okno zamknie się za 5

FORMA DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW

Materiały redakcyjne

Wszelkie materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać za pomocą ogólnie dostępnych środków elektronicznej wymiany informacji. Dopuszczalne jest umieszczanie przygotowanych do pobrania archiwów .zip (lub w innej popularnej technologi kompresji) na dowolnych dyskach z dostępem do Internetu, w tzw. Chmurze i przesłanie linku do pobrania.

Preferowanym przez nas medium jest przesył plików za pomocą usługi Wetransfer.

Materiały promocyjne

Wszelkie materiały promocyjne można wysyłać w posobny sposób jak opisywany w punkcie powyżej. Niewielkie pliki lub pakiety danych można także przesyłać na adresy e-mail studia graficznego lub działu Promocji podane w zakłądce Kontakt.

 

CENY I WYMAGANIA TECHNICZNE REKLAM I MATERIAŁÓW PRASOWYCH

Biznes-prezentacja

Reklamy całostronicowe

Wymagania techniczne: Format: 240 x 310 mm + 3 mm na obcięcie. W związku z technologią przygotowania płyt do druku offsetowego CTP (Computer-To-Plate) przyjmujemy reklamy gotowe do druku jedynie w postaci cyfrowej:

W przypadku produkcji reklamy przez Architekturę & Biznes wymagane są:

Projekt reklamy jest przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji.

 

Materiały do pobrania