Małgorzata Guła

Małgorzata Guła, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, autorka pracy magisterskiej pt. Futurystyczny hotel na zrekultywowanych terenach Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Jej praca znalazła się na liście konkursu PWr na Najlepszego Absolwenta i Absolwentkę 2022 roku.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE
HYBRYD – producent opraw, modułów i systemów oświetlenia awaryjnego
Guardian Sun® – nowa gama wysokiej jakości szkieł dla jeszcze wyższego całorocznego komfortu użytkowników domów
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp