARCHITECTS)
 • Nicola Scaranaro (FOSTER + PARTNERS)
 • Giulio Rigoni (BJARKE INGELS GROUP)
 • Marco Cattaneo (NATIONAL GEOGRAPHIC)
 • Fulco Pratesi (WWF ITALIA)
 • Gilda Ruberti (REGION TUSCANY)
 • Renato Grimaldi (ITALIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT)
 • Carlo Alessandro Puri Negri (BLUE SGR)

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora

warunki

https://static.youngarchitectscompetitions.com/public/download_attachment/4f8_WOC_Rules_eng_ita_fr_es_pt_ru_zh.zip

Polska

termin składania prac

31.12.2021

BRUK-BET City Design

organizator: Bruk-Bet

Firma Bruk-Bet zaprasza architektów i projektantów do udziału w pierwszej edycji konkursu Bruk-Bet City Design. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie i docenienie najciekawszych projektów aranżacji krajobrazu i zagospodarowania przestrzeni publicznej, w których zostały zastosowane produkty Bruk-Bet sp. z o.o.z serii Prestige i Top Prestige z udziałem ponad 60% wszystkich materiałów nawierzchniowych w projekcie, jak również promowanie innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu nowoczesnych miast.

warunki

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej lub półpublicznej (place, skwery, parki, nawierzchnie przed budynkami użyteczności publicznej itp.) z użyciem ponad 60% materiałów nawierzchniowych Bruk-Bet Sp. z o.o. z serii Prestige i Top Prestige. W Konkursie mogą brać udział projekty opracowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021, które wykonane zostały w ramach zamówienia inwestorskiego z zamiarem realizacji w latach 2021-2023.

Jury oceni prace według następujących kryteriów:

 • innowacyjność i pomysłowość projektu
 • atrakcyjność prezentacji produktów BRUK-BET sp. z o.o.
 • sposób łączenia wzorów, kolorów, produktów z różnych linii a także innych materiałów wykorzystywanych do aranżacji przestrzeni
 • uwzględnienie relacji z otoczeniem

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 15.02.2022 r.

nagrody

 • I Nagroda: 25 000 zł
 • II Nagroda: 10 000 zł
 • III Nagroda: 5 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora konkursu.

regulamin

https://www.bruk-bet.pl/konkurscitydesign/regulamin_brukbet_city_design.pdf

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Microhome 2021

organizator: Bee Breeders

Bee Breeders zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu Microhome, w którym uczestnicy zaproponują projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizatorzy zachęcają do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne.

cel

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid) oraz promowanie projektów wykorzystujących nowoczesne technologie i wprowadzających innowacyjne rozwiązania.

warunki

Uczestnicy zgłaszają do konkursu projekty dwuosobowych mikro-domów (modułowych konstrukcji typu off-grid). Organizator nie określił konkretnego miejsca, w którym mogłyby stanąc mikro-domy, dlatego uczestnicy mogą zaprojektować je dla dowolnej przestrzeni. Jedynym wymogiem technicznym jest to, aby całkowita powierzchnia użytkowa konstrukcji nie przekraczała 25 mkw. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z nowoczesnych technologii i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich i prowadzony jest w języku angielskim. Można wziąć w nim udział indywidualnie lub zespołowo (maks. cztery osoby). Obowiązują opłaty rejestracyjne ze zniżką dla studentów. Szczegółowe warunki udziału na stronie konkursu.

kalendarium

 • Koniec rejestracji: 02.11.2021 r.
 • Składanie prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2022 r.

nagrody

I Nagroda: 3 000 $
II Nagroda: 1 500 $
III Nagroda: 500 $
BB Student Award: 500 $
BB Green Award: 500 $
Sześć honorowych wyróżnień

sąd konkursowy

 • Patrik Schumacher - Zaha Hadid Architects, UK
 • Anne Cecilie Haug - Oslo office of Snøhetta, Norway
 • Carlo Ratti - MIT Senseable City Lab and founded CRA-Carlo Ratti Associati, USA
 • Jemuel Joseph - Cover Technologies, USA
 • Brian Gaudio - Module Housing, USA
 • Francesca Perani - Francesca Perani Enterprise, Italy
 • Sheri Koones - media, USA

więcej informacji

Szczegóły na stronie konkursu.

Międzynarodowy

termin składania prac

07.12.2021

Legendary Bird Home 2021

organizator: Birdly

Start-up Birdly zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie Legendary Bird Home 2021, którego celem jest wspieranie aktywizmu ekologicznego na całym świecie poprzez zbieranie środków na budowę budek dla ptaków. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu oryginalnych, ale jednocześnie funkcjonalnych projektów domków dla ptaków.

cel

Celem konkursu Legendary Bird Home 2021 jest zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysu środowiska naturalnego, a także wspieranie aktywizmu ekologicznego poprzez promocję rozwiązania, jakim są budki dla ptaków oraz zbieranie środków na ich budowę.

warunki

W konkursie mogą brać udział osoby z całego świata: indywidualnie lub w maks. 4-osobowych zespołach. Nie ma obowiązku posiadania kwalifikacji zawodowych. Projekt powinien zawierać szczegółowe informacje na temat metody budowy budek dla ptaków i potrzebnych materiałów. Zaleca się wykorzystanie prostych, powszechnie dostępnych narzędzi do wykonania budek. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Ich wysokość uzależniona jest od terminu rejestracji.

kalendarium

 • I etap rejestracji: do 11.05.2021 r.
 • II etap rejestracji: 12.05 – 07.09.2021 r.
 • III etap rejestracji: 08.09 – 02.11.2021 r.
 • Termin składania prac: 07.12.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 15.02.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda: 3 000 €
 • II Nagroda: 1 500 €
 • III Nagroda: 500 €

sąd konkursowy

 • Marco Barba
 • Douglas Barnhard
 • Mark Gabbertas
 • James Krueger
 • Heike Schlauch
 • Jolanta Uczarczyk
 • Farid Esmaeil
 • Ahmed Al-Ali
 • Chad Wright

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie konkursu.

Międzynarodowy

termin składania prac

10.11.2021

Architect of The Year Awards 2021 - międzynarodowy konkurs architektoniczny

organizator: The Architecture Community

The Architecture Community zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie architektonicznym Architect of The Year Awards 2021. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie architektury, której celem jest wyróżnienie i promowanie nowatorskich projektów. Dwa główne panele konkursu to: design i architektura. W konkursie mogą brać udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata.

cel

Architect of the Year Awards to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie architektury. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie wybitnych, nowatorskich projektów, które na nowo definiują architekturę poprzez wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze technologii, materiałów, programów czy estetyki. Architect of the Year Awards to również forum, na którym badane są relacje między architekturą a przyrodą, architekturą a jej twórcami oraz miastem.

warunki

W konkursie mogą wziąć udział architekci, projektanci i inżynierowie z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu sędziowie ocenią prace w dwóch głównych panelach: design i architektura i w kilkunastu kategoriach. Obowiązują opłaty rejestracyjne. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

kalendarium

 • Termin rejestracji udziału w konkursie: 31.10.2021 r.
 • Termin składania prac: 10.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

nagrody

Konkurs ma charakter honorowy, co oznacza, że nie przewidziano w nim nagród pieniężnych.

sąd konkursowy

 • Ivan Bernal, Director Campus: Kent
 • Rubén Alcolea, Visiting Professor, Cornell University
 • Archt. Dr. Narein Perera, Chartered Architect by profession

więcej informacji

Szczegłowe informacje dostępne na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

EQUITONE [lunara] - materiał elewacyjny z włókno-cementu
Margate XLDF – cegła klinkierowa o wyjątkowej fakturze oraz barwie
REHAU NA WARSAW HOME
Farby – innowacje 2021