SARP Oddział Wybrzeże

"Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Paweł Wład. Kowalski
Korzenie Oddziału Wybrzeże SARP w Gdańsku tkwią w Gdyni. Na przełomie lat 1928/1929 polscy architekci założyli Gdyński Oddział Wybrzeże.

Pierwszym prezesem Oddziału Wybrzeże był do roku 1936 kol. arch. Tadeusz Jędrzejewski. Kadencje ustanowiono wówczas jednoroczne. W roku 1936 prezesem został wybrany kol. arch. Stanisław Filipkowski. W roku 1937 ponownie kol. arch. Tadeusz Jędrzejewski. Od roku 1938 do wybuchu II wojny światowej prezesem był. kol. Włodzimierz Prochaska.

W okresie międzywojennym w ówczesnym Wolnym Mieście Gdańsku, utworzonym na podstawie Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r., administrację kolei normalnotorowej (160 km) oddano Polsce. Na terenie Wolnego Miasta utworzono również placówki Poczty Polskiej. W ramach tych dwóch organizacji mieli możliwości pracy architekci polscy. Znane są również nazwiska 69 studentów architektury, Polaków studiujących wówczas na Politechnice Gdańskiej. Druga wojna światowa i okupacja lat 1939–1945 unicestwiły wszelką polską działalność stowarzyszeniową na Wybrzeżu Gdańskim.

SARP odrodziło się w Gdańsku w roku 1946. W dniu 22 stycznia 1947 r. zorganizowano wybory Oddziału Wybrzeże Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. (W roku 1952 na VI Walnym Zjeździe Delegatów SARP zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując tradycyjny skrót SARP. Taką nazwę stowarzyszenie nosi do dnia dzisiejszego). Od tego czasu zapisaliśmy 30 kadencji pracy Oddziału; następują one od roku 1966 w rytmie trzyletnim, a od 2015 roku w rytmie czteroletnim.

SARP zrzesza w swych strukturach większość czynnych zawodowo architektów, a można powiedzieć, z małymi wyjątkami wszystkich, którzy mają ambicje i zainteresowania szersze niż własna deska kreślarska i własny komputer, co jest zresztą w naszym zawodzie niezbędne dla rozwoju twórczego i merytorycznego każdej jednostki. W skali kraju mamy w naszych szeregach około 6 tys. architektów, zaś w naszym Oddziale Wybrzeże ponad 400 członków. Cele naszego Stowarzyszenia określa statut w 6 punktach.

1. Oddziaływanie na wszelkie dziedziny twórczości i działalności architektonicznej kształtującej przestrzeń dla człowieka.
2. Stałe podnoszenie poziomu humanistycznego, artystycznego i technicznego projektowych dzieł polskiej architektury.
3. Ochrona praw autorskich.
4. Zapewnienie właściwych warunków wykonywania zawodu.
5. Dbałość i przestrzeganie etyki zawodowej.
6. Samopomoc koleżeńska.

Istnienie Oddziału Wybrzeże SARP nierozerwalnie jest związane z naszą siedzibą przy Targu Węglowym 27 w Gdańsku. W holu obiektu tablica z brązu informuje:

Dwór Bractwa Kurkowego św. Jerzego zbudowany w latach 1487–1494. Po pożarze w 1945 roku odbudowany w latach 1956–1962 na siedzibę Stowarzyszenia Architektów Polskich z fundacji SFOS, SARP, Konserwatora Zabytków.

Jesteśmy przekonani, że dzięki działalności przybyłych do Gdańska już w roku 1945 kolegów architektów, którzy zaopiekowali się ruinami dworu, projektowali jego odbudowę, prowadzili żmudne prace konserwatorskie, możemy od ponad 60 lat jako organizacja pozarządowa pełnić naszą służbę statutową wobec społeczeństwa regionu Wybrzeża Gdańskiego."

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
GAMRAT WPC – pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością