Dariusz Kronowski

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2003 roku. Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej od 2008 roku. Specjalizuje się w projektowaniu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, a także energooszczędnych, pasywnych oraz budynków w technologii kanadyjskiej i urbanistyce. Obecnie należy do MPOIA.

Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, konserwacji zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2015 roku, broniąc pracę dyplomową „Kształtowanie formy architektonicznej w krajobrazie górskim — zagadnienia wybrane” pod kierunkiem prof. Wojciecha Kosińskiego.

Od 2023 roku pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Od 2015 do 2023 roku, nauczyciel akademicki ze stopniem doktora na Wydziale Architektury KAAFM.

Bestsellery