Aleksandra Gordowy

Urodzona 1991 roku architektka, absolwentka studiów inżynierskich na Politechnice
Gdańskiej oraz magisterskich na Technische Universiteit w Delft. Studiowała również w Stuttgarcie, w Niemczech oraz w Horsens, w Danii. W listopadzie 2017 obroniła projekt magisterski pod tytułem „The Good Banality and The Pleasureof Boredom. Redefinition of the domestic realm in the post-industrial city of Łódź”, pod kierunkiem prof.dr T.L.P. Avermaete, dr A.Pilav, ir. R. Nottrot oraz ir. J. van de Voort.
Obecnie architektka w pracowni architektonicznej MLA+ w Berlinie, biurze specjalizującym się w szeroko pojętej problematyce mieszkaniowej, szybko postępujących procesach urbanizacji, oraz
pracy badawczej w kontekście miasta.

Jej debiut literacki to książka pt. „Codzienność nudy. Dom jako przestrzeń produktywna i nieproduktywna” wydana w 2020 roku przez Fundację Bęc Zmiana.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE