Aktualne konkursy architektoniczne

Aktualne konkursy architektoniczne

Siemianice, gmina Słupsk

termin składania prac

31.03.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach

organizator: SARP Oddział Słupsk | inwestor: Gmina Słupsk

SARP Słupsk zaprasza do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach, położonych w gminie Słupsk.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy „Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych” w Siemianicach w gminie Słupsk z dodatkowym funkcjonalnie, odrębnym elementem pod postacią Przychodni POZ Siemianice wraz z zagospodarowaniem terenu.

Obszar objęty konkursem to szereg działek (obecnie rolnych) położonych w południowowschodniej części Siemianic, na skraju wsi, w otoczeniu istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej. Obszar graniczy ponadto z terenami lasów i pól.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym i prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, jednoetapowego oraz wymaga przedstawienia przez uczestnika tylko jednej pracy konkursowej.

Zgłoszona koncepcja musi uwzględniać zarówno charakter zróżnicowanego funkcjonalnie przedsięwzięcia, jak i wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadującą zabudowę oraz otoczenie i krajobraz. Powinna zawierać elementy innowacyjne oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez zamawiającego.

Zamawiający oczekuje funkcjonalnego, energooszczędnego i o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznego użytkownikom budynku (budynków) o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej, formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

Maksymalny planowany koszt wykonania inwestycji realizowanej w oparciu o pracę konkursową nie powinien przekroczyć kwoty 30 000 000 zł brutto.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:

 • zasada ochrony środowiska naturalnego, wyznaczająca tereny zieleni, tereny biologicznie czynne, tereny objęte zakazem zabudowy i ochroną,
 • zasada nowatorskiego, przyjaznego mieszkańcom i atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczająca ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne,
 • zasada kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczająca jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne (dostępne bez ograniczeń), objęte zakazem zabudowy lub ochroną,
 • zasada sprawnej obsługi komunikacyjnej, wyznaczająca organizację ruchu, układ dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • jakości relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem,
 • nowatorstwa i atrakcyjności rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych,
 • nowatorstwa i jakości rozwiązań proekologicznych i oszczędności energii,
 • potencjalnej elastyczności realizacji — możliwości etapowania,
 • realności i optymalizacji ekonomicznej przyjętych rozwiązań,
 • elastyczności użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości).

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

 • termin składania wniosków o udział w konkursie: do 2 lutego 2022 roku,
 • termin poinformowania uczestników do dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 7 lutego 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: 31 marca 2022 roku do godz. 15.00
 • ogłoszenie wyników: 24 kwietnia 2022 roku.

nagrody

Suma nagród pieniężnych pięnieżnych w konkursie wynosi 50.000 zł brutto.

W konkursie przyznane zostaną:

 • I nagroda — 25.000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda — 15.000 zł brutto,
 • III nagroda — 10.000 zł brutto.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Piotr Śmierzewski – przewodniczący sądu, sędzia konkursowy SARP, SARP O. Koszalin,
 • Janusz Kaczmarek – sędzia referent, SARP O. Słupsk,
 • Maciej Araszkiewicz – SARP O. Słupsk,
 • Marek Perepeczo – SARP O. Koszalin,
 • Adam Sędziński – Urząd Gminy Słupsk,
 • Joanna Szmidt – Urząd Gminy Słupsk,
 • Michał Ziętek – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/ck-cus/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/ck-cus/regulamin/

Ogólnopolski

termin składania prac

28.02.2022

Konkurs „Inspirujący produkt codziennego użytku NA STÓŁ”

organizator: Galeria Wnętrz City Meble, TRE Product

Trwa V edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych projektantów, organizowanego przez trójmiejską Galerię Wnętrz City Meble. Tegorocznym wyzwaniem jest stworzenie inspirującego produktu codziennego użytku NA STÓŁ! Zwycięska praca wejdzie w 2022 roku do kolekcji marki TRE, stworzonej przez Tomka Rygalika.

cel

Celem konkursu „Inspirujący produkt codziennego użytku NA STÓŁ” organizowanego przez Galerię Wnętrz City Meble i markę TRE Product we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku jest zaprojektowanie ponadczasowego produktu codziennego użytku do współczesnego wnętrza, w zgodzie z ideami zrównoważonego rozwoju oraz wartościami i charakterem marki TRE. Zwycięski projekt przejdzie proces wdrożenia do kolekcji marki TRE, stworzonej przez Tomka Rygalika, współorganizatora konkursu.

warunki

Konkurs na projekt ponadczasowego produktu codziennego użytku jest jednoetapowy i skierowany do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, przede wszystkim wzornictwa i architektury wnętrz, w całej Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach, a każdy z uczestników może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.

Prace konkursowe, oceniane będą pod względem:

 • prawidłowej interpretacji tematu i użytych materiałów,
 • estetyki, jakości wykonanej pracy,
 • innowacyjności, oryginalności,
 • możliwości wdrożenia projektu do produkcji.

kalendarium

 • termin składania prac: do 28 lutego 2022 roku do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu: 14 marca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: marzec 2022 roku.

nagrody

Pierwszą nagrodą, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest wyjazd na międzynarodowe targi mebli i designu w MediolanieSalone del Mobile. Organizator konkursu zapewnia również przelot i pobyt w hotelu.

Zwycięski projekt zostanie wyprodukowany przez współorganizatora konkursu, firmę TRE i włączony do kolekcji marki. Zwycięzca konkursu będzie miał okazję współpracować z zespołem TRE przy wdrożeniu do produkcji własnego projektu, opracowywaniu strategii sprzedaży i wprowadzaniu produktu na rynek.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://citymeble.com/gdansk/konkurs-inspirujacy-produkt-zapoznaj-sie-z-regulaminem,1741,pl.html

regulamin

https://citymeble.com/gdansk/files/1741/Regulamin_konkursu_inspiruja%CC%A8cy_produkt_NA_STOLE.pdf

Starogard Gdański

termin składania prac

28.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej siedziby Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

organizator: Gmina Miejska Starogard Gdański

Od 2012 roku w Starogardzie funkcjonuje upamiętniający Kazimierza Deynę szlak edukacyjno-historyczny „Legenda Deyny”, który biegnie obok rodzinnego domu piłkarza, szkoły, w której się uczył i boiska drużyny ZKS Włókniarz, na którym trenował. Zwieńczeniem trasy jest Stadion Miejski, obok którego powstać ma Centrum Sportowo-Edukacyjne.

cel

Celem Konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji architektoniczno‑budowlanej siedziby Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt powstać ma w obrębie kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijczyków 1.
 
Obiekt ten pełnić ma funkcję uzupełniającą dla istniejącego Stadionu Miejskiego, który również nosi imię urodzonego w Starogardzie Gdańskim piłkarza. Od 2012 roku w Starogardzie funkcjonuje upamiętniający sportowca szlak edukacyjno-historyczny „Legenda Deyny”, który biegnie obok rodzinnego domu piłkarza, szkoły, w której się uczył i boiska drużyny ZKS Włókniarz, na którym trenował. Zwieńczeniem trasy jest wspomniany stadion, gdzie na jednej z trybun fani mogą odnaleźć postać Deyny.

warunki

Jest to konkurs studialny, prowadzony w procedurze konkursu nieograniczonego i jednoetapowego. Projektowany obiekt pełnić będzie funkcje ekspozycyjną (prezentującą postać Kazimierza Deyny na tle piłkarskim i społecznym, upowszechniającą wiedzę zarówno o samym piłkarzu, jak i dyscyplinie sportowej, którą uprawiał) i szkoleniowosportową (skupioną na prowadzeniu warsztatów tematycznych i szkoleń). Jak czytamy w regulaminie, w architekturze budynku mile będą widziane elementy nawiązujące do piłki nożnej budujące rozpoznawalność obiektu i jego unikatowy charakter.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu: 21.01.2022 r.
Termin składania prac konkursowych: 28.02.2022 r., do godziny 15.30
Ogłoszenie wyników konkursu: 18.03.2022 r.

nagrody

I Nagroda – 25 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 2 500 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

 • Marzena Klein – Dyrektorka Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd., Przewodnicząca Sądu Konkursowego,
 • mgr inż. arch. Maria Landowska – Sędzia referent,
 • dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska – Sędzia Konkursowy,
 • Iwona Trocha – Zastępczyni Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd., Sędzia Konkursowy,
 • Janusz Karczyński – naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
 • Małgorzata Kwiatkowska – zastępczyni naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
 • Renata Połomska – naczelnik Wydziału Informacji Społecznej, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy,
 • Olgierd Lichy – pracownik Wydziału Organizacyjnego, Urząd Miasta Starogard Gd., Sędzia Konkursowy.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://bip.starogard.pl/a,23712,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budowy-siedziby-centrum-sportowo-edukac.html

regulamin

https://bip.starogard.pl/a,23712,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-budowlanej-budowy-siedziby-centrum-sportowo-edukac.html

Łęczyca

termin składania prac

28.02.2022

Konkurs na „Projekt koncepcyjny szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do Grodziska w Tumie – Pierścień Księżnej Salomei”

organizator: Miasto Łęczyca i Gmina Góry św. Małgorzaty | inwestor: Miasto Łęczyca

Trwa otwarty, jednoetapowy konkurs na przedstawienie projektu koncepcyjnego szlaku pieszo-rowerowego, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów koncepcyjnych szlaku pieszo-rowerowego przebiegającego przez grunty położone na terenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty tworzącego Pierścień Księżnej Salomei, który zawierać będzie charakterystyczne elementy małej architektury związane z obszarem Grodziska w Tumie i przyczyni się do promocji regionu.

 

 

grunty położone na terenie Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty

© Miasto Łęczyca

warunki

Konkurs na projekt koncepcyjny ścieżki pieszo-rowerowej jest otwarty, jednoetapowy. Udział w konkursie dopuszcza pracę w zespołach dwuosobowych.

Ważnym aspektem jest uwzględnienie w projekcie działek niebędących własnością Miasta Łęczyca i Gminy Góra św. Małgorzaty i uwzględnienia rozwiązania mającego na celu zapewnienie dojazdu do działek prywatnych.

Projekt koncepcyjny szlaku powinien zawierać takie punkty jak: miejsca przystankowe dla uczestników szlaku (ławki, altany), miejsca naprawy rowerów oraz inne elementy małej architektury. W projekcie szlaku należy uwzględnić jego widoczność w porze wieczorowej i nocnej, uwzględniając jako konieczne zachowanie bezpieczeństwa dla jego uczestników. Szlak jako specjalnie wytyczona i oznakowana trasa przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, powinna być widoczna i dostępna dla wszystkich uczestników.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie:

 • rozwiązań projektowych oraz wykształcenia właściwego rozwiązania projektowego w kontekście otoczenia, środowiska kulturowego, akcentów przestrzennych zastanych przez projektanta w momencie podejmowani zadania projektowego,
 • spójności wybranej estetyki architektonicznej, jej adekwatności dla prezentowanego programu
 • estetyki prezentacji projektu architektonicznego, jego czytelności i przyswajalności.

kalendarium

 • termin składania prac: do 28 lutego 2022 roku,
 • powołanie komisji konkursowej: 1 marca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: 16 marca 2022 roku.

nagrody

W konkursie zostanie przyznana nagroda o łącznej puli 5 tys. zł. Fundatorem nagrody są Miasto Łęczyca i Gmina Góra św. Małgorzaty. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród w przypadku prac wyróżnionych.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na portalu Miasto Łęczyca.

regulamin

https://leczyca.info.pl/wp-content/uploads/2021/12/Regulamin-konkursu.pdf

Baghere

termin składania prac

13.06.2022

Konkurs Kaira Looro 2022 — Dom Dzieci

organizator: Balouo Salo

W wyniku niedoboru żywieniowego wynikającego z ubóstwa, konfliktów i kryzysu środowiskowego 149 milionów dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu. Wspierając drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju — „Zero Głodu do 2030” organizatorzy konkursu Kaira Looro postawili w tym roku na stworzenie Domu Dzieci, który będzie monitorował i wspierał działania na rzecz dzieci zagrożonych niedożywieniem.

cel

W wyniku niedoboru żywieniowego wynikającego z ubóstwa, konfliktów i kryzysu środowiskowego 149 milionów dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu. Wspierając drugi z Celów Zrównoważonego Rozwoju — „Zero Głodu do 2030”  organizatorzy konkursu Kaira Looro postawili w tym roku na stworzenie Domu Dzieci, który będzie monitorował i wspierał działania na rzecz dzieci zagrożonych niedożywieniem.
 
Dom Dzieci powstać ma w Afryce, na południu Senegalu, w wiejskim regionie Sedhiou, gdzie 97 procent populacji dotknięta jest ubóstwem, 88 procent rodzin nie ma dostępu do wody pitnej, a 60 procent populacji mieszka w domach bez bezpośredniego dostępu do elektryczności.
 
Budynek wybudowany zostanie w dolinie Tanaff, w wiosce Baghere, gdzie powstanie wyłoniony w ubiegłorocznej edycji konkursu Dom Kobiet. Ma to być miejsce pomagające zapobiegać niedożywieniu dzieci poprzez dostarczanie żywności, rozwijanie programów zwiększających świadomość dotyczącą higieny i opieki zdrowotnej, spotkania z pediatrami i pracownikami opieki społecznej, a także zapewnianie dachu nad głową pacjentom i szkolenie pielęgniarek środowiskowych.

warunki

Projekt Domu Dzieci powinien:
 • być łatwy w budowie,
 • powstać z wykorzystaniem zrównoważonych technologii, które nie wymagają użycia ciężkiego lub specjalistycznego sprzętu,
 • wykorzystywać materiały naturalne i/lub pochodzące z recyklingu,
 • wpisać się w społeczne i kulturowe środowisko miejsca, w którym powstanie.

Projektowana przestrzeń powinna mieścić pomieszczenia dla administracji (dla maksymalnie ośmiu osób), magazyn (o powierzchni maksymalnie 20 metrów kwadratowych), miejsce przeznaczone na hospitalizację (z maksymalnie ośmioma łóżkami) i rozrywkę.
 
Budynek ma być parterowy, a jego maksymalna powierzchnia powinna wynosić 250 metrów kwadratowych. Proponowana przestrzeń wewnątrz obiektu powinna być elastyczna i możliwa do adaptacji w rozmaitych sytuacjach.
 
W konkursie można wziąć udział pojedynczo lub w zespole liczącym maksymalnie 5 osób.

Opłata za rejestrację wynosi odpowienio:
 • w I etapie rejestracji: 60 €
 • w II etapie rejestracji: 90 €
 • w III etapie rejestracji: 120 €

kalendarium

 • I etap rejestracji: 15 stycznia - 28 lutego 2022
 • II etap rejestracji: 1 marca - 10 kwietnia 2022
 • III etap rejestracji: 11 kwietnia - 15 maja 2022
 • Termin składania prac: 13 czerwca 2022
 • Ocena jury: 27 czerwca - 3 lipca 2022
 • Ogłoszenie wyników: 11 lipca 2022

nagrody

 • I Nagroda: 5 000 €, budowa i staż w Kengo Kuma & Associates
 • II Nagroda: 2 000 €, staż w Mario Cucinella Architects
 • III Nagroda: 1 000 €, staż w SBGA Blengini Ghirardelli

Przewidywane jest również przyznanie wyróżnień.

sąd konkursowy

 • Kengo Kuma
 • Mario Cucinella
 • Agostino Ghirardelli
 • Benedetta Tagliabue
 • Alice Dietsch
 • Mphethe Morojele
 • Giuseppe Mazzaglia
 • Sharon Davis
 • Ligia Nunes
 • Saad El Kabbaj
 • Driss Kettani
 • Mohamed Amine Siana

więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin i materiały do pobrania dla uczestników, znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

warunki

https://www.kairalooro.com/competition_childrenhouse/en_brief-architecture-competition.html

Warszawa

termin składania prac

13.03.2022

Ogólnopolski konkurs na realizację dzieła artystycznego w metrze warszawskim

organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Trwa ogólnopolski konkurs kierowany do całej społeczności szkół artystycznych na realizację dzieła w przestrzeni metra warszawskiego. Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda”. Projekty można zgłaszać do 13 marca br.

tematyka konkursu

Tematyką konkursu organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie jest hydro-sztuka i akwatyczne wyobraźnie. Jest on odpowiedzą na globalny kryzys wodny i związaną z nim potrzebę wrażliwości na doświadczanie świata przez pryzmat wody rozumianej jako podstawa życia na Ziemi oraz najbliższa nam osoba nie-ludzka. Matronat ideowy nad konkursem przyznany jest hydrofeministce, Astridzie Neimanis, która mówi, że wszystkie_wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Nie tylko bowiem pochodzimy z wody i składamy się z niej, ale przez nią doświadczamy świata i możemy identyfikować się
z problemami ekologicznymi.

Projekt billboardu powinien skłaniać do refleksji nad zmianami w hydrosferze związanymi z kryzysem klimatycznym wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak susze, powodzie, zakwaszenie wód oceanicznych, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia ściekami i mikroplastikiem, zanikanie mokradeł, raf koralowych i bioróżnorodności. Powinien jednak również oferować konstruktywną opowieść o wodzie w rozwijającym się polu twórczych działań o tej tematyce. Nie bez powodu United Nations ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju, zapraszając naukowczynie i naukowców do tworzenia rewolucyjnych rozwiązań na rzecz poprawy stanu wód. Ta jednak nie nastąpi, jeśli nie poprawimy naszego codziennego stosunku do wody, wodnej polityki
i sprawiedliwości.

Proponowany w ramach konkursu zwrot w stronę hydro-sztuki zaprasza do współtworzenia dialogu nauki i sztuki. Zachęca do uruchomienia akwatycznych wyobraźni w celu budowania przyszłościowych opowieści o wodzie i lepszym świecie, uwzględniających więcej-niż-ludzkie więzi z wodą. Skłania do włączania dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii we wspólnototwórcze i kulturotwórcze działania naprawcze.

Tekst i pomysł edycji: dr Ewelina Jarosz

cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną zaprezentowane w Galerii A19 w Warszawie i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023.

Galeria A19 Marymont to przestrzeń, gdzie swoje projekty prezentować mogą młodzi artyści. Powstała ona już w fazie projektowania stacji i stała się miejscem ekspozycji projektów wybieranych cyklicznie w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Jest to również miejsce, gdzie codziennie pojawiają się tysiące pasażerów, a więc i potencjalnych gości galerii. Galeria działa od 2007 roku.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, skierowany do pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestników Szkół Doktorskich i studentów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów Artystycznych i Wydziałów Sztuk Pięknych w Polsce. Za realizację nagrodzonej pracy odpowiada Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Kryteriami oceny projektów są: zgodność z podaną tematyką, poziom artystyczny projektu, zawartość konceptualna projektu.

kalendarium

 • termin składania prac: do 13 marca 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: 31 marca 2022 roku,
 • publikacja prezentacja realizacji projektu: 28 kwietnia 2022 roku.

nagrody

Nagrodą w konkursie będzie realizacja zwycięskiego projektu w przestrzeni stacji metra „Metro Marymont” w Galerii A19 w Warszawie.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

http://ibpp.gargulio.pl/dokumenty/A19/KonkursA19.pdf

międzynarodowy

termin składania prac

20.01.2022

2031 NOW_our cities in 10 years. Międzynarodowy konkurs dla studentów architektury

organizator: Globalworth, Igloo – Habitat and Architecture

Trwa studencki, międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt miast przyszłości 2031 NOW_our cities in 10 years organizowany przez fundację Globalworth i stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture. Prace można zgłaszać do 20 stycznia 2022 roku, a pula nagród wynosi 11 tys. euro.

cel

Celem konkursu architektonicznego 2031 NOW_our cities in 10 years organizowanego przez fundację Globalworth i stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture jest opracowanie wizji urbanistycznej działki o powierzchni 2031 hektarów, znajdującej się w jednym z europejskich miast.

Na tym terenie powinny stanąć budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu i infrastruktura. Uczestnicy nie mogą zapomnieć również o parkach i przestrzeniach publicznych. Proponowany projekt mógłby powstać w 2031 roku i przekształcić wybrane miasto w lepsze do życia miejsce.

 

 

© Globalworth

„NOW_our cities in 10 years to konkurs, w którym podejmujemy kroki w kierunku realizacji zobowiązania, by budować jak najbardziej funkcjonalne, zrównoważone i harmonijne miasta dla środowiska biznesowego i nie tylko. Cieszymy się, że w tym przedsięwzięciu naszym partnerem jest Stowarzyszenie Igloo – Habitat and Architecture, z pomocą którego wspieramy przyszłość architektury w dwóch krajach, w których Globalworth jest liderem rynku biurowego: w Polsce i w Rumunii” — mówiła Georgiana Iliescu, dyrektorka Fundacji Globalworth.

„Dla studentów architektury konkursy są jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami zawodu, do którego się przygotowują, i zdecydowanie powinny znaleźć się w programie studiów” — mówi Bruno Andreşoiu, przewodniczący Igloo – Habitat and Architecture Association.

warunki

Do udziału zaproszeni są studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków architektonicznych i projektowych z Polski i Rumunii, kontynuujący naukę w roku akademickim 2021-2022.

Rejestracja i zgłaszanie prac (jedna osoba może zgłosić kilka propozycji) odbywa się przez formularz online.

kalendarium

 • ogłoszenie konkursu: 15 listopada 2021 roku,
 • webinary: 25 listopada, 15 grudnia 2021 roku i 13 stycznia 2022 roku,
 • termin składania prac: do 20 stycznia 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: 10 marca 2022 roku,
 • publikacja katalogu pokonkursowego: 11 października 2022 roku.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 11 000 euro

 • I Nagroda – 5 000 euro
 • II Nagroda – 3 000 euro
 • III Nagroda – 1 500 euro
 • trzy wyróżnienia (ex aequo) – 500 euro każde

Nagrodzone prace konkursowe zostaną opublikowane w specjalnym katalogu, a uczestnicy, będą mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji w High Tech Learning Center na Uniwersytecie Architektury i Urbanistyki im. Iona Mincu w Bukareszcie.

jury

W skład jury konkursu wchodzą:

 • Bruno Andreșoiu – architekt, współzałożyciel i przewodniczący Igloo – Habitat and Architecture Association,
 • Arjan Dingsté – architekt UNStudio
 • Dimitris Pergamalis – Globalworth Group
 • Krzysztof Ingarden – architekt Ingarden & Ewy
 • Jakub Szczęsny – architekt,
 • Andrei Șerbesc – architekt, założyciel ADNBA.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.2031now.com/competition-rules

regulamin

https://www.entryform.ro/en/2031now/

Ogólnopolski

termin składania prac

31.01.2022

Konkurs dla studentów – Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX

organizator: CEMEX

CEMEX Polska ogłosił konkurs na najlepszą pracę dyplomową, poświęconą innowacyjnym, zielonym rozwiązaniom technologicznym i produktowym dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Głównym założeniem konkursu jest wspieranie oraz promowanie przez CEMEX Polska, wspólnie ze środowiskiem akademickim, transformacji gospodarki naszego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2022 roku.

cel

Celem zorganizowanego po raz pierwszy konkursu „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, wpisujących się w działania dotyczące innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej i kruszywowej. Organizator poszukuje najlepszych prac dyplomowych na temat:

 • zrównoważonego rozwoju i gospodarki niskoemisyjnej,
 • działania w celu redukcji CO2 w łańcuchu wartości 5C (5 punktów: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzacja),
 • ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych ograniczające wykorzystanie zasobów naturalnych (surowce alternatywne lub z recyklingu),
 • gospodarki o obiegu zamkniętym: zagospodarowania surowców odpadowych, przywrócenia materiałów do obiegu,
 • optymalizacji i poprawy efektywności procesów produkcyjnych oraz produktów.

„[...] W ramach konkursu chcemy wyłonić i nagrodzić szczególnie obiecujące, innowacyjne propozycje, opisane w pracach dyplomowych, które powstały w ostatnim czasie na polskich uczelniach. Wierzymy, że dzięki konkursowi, będziemy mogli wspólnie ze środowiskiem naukowym, studentami oraz absolwentami, w pewnym stopniu kreować najistotniejsze z punktu widzenia gospodarki niskoemisyjnej projekty badawcze, rozwiązania, prace dyplomowe. Z drugiej strony jako CEMEX Polska będziemy starali się dzielić naszymi doświadczeniami, oraz zaprezentować potencjalnym pracownikom sektora budowlanego, w tym również potencjalnym pracownikom CEMEX Polska, kierunki rozwoju technologii, produktów oraz rozwiązań oraz potrzeby branży w zakresie gospodarki niskoemisyjnej” — mówił Rafał Gajewski, przewodniczący kapituły konkursu, dyrektor Pionu Handlowego w CEMEX Polska.

warunki

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2019/2020 i 2020/2021. Do konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach.

W części pierwszej, na podstawie nadesłanych streszczeń, jury oceni innowacyjność i oryginalność tematów oraz poprawność merytoryczną i zgodność prac z tematyką konkursu. Na tej podstawie jury zakwalifikuje maksymalnie dziesięć prac do etapu drugiego. Finaliści zostaną poproszeni o przesłanie m.in. pełnej treści swoich prac oraz prezentacji, którą następnie wygłoszą w ustalonym terminie, podczas zdalnego spotkania z członkami jury i kapituły. Jury oceni prace finałowe, uwzględniając m.in. poprawność merytoryczną pracy, innowacyjność tematu oraz możliwość zastosowania opisanych rozwiązań przez CEMEX.  Sposób przedstawienia pracy podczas prezentacji zostanie z kolei oceniony wspólnie przez członków jury i kapituły.

kalendarium

 • zgłoszenie prac do I etapu: 31 stycznia 2022 roku,
 • ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do II etapu: do 6 marca 2022 roku,
 • przesłanie prac wybranych w II etapie: do 31 marca 2022 roku,
 • prezentacja prac przed jury: do 31 maja 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników: czerwiec 2022 roku.

nagrody

 • I Nagroda – 6 000 zł
 • II Nagroda – 4 000 zł
 • III Nagroda – 2 000 zł

Promotor zwycięskiej pracy dyplomowej otrzyma nagrodę w wysokości 3 tys. zł, a promotorzy prac, które otrzymają II i III nagrodę odpowiednio 2 tys. zł i 1 tys. zł.

Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem. Zwycięzca konkursu będzie również promowany w branżowej prasie.

jury i kapituła konkursu

W skład jury konkursu wchodzą:

 • Piotr Górak – menadżer Działu Doradztwa Technicznego, przewodniczący jury,
 • Teresa Bonaszewska-Wyszomirska – menadżerka ZJiTB – Zespół Jakości i Technologii Betonu,
 • Piotr Karbownik – menadżer ds. Zarządzania Produktami – Beton i Kruszywa
 • Henryk Radelczuk – menadżer, Dział Jakości,
 • Łukasz Szabat – menadżer Rozwoju Produktów Specjalistycznych – Beton
 • Piotr Jurczuk – Commercial Development Team Manager

W skład kapituły konkursu wchodzą członkowie zarządu CEMEX:

 • Rafał Gajewski – dyrektor Pionu Handlowego, przewodniczący kapituły,
 • Michał Grys – dyrektor Pionu Materiały,
 • Iwona Wojtasik – dyrektorka Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 • Włodzimierz Chołuj – dyrektor Działu Prawnego,
 • Tadeusz Radzięciak – dyrektor Pionu Technologii i Produkcji Cementu

Przedstawiciele świata nauki:

 • prof. Jan Deja – prodziekan ds. Współpracy, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • prof. Andrzej Garbacz – dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
 • prof. Michał Bołtryk – dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://www.cemex.pl/konkurs-dla-studentow

regulamin

https://www.cemex.pl/regulamin

Warszawa

termin składania prac

04.04.2022

Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, SARP Oddział Warszawa | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Konkurs na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem w Porcie Czerniakowskim w Warszawie jest jednoetapowy i realizacyjny. Jego celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji obiektu i zagospodarowania otaczającego go terenu.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno‑użytkowym koncepcji wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem oraz koncepcji zagospodarowania terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny. Nowy budynek bosmanatu, obok pomieszczeń urzędu morskiego z zapleczem techniczno‑administracyjnym, salą wielofunkcyjną, kawiarnią mieścić ma pomieszczenia dla użytkowników portu (takie jak pomieszczenia klubów sportowych czy sauny).

Sąd konkursowy oceniać będzie nie tylko atrakcyjność proponowanych rozwiązań, ale także zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 31.12.2021 r.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora: do 10.01.2022 r. do godziny 15:00

Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 21.01.2022 r.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących Prac konkursowych: do 28.03.2022 r.

Termin składania prac konkursowych poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową: do 04.04.2022 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie wyników konkursu na Stronie internetowej oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu: 25.04.2022 r.

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto
Dwa wyróżnienia – 5 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej

sąd konkursowy

arch. Magdalena Staniszkis — przewodnicząca
arch. Jan Sukiennik — sędzia referent
arch. Andrzej Jurkiewicz — asystent sędziego referenta
Magdalena Młochowska Dyrektorka Koordynatorka ds. zielonej Warszawy.
arch. Katarzyna Mackiewicz Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum / Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Iwona Zwolińska Dział Wisła /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Mirosław Gajdak Dział Programowania Terenów Zieleni /Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
sekretarz konkursu:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl/index.php/regulamin-konkursu/

Ogólnopolski

termin składania prac

10.02.2022

Druga edycja konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer

organizator: Pfleiderer

Trwa druga edycja konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer Do konkursu zaproszeni są architekci, projektanci, jak również inwestorzy i wykonawcy. Projekty można zgłaszać aż w ośmiu kategoriach do 10 lutego 2022 roku.

konkurs

Od 25 listopada br. trwa druga edycja konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer. Do konkursu zaproszeni są architekci, projektanci, jak również inwestorzy i wykonawcy. Projekty można zgłaszać aż w ośmiu kategoriach.

Celem konkursu pt. Wnętrze Roku Pfleiderer jest wyłonienie najciekawszych, w pełni ukończonych realizacji w branży wykończenia wnętrz oraz meblarskiej, jak również tych w fazie projektowej, wykonanych po 2020 roku, w których zastosowano produkty z kolekcji Mood Stories i Mood Stories Comfort Collection firmy Pfleiderer. Konkurs jest okazją do zaprezentowania i promowania swoich prac. Zgłoszone projekty będą promowane przez firmę Pfleiderer w wielu publikacjach. Szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie konkursu.

kategorie konkursowe

Konkurs został podzielony na osiem kategorii, w ramach których można zgłaszać realizacje:

 • Wnętrza hotelowe – hotele, pensjonaty, aparthotele,
 • Opieka zdrowotna – szpitale, sanatoria, hospicja, apteki, przychodnie,
 • Wnętrza biurowe,
 • Budynki edukacji zbiorowej – przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe,
 • Wnętrza HORECA – restauracje, puby, bary,
 • Wnętrza mieszkalne,
 • Obiekty w fazie projektowej,
 • Obiekty, w których zastosowano dekory z dedykowanych mood’ów kolekcji Mood Stories.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 25 listopada 2021 r.
 • Zgłoszenie projektów: do 10 lutego 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 3 marca 2022 r.

nagrody

Spośród wszystkich zgłoszonych prac wyłoniona zostanie I, II oraz III nagroda. Wygraną stanowią nie nagrody pieniężne, ale również udział w profesjonalnych warsztatach związanych z trendami i designem, jak i limitowany wzornik kolekcji Mood Stories. Każdy zwycięzca będzie miał również zapewnioną publikację wygranej realizacji w kilku najpopularniejszych mediach wnętrzarskich w kraju (HomeBook, DesignAlive, Label).

 • I Nagroda — 8.000 zł brutto, publikacja w mediach branżowych, udział w warsztatach, limitowany wzornik kolekcji Mood Stories,
 • II Nagroda — 5.000 zł brutto, publikacja w mediach branżowych, udział w warsztatach, limitowany wzornik kolekcji Mood Stories,
 • III Nagroda — 3.000 zł brutto, publikacja w mediach branżowych, udział w warsztatach, limitowany wzornik kolekcji Mood Stories,
 • Nagroda Specjalna w kategorii: Obiekty, w których zastosowano dekory z dedykowanych mood’ów — roczna licencja programu CAD Decor Pro, udział w warsztatach kreatywnych, publikacja zwycięskiej realizacji, zestaw upominkowy Mood Stories,
 • Wyróżnienie w każdej z kategorii — udział w warsztatach kreatywnych, publikacja zwycięskiej realizacji, zestaw upominkowy Mood Stories.

jury konkursowe

 • Aldona Słapa-Nowacka – Senior Decor & Product Manager Pfleiderer,
 • Nina Giergowska – Manager ds. Projektów. Pfleiderer,
 • Agnieszka Bielaska – architektka Asymetria Interior,
 • Max Kobiela – architekt phormy.com,
 • Małgorzata Zborowska – Online Merchandising Manager homebook.pl

więcej informacji

Szczegółowe wytyczne, warunki i rejestracja znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://wnetrzeroku.pl/

regulamin

https://wnetrzeroku.pl/p-regulamin

Międzynarodowy

termin składania prac

15.06.2022

X edycja International VELUX Award

organizator: VELUX

Rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta już edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award dla studentów architektury organizowanego w ścisłej współpracy z Międzynarodową Unią Architektów (International Union of Architects, UIA) oraz Światowym Festiwalem Architektury (World Architecture Festival, WAF). Jego stałym motywem przewodnim jest światło dzienne. W tym roku studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” lub „Badania nad światłem naturalnym”.

konkurs

Rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta już edycja międzynarodowego konkursu International VELUX Award dla studentów architektury organizowanego w ścisłej współpracy z Międzynarodową Unią Architektów (International Union of Architects, UIA) oraz Światowym Festiwalem Architektury (World Architecture Festival, WAF). Jego stałym motywem przewodnim jest światło dzienne. W tym roku studenci — indywidualnie lub zespołowo — mogą pracować nad projektami w dwóch kategoriach: „Światło naturalne w budynkach” lub „Badania nad światłem naturalnym”.

warunki

Warunkiem koniecznym do złożenia pracy konkursowej jest wcześniejsza rejestracja — studenci muszą się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę uczelni i kraj. Następnie mogą utworzyć zespół, dodać opiekuna naukowego (który równiez ma szasnę na otrzymanie nagrody) i rozpocząć pracę nad projektem. Rejestracja odbywa się pod adresem daylightandarchitecture.com/iva/ i trwa do 1 kwietnia 2022 roku. Drugi etap konkursu to złożenie pracy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku.
 
W sierpniu 2022 roku jury wybierze zwycięzcę w każdym z pięciu regionów ustalonych przez Międzynarodową Unię Architektów: Europy Zachodniej, Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, Ameryk, Azji i Oceanii oraz Afryki. Dziesięciu finalistów zaprezentuje jury swoje projekty osobiście podczas Światowego Festiwalu Architektury w Lizbonie w grudniu 2022 roku. Wtedy też jury wybierze głównych zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych.
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest na stronie konkursu.

kalendarium

koniec rejestracji — 1.04.2022 r.
początek składania projektów — 15.04.2022 r.
koniec składania projektów — 15.06.2022 r.
ogłoszenie zwycięzców regionalnych — sierpień 2022 r.
wyłonienie głównych laureatów i ogłoszenie werdyktu podczas Światowego Festiwalu Architektury — grudzień 2022 r.

nagrody

Łączna pula nagród wynosi 30 000 €. W zależności od decyzji międzynarodowego jury przyznane zostaną nagrody główne w każdej kategorii w wysokości 5 000 € (4 000 € dla studenta i 1 000 € dla nauczyciela). W zależności od wyników w każdym regionie najlepsze projekty w każdej z kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 1 250 € (1 000 € dla studenta i 250 € dla nauczyciela). Jury ma prawo także przyznać nagrody specjalne, w tym za innowacyjne wykorzystanie produktów VELUX.

jury

Fuensanta Nieto, Nieto Sobejano Arquitectos
John Ronan, John Ronan Architects
Anupama Kundoo, Anupama Kundoo architects
Rainer Hofmann, Bogevischs Buero
Martin Løkke, VELUX

więcej informacji

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/

regulamin

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/award-brief/?_ga=2.244091141.1604797860.1637575158-1662463468.1637575158

Melle

termin składania prac

02.02.2022

Międzynarodowy konkurs Design Educates Awards 2022

organizator: Laka Foundation

Trwa międzynarodowy konkurs Design Educates Awards skierowany do projektantów, architektów i studentów. Jego celem jest promocja najlepszych pomysłów i realizacji, które oferują dodatkową korzyść edukacyjną — wartość dodaną, mogącą wpływać na pozytywną zmianę zachowań lub sposobu myślenia odbiorców projektu.

cel

Design Educates Awards to międzynarodowy konkurs dla projektantów i architektów, którzy przez swoją pracę chcą wywołać zmianę w świecie. Konkurs, który wyróżnia projekty mogące uczynić nasze otoczenie bardziej funkcjonalnym, piękniejszym, bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej zrównoważonym.

„Projektowanie nie jest narzędziem do rozpowszechniania konsumpcji. Powinniśmy pamiętać, że celem projektowania jest wzbogacanie życia ludzkiego” — prof. Toyo Itō.

Celem DEAwards jest znalezienie, prezentacja i międzynarodowa promocja najlepszych pomysłów i realizacji, które oferują dodatkową korzyść edukacyjną — wartość dodaną, mogącą wpływać na korzystną zmianę zachowań lub sposobu myślenia odbiorcy projektu. Sam projekt może podkreślać konkretne możliwości i wyzwania, wyjaśniać czynniki i wpływy społeczno-kulturowe, czy nawet kreślić nowe scenariusze rozwoju.

warunki

Konkurs jest międzynarodowym konkursem otwartym aby do niego dołączyć należy zalogować się w panelu użytkownika na stronie DEAwards. Tam można dokonać rejestracji, przygotować wersje robocze swoich zgłoszeń, dokonać opłat rejestracyjnych i zobaczyć listę swoich zgłoszeń.

Prace można składać w czterech kategoriach:

 • projektowanie architektoniczne,
 • projektowanie produktów,
 • projektowanie uniwersalne,
 • projektowanie responsywne.

Opisy wszystkich kategorii są dostępne w sekcji informacje na oficjalnej stronie internetowej konkursu. Uczestnicy mogą zgłaszać wiele projektów, nie ma także limitu osób na jedną drużynę projektową. Dozwolone są także indywidualne zgłoszenia.

Każdego roku jurorzy wybierają najlepsze projekty, zarówno zrealizowane, jak i koncepcje. Tematyka nagród została zainspirowana badaniami pt. „Edukacja Budynków” („Bildende Bauten”) dr. Petera Kuczii. Zgłoszenia będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: ogólny pomysł i realizacja, potencjał edukacyjny, skuteczność i jakość warstwy informacyjnej, estetyka, jakość prezentacji, wizjonerskie podejście, oryginalność, możliwości zrealizowania i wszechstronności. Zgłaszane pomysły powinny nawiązywać do tematyki konkursu i podkreślać edukacyjny potencjał designu.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2021 r.
 • Wczesna rejestracja: do 1 października 2021 r.
 • Rejestracja: do 1 grudnia 2021 r.
 • Późna rejestracja: do 1 stycznia 2022 r.
 • Zgłoszenie projektów: do 2 lutego 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: pierwszy tydzień marca 2022 r.
 • Ceremonia i wręczenie nagród: 22 i 23 września 2022 r.

nagrody

Laureaci nagród dołączają do elitarnego grona 116 członków z 35 krajów. Są zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów podczas ceremonii wręczenia nagród w Niemczech połączonej z wystawą prac, a także zostają włączeni do książki Design Educates (do tej pory odbyły się trzy edycje ceremonii i ukazały się trzy tomy książki). Laureaci i zwycięskie prace otrzymują dożywotnie certyfikaty, znaki i tytuły, których mogą używać do promocji swoich osiągnięć.

Poza oceną ogólną projektowi studenckiemu z najwyższą liczbą punktów zostanie przyznany znak Emerging Designers i otrzyma dodatkową nagrodę finansową w wysokości 1 tys. dolarów USD. Równolegle z oceną jury, przedstawiciele firmy Solarlux wyłonią laureatów konkursu Solarlux Choice.

jury konkursowe

W tym roku w jury zasiadają m.in.:

 • prof. Toyo Itō (Toyo Ito & Associates, laureat Pritzkera),
 • Jette Cathrin Hopp (Snøhetta),
 • prof. Winy Maas (MVRDV),
 • Jakob Lange (Bjarke Ingels Group, BIG Ideas),
 • Julie Payette (publicystka, v2com newswire),
 • prof. Claudia Pasquero (ecoLogicStudio),
 • Doris Sung (DOSU studio),
 • prof. Masayo Ave (MasayoAve Creation),
 • David Basulto (ArchDaily),
 • Maria Aiolova (AECOM, Terreform ONE),
 • prof. Mark L. Gardner (Jaklitsch / Gardner Architects (J/GA), Parsons the New School),
 • prof. Alan Pert (University of Melbourne School of Design),
 • prof. Ranjana Dani (MIT Institute of Design),
 • Aidin Ardjomandi (Istituto di Moda Burgo Qatar, Ardjou Design Studio),
 • dr Peter Kuczia (architekt, inicjator Design Educates Awards).

Pełną listę jurorów oraz zwycięskie prace z poprzednich edycji można znaleźć na stronie konkursu.

więcej informacji

Szczegółowe wytyczne i warunki znajdują się na stronie DEAwards. Gospodarzem Design Educates Awards jest pozarządowa organizacjoa non-profit — Fundacja Laka. Partnerami strategicznymi nagrody są Solarlux GmbH i Architecture in the Foyer. Sponsorzy medialni to: Archdaily i v2com newswire. Partnerami medialnymi są: World Architecture Community i Global Design Awards Lab.

warunki

https://designeducates.com/

regulamin

https://profile.designeducates.com/login

Polska

termin składania prac

13.02.2022

„Paradyż Designers”. Kreatywny konkurs dla architektów i projektantów wnętrz

organizator: Ceramika Paradyż

„Paradyż Designers” to konkurs organizowany przez Ceramikę Paradyż, polskiego producenta płytek ceramicznych odbywający się pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Jego celem, jak podkreślają organizatorzy, jest promocja dobrego designu poprzez stworzenie awangardowych aranżacji wnętrz z wykorzystaniem płytek ceramicznych z kolekcji „Paradyż My Way by Gosia Baczyńska”.

cel

„Paradyż Designers” to konkurs organizowany przez Ceramikę Paradyż, polskiego producenta płytek ceramicznych odbywający się pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Jego celem, jak podkreślają organizatorzy, jest promocja dobrego designu poprzez stworzenie awangardowych aranżacji wnętrz z wykorzystaniem płytek ceramicznych z kolekcji „Paradyż My Way by Gosia Baczyńska”.

warunki

Zadaniem konkursowym jest stworzenie wizualizacji 3D aranżacji dowolnego wnętrza o powierzchni do 80 m² z wykorzystaniem płytek ceramicznych kolekcji „Paradyż My Way by Gosia Baczyńska” oraz dowolnych płytek podłogowych marki Paradyż My Way. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie profesjonaliści wykonujący zawód architekta, architekta wnętrz, projektanta, dekoratora wnętrz lub studenci wyższych uczelni na kierunkach związanych z architekturą i architekturą wnętrz.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

zgłaszanie projektów — do 13.02.2022 r., do godziny 23.59
obrady Jury — od 14 do 25.02.2022 r.
ogłoszenie wyników konkursu — do 11.03.2022 r.

nagrody

I Nagroda – 30 000 PLN
II Nagroda – 20 000 PLN
III Nagroda – 10 000 PLN
Nagroda specjalna – kreacja, którą laureat stworzy we współpracy z projektantką Gosią Baczyńską

jury

Gosia Baczyńska — projektantka mody, artystka
Andrzej Pągowski — artysta grafik, kultowy twórca plakatów
Julia Kulczyńska Maffashion — blogerka modowa, influencerka
Agnieszka Kalinowska-Sołtys — partnerka APA Wojciechowski, Wiceprezeska SARP
Agnieszka Gruszczyńska-Hyc — redaktorka naczelna magazynów „Dobre Wnętrze” i „M jak Mieszkanie” oraz serwisu Urzadzamy.pl
Anna Grużewska — redaktor naczelna „Czas na Wnętrze”
Marcin Szczelina — krytyk, kurator architektury, redaktor naczelny „Architecture Snob”
Piotr Kędzierski — dziennikarz, dyrektor kreatywny newonce.radio
dr Anna Tępińska-Marcinek — współwłaścicielka i członkini Zarządu Ceramiki Paradyż

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://www.paradyz.com/konkurs/

regulamin

https://www.paradyz.com/konkurs/regulamin.pdf

Warszawa

termin składania prac

17.12.2021

Konkurs otwarty na koncepcję i wykonanie obiektu sztuki w Ogrodach Polsko‑Niemieckich w Warszawie

organizator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ogrody Polsko-Niemieckie powstały w Warszawie w celu upamiętnienia 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tym roku obchodzone jest pięciolecie powstania Ogrodów i trzydziestolecie podpisania Traktatu. Z tej okazji Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowała konkurs na małą formę architektoniczną, którego tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zaaranżowanie wyznaczonego fragmentu.

cel

Ogrody Polsko-Niemieckie powstały w Warszawie w celu upamiętnienia 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tym roku obchodzone jest pięciolecie powstania Ogrodów i trzydziestolecie podpisania Traktatu. Z tej okazji Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowała konkurs na małą formę architektoniczną, którego tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zaaranżowanie wyznaczonego fragmentu.

warunki

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji wizualnej, projektu graficznego, małej formy architektonicznej, która nawiązywać będzie do tematu sąsiedztwa i wspólnego spędzania czasu. Jury oceniać będzie nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność obiektu, współgranie z otoczeniem, uwzględnienie historycznych osi kompozycyjnych Parku Skaryszewskiego i troskę o lokalny ekosystem. W propozycjach należy unikać usuwania drzew i krzewów, cięcia korzeni drzew i instalacji oświetlenia, zaburzającego dobowy rytm ptaków i zwierząt. Maksymalna wysokość obiektu lub jego elementów nie może przekraczać 3,5 m.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

zgłaszanie projektów — do 17.12.2021 r.
obrady Jury — od 20 do 22.12.2021 r.
ogłoszenie zwycięzcy i publikacja prac — 28.12.2021 r.

nagrody

I miejsce – zaproszenie do zawarcia umowy na realizację projektu z określeniem całkowitego kosztu realizacji na kwotę nie większą niż 100 000 złotych brutto;
II miejsce – 1 000 PLN;
III miejsce – 1 000 PLN.

jury

Cornelius Ochmann (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej);
Robert von Rimscha (Ambasada Niemiec w Warszawie);
Małgorzata Bojańczyk (reprezentant darczyńców prywatnych);
Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Polska, sponsor Ogrodów);
Tomasz Kucharski (Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy);
Izabela Szostak-Smith (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy);
Jakub Lewicki (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków);
Michał Krasucki (Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy).

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-ogrody-polsko-niemieckie.pl/

regulamin

https://konkurs-ogrody-polsko-niemieckie.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ogrody_Polsko-Niemieckie_konkurs_g.pdf

Warszawa

termin składania prac

31.01.2022

GROHE. Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia.

organizator: Grohe Polska

Firma GROHE ogłosiła konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” skierowany do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów kierunków projektowych. Przedmiotem konkursu jest projekt łazienki: domowej, publicznej i/lub łazienki przyszłości. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, najbardziej pomysłowego projektu w każdej z kategorii konkursowych.

warunki

Konkurs „Funkcjonalność. Sztuka. Wyobraźnia” kierowany jest do młodych architektów, projektantów wnętrz oraz studentów, a także osób spoza branży zajmujących się projektowaniem.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy projekty - jeden w każdej z trzech kategorii:

 • łazienka domowa
 • łazienka publiczna
 • łazienka przyszłości

Projekty konkursowe powinny wykorzystywać produkty marki GROHE z asortymentu „Armatura”. Poza złożeniem projektu uczestnicy powinni przedstawić swoją koncepcję w formie filmu, prezentacji lub tekstu. Szczegółowe warunki udziału znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania prac: 31.01.2022 r.

nagrody

kategoria łazienka domowa

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka publiczna

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

kategoria łazienka przyszłości

 • I nagroda: 5 000 zł + voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE + fotografia światowej sławy mistrza fotografii czarno-białej Szymona Brodziaka
 • II nagroda: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE
 • III nagroda: 5 000 zł do wykorzystania na produkty GROHE

Przewidziano również przyznanie nagrody publiczności w postaci wyjazdu na targi Salone del Mobile. Milano 2022. Głosowanie publiczności przewidziane jest na luty 2022 rok.

jury

 • Dagmara Jakubczak - trendwatcherka i doradca ws. designu oraz i jego kolekcjonowania
 • Marta Czerkies - projektantka i kreatorka wnętrz, założycielka firmy Marta Czerkies Home Designer
 • Urszula Michalak - stylistka wnętrz, pomysłodawczyni i ogranizator Meetblogin, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich
 • Szymon Brodziak - mistrz fotografii czarno-białej. Zdobywca pierwszego miejsca w konkursie World’s Top 10 Black&White Photographers 2019 by One Eyeland
 • Cezary Kowalczyk - absolwent Warszawskiej SGGW, zarządza projektami I sprzedażą do inwestycji jako Project Sales Director w GROHE Polska

więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu.

regulamin

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/pl_PL/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r/original/Regulamin_Konkursu_GROHE_Funkcjonalnosc_Sztuka_Wyobraznia_29_04_2021r.pdf?_ga=2.103813376.1450602740.1627291409-128405465.162729

Ruciane-Nida

termin składania prac

18.02.2022

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku

organizator: Gmina Ruciane-Nida, SARP Oddział Olsztyn | inwestor: Gmina Ruciane-Nida

Gmina Ruciane-Nida wraz z SARP Oddział Olsztyn organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Celem konkursu jest uzyskanie twórczych, koncepcyjnych opracowań projektowych podejmujących problematykę otwarcia miasta w kierunku atrakcyjnego szlaku wodnego.

cel

27 października 2021 r. Gmina Ruciane-Nida wraz SARP Oddział Olsztyn ogłosiła jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku.

Konkurs otrzymał numer SARP nr 1016 i rekomendację Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie twórczych, koncepcyjnych opracowań projektowych podejmujących problematykę otwarcia miasta w kierunku atrakcyjnego szlaku wodnego, w kontekście realizacji sprecyzowanego przez zamawiającego programu użytkowego.

Perspektywicznym celem konkursu jest przesunięcie funkcjonalnego „środka ciężkości” miasta Ruciane-Nida w kierunku jego atrakcyjnych, rozwojowych terenów, w sposób strukturalny korygując dzisiejszy układ funkcjonalno-przestrzenny śródmieścia oraz towarzyszący mu „tranzytowy” wizerunek miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym w zakresie pierwszego etapu planowanej inwestycji.

Główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie uczestnika konkursu wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Ramowy program funkcjonalny zakłada lokalizację: portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej oraz ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą. Specyfikę tematu tworzy unikatowy kontekst przyrodniczo-kulturowy konkursowej lokalizacji oraz jej strategiczne, śródmiejskie położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Zakresem konkursu objęto śródmiejski obszar miasta o powierzchni około 11 ha, od strony północno-wschodniej ograniczony kompleksem leśnym i linią brzegową Jeziora Guzianka Duża, od strony południowo-zachodniej pasem drogowym ul. Dworcowej i Mazurskiej oraz siatką
wewnętrznych dróg pieszo-jezdnych i dojazdowych.

Problematyka konkursowa wymaga operowania skalą krajobrazową (teren konkursowy jako element biernej i czynnej ekspozycji krajobrazowej), urbanistyczną (teren konkursowy jako istotny element funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta) oraz architektoniczną (teren konkursu jako lokalizacja wartościowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych implementowanych w unikatowy, lokalny kontekst).

Na potrzeby konkursu ramowy program użytkowy rozpisano jako sekwencję poszczególnych stref funkcjonalnych podzielone na:

 • Zielony spójnik miasta” — strefa integrującej zieleni miejskiej,
 • Ruciane – Przystań!” — strefa portu jachtowego,
 • Dawny tartak” — strefa obsługi turystyki wodnej,
 • Plaża miejska” — strefa wypoczynku nad wodą,
 • strefa rozwoju miasta (poza podstawowym zakresem konkursu),
 • obsługa komunikacyjna.

Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
 • atrakcyjność i realność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
 • rozwiązania dotyczące kosztów eksploatacji, komfortu użytkowania, efektywności
  ekonomicznej i energetycznej.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 27.10.2021 r.
 • Termin zadawania pytań: do 10.11.2021 r.
 • Termin udzielania odpowiedzi: niezwłocznie po uzyskaniu pytań
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.11.2021 r. godz. 18.00
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 29.11.2021 r.
 • Termin zadawania pytań do części merytorycznej regulaminu: 13.12.2021 r.
 • Termin udzielania odpowiedzi: niezwłocznie po uzyskaniu pytań
 • Termin składania prac konkursowych: 18.02.2022 r. godz. 18.00
 • Ogłoszenie wyników: 03.03.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 70 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 35.000 zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II nagroda w wysokości 20.000 zł brutto
 • III nagroda w wysokości 10.000 zł brutto
 • Wyróżnienie w wysokości 5.000 zł brutto

sąd konkursowy

Sąd konkursowy liczy osiem osób, a w jego skład wchodzą:

 • Zbigniew Maćkówprzewodniczący Sądu konkursowego, SARP Wrocław,
 • Wojciech Gadomski — sędzia referent, SARP Olsztyn,
 • Piotr Ryszard Feliński — burmistrz miasta i Gminy Ruciane-Nida,
 • Danuta Kowalewska — sekretarz Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
 • Małgorzata Lidia Kaczmarczyk — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
 • Artur Chudzik — kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
 • Marcin Brataniec — SARP Kraków,
 • Adriana Patalas — SARP Olsztyn.


Zastępcy sędziów konkursowych: Marek Kaczmarczyk — inspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych oraz Anna Dąbrowska-Sosakz SARP Olsztyn.

Funkcję sekretarz konkursu pełni Małgorzata Zyskowska z SARP Olsztyn, a jej asystentką jest Agnieszka Mogielnicka.

więcej informacji

Szczegółowe wytyczne i warunki znajdują się w regulaminie oraz na stronie konkursu.

warunki

https://1016.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

regulamin

https://1016.konkurs.sarp.pl/pliki/regulamin.pdf

Polska

termin składania prac

28.11.2021

Konkurs ART in Architecture Festival 2021

organizator: Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych

Odbywający się już po raz trzeci festiwal Art in Architecture promuje najlepsze projekty wnętrz i przestrzeni publicznych, których integralną częścią są dzieła sztuki. Celem odbywającego się w ramach festiwalu konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach.

cel

Odbywający się już po raz trzeci festiwal Art in Architecture ma na celu zachęcenie inwestorów, architektów i projektantów wnętrz do współpracy z artystami. Inicjatywa promuje najlepsze projekty wnętrz i przestrzeni publicznych, których integralną częścią są dzieła sztuki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów instalacji artystycznych we wnętrzach.

warunki

Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Do udziału można zgłaszać projekty w czterech kategoriach: mieszkanie/dom, przestrzeń publiczna, biuro i hotel. Prace mogą zgłaszać zarówno architekci, architekci wnętrz, jak i inwestorzy.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

termin wysłania formularza zgłoszeniowego — 28.11.2021 r. do godziny 24:00 (decyduje data dostarczenia)
ogłoszenie wyników konkursu — do 7.12.2021 r.

nagrody

Laureaci konkursu otrzymają Złotego Leonarda – statuetkę z wizerunkiem Leonarda da Vinci.

jury

Józef Chwedorowicz
Witold Dudek
Aleksander Jankowski
Piotr Kroenke
Joanna Kulczyńska
Katarzyna Kuo Stolarska
Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska
Przemo Łukasik
Aleksander Roszkowski
Oskar Zięta

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://artinarchitecturefestival.com/#about

regulamin

https://artinarchitecturefestival.com/regulamin/

Polska

termin składania prac

28.02.2022

„Dyplom z Archicadem 2021”. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane z pomocą programu Archicad

organizator: WSC Witold Szymanik i S-ka

Trwa piąta edycja konkursu studenckiego „Dyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

cel

Trwa nowa, już piąta edycja konkursuDyplom z Archicadem” na najlepsze dyplomy inżynierskie i magisterskie kierunków: architektura, urbanistyka, architektura wnętrz i architektura krajobrazu wykonane przy pomocy programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

Konkurs ma na celu promocję młodych, zdolnych architektów wykorzystujących możliwości oprogramowania BIM, a także zachęcenie studentów do korzystania z najnowszych zdobyczy technologii informatycznych oraz technologii cyfrowych wspomagających projektowanie architektoniczne.

warunki

Konkurs ma formę jednoetapowego, otwartego konkursu z nagrodami i skierowany jest wyłącznie do studentów (absolwentów) studiów magisterskich i/lub inżynierskich (licencjackich) dotyczących architektury, urbanistyki, architektury wnętrz i architektury krajobrazu. Praca dyplomowa, zgłoszona na konkurs musi zostać obroniona w okresie pomiędzy 01 stycznia 2021 a 28 lutego 2022 roku. Do udziału w konkursie mogą zostać dopuszczone również prace dyplomowe rozpoczęte w 2022 roku, a obronione w roku 2022 przed upływem terminu nadsyłania prac na konkurs.

Praca dyplomowa zgłoszona do udziału w konkursie musi zostać wykonana w programie Archicad co najmniej w zakresie przesądzającym o przestrzennym kształcie projektu. Inne programy mogą być wykorzystane do celów uzupełniających i pomocniczych, na przykład do opracowania graficznego projektu, zaprojektowania detali, przygotowania schematów, opisów, wykonania renderingów. Praca dyplomowa może zostać zgłoszona wyłącznie do jednej edycji konkursu.

Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • walory architektoniczne i urbanistyczne pracy dyplomowej,
 • sposób zastosowania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT,
 • kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programu Archicad,
 • wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: lipiec 2021 r.
 • Termin nadsyłania prac konkursowych: do 28 lutego 2022 r.
 • Posiedzenie jury konkursowego: maj 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 30 czerwca 2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych i rzeczowych.

W kategorii prace magisterskie zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz pełna, komercyjna licencja programu Archicad,
 • II nagroda w wysokości 4 000 zł oraz komercyjne licencje programów Archicad STAR(T) Edition i Artlantis,
 • III nagroda w wysokości 3 000 zł oraz komercyjna licencja programu Archicad STAR(T) Edition.

W kategorii prace inżynierskie (licencjackie) zostaną przyznane:

 • I nagroda w wysokości 5 000 zł,
 • II nagroda w wysokości 3 000 zł,
 • III nagroda w wysokości 2 000 zł.

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień w dowolnej formie.

sąd konkursowy

Rozstrzygnięcia konkursu, wyboru laureatów i przyznania wyróżnień dokona powołane przez organizatora jury konkursowe w składzie:

 • Robert Konieczny – Przewodniczący jury, KWK Promes,
 • Zbigniew Maćków – Maćków Pracownia Projektowa,
 • Szymon Wojciechowski – APA Wojciechowski,
 • Witold Szymanik – WSC,
 • Iwona Szymanik – WSC,
 • Piotr Buśko – Profil,
 • Wojciech Gwizdak – 2G Studio,
 • Rafał Ślęk – sekretarz organizacyjny, WSC.

więcej informacji

We wszystkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, Rafałem Ślękiem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 lub za pomocą e-maila dza2021@wsc.pl
Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://wsc.pl/wp-content/uploads/2021/10/regulamin-dza-24-08-2021.pdf

Augustów

termin składania prac

01.02.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu

organizator: Gmina Miasto Augustów

Gmina Miasto Augustów organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt kładki pieszo-rowerowej i wieży widokowej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko. Proponowane rozwiązanie ma nie tylko odpowiadać potrzebom zagospodarowania terenu nad augustowskim jeziorem, ale także stać się ciekawą atrakcją turystyczną.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania — koncepcji architektonicznej kładki pieszo‑rowerowej w Augustowie, zlokalizowanej w miejscu wypływu rzeki Netty z jeziora Necko, oraz systemu ciągów komunikacyjnych, w tym także pieszo‑rowerowego łączącego projektowaną kładkę z plażą Bielnik oraz ulicą Nad Nettą, a także wieży widokowej z tężnią i parkiem ekologicznym. Zgłaszaną na konkurs propozycję powinny wyróżniać walory przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalno‑użytkowe przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, jak czytamy w regulaminie, wybrana zostanie najlepsza praca odpowiadająca potrzebom zagospodarowania terenu jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej, a także uwzględni wymóg, aby przedstawione rozwiązanie było ciekawą atrakcją turystyczną.

warunki

Konkurs architektoniczno‑urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo‑rowerowej nad rzeką Nettą wraz z wieżą widokową i zagospodarowaniem terenu jest konkursem jednoetapowym. Wybrana koncepcja, po uwzględnieniu pokonkursowych zaleceń Sądu Konkursowego, będzie stanowiła podstawę do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej obiektu i innych opracowań planistycznych według potrzeb Zamawiającego.
 
Proponowana kładka powinna między innymi umożliwiać przejście lub przejazd rowerem i uwzględniać trybuny z widokiem na jezioro. Z kolei wieża widokowa (o maksymalnej wysokości 50 metrów) na całej wysokości powinna mieć miejsca siedzące, z których podziwiać będzie można okolicę we wszystkich kierunkach oraz być wyposażona w windę. Wewnątrz wieży należy uwzględnić także tężnię lub inhalatorium.
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania prac konkursowych: do 01.02.2022 r. do godziny 15:00

nagrody

I Nagroda – 30 000 zł brutto oraz zaproszenie autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II Nagroda – 20 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto

sąd konkursowy

arch. Wojciech Rafałko — przewodniczący
Magdalena Sokołowska — zastępca przewodniczącego
arch. Paweł Kotwica
arch. Magdalena Kotwica
arch. Cezary Gierszewski
Tomasz Dobkowski
Emilia Wierzbicka
sekretarz konkursu (bez prawa głosu):
Bartosz Cichy
Olga Krause — zastępcą sekretarza

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej-nad-rzeka-netta-wraz-z-wieza-widokowa-i-zagospoda

regulamin

https://bip.um.augustow.pl/przetargi/zamwienia_publiczne_miasta_augustw_w_2021_r/zp271162021-regulamin-konkursu-architektoniczno-urbanistycznego-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-kladki-pieszo-rowerowej-nad-rzeka-netta-wraz-z-wieza-widokowa-i-zagospoda

Poznań

termin składania prac

02.02.2022

Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań organizuje dwuetapowy, rekomendowany przez SARP konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ulicy F. Roosevelta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce).

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, dwuetapowy konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs ma rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich, o numerze SARP 015/R/2021.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych terenach w ścisłym centrum miasta. Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia wynikające ze zlokalizowanych na polach inwestycyjnych obiektów infrastruktury technicznej zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać rentowność nowych inwestycji.

  

film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs koncepcyjny, urbanistyczny-architektoniczno adresowany jest do architektów i urbanistów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy składają opracowanie studialne przedstawiające ich autorski pomysł. Do drugiego etapu Sąd Konkursowy wybiera do sześciu uczestników, których zadaniem będzie przygotowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Uczestnicy drugiego etapu, którzy złożą pracę konkursową, w sposób zgodny z wymogami regulaminu, mają zagwarantowane wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich w wysokości 10 tys. zł brutto. Najlepsze prace zostaną ponadto nagrodzone. O ilości nagród i wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi lub wyróżnionymi ma być:

 • opracowaniem, które będzie można wykorzystać m.in. na potrzeby tworzenia oferty inwestycyjnej i operatów szacunkowych,
 • punktem wyjścia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. F. Roosevelta, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania,
 • materiałem pomocniczym dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów przy ul. F. Roosevelta, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków o udział w konkursie: 28.10.2021 r.
 • Ogłoszenie zakwalifikowania do pierwszego etapu: 02.11.2021 r.
 • Spotkanie online z organizatorami, zadawanie pytań: 04.11.2021 r. godz. 12.00
 • Ostateczny termin składania opracowania studialnego: 25.11.2021 r.
 • Ogłoszenie uczestników drugiego etapu konkursu: 6.12.2021 r.
 • Ostateczny termin zadawania pytań do regulaminu: 13.01.2022 r.
 • Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytania: 20.01.2022 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 02.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 18.02.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 60 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 30.000 zł
 • II nagroda w wysokości 20.000 zł
 • III nagroda w wysokości 10.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

 • Zbigniew Maćków – przewodniczący sądu konkursowego, architekt,
 • Piotr Sobczak – zastępca przewodniczącego, Architekt Miasta,
 • Krzysztof Frąckowiak – sędzia referent, Wielkopolska Izba Architektów,
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Joanna Kapturczak – SARP o. Poznań,
 • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,
 • Michał Kondella – Rada Osiedla Stare Miasto,
 • Filip Schmidt – Rada Osiedla Jeżyce,
 • Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Sekretarzem Organizacyjnym sądu konkursowego jest Katarzyna Andrzejewska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu sądu konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/pHtCae4RZZie8K7

Kraków

termin składania prac

26.11.2021

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow w Krakowie

organizator: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach — nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

cel

Będące obecnie w organizacji Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) ogłosiło konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej, która zrealizowana będzie w dwóch lokalizacjach nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu. Celem konkursu jest wybranie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji ekspozycji.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej. Wybrana propozycja, częściowo lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w muzeum. Choć obie odsłony wystawy stałej prezentowane będą w dwóch budynkach, jak podkreślają organizatorzy, powinny pozostawać z sobą w relacji wizualnej, ale i dawać zwiedzającym wyraźne odczucie, że są to dwa wzajemnie się uzupełniające, choć różniące się między sobą sposoby opowiadania o historii KL Plaszow.
 
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej: do 21.10.2021 r.
 • Wizja lokalna: 25.10.2021 r.
 • Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: do 1.11.2021 r.
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu: do 4.11.2021 r.
 • Składanie prac konkursowych: do 26.11.2021 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 10.12.2021 r.

nagrody

 • I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł
 • II Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 13 000 zł
 • III Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 7 000 zł
 • wyróżnienie – nagroda rzeczowa w postaci dyplomu

komisja konkursowa

 • prof. Roma Sendyka – Przewodnicząca Komisji
 • Monika Bednarek
 • Anna Duńczyk-Szulc
 • dr Edyta Gawron
 • Alicja Knast
 • prof. Barbara Kowalewska
 • Jacek Salwiński
 • Marta Śmietana
 • Marek Świca
 • prof. Rafał Ziembiński
 • Kamil Karski – Sekretarz Komisji

więcej informacji

Więcej szczegółów na stronie organizatora.

warunki

http://www.plaszow.org/2021/10/konkurs-na-wystawe-stala-muzeum-kl-plaszow

regulamin

http://www.plaszow.org/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-Konkursu-1.pdf

Poznań

termin składania prac

08.02.2022

Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Ruszył ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących zabudowane tereny położone przy ul. F. Roosvelta w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania.

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, jednoetapowy studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta. Pośrednim celem konkursu jest szeroko rozumiana edukacja oraz wyłonienie i promocja młodych, uzdolnionych architektów i urbanistów.

 

 
film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs adresowany jest do studentów i studentek kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

Projektowane rozwiązanie powinno uwzględniać uwarunkowania konserwatorskie, jak i lokalizacyjne oraz sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Ostateczny termin składania zgłoszeń udziału w konkursie: 02.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 08.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: luty/marzec 2022

nagrody

Organizator na nagrody i wyróżnienia przewiduje pulę pieniężną w łącznej wysokości 20 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 7.000 zł
 • II nagroda w wysokości 4.000 zł
 • III nagroda w wysokości 3.000 zł
 • trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

 • Piotr Sobczak — przewodniczący sądu konkursowego Architekt Miasta Poznania,
 • Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania,
 • Przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich,
 • Przedstawiciel Miejskie Pracowni Urbanistycznej,
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Poznań,
 • Przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,
 • Przedstawiciel Politechniki Poznańskiej,
 • Przedstawiciel Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Sekretarzem Organizacyjnym Sądu konkursowego jest Katarzyna Budzińska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Sądu Konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe. Skład imienny sądu konkursowego zostanie niebawem ogłoszony.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/m22WcFRR6E9CYA9

Legionowo

termin składania prac

21.01.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

organizator: Powiat Legionowski

Starostwo Powiatowe w Legionowie zaprasza do udziału w konkursie architektonicznym na koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs rekomendowany jest przez SARP.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w załączniku nr 1 jako zakres opracowania konkursowego.

Konkurs rekomenduje Stowarzyszenie Architektów Polskich.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (PIK) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
zagospodarowaniem terenu. Szczegółowe warunki i wytyczne dot. prac dostępne są w załączonym regulaminie.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie regulaminu: do 22.10.2021 r.
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 26.10.2021 r. (do godz. 11.00)
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału: 09.11.2021 r.
 • Termin składania prac konkursowych: do 21.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 11.02.2022 r.


nagrody

 • I nagroda: 20 000 zł
 • II nagroda: 15 000 zł
 • III nagroda: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • arch. Ewa Zaremba-Kasprowicz, przewodnicząca sądu konkursowego
 • arch. Jakub Wacławek – sędzia referent
 • arch. Andrzej Kalinowski – sędzia konkursowy
 • Grzegorz Kubalski - sędzia konkursowy
 • Paweł Trawkowski – sędzia konkursowyPaweł Zając – sędzia konkursowy
 • Ewa Listkowska – sędzia konkursowy
 • Łukasz Kucharzewski – sędzia konkursowy

Funkcję sekretarza konkursu pełni: Katarzyna Łysek (nie jest członkiem sądu konkursowego) 

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://platformazakupowa.pl/file/get_new/ba11a7ec3e3e00ab8aa4b0fdbbc4e03e.pdf

Białystok

termin składania prac

25.11.2021

Konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”

organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa, SARP Oddział Białystok

Narodowy Instytut Dziedzictwa i białostocki oddział SARP zapraszają do udziału w konkursie na projekt domu jednorodzinnego, który wpisze się w wiejski krajobraz kulturowy Podlasia. Projekty składać można do 25 listopada br.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w jego regulaminie, jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego na terenie Podlasia. Sąd konkursowy podczas oceny prac zwracać będzie także uwagę na troskę w proponowanych koncepcjach o osoby o różnym stopniu sprawności fizycznej, środowisko naturalne oraz racjonalne gospodarowanie energią wpisujące się w filozofię nowego zielonego ładu.

warunki

Ogólnopolski, otwarty konkurs skierowany jest do architektów i studentów architektury. Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego, projektu gotowego, który przeznaczony będzie dla wielokrotnego wykorzystania, a przy tym wpisywać się będzie w tradycyjny, wiejski krajobraz Podlasia.
 
Pytania należy składać wyłącznie pisemnie na adres poczty elektronicznej e-mail: konkurs-twojdom-podlaskie@sarp-bialystok.org. W temacie należy wpisać „Konkurs TWÓJ DOM — dialog z tradycją — pytania”
 
Szczegółowy opis konkursu zawarty jest w regulaminie.

kalendarium

Termin składania pytań dotyczących regulaminu: 05.10.2021 r.
Termin składania prac konkursowych: 25.11.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 10.12.2021 r.

nagrody

Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:
I nagroda – 25 000 zł brutto
II nagroda – 20 000 zł brutto
III nagroda – 15 000 zł brutto
 
Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:
I nagroda – 6 000 zł brutto
II nagroda – 3 000 zł brutto
III nagroda – 1 000 zł brutto
 
Nagrodzone i wyróżnione projekty przeznaczone będą do sprzedaży i ukażą się w pokonkursowych publikacji i wystawie.

sąd konkursowy

arch. Maciej Miłobędzki, SARP, MPOIA RP – przewodniczący
Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Artur Gaweł, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Iwona Górska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Iwona Liżewska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
arch. Joanna Porębska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
arch. Janusz Grycel, SARP Białystok, POIA RP – sędzia referent
arch. Agnieszka Guziejko, SARP Białystok – sędzia referent
arch. Mirosław Siemionow, SARP Białystok, POIA – sędzia referent
arch. Piotr Trojniel, SARP Białystok – sędzia referent
arch. Marek Trybur, SARP Białystok – zastępca sędziego
sekretarz konkursu:
arch. Marta Baum, SARP Białystok, POIA RP
arch. Paweł Łuksza, SARP Białystok – zastępcą sekretarza organizacyjnego konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4600

regulamin

https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/2021/Konkurs%20Tw%C3%B3j%20dom%20dialog%20z%20tradycj%C4%85_regulamin_woj.%20podlaskie.pdf

Piła

termin składania prac

24.01.2022

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

organizator: Gmina Piła

Ruszył rekomendowany przez SARP jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju.

cel

Celem konkursu ideowego jest uzyskanie spójnej, atrakcyjnej przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie propozycji przekształcenia obszaru obejmującego tereny powojskowe (poligon) o powierzchni około 54 ha, położone na wschód od centrum Piły, przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Bydgoszczy (wcześniej obszar ten nazywano Bydgoskim Przedmieściem w Pile). Przedstawiona koncepcja, jak czytamy w regulaminie, powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe i jednocześnie realne do wykonania. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla, wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju. Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom układu urbanistycznego i nowoczesnej formy architektonicznej, która będzie miała szansę stać się wizytówką i symbolem miasta. Budynki powinny przy tym być funkcjonalne i energooszczędne o niskich kosztach eksploatacji.

warunki

Jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno‑architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile pomóc ma w sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Zakres konkursowego opracowania powinien obejmować co najmniej:
 • koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno‑przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi wraz z pokazaniem rozwiązań detalu architektonicznego;
 • koncepcję architektoniczną nowej zabudowy uwzględniającą przedstawienie formy oraz sposobu kształtowania zabudowy;
 • hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno‑użytkowego osiedla z uwzględnieniem wyposażenia terenu w infrastrukturę społeczną i usługową;
 • standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego osiedla;
 • standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego oraz przestrzeni publicznej, w tym placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych itp.;
 • uzbrojenie terenu osiedla wyznaczające schemat przebiegu powiązań sieci inżynierii miejskiej, a także idee rozwiązań nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych uwzględniających w szczególności wykorzystanie wody deszczowej i szarej, pomp ciepła, armatury wodorowej;
 • szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 08.10.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin składania prac konkursowych: 24.01.2022 r. do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy: 10.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.02.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 100 000 zł brutto
 • II nagroda: 60 000 zł brutto
 • III nagroda: 40 000 zł brutto
 • wyróżnienia: 20 000 zł brutto (łącznie)

sąd konkursowy

 • arch. Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław – przewodniczący
 • arch. Marek Perepeczo, SARP Oddział Koszalin – sędzia referent
pozostali sędziowie:
 • Beata Dudzińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Piły
 • arch. Henryk Gawroński, SARP Oddział Poznań
 • arch. Romuald Hausmann, SARP Oddział Poznań
 • arch. Marcin Kościuch, SARP Oddział Poznań
 • arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Lech Wojtasik, SARP Oddział Poznań
 • arch. Iwona Wojtecka, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Piotr Kostka, SARP Oddział Poznań – zastępca sędziego
 • arch. Beata Tubicz, przedstawicielka UM Piła – zastępczyni sędziego
sekretarz konkursu:
 • arch. Beata Leciejewska, UM Piła

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/regulamin/

Aktualne polskie i międzynarodowe konkursy architektoniczne, wnętrzarskie, urbanistyczne

W kategorii Aktualne konkursy działu Konkursy w portalu A&B prezentujemy w skondensowanej formie spis najnowszych konkursów architektonicznych w Polsce i na świecie. W każdym konkursie podajemy szczegółową informację o przedmiocie i celu konkursu, czasie jego trwania, nagrodach oraz odsyłamy do szczegółowych regulaminów i warunków tych konkursów, a także do stron organizatorów. Śledzenie kategorii Aktualne konkursy w portalu A&B to gwarancja szybkiej informacji na temat nowych konkursów!

Korzystając z formularza umieszczonego w nagłówku strony, można dokonać zgłoszenia nowego, aktualnego konkursu. Zgłoszenie zostanie przesłane Redakcji A&B do moderacji i zostanie niezwłocznie opublikowane po weryfikacji jego poprawności. Publikacja konkursów w dziale A&B to gwarancja dotarcia do Architektów i Projektantów oraz umożliwienie im udziału z odpowiednim wyprzedzeniem niezbędnym do przygotowania prac konkursowych.

Publikacja konkursów jest bezpłatna.

Druga edycja konkursu „Wnętrze Roku Pfleiderer” - www.wnetrzeroku.pl
Trendy wnętrzarskie 2022