Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Rozstrzygnięcie ósmej edycji konkursu na najlepszy projekt dyplomowy

03 stycznia '20

W grudniu 2019 roku rozstrzygnęliśmy ósmą edycję konkursu na najlepszy dyplom studencki pt. „Akademia A&B”. Spośród dwunastu nominowanych do finału konkursu prac wybraliśmy cztery, naszym zdaniem, najlepsze. Pierwszą nagrodę postanowiliśmy przyznać ex aequo Annie Wawrzyniak i Katarzynie Kołpie-Żarowskiej. Drugą nagrodę otrzymała Anita Tokarski, a trzecią Katarzyna Gilek i Justyna Janowiec.

interwencje w tkance miejskiej
(dwie I Nagrody ex aequo)

„Archipelag centrów — rewitalizacja postkomunistycznych bloków z wielkiej płyty i przestrzeni między nimi na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
proj.: Anna Wawrzyniak

Archipelag pieszych
miasteczek

Dwie prace nagrodzone ex aequo pierwszą nagrodą w naszym konkursie to projekty stanowiące dwa różne rodzaje interwencji w tkance miejskiej. Praca dyplomowa magisterska Anny Wawrzyniak pt. „Archipelag centrów”, obroniona w 2017 roku na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu (Universität für angewandte Kunst Wien) i przygotowana pod opieką słynnej Kazuyo Sejimy [por. A&B 6/2019], dotyczy rewitalizacji postkomunistycznych bloków z wielkiej płyty i przestrzeni między nimi na przykładzie miasta Jastrzębie-Zdrój. Autorka opracowała swoje interwencje w czterech skalach: miasta, sąsiedztwa, bloku i mieszkania, za wzór przyjmując zwarte, otoczone murami miasto średniowieczne. Pierwszym jej działaniem było wyznaczenie „pieszych miasteczek” poprzez nakreślenie okręgów o promieniu czterystu metrów (jest to ogólnie przyjęta odległość, w której nie korzysta się z samochodu). Kolejnym krokiem było określenie tak zwanej skali sąsiedztwa w ramach poszczególnych miasteczek. Rewitalizacja bloków polegała, między innymi, na rozbudowie parterów i lokowaniu tam funkcji publicznych, zapewnieniu powiązań poprzecznych pomiędzy bryłami budynków, tworzeniu stref półpublicznych na ich dachach, przebudowie balkonów oraz wprowadzeniu wspólnych dla mieszkańców ogródków działkowych. Pracę nagrodziliśmy między innymi za podjęcie ważnego i uniwersalnego tematu rewitalizacji blokowisk, które „straszą” w wielu polskich miastach, dogłębną analizę problemów mieszkańców bloków i propozycję ich rozwiązań, społeczne podejście do architektury i pokazanie, że stosunkowo niewielkimi gestami można nadać istniejącej strukturze zupełnie nowy wymiar.

„Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza — artystyczny start-up jako element szlaku kultury i sztuki południowego brzegu Wisły w Krakowie”,
proj.: Katarzyna Kołpa-Żarowska

Eksperymentalna
Strefa Wystawiennicza w Krakowie

Praca dyplomowa magisterska Katarzyny Kołpy-Żarowskiej pt. „Eksperymentalna Strefa Wystawiennicza — artystyczny start-up jako element szlaku kultury i sztuki południowego brzegu Wisły w Krakowie”, obroniona w 2018 roku na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i przygotowana pod opieką dr. hab. Krzysztofa Ingardena [por. A&B 1/2019], zakłada realizację w krakowskiej dzielnicy Podgórze, w bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów wiślanych minimalistycznego pawilonu o funkcji wystawienniczej, przeznaczonego na ekspozycje czasowe, wernisaże, prezentacje zbiorów kolekcjonerów i dzieł młodych artystów, a także organizację wydarzeń czy spotkań pasjonatów sztuki. W opracowaniu projektu dla autorki najważniejsza była współzależność przyrody, sztuki, architektury i przestrzeni publicznej. Nagrodę przyznaliśmy za estetyczną formę pawilonu, ciekawe wnętrze i grę światłem. Ponadto doceniliśmy fakt, że projekt traktuje z szacunkiem zastaną zieleń i wprowadza niewielką, ale celną interwencję w tkankę miejską.

odwaga i wizjonerstwo (II Nagroda)

„Grand Canyon Hotel”,
proj.: Anita Tokarski

Grand Canyon
Hotel

Drugą nagrodę w ósmej edycji konkursu „Akademia A&B” przyznaliśmy Anicie Tokarski za pracę dyplomową magisterską pt. „Grand Canyon Hotel”, obronioną w 2018 roku na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i przygotowaną pod kierunkiem dr. Bartosza Haducha [por. A&B 7–8/2019]. Autorka usytuowała swój obiekt w obrębie Wielkiego Kanionu Kolorado. Nowa architektura ma być jedynie pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a wspaniałą scenerią. Hotel-most o biomorficznym kształcie jest usytuowany na miejscu jednego ze słynnych mostów Nawaho. Autorka w swojej pracy postanowiła wykorzystać technologię infinity, bazującą na transparentnych i refleksyjnych materiałach, które mogą być ekranami projekcyjnymi — przy użyciu takiej technologii budynek mógłby stać się niemal niewidoczny. Projekt Anity Tokarski nagrodziliśmy za niebanalny pomysł na funkcję i bryłę obiektu, za odwagę i wizjonerstwo oraz za użycie nowoczesnej technologii.

przestrzeń sprzyjająca integracji (III Nagroda)

„Wzgórza Krzesławickie — integracja. Rewitalizacja i rehabilitacja osiedla mieszkaniowego Wzgórza Krzesławickie w Krakowie”,
proj.: Katarzyna Gilek, Justyna Janowiec

Wzgórza
Krzesławickie – integracja

Trzecią nagrodę postanowiliśmy przyznać Katarzynie Gilek i Justynie Janowiec za pracę magisterską pt. „Wzgórza Krzesławickie—Integracja. Rewitalizacja i rehabilitacja osiedla mieszkaniowego Wzgórza Krzesławickie w Krakowie”, obronioną w 2018 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i przygotowaną pod kierunkiem prof. Grażyny Schneider-Skalskiej [por. A&B 10/2019]. Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji terenu i polepszenie środo­wiska życia mieszkańców. Projekt podzielono na etapy, a główną jego ideą stała się integracja mieszkańców za sprawą niewielkich ingerencji w tkance osiedla mieszkaniowego. Poza działaniami „zszywającymi” teren zaproponowano również wiele punktowych interwencji oraz zmian w zakresie komunikacji czy urządzenia zieleni na osiedlu. Nagrodę przyznaliśmy za kompleksowe podejście do tematu rewitalizacji osiedla mieszkaniowego, stworzenie spójnej jednostki mieszkaniowej poprzez połączenie niezależnych, istniejących ośrodków i wykreowanie przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających integracji.

***

W ósmej edycji konkursu „Akademia A&B” nagrodziliśmy projekty rewitalizacyjne kładące nacisk na akcenty społeczne, a także koncepcje wizjonerskie odnoszące się z szacunkiem do naturalnego kontekstu. Wszystkim finalistom konkursu, których prace opublikowaliśmy w A&B w roku 2019, gratulujemy! A laureaci otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i prenumeratę A&B. Kolejna, dziewiąta edycja „Akademii A&B” została już zainaugurowana, więc wszystkich absolwentów architektury z lat 2018–2020 zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

oprac.: Magda Broniatowska

W obradach jury uczestniczyły redaktorki A&B: Małgorzata Tomczak (redaktorka naczelna), Magda Broniatowska (sekretarz redakcji), Dobrawa Bies, Ola Kloc, Marta Kulawik, Eliza Makowska i Katarzyna Mikulska.

 

Głos został już oddany

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
INSPIRACJE