Paweł Gmitruk

Nazywam się Paweł Gmitruk i studiuję Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Wrocławskiej.
Zarówno w projekcie inżynierskim (Centrum kultury żydowskiej na zapomnianym cmentarzu przy ul. Gwarnej we Wrocławiu — gdzie pomogłem w rozpoznaniu i przywróceniu wymazanych wspomnień o Żydowskim Dziedzictwie w Polsce) jak i w projekcie magisterskim (Centrum Recyrkulacji Kultury — zespół budynków wspierających ekologię, zero-waste i promujących upcykling niepotrzebnie wyrzucanych miejskich surowców), zwróciłem szczególną uwagę zarówno na mieszkańców, jak i ich interakcję z otoczeniem.

W przerwie od programowania i planowania pogłębiam swoją wiedzę psychoanalityczną poprzez czytanie książek, biorę udział w giełdach używanych rzeczy, uczestniczę w różnych wydarzeniach i wymianach kulturalnych — wszystkie te działania uzupełniają moje pełnowymiarowe uczenie się, które napędza mój główny cel jako architekta — nie wszystko, co jest wyrzucane, jest bezużyteczne. Uważam się zarówno za architekta w tradycyjnym znaczeniu, jak i również architekta zrównoważonej przyszłości.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE