Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska jest jedną z dziewiętnastu państwowych uczelni technicznych w Polsce. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od lat 60. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. W 2016 roku obchodziła swoje 50-lecie. Kształci studentów na dwudziestu sześciu kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE