Ewa Szymańska

Studentka drugiego roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, równolegle pisząca pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wierząc,
iż prawo i architektura mają wiele wspólnego, postanowiła połączyć powyższe
zawodowo. Dzieląc czas pomiędzy kodeksami a podręcznikiem projektowania
architektonicznego, pozostaje osobą o wielu zainteresowaniach, w tym zwłaszcza
literatury i szeroko pojętego dizajnu.

okno zamknie się za 5

Odkryj przyszłość już teraz: platforma cyfrowa GROHE X
Advertisement
Odkryj przyszłość już teraz: platforma cyfrowa GROHE X