shopping-cart 0,00 zł

swobodnie na temat

FORMA DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Materiały redakcyjne

Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać za pomocą ogólnie dostępnych środków elektronicznej wymiany informacji. Dopuszczalne jest umieszczanie przygotowanych do pobrania archiwów .zip (lub w innej popularnej technologi kompresji) na dowolnych dyskach z dostępem do Internetu, w tzw. Chmurze i przesłanie linku do pobrania.

Preferowanym przez nas medium jest przesył plików za pomocą usługi Wetransfer.

Materiały promocyjne

Wszelkie materiały promocyjne można wysyłać w posobny sposób jak opisywany w punkcie powyżej. Niewielkie pliki lub pakiety danych można także przesyłać na adresy e-mail studia graficznego lub działu Promocji podane w zakłądce Kontakt.

 

CENY I WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM I MATERIAŁÓW PRASOWYCH

Biznes-prezentacja

Reklamy całostronicowe

Wymagania techniczne: Format: 240 x 310 mm + 3 mm na obcięcie. W związku z technologią przygotowania płyt do druku offsetowego CTP (Computer-To-Plate) przyjmujemy reklamy gotowe do druku jedynie w postaci cyfrowej:

W przypadku produkcji reklamy przez Architekturę & Biznes wymagane są:

Projekt reklamy jest przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji.