Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Wybierz Nagrodę Publiczności w konkursie „Architektura Betonowa 2023”

14 listopada '23
spis projektów biorących udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności

Głosowanie na Nagrodę Publiczności — w ramach konkursu „Architektura Betonowa 2023”

Zachęcamy do głosowania na Nagrodę Publiczności — najlepszą pracę dyplomową wykonaną z wykorzystaniem betonu, zgłoszoną na konkurs „Architektura Betonowa 2023”. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Aby wskazać swojego faworyta, wystarczy oddać na niego swój głos — głosować można tylko raz, wyłącznie na jeden projekt spośród prezentowanych siedemnastu. Głosowanie trwa od 14 listopada do 17 grudnia br. do godz. 23:59*. Autorka lub autor pracy z największą liczbą głosów otrzyma dyplom i roczną prenumeratę miesięcznika „A&B”.

Pomysł na zainicjowany w 2000 roku konkurs poświęcony architekturze betonowej zrodził się, jak mówią jego organizatorzy — z przekonania o stosowności zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. 

Do konkursu, już od 24 lat zgłaszane są prace, których autorzy uzyskali na polskiej uczelni stopień magistra inżyniera architekta. Kryteria oceny jury dotyczą wartości architektonicznych projektu, opartych na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu.

W tym roku spośród 25 nadesłanych prac z 8 Wydziałów Architektury, jury w składzie: dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Prof. PK (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca jury), prof. Barbara Gronostajska (dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), dr hab. Klaudiusz Fross, prof. PŚ (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej), dr hab. Krzysztof Koszewski (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej), prof. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu) i Zbigniew Pilch (szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu), wytypowało 17 finalistów, którym przyznawało trzy nagrody głównetrzy wyróżnienia. Wyniki 24. edycji konkursu możecie poznać w dziale Konkursy na naszym portalu.

Teraz my zapraszam Was do wyboru swojej ulubionej pracy dyplomowej w głosowaniu na Nagrodę Publiczności. W plebiscycie bierze udział 17 projektów, które dostały się do finału konkursu. Wszystkie prace, wraz z opisami autorskimi, możecie zobaczyć poniżej.

prace dyplomowe biorące udział w głosowaniu

Pałac energii — projekt małej modułowej elektrowni jądrowej
proj.: Izabela Siwińska
promotor: dr Przemysław Bigaj
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Izabela Siwińska

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 369

opis autorski

Praca dyplomowa analizuje potencjał małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR) w kontekście rewitalizacji zdegradowanych terenów przemysłowych, jednocześnie przybliżając technologię elektrowni SMR. Zwraca uwagę na to, jak SMR mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez generowanie czystej energii i tworzenie miejsc pracy, z minimalnym wpływem na środowisko, wykorzystując przy tym tereny skażone i wyłączone z użytku. Opracowanie projektowe zawiera budynek elektrowni jądrowej typu SMR oraz koncepcję zagospodarowania terenu, ukazując możliwości rozbudowy o dodatkowe budynki towarzyszące. Architektura budynku elektrowni czerpie inspirację z obrazu Krakowskiego artysty Jana Pamuły „Kwadraty w kwadracie”.


 

Winnica z hotelem w Toskanii
proj.: Maciej Workert
promotor: prof. Marek Pabich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Maciej Workert

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 288

opis autorski

W ramach mojej pracy dyplomowej, opracowany został projekt koncepcyjny winnicy z hotelem w Toskanii. Obiekt zlokalizowany został w miejscowości Figline e Incisa Valdarno, znajdującej się około 30 kilometrów na południowy wschód od Florencji. Projektowany budynek to założenie łączące w sobie funkcję winnicy oraz hotelu. Ma ono na celu dać możliwość odwiedzającym poznać cały proces produkcji wina, degustacji oraz zakupu win z całej okolicy, jednocześnie mieszkając w miejscu otoczonym wspaniałą toskańską zielenią. Jest to miejsce, w którym historia i kultura tworzenia wina łączą się z nowoczesną architekturą, dając odbiorcy ciekawe doznania i wspomnienia. Praca zakłada również opracowanie naukowe na temat wpływu jakości formy architektonicznej na odbiór architektury betonowej, które ma za zadanie zbadać jak bardzo te dwa elementy na siebie wpływają i jakie są pomiędzy nimi zależności.


 

Inter caelum et terram. Memoriał wykluczonych
proj.: Wiktoria Zarębska
promotorka: dr Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Projekt: Wiktoria Zarębska

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 1208

opis autorski

Projekt jest próbą stworzenia przestrzeni pamięci. Memoriał Wykluczonych to hołd złożony tym, którzy stali się ofiarami dyskryminacji, śmierci i zapomnienia. Zakłada on adaptację i częściową przebudowę kościoła filialnego znajdującego się w Miedziance, dobudowanie do niego podziemnego pawilonu ekspozycyjnego tak, aby jak najmniej ingerował w otaczającą przestrzeń i nie konkurował z budynkiem adaptowanym oraz zagospodarowanie terenu bezpośredniego otoczenia oraz dawnego rynku. Obiekt ma stać się narracją pomiędzy tym co było, a tym, co można zastać tam w chwili obecnej. Obiekt ma pozostać budynkiem otwartym bez względu na panującą porę roku czy dnia.


  

Półotwarty zakład karny w Siedlcach
proj.: Monika Soszyńska
promotor: dr Filip Suchoń
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Monika Soszyńska

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 31

fragment opisu autorskiego

Głównym celem pracy jest skupienie uwagi na specyfice projektowej budynków więziennych. Ze względu na szczególny charakter, jakim są jednostki penitencjarne, możemy wyodrębnić szereg rozporządzeń, norm i wytycznych dotyczących prawidłowego funkcjonowania owych placówek użyteczności publiczne [...]. Wnioskiem płynącym z otrzymanych analiz jest powszechnie zaetykietowany obraz więzień jako budynków monolitycznych, monumentalnych otoczonych szarym i wysokim murem. Okazuje się, że zabieg ten jest nieunikniony i konieczny dla prawidłowego funkcjonowania jednostek penitencjarnych w Polsce [...]. Wszystkie te analizy i wnioski przyczyniły się do procesu projektowego składającego się na półotwarty zakład karny w Siedlcach.


 

Dom społeczności śląskiej. Adaptacja terenów poprzemysłowych w Bytomiu
proj.: Dominika Bednarek
promotor: dr Marek Lamber
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Dominika Bednarek

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 2075

fragment opisu autorskiego

Praca jest analizą współczesnych losów Górnego Śląska na tle jego historii, mającą na celu nakreślenie problematyki czasów obecnych oraz wysunięcie odpowiednich wniosków projektowych. Zaproponowane rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne mają poprawić jakość życia mieszkańców Bytomia i okolic, a także stanowić nowoczesną wizytówkę regionu [...]. Dobrano funkcje odpowiadające na potrzeby regionu i lokalnej społeczności, m.in. warsztatową, widowiskową czy usługową. Projekt ma także na celu zachęcanie do podejmowania inicjatyw integrujących mieszkańców [...]. Budynek projektowany, inspirowany śląską architekturą jest integralną częścią osiedla. Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania ekologiczne, takie jak zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu czy zwiększenie wartości przyrodniczej obszaru poprzez projekt założenia parkowego.


 

Architektura jako Nośnik Emocji w Miejscach Pamięci. Muzeum na Westerplatte
proj.: Ewelina Szeląg
promotor: dr Łukasz Piątek
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Ewelina Szeląg

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 45

opis autorski

Celem niniejszej pracy jest identyfikacja i opisanie współczesnych środków kształtowania architektury jako nośnika emocji w miejscach pamięci związanych z II Wojną Światową poprzez porównanie wybranych prac konkursowych złożonych na konkursy: 1. nr 350, na opracowanie architektoniczno-urbanistyczne oraz plastyczne terenu Westerplatte w Gdańsku (SARP) oraz 2. na budowę pomnika w Oświęcimiu z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Szczegółowo przeanalizowano także wielowątkową i w wielu aspektach symboliczną historię Półwyspu Westerplatte.


 

Made of shadow. Muzeum Cienia
proj.: Angelina Juszkiewicz
promotorka: dr hab. Agnieszka Duniewicz, prof. PB
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Angelina Juszkiewicz

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 13

fragment opisu autorskiego

[...] Muzeum Cienia, zlokalizowane jest w miejscu o niezwykłej dramaturgii cienia i stałym niedoborze światła — skalistym wąwozie Gaustatoppen w pobliżu miejscowości Rjukan, w Norwegii, w dolinie Notodden. Proces projektowania odbywał się zgodnie z przyjętą ideą, odnosząca się do potrzeb zgłębiania różnorodnych odsłon cienia na podstawie ścieżki opartej na cykliczności zegara. Głównym celem projektowym było ukazanie bogactwa cienia, wpływu na doznania i emocje zwiedzających, podkreślając graficzność rysunku architektonicznego wpływającego na percepcję miejsca. Muzeum Cienia to obiekt, w którym proces poznawczy opiera się na kreatywności, spostrzegawczości przy eksplorowaniu i kontemplowaniu zjawisk cienia.


 

Warsztat zdrowia. Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością fizyczną
proj.: Adrianna Musiał
promotor: dr Marek Początko
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Adrianna Musiał

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 8

opis autorski

Koncepcja pracy magisterskiej polega na rozwiązaniu problemu izolacji osób z niepełnosprawnościami poprzez stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej; przestrzeni, w której będą mogli żyć własnym życiem, czując się potrzebni, przynależni do miejsca. Projekt zakłada obiekt mieszkalny połączony z oddziałem rehabilitacyjnym, a także miejscem dla wolontariuszy, którzy również będą mogli w nim mieszkać. Obiekt otwiera się na otaczającą go naturę, poprzez przeszklenia oraz formy tarasów i balkonów, które przybliżają użytkownika do pejzażu. Idea bryły oparta jest na podstawie obrazu „Pictorial architecture V” węgierskiego artysty Lajosa Kassáka. Całość założenia składa się z prostych brył, czyli z sześciu prostopadłościanów, które wzajemnie się przenikają.


 

MarsTrip. Centrum nauki dla dzieci na Florydzie
proj.: Sylwia Sęk
promotorka: prof. Barbara Gronostajska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Sylwia Sęk

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 281

opis autorski

Projekt Centrum Nauki dla dzieci na Florydzie, planowany na rok 2030, jest projektem konkursowym zakładającym, że do tego roku uda nam się odbyć udany załogowy lot na Marsa. Jego głównym celem jest stworzenie symbolicznego miejsca po tym wydarzeniu, które zachęci dzieci i młodzież do eksploracji kosmosu w interaktywny sposób, poszerzając tym samym ich wiedzę no ten temat. Obiekt ma być rozszerzeniem programu istniejącego już Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy'ego. Całe założenie opiera się na sześciu bryłach, których rozmieszczenie i kształt zostały zainspirowane układami słonecznymi, planetarnymi i galaktykami. Każda z tych brył tworzy unikalną przestrzeń, zapewniając różnorodne doświadczenia dla odwiedzających.


 

Tor Kielce. Centrum sportów motorowych w Miedzianej Górze
proj.: Szymon Oszczepalski
promotor: dr Lukas Patrick Olma
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Szymon Oszczepalski

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 46

opis autorski

Obiekt visitor center przy Torze Kielce, ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tego obiektu poprzez wprowadzenie wielofunkcyjności założenia, stanowiącego uzupełnienie dla podstawowej funkcji toru wyścigowego. Uzupełnieniem nowoprojektowanego budynku są trybuny, na które prowadzi łącznik zlokalizowany nad torem, a także infrastruktura obsługująca, w tym parkingi, drogi dojazdowe oraz przestrzenie rekreacyjne.


 

Pokłady Pamięci – KWK Centrum XXI. Projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w Bytomiu
proj.: Martyna Krzysteczko
promotor: dr Damian Radwański
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Martyna Krzysteczko  Martyna Krzysteczko

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 20

opis autorski

Projekt Pokłady Pamięci — KWK Centrum XXI to projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w Bytomiu, który nie jest obojętny na zachodzące zmiany w krajobrazie Górnego Śląska. Ma na celu zwrócenie uwagi na istniejącą, najczęściej zaniedbaną architekturę kopalnianą oraz przywrócenie pamięci obiektom, których już nie ma. W swojej koncepcji proponuje ocalenie również tych, której w niedługiej przyszłości nie będzie. Projektowany obiekt został zlokalizowany na terenach Kopalni Węgla Kamiennego Centrum w Bytomiu, która do końca 2023 roku ma zostać zlikwidowana. Jest to ostatni moment, by ocalić obiekty, które do tej pory nie zostały usunięte z panoramy Bytomia.


 

Hortus Conclusus — Obserwatorium Nowohuckiego Kombinatu i Muzeum Pracowników Huty
proj.: Mateusz Binda
promotor: dr hab. Marcin Charciarek, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Mateusz Binda

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 8

fragment opisu autorskiego

Praca podejmuje temat adaptacji i rozbudowy stacji przesypowej w zespole aglomerowni nr 2 w nowohuckim kombinacie [...]. Część projektowa dyplomu opatrzona podtytułem Hortus Conclusus zajmuje się wyjątkowym fragmentem pohutniczej zabudowy zlokalizowanej tuż przy granicy kombinatu. Podtytuł ma wielorakie znaczenie odnosząc się zarówno do charakteru projektu zagospodarowania, jak i rzeczywistego stanu działki. Obszar Zamkniętego Ogrodu wyznaczony jest przez istniejącą zabudowę aglomerowni i obecnie poddany jest intensywnym procesom sukcesji biologicznej. Działania projektowe w sferze zagospodarowania terenu wykorzystują ideę tzw. Trzeciego Krajobrazu [...]. Lokalizacja i układ obiektu sprzyjają obserwacji zmian na terenie kombinatu w związku z czym jedną z głównych funkcji budynku jest Obserwatorium Kombinatu Nowohuckiego, drugą jest natomiast Muzeum Pracowników Huty.


 

Winiarnia w Apulli
proj.: Maciej Cygonik
promotor: dr hab. Marcin Charciarek, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Maciej Cygonik

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 11

opis autorski

Zakres pracy dyplomowej obejmuje projekt architektoniczny winiarni wraz z zagospodarowaniem terenu w Apulii. Zamierzeniem jest stworzenie budynku winiarni z hotelem w miejscowości Toritto, w południowych Włoszech. Forma budynku przypomina niski betonowy wał na rzucie koła, zwężający się ku górze. Dominantę kompozycyjną stanowi wieża wewnątrz placu. Na działce projektowej zaplanowano winnicę. Esej stanowi odniesienie do dominanty projektu — przybliża tematykę średniowiecznych włoskich wież.


 

Nowa granica. Brama przejścia
proj.: Marta Kalisz
promotorka: dr Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Marta Kalisz

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 7

opis autorski

W dobie globalizacji, paradoksalnie rośnie liczba państw budujących mury i bariery graniczne, co sprzeciwia się idei integracji i współpracy międzynarodowej. Projekt w Nikozji zamierza zainicjować dyskusje na poziomie globalnym i lokalnym, zmierzając do redefinicji granic jako miejsc integrujących, a nie dzielących społeczności. Centrum kulturalno-muzealne na przejściu granicznym w Nikozji ma służyć jako przestrzeń do refleksji i dialogu na temat podziałów i jedności.


 

Dom spokojnej starości w Portugalii
proj.: Natalia Moch
promotorka: prof. Barbara Gronostajska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Natalia Moch

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 10

opis autorski

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt domu spokojnej starości w miejscowości Barreira w Portugalii. Jest to typowa instytucja opiekuńcza, w której mieszkańcy otrzymują nie tylko wsparcie w codziennych czynnościach, ale również zapewnione są im zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne. Koncepcja opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach oraz analizach, umożliwia to lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań osób starszych. Dodatkowo, praca wykorzystuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania podobnych placówek, co pozwala na wskazanie najlepszych praktyk w zakresie projektowania i organizacji takich placówek.


 

Centrum Kultury Lotnictwa przy ulicy Przestrzennej w Szczecinie
proj.: Marek Szlachta
promotor: prof. Grzegorz Wojtkun
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Marek Szlachta

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 1998

opis autorski

Centrum kultury lotnictwa to wielofunkcyjny obiekt skupiający w sobie społeczność zainteresowaną lotnictwem i funkcjami około lotniczymi. Budynek został usytuowany w przestrzeni nacechowanej historycznie tuż obok aeroklubu szczecińskiego, na terenie niegdysiejszego lotniska komunikacyjnego. Centrum kultury lotnictwa swoim zróżnicowanym programem funkcjonalnym edukuje w zakresie wiedzy o lotnictwie oraz przybliża zagadnienia mechaniki lotniczej w sposób praktyczny. Kształt samego obiektu — tunelu aerodynamicznego — nawiązuje do wieży kontroli lotów aeroklubu szczecińskiego, główny ciąg komunikacyjny harmonizuje z istniejącą roślinnością. Bryła ma za zadanie nawiązywać do połączenia dwóch żywiołów — ziemi, jako stabilizacji, i powietrza jako lekkości. Kształt projektowanego zagospodarowania terenu przy części ekspozycyjnej modeli samolotów został dostosowany do kształtu łopat wirnika silnika odrzutowego turbowentylatorowego.


 

Problematyka zanieczyszczenia światłem w przestrzeni wybudowanej — light pollution. Projekt ośrodka badawczego z obserwatorium astronomicznym i centrum edukacyjnym w Wysokiej Wsi
proj.: Nina Kamińska
promotorki: prof. Ewa Kuryłowicz, dr Anna Lorens
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Nina Kamińska

plansza konkursowa nr 2  plansza konkursowa nr 3

liczba głosów: 33

opis autorski

W niniejszej pracy dyplomowej magisterskiej zbadane zostały związki między architekturą a zanikaniem obszarów ciemnego nieba, powodowanym postępującym zanieczyszczeniem światłem – light pollution [...]. Zaprojektowano ośrodek badawczy z obserwatorium astronomicznym i centrum edukacyjnym o funkcji muzeum nieba w Wysokiej Wsi, na południe od Dylewskiej Góry. Koncepcja architektury jest inspirowana procesem upadku meteorytów na powierzchnię ziemi, tj. przemiany meteoroidu w meteoryt poprzez fragmentację w atmosferze. W budynku stacji badawczej mieszczą się dwa teleskopy optyczne rozmieszczone w układzie pozwalającym na odbiór światła z obu urządzeń przez jeden instrument, a także stanowiska pracy grup naukowych oraz warsztaty napraw. Natomiast budynek muzeum nieba składa się z 4 części połączonych wspólnym garażem podziemnym, które odpowiadają proponowanej narracji wystaw.


 

* Głosowanie trwa do 17 grudnia 2023 roku do godziny 23:59. Dopuszcza się oddanie tylko jednego głosu na jedną pracę biorącą udział w głosowaniu o Nagrodę Publiczności. System umożliwia oddanie większej liczby głosów z tego samego IP, aby umożliwić głosowanie wielu osób z tej samej sieci, np. akademickiej, pracowni architektonicznej itp. Dopuszczalna liczba głosów z jednego IP wynosi 11. W przypadku oddania większej liczby głosów przez jedną osobę (poprzez czyszczenie cookies, zmianę lokalizacji IP, odcisków przeglądarek i sesji lub używanie botów) będzie to skutkowało unieważnieniem takich głosów. W celu sprawdzenia poprawności mechanizmu głosowania każda praca otrzymała od Redakcji A&B jeden głos kontrolny.

UWAGA: System zlicza wszystkie głosy. Po zakończeniu głosowania wszystkie głosy dla każdej z prac zostaną sprawdzone pod kątem naruszeń regulaminu i unieważnione, jeśli ten regulamin naruszyły. Prawidłowa liczba oddanych głosów zostanie podana do wiadomości publicznej po sprawdzeniu logów serwera w momencie publikacji wyników głosowania.


Zobacz obecne podsumowanie poniżej:

  

nazwa

liczba głosów

odsetek głosów

1. Dominika Bednarek

2075

32%

32%

2. Marek Szlachta

1998

31%

31%

3. Wiktoria Zarębska

1208

19%

19%

4. Izabela Siwińska

369

6%

6%

5. Maciej Workert

288

4%

4%

6. Sylwia Sęk

281

4%

4%

7. Szymon Oszczepalski

46

1%

1%

8. Ewelina Szeląg

45

1%

1%

9. Nina Kamińska

33

1%

1%

10. Monika Soszyńska

31

0%

0%

11. Martyna Krzysteczko

20

0%

0%

12. Angelina Juszkiewicz

13

0%

0%

13. Maciej Cygonik

11

0%

0%

14. Natalia Moch

10

0%

0%

15. Mateusz Binda

8

0%

0%

16. Adrianna Musiał

8

0%

0%

17. Marta Kalisz

7

0%

0%

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE